Malarone

Malaria | Składniki aktywne: Chlorowodorek proguanilu i atowakwon & | Producent: GSK

Przyjmuj 1 tabletkę dziennie. Zacznij na kurację 2 dni przed podróżą i kontynuuj aż do 7 dni po powrocie.

Opakowanie

 • Sprawdzane przez lekarza
 • Obejmuje receptę
 • Obejmuje dostawę na następny dzień

Wskazana do stosowania Malarone

Malarone jest preparatem działającym biobójczo na obecnego we krwi wewnątrzkomórkowego pasożyta odpowiedzialnego za rozwój zimnicy.

Wskazania do stosowania wspomnianego farmaceutyku obejmują:

 • zapobieganie zachorowaniu na malarię wywołaną przez Plasmodium falciparum u osób wyjeżdżających do strefy endemicznego występowania tej choroby.
 • leczenie niepowikłanych postaci malarii, szczególnie w przypadku szczepów pierwotniaka Plasmodium falciparum opornych na stosowanie innych leków przeciwmalarycznych.

Występowanie malarii na świecie - grafika

Jak stosować Malarone?

Jeśli istnieje taka możliwość, Malarone należy przyjmować zawsze o tej samej porze, najlepiej w trakcie posiłku lub z napojami mlecznymi, tak aby zagwarantować jak najbardziej optymalne wchłanianie preparatu.

W sytuacji pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to tylko możliwe, a następnie kontynuować terapię zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Nie należy przyjmować dwóch tabletek na raz w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny od przyjęcia leku, dawkę należy powtórzyć. Istotne znacznie ma zastosowanie pełnego cyklu leczenia w celu pełnego zabezpieczenia. Wcześniejsze ukończenie terapii wiąże się bowiem z ryzykiem rozwoju choroby.

 • zapobieganie malarii - profilaktyczne przyjmowanie leku należy rozpocząć 1 do 2 dni przed podróżą do endemicznego obszaru występowania malarii. Farmakoterapia powinna być kontynuowana podczas pobytu w strefie narażenia, a także przez kolejne 7 dni po powrocie do domu.
 • leczenie malarii u dorosłych - najczęściej stosowana dawka Malarone u osób dorosłych to 4 tabletki w ciągu doby przez okres 3 dni.
 • leczenie malarii u dzieci - dawkowanie Malarone u dzieci uzależnione jest od wagi.

WAGA DAWKOWANIE
11 - 20 kg 1 tabletka dziennie przez 3 dni
21 - 30 kg 2 tabletki dziennie przez 3 dni
31 - 40 kg 3 tabletki dziennie przez 3 dni
Powyżej 40 kg 4 tabletki dziennie przez 3 dni

Mechanizm działania

Substancje czynne występujące w leku Malarone (atowakwon oraz chlorowodorek proguanilu) powodują zaburzenia dwóch głównych szlaków metabolicznych syntezy pirymidyn, które są niezbędne do procesu replikacji, czyli powielania materiału genetycznego pierwotniaków z rodzaju Plasmodium, odpowiedzialnych za rozwój malarii. Atowakwon prowadzi do upośledzonego transportu elektronów na poziomie cytochromu bc1 w obrębie mitochondrium i zmniejsza potencjał błon wspomnianych struktur komórkowych. Z kolei, drugi ze składników Malarone - proguanil, działa w dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu cykloguanilu, będącego metabolitem proguanilu i zablokowaniu aktywności reduktazy dihydrofolianowej, a co za tym idzie zaburzeniu produkcji deoksytymidylanu. Z drugiej strony, proguanil potęguje działanie atowakwonu, obniżające potencjał błon mitochondrialnych w komórkach pasożytów.

Przeciwwskazania

Bezwzględne przeciwwskazanie do stosowania Malarone stanowi nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku oraz ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 mil/min).

Interakcje z lekami

Nie zaleca się jednoczasowego podawania Malarone z rifampicyną, stosowaną w leczeniu gruźlicy, ryfabutyną - antybiotykiem bakteriobójczym i antybiotykami z rodziny tetracyklin, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia stężenia atowakwonu w osoczu, osłabiając tym samym działanie leku. Takie same konsekwencje powoduje równoczesne przyjmowanie efawirenzu i wzmocnionych inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV oraz metoklopramidu, działającego przeciwwymiotnie.

