08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Sluta röka / Passiv rökning – din rökning skadar din omgivning

Passiv rökning – din rökning skadar din omgivning

Passiv rökning innebär att man utsätts för cigarettrök även om man själv inte röker. Det kan vara vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar eller andra som röker i ens närvaro.

Den som röker en cigarett andas in en fjärdedel av röken, resten går ut i omgivningen. När en cigarett brinner sprider den cirka 4 500 kemiska ämnen varav ett femtiotal av dem är cancerframkallande eller misstänks vara det. Med andra ord är det inte bara rökaren själv som drabbas av de farliga ämnena utan även de runt omkring som andas in röken.

Passiv rökning kan ge cancer och hjärtinfarkt

Att rökare riskerar att få lungcancer, KOL eller andra problem är känt sen tidigare, men även personer som lever med rökare kan drabbas av sjukdomar till följd av den passiva rökningen.

Om en person lever tillsammans med en rökare under en längre tid ökar risken med lungcancer med cirka 30 procent. De som utsätts länge för passiv rökning har även en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Även personer med astma eller allergi kan uppleva att deras problem förvärras när de andas in cigarettrök.

Vissa studier har visat att de som utsätts för mycket passiv rökning under en längre tid även kan drabbas av den dödliga sjukdomen KOL.

Barn och passiv rökning

Barn drabbas ofta värre av passiv rökning än vuxna gör, orsaken är att de andas snabbare och inte har samma möjlighet att aktivt undvika tobaksrök. Barns mindre kroppar tar även mer skada av cigarettrök än vad en vuxen kropp gör.

Flera studier har gjorts på barn som drabbas av passiv rökning, då oftast på grund av att föräldrarna röker hemma. Studierna har visat att astma och öroninflammationer är vanligare hos barn som lever med tobaksrök i hemmet.

Passiv rökning är farligt, sluta röka idag

Barn som växer upp i hem där de utsätts för passiv rökning löper även en större risk att få inlärningsproblem och beteendestörningar (så som ADHD) visar en studie omfattande 55 000 barn. Studien genomfördes i USA på barn under tolv år och resultatet presenterades i tidningen Pediatrics.

Passiv rökning kan även leda till plötslig spädbarnsdöd.

Tänk på dina nära och kära – sluta röka idag!

De flesta rökare är medvetna om hälsoriskerna och vet om att man utsätter sig själv och andra för fara genom att röka. Ändå kan det vara svårt att sluta. Om du tidigare försökt att sluta men inte lyckats kan vi på 121doc erbjuda Champix – ett receptbelagt rökavvänjningsmedel. Du kan se resultaten av att använda Champix här. När du beställer från oss kommer vi be dig svara på ett antal frågor om din rökning, din hälsa och medicinska historik – svaren ligger sedan till grund för om våra läkare väljer att skriva ut ett recept till dig. Var noga med att svara så ärligt och utförligt på frågorna som möjligt. När vår läkare granskat svaren och godkänt dessa skrivs ett recept ut. Receptet skickas sedan till ett av våra samarbetsapotek där de förpackar och skickar ut din order.

Du kan läsa mer om Champix under produktsidan.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel