Ventolin

Astma | Składniki aktywne: Salbutamol | Producent: GSK

Evohaler i Accuhaler zawierają te same składniki. Evohaler rozpyla substancję w formie aerozolu, a Accuhaler w formie proszku.

Lek

Dawka

Opakowanie

 • Sprawdzane przez lekarza
 • Obejmuje receptę
 • Obejmuje dostawę na następny dzień

Jak działa i w jakim celu stosuje się Ventolin?

Substancją czynną leku Ventolin jest salbutamol (siarczan salbutamolu). Ventolin, stosowany wziewnie, pobudza receptory adrenergiczne typu β2, które znajdują się w mięśniach gładkich oskrzeli. Dzięki temu mięśnie te rozkurczają się, a chory może ponownie swobodnie oddychać. Ponadto środek niweluje ucisk w klatce piersiowej, zmniejsza świszczący oddech i kaszel, które zazwyczaj towarzyszą astmie oskrzelowej.

Ventolin jest przeznaczony do stosowania w momencie ataku astmy lub tuż przed jego rozpoczęciem. Dostając się bezpośrednio do receptorów znajdujących się w oskrzelach, zaczyna działać niemal natychmiastowo, przynosząc choremu ulgę, która trwa nawet do kilku godzin.

Jak działa Ventolin – grafika

Kiedy stosować Ventolin?

Ventolin w aerozolu stosowany jest w leczeniu odwracalnej obturacji dróg oddechowych, czyli w przypadku ich ograniczonej drożności m.in. przy ataku astmy. Lek ten może być również stosowany zapobiegawczo np. przed przewidywanym kontaktem z wywołującym atak alergenem lub przed aktywnością fizyczną u pacjentów z astmą wysiłkową.

Jak stosować Ventolin – grafika

Kto może stosować Ventolin?

Ventolin jest przeznaczony dla osób chorujących na astmę. Może być stosowany zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Wysokie bezpieczeństwo jego stosowania, sprawia, że lek może być stosowany nawet przez dzieci poniżej 5. roku życia (w specjalnej komorze inhalacyjnej Babyhaler).

Jak stosować Ventolin?

Lek Ventolin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie różni się w zależności od sposobu przyjmowania leku

Ventolin Aerozol (Evohaler)

Najczęściej zalecane dawkowanie to:

 • 1-2 dawki (100 do 200 µg) w przypadku ataku astmy u dorosłych;
 • 2 dawki (2 razy po 100 µg) na 10-15 minut przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem w przypadku stosowania leku zapobiegawczo u dorosłych;
 • 1 dawka (100 µg) w przypadku ataku astmy lub zapobiegawczo u dzieci. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 2;

Ventolin Dysk (Accuhaler)

Najczęściej zalecane dawkowanie to:

 • 1 dawka 200 µg w przypadku nagłego skurczu oskrzeli lub przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem u dorosłych;
 • 1 dawka 200 µg w przypadku nagłego skurczu oskrzeli lub przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem u dzieci;
 • Lek można stosować maksymalnie cztery razy na dobę (większe dawki mogą być stosowane jedynie pod kontrolą lekarza, w warunkach szpitalnych).

W przypadku stosowania leku Ventolin zapobiegawczo należy przyjąć go na około 10-15 minut przed przewidywanym kontaktem z alergenem lub podjęciem aktywności fizycznej.

Zaleca się odczekanie około 30 sekund między powtórnymi inhalacjami.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ventolin

Leku Ventolin nie powinni stosować pacjenci uczuleni na którykolwiek z jego składników oraz pacjenci, którym lek nie został przepisany przez lekarza (co oznacza, iż nie wolno ani przekazywać własnego leku innym chorym, ani kupować go lub przyjmować od kogokolwiek, kto nie ma do tego odpowiednich uprawnień).

Leku nie powinny również używać kobiety, u których występuje ryzyko poronienia zagrażającego.

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ventolin?

Jeśli pacjent podejrzewa, że cierpi na:

 • cukrzycę;
 • nadczynność tarczycy;
 • niewydolność serca;
 • chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego;
 • kardiomiopatię;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • hipokalemię (małe stężenie potasu we krwi);
 • wysokie ciśnienie krwi;

lub jeśli choroby te zostały już u niego zdiagnozowane, musi poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ventolin.

