Priligy

Przedwczesny wytrysk | Składniki aktywne: Dapoksetyna | Producent: Berlin-Chemie-Menarini

Zalecana dawka początkowa to 30 mg.

Dawka

Opakowanie

 • Sprawdzane przez lekarza
 • Obejmuje receptę
 • Obejmuje dostawę na następny dzień

Czym jest lek Priligy i w jakim celu się go stosuje?

Lek Priligy to środek stosowany w leczeniu przedwczesnej ejakulacji. Zawarta w nim dapoksetyna wykazuje działanie polegające na hamowaniu neuronalnego wychwytu zwrotnego serotoniny oraz nasilaniu jej działania na receptory presynaptyczne oraz postsynaptyczne układu współczulnego, dzięki czemu przyjmujący ją pacjent potrzebuje do ejakulacji więcej stymulacji seksualnej, co automatycznie przekłada się na wydłużenie stosunku seksualnego.

Jak stosuje się lek Priligy?

Najczęściej stosowaną dawką leku Priligy jest 30 mg dapoksetyny. W niektórych przypadkach lekarz może jednak zwiększyć ją do 60 mg.

Lek Priligy przyjmuje się od 1 do 3 godzin przed planowanym podjęciem aktywności seksualnej. Może być on (lecz nie musi) przyjmowany w trakcie posiłku. Tabletkę leku Priligy należy popić co najmniej jedną szklanką wody.

Nie należy stosować leku Priligy częściej niż 1 raz na dobę.

Stosowanie Priligy – grafika

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem przyjmowania leku Priligy?

Przed zastosowaniem leku Priligy należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania.

Lek Priligy powinien być stosowany jedynie przez osobę, której został przepisany przez lekarza. Nie można przekazywać leku innym pacjentom ani nabywać go od osób nieuprawnionych.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy poinformować lekarza o występujących u pacjenta objawach chorobowych i wszelkich innych dolegliwościach. Należy także powiedzieć specjaliście o wszelkich przyjmowanych lekach, także tych wydawanych bez recepty.

O czym należy pamiętać podczas stosowania leku Priligy?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania leku Priligy. Może on bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym spowodować nasilenie zawrotów głowy, senność, omdlenia etc.

Jako że podczas stosowania leku Priligy pacjent może odczuwać senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, a także doświadczyć problemów z widzeniem, powinien zachować wszelkie środki ostrożności w zakresie ewentualnego prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, szczególnie na początku stosowania leku.

Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem nie tylko przed przystąpieniem do stosowania leku Priligy, lecz również w momencie, w którym będzie chciał przerwać leczenie. Zaprzestanie stosowania leku Priligy jest konieczne, jeśli:

 • u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe;
 • u pacjenta wystąpiło omdlenie lub silne zawroty głowy po zmianie pozycji z leżącej na stojącą, wywołane zbyt niskim ciśnieniem krwi;
 • u pacjenta występują myśli samobójcze.

Aby zminimalizować ryzyko występowania omdleń i zawrotów glowy wynikających ze zbyt niskiego ciśnienia, pacjent nie powinien stosować leku Priligy, gdy jest odwodniony (np. gdy nie przyjmował żadnych płynów w ciągu ostatnich 4-6 godzin przed połknięciem tabletki, gdy bardzo się poci, ma biegunkę lub wymiotuje etc.). Trzeba również pamiętać o tym, by każdą tabletkę Priligy popijać przynajmniej jedną pełną szklanką (250 ml) wody.

W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych podczas stosowania leku pacjent powinien poinformować o tym fakcie lekarza.

Kiedy nie zaleca się stosowania leku Priligy?

Leku Priligy nie powinni stosować przede wszystkim mężczyźni uczuleni na dapoksetynę lub którykolwiek z jego pozostałych składników (np. laktozę).

Ponadto, za przeciwwskazania do stosowania leku uznaje się:

 • problemy z sercem, np. niewydolność serca lub niemiarowy rytm pracy serca;
 • występowanie u pacjenta (kiedykolwiek w przeszłości) omdleń oraz nagłych spadków ciśnienia krwi wywołujących zawroty głowy;
 • wystąpienie u pacjenta (kiedykolwiek w przeszłości) epizodu manii (objawiającego się np. przez uczucie nadmiernej ekscytacji, silne rozdrażnienie lub niemożność logicznego myślenia);
 • zdiagnozowaną depresję lub zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • umiarkowaną lub ciężką chorobę wątroby;
 • padaczkę;
 • zaburzenia krzepliwości krwi;
 • zaburzenia pracy nerek;
 • zaburzenia erekcji.

Przeciwwskazania do stosowania Priligi – grafika

Nie zaleca się przyjmowania leku Priligy u pacjentów przyjmujących:

 • leki przeciwdepresyjne zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz inne leki stosowane w leczeniu depresji;
 • tiorydazynę (lek neuroleptyczny z grupy piperydynowych pochodnych fenotiazyn stosowany w leczeniu schizofrenii);
 • lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych);
 • antybiotyk linezolid;
 • tryptofan (lek ułatwiający zasypianie, stosowany w leczeniu bezsenności);
 • ziele dziurawca;
 • tramadol (lek stosowany w leczeniu silnych stanów bólowych);
 • leki przeciwmigrenowe.

Jeśli pacjent przyjmował którykolwiek z wyżej wymienionych leków musi odczekać co najmniej 14 dni po przyjęciu ostatniej dawki przed rozpoczęciem przyjmowania leku Priligy. Jeśli pacjent ma zamiar zacząć przyjmować którykolwiek z wyżej wymienionych leków, niemniej aktualnie stosuje lek Priligy, powinien odczekać co najmniej 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki Priligy przed rozpoczęciem ich przyjmowania.

Lek Priligy nie jest przeznaczony dla kobiet i dzieci. Przyjmować go mogą jedynie dorośli mężczyźni (w wieku między 18. a 64. rokiem życia).

Czy przyjmowanie leku Priligy wiąże się z jakimiś działaniami niepożądanymi?

Podczas przyjmowania leku Priligy u pacjentów mogą wystąpić różnego rodzaju działania niepożądane, niemniej nie wszyscy pacjenci stosujący lek będą je odczuwać.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) leku Priligy należą:

 • bóle i zawroty głowy;
 • mdłości.

Działania niepożądane leku Priligy występujące często (czyli u 1 do 10 na 100 pacjentów) to:

 • biegunka lub zaparcia, wzdęcia, wymioty, niestrawność;
 • rozdrażnienie, pobudzenie oraz uczucie niepokoju;
 • szum w uszach;
 • trudności z koncentracją;
 • drętwienie lub mrowienie kończyn oraz innych części ciała;
 • nieżyt lub niedrożność nosa;
 • suchość w ustach;
 • trudności w osiąganiu lub utrzymywaniu wzwodu;
 • uderzenia gorąca oraz nadmierne pocenie się;
 • problemy ze snem; bezsenność, nadmierna senność, niepokojące sny;
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi;
 • zaburzenia widzenia;
 • zmniejszenie libido.

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (u 1 do 10 na 1000 pacjentów) leku Priligy należą:

 • apatia i nadmierne przemęczenie;
 • zawroty głowy podczas przyjmowania pozycji stojącej;
 • omdlenia;
 • zmiany nastroju;
 • nadmierna ekscytacja;
 • uczucie paranoi;
 • brak zdolności logicznego myślenia;
 • spowolnienie lub przyspieszenie akcji serca;
 • trudności w osiągnięciu orgazmu;
 • nadciśnienie lub niedociśnienie krwi;
 • uczucie gorąca i zimne poty;
 • zaburzenia odczuwania smaku;
 • zgrzytanie zębami.