Z kolei, proguanil może nasilać działanie warfaryny oraz innych leków hamujących krzepliwość krwi, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia krwotoków. Należy więc zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczęcia terapii Malarone u pacjentów na stałe przyjmujących doustne antykoagulanty. Niewykluczone, że po zakończeniu leczenia konieczna będzie modyfikacja dawki, w oparciu o wskaźnik INR (wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego).

Środki ostrożności

Ostrożność należy zachować u pacjentów z masą ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci, których masa ciała wynosi mniej niż 11 kg, a także w terapii postaci mózgowej choroby lub innych powikłań, takich jak obrzęk płuc, hiperparazytemia czy niewydolność nerek.

Pacjenci, u których w trakcie stosowania leku Malarone wystąpiły wymioty, zaleca się równoczesne stosowanie dodatkowych niefarmakologicznych metod profilaktyki malarii, takich jak repelenty czy moskitiery.

W przypadku, gdy biegunka lub wymioty pojawią się w ostrej fazie zimnicy, należy zastosować inny lek przeciwmalaryczny, a jeśli to niemożliwe, konieczne jest monitorowanie obecności pasożytów w surowicy krwi (parazytemia) oraz ogólny stan chorego.

Badania prowadzone nad lekiem wykazały, że nie jest on skuteczny w odniesieniu do form uśpionych pasożyta Plasmodium vivax, zwanych również hipnozoitami. Z tego też względu zaleca się w przypadku malarii wywołanej wspomnianym wyżej pierwotniakiem oprócz Malarone zastosować również inny lek o potwierdzonym działaniu na hipnozoity.

Ciąża i laktacja

Jak dotąd bezpieczeństwo i ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży nie zostało jednoznacznie określone. Testy przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że Malarone nie wywiera negatywnego wpływu na rozwój dziecka przed i po urodzeniu oraz na przebieg porodu. Z kolei, inne badanie z udziałem królików potwierdziło, że lek toksycznie wpływa na organizm ciężarnych zwierząt, w związku z czym stosowanie Malarone u kobiet w ciąży należy ograniczyć do sytuacji, kiedy korzyści dla ciężarnej znacznie przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Ustalono również, że niewielkie ilości proguanilu są wydzielane do mleka matki, dlatego też nie powinno się podawać tego leku kobietom, które karmią piersią.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak inne leki, Malarone może powodować działania niepożądane. Wśród częstych skutków ubocznych znajdują się:

 • nudności i wymioty
 • bóle głowy i brzucha
 • biegunka
 • podwyższenie temperatury ciała
 • bezsenność
 • utrata łaknienia
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • swędząca wysypka

Z odchyleń w badaniach laboratoryjnych nierzadko występuje:

 • niedokrwistość, czyli zmniejszenie liczby czerwonych ciałek krwi
 • obniżenie ilości leukocytów, które odpowiada za zwiększoną podatność na zakażenia
 • hiponatremia, tj. zmniejszenie poziomu sodu w surowicy krwi
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych)

Z kolei, do rzadko obserwowanych działań niepożądanych należą:

 • drgawki
 • koszmary senne
 • napady paniki
 • nadmierna wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne
 • zapalenie wątroby
 • upośledzenie drożności przewodów żółciowych i zablokowanie odpływu żółci
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • tachykardia, tj. przyspieszenie akcji serca

Do najpoważniejszych, które wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem i występują rzadko, należą:

 • ciężkie reakcje alergiczne - w ich przebiegu obserwuje się świąd, wysypkę, pojawiający się nagle świszczący oddech, trudności w oddychaniu i mówieniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, a także obrzęk twarzy, powiek, języka oraz warg.
 • ciężkie reakcje skórne - mogą występować jako zmiany w postaci rumienia wielpostaciowego lub jako wysypka, ze zmianami w postaci pęcherzy i łuszczeniem się skóry, zwłaszcza w okolicy ust, oczu, nosa oraz narządów płciowych.

Czy w 121doc można kupić o Malarone bez recepty?

Receptę na lek można uzyskać w klinice internetowej 121doc po wypełnieniu formularza medycznego, który następnie zostanie przekazany do analizy jednemu ze współpracujących z nami lekarzy. Na jego podstawie podejmie on decyzję o wystawieniu recepty na Malarone. Lek zostanie przepisany tylko pod warunkiem niestwierdzenia żadnych przeciwwskazań do stosowania. Wszystkie farmaceutyki wysłane są prosto z licencjonowanej apteki znajdującej się w Londynie i dostarczone pod wskazany adres w ciągu 24 - 48 godzin. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Często zadawane pytania

Co jest zawarte w konsultacji internetowej?
Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?
Co dzieje się po złożeniu zamówienia?
Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?
Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?
Jakie są opcje dostawy?
Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?
Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?
Czy wasze usługi są dyskretne?
Co jest zawarte w konsultacji internetowej?

Nasz formularz konsultacji medycznej zawiera pytania ogólne na temat Twojego zdrowia (np. ciśnienie krwi, obecne i przebyte choroby), a także pytania szczegółowe dotyczące zamawianego leku. W formularzu poprosimy również o dane osobiste potrzebne do zrealizowania płatności oraz dostawy.

Wszystkie zadane pytania są niezbędne do przepisania leku.Twoje dane i odpowiedzi nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Dostęp do Twoich danych medycznych mają wyłącznie nasi lekarze.

Czy formularz konsultacji medycznej będzie sprawdzony przez lekarza?

Sprawdzenie formularza konsultacji medycznej przez lekarza jest wymogiem prawnym, a także medycznym. Nasz zespół lekarzy i specjalistów zadba o to, aby wybrany przez Ciebie lek był bezpieczny w użyciu.

Prosimy zauważyć, że nie gwarantujemy wydania zgody na przepisanie leku przez naszych lekarzy.

Co dzieje się po złożeniu zamówienia?

Twój formularz konsultacji medycznej zostanie wysłany do sprawdzenia przez jednego z naszych lekarzy.

Jeżeli wybrany przez Ciebie lek zostanie uznany za odpowiedni do stosowania, lekarz wystawi receptę. Następnie, recepta zostanie przekazana do apteki, gdzie Twoje zamówienie zostanie wydane kurierowi, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.

Czy wszystkie usługi są wliczone w cenę zamówienia?

Tak. W cenę każdego zamówienia w 121doc jest wliczona konsultacja medyczna, recepta oraz dostawa. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Nasz serwis jest bezpieczny i łatwy w obsłudze.

Czy mogę złożyć więcej niż jedno zamówienie w tym samym czasie?

Tak, jednak niektóre leki mogą negatywnie na siebie wpływać, przy zażywaniu w tym samym czasie. Na tej podstawie, lekarz może odrzucić Twoje zamówienie.

Możesz włożyć kilka produktów do jednego koszyka i wypełnić jedną konsultację dla wszystkich wybranych leków.

Jeżeli chcesz kupić inny lek w osobnym zamówieniu, będziesz musiał/a wypełnić dodatkowy formularz konsultacji medycznej.

Jakie są opcje dostawy?

Obecnie oferujemy dostawę w ciągu 2-5 dni, zapewnioną przez Royal Mail.

Przesyłka może być monitorowana i potwierdzona podpisem przy odbiorze.

Przesyłka, jak i opcje monitorowania oraz podpisu przy odbiorze, nie wymagają dodatkowej opłaty.

Czy kupowanie leków na receptę przez internet jest bezpieczne?

Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy dokonujesz zakupu w renomowanej firmie jest sprawdzenie czy jej działalność jest zweryfikiowana przez organy regulacyjne w jej kraju.

W Wielkiej Brytanii, gdzie nasza firma jest zarejestrowana, organy regulacyjne to: Care Quality Comission (CQC), czyli Komisja ds. Ochrony Opieki oraz Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), czyli Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej. Nasze certyfikaty można zobaczyć tutaj.

Skąd mam wiedzieć który lek jest dla mnie najbardziej odpowiedni?

Do niektórych dolegliwości na naszej stronie została dodana funkcja 'Doradź Mi'. Dzięki niej możemy zadać Ci pytania dotyczące stylu życia, potrzeb oraz historii medycznej. Po udzieleniu na nie odpowiedzi otrzymasz poradę od naszych lekarzy.

Czy wasze usługi są dyskretne?

Prywatność naszych pacjentów jest dla nas niezwykle ważna. Wszystkie Twoje informacje medyczne są bezpiecznie przechowywane i przeglądane wyłącznie przez naszych lekarzy. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim. Ponadto, jesteśmy regularnie kontrolowani przez różne brytyjskie agencje regulacyjne, takie jak Information Commissioner's Office (ICO).

Wszystkie zamówienia widnieją na fakturach, wyciągach bankowych itp. jako 'HHC Ltd'.

Jak to działa?

Wybierz
Wybierz Wybierz swój lek i wypełnij nasz formularz konsultacji medycznej.
Darmowa konsultacja

Warunki:

Wybierz dolegliwość tutaj lub użyj menu na górze strony. Oprócz samych leków, oferujemy także informacje na ich temat. Jeżeli nie wiesz, który lek jest dla Ciebie najodpowiedniejszy, wybierz opcję 'Doradź-mi'.

Leki:

Jeżeli wiesz jakiego leku potrzebujesz, znajdziesz go najszybciej, używając paska wyszukiwania. tutaj.

Zamawianie:

Każde zamówienie rozpoczyna się od konsultacji online. Zadamy Ci pytania medyczne, aby upewnić się, że zostanie Ci przepisany skuteczny i bezpieczny lek. Bierzemy pod uwagę Twój styl życia, stan zdrowia oraz leki, które obecnie przyjmujesz.

Konsultacja jest darmowa i trwa od 5 do 10 minut.

Wszystkie Twoje dane są z nami bezpieczne. Nie udostępnimy ich nikomu chyba, że wyrazisz na to zgodę.

Pomoc:

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, możesz zadzwonić, napisać lub wysłać e-mail do naszego Zespołu Obsługi Klienta w sekcji 'Jak możemy Ci pomóc?' tutaj.

Recepta
Recepta Nasi lekarze sprawdzą Twoje zamówienie.
Darmowa recepta

Podsumowanie:

Zaraz po złożeniu przez Ciebie zamówienia, jeden z naszych lekarzy sprawdzi Twoją konsultację. W dni robocze, zajmuje to zazwyczaj godzinę.

Pytania:

Jeżeli lekarz będzie miał dodatkowe pytania, poinformujemy Cię o tym telefonicznie oraz mailowo. Rozumiemy, że możesz być zajęty/a lub w pracy. Nasi przedstawiciele Zespołu Obsługi Klienta są zawsze dyskretni i jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą do Ciebie oddzwonić o dogodniejszej porze.

Nasze e-maile nigdy nie zawierają żadnych danych osobistych ani medycznych, a jedynie link do Twojego konta na naszej stronie, gdzie znajdziesz swoje odebrane wiadomości.

Apteka:

Gdy Twoja recepta trafi do naszej apteki, otrzymasz kolejnego e-maila z kodem do monitorowania przesyłki.

Dostawa
Ekspresowa dostawa. Dyskretne opakowanie.
Dostawa jest wliczona w cenę.

Obejmuje:

Wszystkie zamówienia obejmują ekspresową dostawę. Alternatywnie, możesz wybrać datę dostawy, która Ci bardziej odpowiada.

Lokalizacja:

Otrzymując kod do monitorowania przesyłki możesz poznać szacowany czas dostawy. Jedyne czego potrzebujemy to Twój podpis przy odbiorze (lub znajomego czy członka rodziny).

Dyskrecja:

Wszystkie przesyłki są dyskretnie zapakowane; nie ma na nich logo ani niczego, co mogłoby sugerować ich zawartość. Znajdziesz w nich swój lek oraz ulotkę w Twoim języku.

Pomoc