Warto również zaznaczyć, że w leczeniu astmy o przebiegu ciężkim i/lub niestabilnym stosowanie leku Ventolin jako leku podstawowego lub stosowanie tylko leku Ventolin nie jest wskazane, gdyż nie przyniesie pozytywnych rezultatów. W przypadku ciężkiej i niekontrolowanej astmy chory musi przyjmować również leki przeciwzapalne, np. kortykosteroidy.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią muszą poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku. Zadecyduje on wówczas, czy korzyści płynące z terapii przewyższają potencjalne negatywne skutki dla płodu/dziecka.

O czym należy pamiętać podczas stosowania leku Ventolin?

Pacjenci cierpiący na choroby serca i stosujący lek Ventolin muszą pamiętać, że jeśli podczas jego przyjmowania wystąpią u nich duszności lub bóle w klatce piersiowej, należy poinformować o tym lekarza. Objawy te mogą bowiem sugerować, że zawarty w preparacie salbutamol zaburza pracę ich układu sercowo-naczyniowego.

Ponadto, jeśli pacjent zauważy, że stosowana przez niego dawka leku nie przynosi już pozytywnych rezultatów, tj. nie łagodzi duszności lub, że musi stosować lek coraz częściej, powinien skonsultować się z lekarzem. Może to bowiem wskazywać na pogorszenie się stanu chorego, a więc i na większe ryzyko ciężkich napadów astmy.

Chorzy, którzy odczuwają znaczącą poprawę podczas leczenia lekiem Ventolin, nie mogą na własną rękę odstawiać przyjmowanych leków przeciwzapalnych. Wszystkie tego typu decyzje muszą być podejmowane przez lekarza lub po konsultacji z lekarzem. Lek Ventolin jest stosowany tylko doraźnie i nie zastępuje innych form leczenia, szczególnie w przypadku astmy o ciężkim przebiegu.

Stosowanie leku Ventolin może prowadzić do hipokalemii, czyli zmniejszenia stężenia potasu we krwi. Jest to stan potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia, gdyż powoduje m.in. zaburzenia pracy serca (które mogą dodatkowo nasilać się wskutek niedotlenienia tkanek wynikającego z duszności). W związku z tym niektórzy chorzy przyjmujący lek muszą regularnie badać poziom potasu we krwi. O częstotliwości przeprowadzania tego typu analiz decyduje lekarz.

Ventolin, szczególnie wtedy, gdy stosowany jest w leczeniu ciężkiego zaostrzenia astmy, może również powodować zwiększenie stężenia mleczanów we krwi. Jako że stan ten może być przyczyną duszności, chorzy mogą uznać, zupełnie błędnie, że leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub próbować zwiększać na własną rękę przyjmowane dawki leku Ventolin. Stąd właśnie osoby stosujące lek powinny regularnie badać stężenie mleczanów we krwi.

Należy pamiętać o konieczności utrzymywania inhalatora w czystości. Inhalator należy czyścić raz w tygodniu; w tym celu zdejmuje się osłonę z pojemnika z aerozolem, a następnie opłukuje się ją w wodzie (ewentualnie z bardzo małą ilością łagodnego środka czyszczącego). Wysuszona osłona może zostać ponownie założona na pojemniku.

Czy Ventolin wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Lek Ventolin może wchodzić w różnego rodzaju interakcje z innymi lekami, stąd przed rozpoczęciem jego przyjmowania należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub niedawno lekach, również tych sprzedawanych bez recepty.

Leki, których przyjmowanie naraża pacjenta na poważne komplikacje, a więc leki, o przyjmowaniu których należy koniecznie poinformować lekarza, to:

 • inne leki pobudzające receptory adrenergiczne, jak np. adrenalina, fenoterol, fenylefryna, formeterol, pseudoefedryna oraz salmeterol (ich jednoczesne przyjmowanie może powodować zaburzenia pracy układu sercowo-naczyniowego i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta);
 • beta–blokery, jak np. metoprolol i propranolol (mogą ograniczać i hamować działanie leku Ventolin);
 • leki moczopędne (przyjmowane jednocześnie z lekiem Ventolin zwiększają ryzyko ciężkiej hipokalemii);
 • leki przeciwcukrzycowe (Ventolin może osłabiać ich działanie); pochodne ksantyny, jak np. teofilina (przyjmowane jednocześnie z lekiem Ventolin zwiększają ryzyko ciężkiej hipokalemii);
 • steroidy (przyjmowane jednocześnie z lekiem Ventolin zwiększają ryzyko ciężkiej hipokalemii).

Czy Ventolin wywołuje jakieś działania niepożądane?

Jak każdy lek, również Ventolin może powodować pewne działania niepożądane, niemniej nie występują one u wszystkich przyjmujących go chorych. Warto zauważyć, że Ventolin trafia bezpośrednio do dróg oddechowych, a tylko niewielka część przyjętej przez pacjenta dawki trafia do krwiobiegu, co znacząco ogranicza występowanie ogólnoustrojowych skutków ubocznych.

Do stosunkowo często występujących działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku Ventolin należą:

 • bóle głowy;
 • delikatne drżenia mięśni;
 • uczucie kołatania serca;
 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca);
 • podrażnienie dróg oddechowych, suchość w ustach i gardle etc.

Do rzadko występujących działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku Ventolin należą natomiast:

 • reakcje anafilaktyczne (np. obrzęk naczynioruchowy, obrzęk ust, języka i/lub gardła, który może utrudniać oddychanie);
 • silny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli);
 • obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • zaburzenia rytmu pracy serca (np. migotanie przedsionków i częstoskurcz nadkomorowy);
 • nadpobudliwość;
 • rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych;
 • hipokalemia;
 • kwasica mleczanowa.
 • Na szczególną uwagę zasługuje tu paradoksalny skurcz oskrzeli. Terminem tym określa się wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli, który powoduje trudności z oddychaniem. Jeśli u chorego, po przyjęciu leku Ventolin, wystąpią tego typu objawy, powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i zaprzestać przyjmowania leku. Paradoksalny skurcz oskrzeli może być na tyle silny, że stanowić będzie zagrożenie dla życia pacjenta. W przypadku jego wystąpienia chory powinien jak najszybciej zastosować inny lek rozkurczający oskrzela.

  Pacjenci stosujący Ventolin powinni informować lekarza o wszystkich zaobserwowanych u siebie działaniach niepożądanych leku.

Ventolin cena

Cena leku Ventolin jest zależna od sposobu podawania leku i jego dawki, a także liczby zamawianych inhalatorów. Ventolin w klinice 121doc można zamówić pod postacią aerozolu (Ventolin Evohaler) w dawce 100 mcg lub w dysku w dawce 200 mcg (Ventolin Accuhaler). W cenę leku wliczone zostały: konsultacja lekarska online, wystawienie recepty oraz ekspresowa wysyłka leku z apteki w Wielkiej Brytanii.

Czy można zamówić Ventolin bez recepty?

Ventolin wydaje się zawsze z przepisu lekarza. Jeżeli nie posiadasz recepty, możesz zamówić lek w klinice internetowej 121doc, dzięki usłudze konsultacji medycznej online. Na podstawie udzielonych w formularzu medycznym informacji, w przypadku braku przeciwwskazań, lekarz będzie mógł wystawić receptę internetową na Ventolin. Przekaże ją następnie do apteki, skąd wyślemy do Ciebie lek ekspresowym kurierem.

Jak zamówić Ventolin w klinice 121doc?

Aby zamówić Ventolin, kliknij pomarańczowy przycisk na górze strony, a następnie wypełnij krótki formularz medyczny. Jeszcze tego samego dnia, lekarz zweryfikuje Twoje informacje medyczne i – jeśli lek jest dla Ciebie odpowiedni – wystawi receptę. Zamówienia złożone w dni powszednie przed godziną 16.30 są wysyłane tego samego dnia i zazwyczaj dostarczane w ciągu 24 godzin.

Czy zakup leku Ventolin w klinice 121doc jest bezpieczny?

Zakup leku w klinice 121doc jest w pełni bezpieczny. Nasz personel dba o zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta. Oto najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa:

 • działalność kliniki została zatwierdzona przez Generalną Radę Farmaceutyczną w Wielkiej Brytanii;
 • wszystkie leki są oryginalne i wysyłane bezpośrednio z licencjonowanej apteki znajdującej się w Londynie (numer licencji można znaleźć na dole strony);
 • współpracujący z nami lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu konsultacji medycznych przez Internet;
 • 99% naszych klientów poleca naszą firmę. Wiarygodne opinie są dostępne w niezależnym serwisie Opineo;
 • dostawy realizowane są przez renomowaną firmę kurierską UPS;

Często zadawane pytania

Co jest zawarte w konsultacji internetowej?
Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?
Co dzieje się po złożeniu zamówienia?
Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?
Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?
Jakie są opcje dostawy?
Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?
Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?
Czy wasze usługi są dyskretne?
Co jest zawarte w konsultacji internetowej?

Nasz formularz konsultacji medycznej zawiera pytania ogólne na temat Twojego zdrowia (np. ciśnienie krwi, obecne i przebyte choroby), a także pytania szczegółowe dotyczące zamawianego leku. W formularzu poprosimy również o dane osobiste potrzebne do zrealizowania płatności oraz dostawy.

Wszystkie zadane pytania są niezbędne do przepisania leku.Twoje dane i odpowiedzi nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Dostęp do Twoich danych medycznych mają wyłącznie nasi lekarze.

Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?

Sprawdzenie formularza konsultacji medycznej przez lekarza jest wymogiem prawnym, a także medycznym. Nasz zespół lekarzy i specjalistów zadba o to, aby wybrany przez Ciebie lek był bezpieczny w użyciu.

Prosimy zauważyć, że nie gwarantujemy wydania zgody na przepisanie leku przez naszych lekarzy.

Co dzieje się po złożeniu zamówienia?

Twój formularz konsultacji medycznej zostanie wysłany do sprawdzenia przez jednego z naszych lekarzy.

Jeżeli wybrany przez Ciebie lek zostanie uznany za odpowiedni do stosowania, lekarz wystawi receptę. Następnie, recepta zostanie przekazana do apteki, gdzie Twoje zamówienie zostanie wydane kurierowi, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.

Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?

Tak. W cenę każdego zamówienia w 121doc jest wliczona konsultacja medyczna, recepta oraz dostawa. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Nasz serwis jest bezpieczny i łatwy w obsłudze.

Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?

Tak, jednak niektóre leki mogą negatywnie na siebie wpływać, przy zażywaniu w tym samym czasie. Na tej podstawie, lekarz może odrzucić Twoje zamówienie.

Możesz włożyć kilka produktów do jednego koszyka i wypełnić jedną konsultację dla wszystkich wybranych leków.

Jeżeli chcesz kupić inny lek w osobnym zamówieniu, będziesz musiał/a wypełnić dodatkowy formularz konsultacji medycznej.

Jakie są opcje dostawy?

Obecnie oferujemy dostawę w ciągu 2-5 dni, zapewnioną przez Royal Mail.

Przesyłka może być monitorowana i potwierdzona podpisem przy odbiorze.

Przesyłka, jak i opcje monitorowania oraz podpisu przy odbiorze, nie wymagają dodatkowej opłaty.

Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy dokonujesz zakupu w renomowanej firmie jest sprawdzenie czy jej działalność jest zweryfikiowana przez organy regulacyjne w jej kraju.

W Wielkiej Brytanii, gdzie nasza firma jest zarejestrowana, organy regulacyjne to: Care Quality Comission (CQC), czyli Komisja ds. Ochrony Opieki oraz Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), czyli Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej. Nasze certyfikaty można zobaczyć tutaj.

Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?

Do niektórych dolegliwości na naszej stronie została dodana funkcja 'Doradź Mi'. Dzięki niej możemy zadać Ci pytania dotyczące stylu życia, potrzeb oraz historii medycznej. Po udzieleniu na nie odpowiedzi otrzymasz poradę od naszych lekarzy.

Czy wasze usługi są dyskretne?

Prywatność naszych pacjentów jest dla nas niezwykle ważna. Wszystkie Twoje informacje medyczne są bezpiecznie przechowywane i przeglądane wyłącznie przez naszych lekarzy. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim. Ponadto, jesteśmy regularnie kontrolowani przez różne brytyjskie agencje regulacyjne, takie jak Information Commissioner's Office (ICO).

Wszystkie zamówienia widnieją na fakturach, wyciągach bankowych itp. jako 'HHC Ltd'.

Porównanie

  Opakowanie Symbicort® Turbohaler 120 dawekOpakowanie inhalatora Ventolin®
SymbicortVentolin
  Przegląd
Przegląd Inhalator zapobiegawczy i doraźnyInhalator doraźny
  Rodzaj leku
Rodzaj leku Kortykosteroid i rozszerzający oskrzelaRozszerzający oskrzela
  Rodzaj inhalatora
Rodzaj inhalatora TurbohalerEvohaler, Accuhaler
  Zalety
Zalety Szybka i długotrwała ulgaŁagodzi trwające objawy
  Dawkowanie
Dawkowanie Stosuj codziennie zgodnie z receptą2 wdechy podczas doświadczania objawów
  Cena od
Cena od 439.95 zł149.95 zł
 
Zobacz lekZobacz lek

Inne leki, które mogą Cię zainteresować

Dostepne rózne rodzaje leków

Leki obniżające cholesterol, pomocne jeżeli dieta i ćwiczenia nie przynoszą efektów.

 • Wszystkie popularne statyny
 • Obniżają zły cholesterol
 • Obniżają cholesterol nawet o 50%

Dostepne rózne rodzaje leków

Oferujemy wiele środków obniżających wysokie ciśnienie krwi.

 • Obniża ciśnienie krwi
 • Bez wizyty w gabinecie lekarskim
 • Leki po zawale serca

Jak to działa?

Wybierz
Wybierz Wybierz swój lek i wypełnij nasz formularz konsultacji medycznej.
Darmowa konsultacja

Warunki:

Wybierz dolegliwość tutaj lub użyj menu na górze strony. Oprócz samych leków, oferujemy także informacje na ich temat. Jeżeli nie wiesz, który lek jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, wybierz opcję 'Doradź-mi'.

Leki:

Jeżeli wiesz jakiego leku potrzebujesz, znajdziesz go najszybciej, używając paska wyszukiwania. tutaj.

Zamawianie:

Każde zamówienie rozpoczyna się od konsultacji online. Zadamy Ci pytania medyczne, aby upewnić się, że zostanie Ci przepisany skuteczny i bezpieczny lek. Bierzemy pod uwagę Twój styl życia, stan zdrowia oraz leki, które obecnie przyjmujesz.

Konsultacja jest darmowa i trwa od 5 do 10 minut.

Wszystkie Twoje dane są z nami bezpieczne. Nie udostępnimy ich nikomu chyba, że wyrazisz na to zgodę.

Pomoc:

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz zadzwonić, napisać lub wysłać e-mail do naszego Zespołu Obsługi Klienta w sekcji 'Jak możemy Ci pomóc?' tutaj.

Recepta
Recepta Nasi lekarze sprawdzą Twoje zamówienie.
Darmowa recepta

Podsumowanie:

Zaraz po złożeniu przez Ciebie zamówienia, jeden z naszych lekarzy sprawdzi Twoją konsultację. W dni robocze, zajmuje to zazwyczaj godzinę.

Pytania:

Jeżeli lekarz będzie miał dodatkowe pytania, poinformujemy Cię o tym telefonicznie oraz mailowo. Rozumiemy, że możesz być zajęty/a lub w pracy. Nasi przedstawiciele Zespołu Obsługi Klienta są zawsze dyskretni i jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą do Ciebie oddzwonić o dogodniejszej porze.

Nasze e-maile nigdy nie zawierają żadnych danych osobistych ani medycznych, a jedynie link do Twojego konta na naszej stronie, gdzie znajdziesz swoje odebrane wiadomości.

Apteka:

Gdy Twoja recepta trafi do naszej apteki, otrzymasz kolejnego e-maila z kodem do monitorowania przesyłki.

Dostawa
Ekspresowa dostawa. Dyskretne opakowanie.
Dostawa jest wliczona w cenę.

Obejmuje:

Wszystkie zamówienia obejmują ekspresową dostawę. Alternatywnie, możesz wybrać datę dostawy, która Ci bardziej odpowiada.

Lokalizacja:

Otrzymując kod do monitorowania przesyłki możesz poznać szacowany czas dostawy. Jedyne czego potrzebujemy to Twój podpis przy odbiorze (lub znajomego czy członka rodziny).

Dyskrecja:

Wszystkie przesyłki są dyskretnie zapakowane; nie ma na nich logo ani niczego, co mogłoby sugerować ich zawartość. Znajdziesz w nich swój lek oraz ulotkę w Twoim języku.

Pomoc