Do najrzadziej występujących działań niepożądanych leku Priligy (występujących u 1 do 10 na 10000 pacjentów) należą:

 • zawroty głowy po wysiłku fizycznym;
 • nagłe i niekontrolowane zapadanie w sen;
 • odczuwanie nagłej potrzeby wypróżnienia.

Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie którekolwiek z wymienionych wyżej skutków ubocznych, powinien skonsultować się z lekarzem i poinformować go o zaistniałej sytuacji.

Czy lek Priligy wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Lek Priligy może wchodzić w interakcje z innymi lekami (mogą wpływać na jego działanie, nasilać działania niepożądane etc.). Przed rozpoczęciem jego stosowania należy więc poinformować lekarza o wszystkich stosowanych aktualnie oraz ostatnio lekach, również tych sprzedawanych bez recepty, w tym o preparatach ziołowych.

Nie należy stosować leku Priligy jednocześnie z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) stosowanymi w leczeniu depresji oraz innymi lekami przecwidepresyjnymi;
 • tiorydazyną (lek stosowany w leczeniu schizofrenii);
 • litem (lek stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych);
 • linezolidem (antybiotyk stosowany w leczeniu różnego rodzaju zakażeń);
 • tryptofanem (lek ułatwiający zasypianie, stosowany w leczeniu bezsenności);
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca;
 • tramadolem (lek stosowany w leczeniu silnych stanów bólowych);
 • lekami przeciwmigrenowymi.

Zaleca się, aby pacjent, który przyjmował którykolwiek z wyżej wymienionych leków, odczekał co najmniej 14 dni od momentu jego odstawienia zanim rozpocznie przyjmowanie leku Priligy. Jeśli pacjent stosujący lek Priligy ma zamiar zacząć przyjmować którykolwiek z owych leków, powinien odczekać co najmniej 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki Priligy przed rozpoczęciem ich stosowania.

Istnieje również grupa leków, których przyjmowanie nie stanowi samo w sobie przeciwwskazania do stosowania leku Priligy, niemniej może przełożyć się na efekty terapii lub konieczność zmiany przyjmowanej dawki dapoksetyny. Do grupy tej należą:

 • aprepitant (lek stosowany w leczeniu nudności);
 • wybrane leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. flukonazol, ketokonazol oraz itrakonazol);
 • wybrane leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. amprenawir, atazanawir, fosamprenawir, nelfinawir, rytonawir oraz sakwinawir);
 • wybrane antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna); nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji);
 • leki stosowane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych;
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen oraz kwas acetylosalicylowy);
 • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (np. warfaryna);
 • wybrane leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji (np. syldenafil, tadalafil lub wardenafil);
 • wybrane leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dusznicy bolesnej (np. diltiazem oraz werapamil);
 • wybrane leki stosowane w leczeniu przerostu gruczołu krokowego (mogą bowiem znacząco obniżać ciśnienie krwi podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą).

Cena Priligy

Cena leku Priligi w klinice 121.doc uzależniona jest od wielkości opakowania oraz dawki leku. Lek można zamówić w dawce 30 lub 60 mg, w opakowaniach zawierających 3,6,9 lub 12 tabletek. W cenę leku wliczono konsultację lekarską online, receptę internetową oraz darmową wysyłkę ekspresowym kurierem.

Czy można zamówić Priligi bez recepty?

Priligy wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Jednak, dzięki usłudze konsultacji medycznej online, w klinice 121doc można zamówić lek z receptą online. Współpracujący z nami specjalista, na podstawie formularza medycznego wypełnionego przez pacjenta, będzie mógł ocenić czy lek jest dla niego bezpieczny i, w przypadku braku przeciwwskazań, wystawić receptę, która automatycznie zostanie przekazana do apteki.

Jak zamówić Priligy w klinice 121doc?

Aby zamówić lek kliknij w pomarańczowy przycisk na górze strony. Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiego formularza medycznego oraz wybranie miejsca dostawy i sposobu płatności. Twój formularz przekażemy do lekarza, który na jego podstawie będzie mógł wystawić receptę. Zostanie ona następnie zrealizowana we współpracującej z nami aptece, która mieści się w Londynie. Lek zostanie dyskretnie zapakowany (na opakowaniu nie będzie żadnych informacji o jego zawartości) i wysłany do ciebie ekspresowym kurierem. Dostawa zajmuje zazwyczaj jeden dzień roboczy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Często zadawane pytania

Co jest zawarte w konsultacji internetowej?
Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?
Co dzieje się po złożeniu zamówienia?
Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?
Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?
Jakie są opcje dostawy?
Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?
Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?
Czy wasze usługi są dyskretne?
Co jest zawarte w konsultacji internetowej?

Nasz formularz konsultacji medycznej zawiera pytania ogólne na temat Twojego zdrowia (np. ciśnienie krwi, obecne i przebyte choroby), a także pytania szczegółowe dotyczące zamawianego leku. W formularzu poprosimy również o dane osobiste potrzebne do zrealizowania płatności oraz dostawy.

Wszystkie zadane pytania są niezbędne do przepisania leku.Twoje dane i odpowiedzi nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Dostęp do Twoich danych medycznych mają wyłącznie nasi lekarze.

Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?

Sprawdzenie formularza konsultacji medycznej przez lekarza jest wymogiem prawnym, a także medycznym. Nasz zespół lekarzy i specjalistów zadba o to, aby wybrany przez Ciebie lek był bezpieczny w użyciu.

Prosimy zauważyć, że nie gwarantujemy wydania zgody na przepisanie leku przez naszych lekarzy.

Co dzieje się po złożeniu zamówienia?

Twój formularz konsultacji medycznej zostanie wysłany do sprawdzenia przez jednego z naszych lekarzy.

Jeżeli wybrany przez Ciebie lek zostanie uznany za odpowiedni do stosowania, lekarz wystawi receptę. Następnie, recepta zostanie przekazana do apteki, gdzie Twoje zamówienie zostanie wydane kurierowi, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.

Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?

Tak. W cenę każdego zamówienia w 121doc jest wliczona konsultacja medyczna, recepta oraz dostawa. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Nasz serwis jest bezpieczny i łatwy w obsłudze.

Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?

Tak, jednak niektóre leki mogą negatywnie na siebie wpływać, przy zażywaniu w tym samym czasie. Na tej podstawie, lekarz może odrzucić Twoje zamówienie.

Możesz włożyć kilka produktów do jednego koszyka i wypełnić jedną konsultację dla wszystkich wybranych leków.

Jeżeli chcesz kupić inny lek w osobnym zamówieniu, będziesz musiał/a wypełnić dodatkowy formularz konsultacji medycznej.

Jakie są opcje dostawy?

Obecnie oferujemy dostawę w ciągu 2-5 dni, zapewnioną przez Royal Mail.

Przesyłka może być monitorowana i potwierdzona podpisem przy odbiorze.

Przesyłka, jak i opcje monitorowania oraz podpisu przy odbiorze, nie wymagają dodatkowej opłaty.

Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy dokonujesz zakupu w renomowanej firmie jest sprawdzenie czy jej działalność jest zweryfikiowana przez organy regulacyjne w jej kraju.

W Wielkiej Brytanii, gdzie nasza firma jest zarejestrowana, organy regulacyjne to: Care Quality Comission (CQC), czyli Komisja ds. Ochrony Opieki oraz Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), czyli Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej. Nasze certyfikaty można zobaczyć tutaj.

Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?

Do niektórych dolegliwości na naszej stronie została dodana funkcja 'Doradź Mi'. Dzięki niej możemy zadać Ci pytania dotyczące stylu życia, potrzeb oraz historii medycznej. Po udzieleniu na nie odpowiedzi otrzymasz poradę od naszych lekarzy.

Czy wasze usługi są dyskretne?

Prywatność naszych pacjentów jest dla nas niezwykle ważna. Wszystkie Twoje informacje medyczne są bezpiecznie przechowywane i przeglądane wyłącznie przez naszych lekarzy. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim. Ponadto, jesteśmy regularnie kontrolowani przez różne brytyjskie agencje regulacyjne, takie jak Information Commissioner's Office (ICO).

Wszystkie zamówienia widnieją na fakturach, wyciągach bankowych itp. jako 'HHC Ltd'.

Inne leki, które mogą Cię zainteresować

Champix

Najskuteczniejszy lek na rzucenie palenie.

 • Wysoka skuteczność
 • Ogranicza apetyt po odstawieniu
 • Łatwe do stosowania tabletki

Metformin

Metformin (Glucophage) to najczęściej przepisywany lek na cukrzycę typu 2.

 • Kontroluje poziom cukru we krwi
 • Dodatkowo obniża cholesterol
 • Łatwe w użyciu tabletki

Jak to działa?

Wybierz
Wybierz Wybierz swój lek i wypełnij nasz formularz konsultacji medycznej.
Darmowa konsultacja

Warunki:

Wybierz dolegliwość tutaj lub użyj menu na górze strony. Oprócz samych leków, oferujemy także informacje na ich temat. Jeżeli nie wiesz, który lek jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, wybierz opcję 'Doradź-mi'.

Leki:

Jeżeli wiesz jakiego leku potrzebujesz, znajdziesz go najszybciej, używając paska wyszukiwania. tutaj.

Zamawianie:

Każde zamówienie rozpoczyna się od konsultacji online. Zadamy Ci pytania medyczne, aby upewnić się, że zostanie Ci przepisany skuteczny i bezpieczny lek. Bierzemy pod uwagę Twój styl życia, stan zdrowia oraz leki, które obecnie przyjmujesz.

Konsultacja jest darmowa i trwa od 5 do 10 minut.

Wszystkie Twoje dane są z nami bezpieczne. Nie udostępnimy ich nikomu chyba, że wyrazisz na to zgodę.

Pomoc:

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz zadzwonić, napisać lub wysłać e-mail do naszego Zespołu Obsługi Klienta w sekcji 'Jak możemy Ci pomóc?' tutaj.

Recepta
Recepta Nasi lekarze sprawdzą Twoje zamówienie.
Darmowa recepta

Podsumowanie:

Zaraz po złożeniu przez Ciebie zamówienia, jeden z naszych lekarzy sprawdzi Twoją konsultację. W dni robocze, zajmuje to zazwyczaj godzinę.

Pytania:

Jeżeli lekarz będzie miał dodatkowe pytania, poinformujemy Cię o tym telefonicznie oraz mailowo. Rozumiemy, że możesz być zajęty/a lub w pracy. Nasi przedstawiciele Zespołu Obsługi Klienta są zawsze dyskretni i jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą do Ciebie oddzwonić o dogodniejszej porze.

Nasze e-maile nigdy nie zawierają żadnych danych osobistych ani medycznych, a jedynie link do Twojego konta na naszej stronie, gdzie znajdziesz swoje odebrane wiadomości.

Apteka:

Gdy Twoja recepta trafi do naszej apteki, otrzymasz kolejnego e-maila z kodem do monitorowania przesyłki.

Dostawa
Ekspresowa dostawa. Dyskretne opakowanie.
Dostawa jest wliczona w cenę.

Obejmuje:

Wszystkie zamówienia obejmują ekspresową dostawę. Alternatywnie, możesz wybrać datę dostawy, która Ci bardziej odpowiada.

Lokalizacja:

Otrzymując kod do monitorowania przesyłki możesz poznać szacowany czas dostawy. Jedyne czego potrzebujemy to Twój podpis przy odbiorze (lub znajomego czy członka rodziny).

Dyskrecja:

Wszystkie przesyłki są dyskretnie zapakowane; nie ma na nich logo ani niczego, co mogłoby sugerować ich zawartość. Znajdziesz w nich swój lek oraz ulotkę w Twoim języku.

Pomoc