• Granskad av läkare
 • Recept ingår
 • Expressleverans ingår

Vad är Champix?

Champix är ett receptbelagt läkemedel som hjälper dig att avvänja dig från nikotin genom att ersätta nikotinet du får av cigaretter med vareniklin.

Hur fungerar Champix?

Vareniklin är en substans med samma effekt som nikotin, men med mycket lägre dosering. Vareniklin skickar ut signaler till din hjärna och lurar den att tro att det är nikotin du får i dig. Läkemedlet blockerar även dina nikotinreceptorer och det är till slut ingen poäng att röka. Du får inte samma känslor av behag som vanligt när du röker. Detta hjälper dig att avvänja dig från nikotinet och på så sätt även rökningen.

Kemisk struktur för vareniklin

Hur påverkar Champix din rökavvänjning?

Enligt studier är det dubbelt så sannolikt att du klarar av att sluta röka med hjälp av Champix i jämförelse med om du försöker sluta röka utan hjälp av läkemedel.

Hur använder man Champix?

Champix är ett läkemedel som hjälper dig med rökavvänjning. Champix används som en kompletterande behandling när du vill sluta röka sluta röka.

Varför är det viktigt att man slutar röka?

Rökning är en av de främsta orsakerna till att man insjuknar i cancer och rökning leder även till olika hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom insjuknar personer som blir utsatta för passiv rökning i samma sjukdomar. Tobak innehåller nämligen en mängd skadliga ämnen. Det är viktigt att sluta röka för din egen hälsas skull, men även för dina nära och kära.

Hur hjälper Champix dig att sluta röka?

Som rökare är du beroende av nikotinet som finns i cigaretterna. Det är inte alltid så lätt att sluta röka på grund av att du får abstinensbesvär. Detta beror på att du inte får den dos av nikotin som du är van vid. Abstinensbesvären är väldigt varierande och inkluderar sömnsvårigheter, irritation, oro och ångest. Champix erbjuder ett effektivt alternativ som hjälper dig att effektivt klara av din rökavvänjning.

När du röker skickas belöningssignaler ut till hjärnan. Denna medicin fungerar på ett liknande sätt, då Vareniklin skickar ut liknande signaler som nikotin, om än svagare. På så sätt luras hjärnans belöningssystem och tror att du fått i dig nikotin. Läkemedlet minskar även tillfredställelsen av en cigarett. Om du under behandlingen väljer att röka kommer tillfredställelsen inte vara lika hög som normalt, vilket gör det mindre lockande att tända en ny cigarett.

Goda resultat i studier

Champix är bevisad att vara den mest framgångsrika avvänjningsmetoden för rökning som finns tillgänglig. Behandlingen ger dig fyra gånger så hög chans att sluta röka jämfört med om du endast skulle använda dig av din egen vilja. Du har en betydligt större chans att sluta röka permanent efter användning av läkemedlet jämfört med om du skulle använda dig av någon annan behandling. Kliniska studier visar att 44 procent av alla som använder medicinen blir rökfria en gång för alla. Detta kan jämföras med endast 18 procent av de som använder sig av nikotinersättning (nikotintuggummi eller nikotinplåster) och 21 procent av de som använt Zyban.

Fungerar Champix när man slutar snusa? Många läkare menar att Champix fungerar även för de som önskar att sluta snusa. Rådfråga din läkare eller hör av dig till oss om du försöker sluta snusa och är intresserad av Champix som hjälpmedel.

Hur kan man sluta röka med Champix?

Behandlingen är 12 veckor lång. Du börjar ta Champix medan du ännu röker. Då du påbörjar behandlingen bör du ha ett slutdatum i åtanke. Behandlingen påbörjas 2-3 veckor före det här datumet, men om du inte kan sluta röka direkt efter behandlingen så kan du fortsätta ta medicinen i 12 veckor. I svåra fall kan doseringen fortsätta i ytterligare 12 veckor.

Hur doseras Champix?

Champix kan fås i styrkorna 0,5 och 1 mg. Dessa tabletter tas med vatten samma tid varje dag och du kan äta medicinen med eller utan mat. För att verkligen lyckas med behandlingen bör du ta tabletterna samma tid och under hela tiden som du äter medicinen.

Champix doseras enligt dina individuella behov. Dosen ökar gradvis under behandlingen. Om du till exempel tar 0,5 mg en gång om dagen de första tre dagarna så ökar dosen till 0,5 mg två gånger om dagen de nästa fyra dagarna. Sedan ökar dosen till 1 mg två gånger om dagen från och med dag åtta.

Fungerar Champix oberoende av din egen motivation?

Champix hjälper dig på traven då du försöker sluta röka. Kom ändå ihåg att det som gör den största skillnaden är din egen motivation. Det är viktigt med ett bra stödnät, så be familj eller vänner ställa upp eller gå med i en stödgrupp. Om du kombinerar detta med Champix ökar du markant chansen till att se goda resultat.

Faser för att bli helt rökfri med Champix

Välj ett datum som du ska sluta röka på, detta är dit stopp-datum. Skriv ner det här datumet på Champix-paketet, som en påminnelse. Börja ta Champixtabletterna 7-14 dagar före ditt stopp-datum. Det ger det aktiva ämnen, vareniklin, tillräckligt med tid för påverka din kropp. Du kan sluta röka när du vill under de första 14 dagarna, så länge du är rökfri den 14:e.

Champix startpaket innehåller två doser: den vita tabletten (0,5mg) och den ljusblå tabletten (1mg). Börja ta den låga doseringen för att låta din kropp vänja sig vid medicineringen, och öka sedan dosen till den ljusblå tabletten. Vissa speciella förutsättningar, som njursjukdom, innebär att du måste ta en lägre dos. Prata med din läkare om du är osäker på doseringen.

Bli rökfri med hjälp av läkemedel

Dag 1-3

Ta en vit Champixtablett en gång dagligen.

Dag 4-7

Ta en vit Champixtablett på morgonen och en på kvällen.

Vecka 2-4

Ta en ljusblå Champixtablett på morgonen och en på kvällen. Efter 4 veckor har du avslutat Champix startpaket och kan påbörja fortsättningspaketet. Hos 121doc kan du beställa både startpaketet och fortsättningspaketet på samma gång.

Vecka 5-12

Ta en ljusblå Champixtablett på morgonen och kvällen. Majoriteten av de som provar Champix blir rökfria efter 12 veckor, men om du får ett återfall snart efter de 12 veckorna kan du försöka sluta röka igen genom att beställa ett nytt paket. Det är viktigt att du inte överstiger den dagliga doseringen av Champix. Ta exempelvis inte en dubbel dos för att kompensera att du missat en annan.

Kan interaktioner med andra läkemedel förekomma?

Den forskning kring Champix som idag finnas att tillgå har inte visat på några kliniskt relevanta interaktioner med andra läkemedel.

Vilka biverkningar kan man få av Champix?

Det kan vara svårt att veta om vissa symptom är biverkningar av Champix eller abstinensbesvär på grund av att du slutat röka. Om du får svåra biverkningar eller abstinensbesvär bör du kontakta läkare och sluta ta medicinen. Var även noga med att läsa bipacksedeln innan du tar Champix.

Hur ser biverkningarna ut?

Några av biverkningarna är att det kan vara svårt att somna, huvudvärk, yrsel, magbesvär, såsom förstoppning eller diarré, trötthet, ökad aptit eller så kan smaker kännas annorlunda. Tandhygienen kan även bli sämre; munnen kan bli torrare och det finns större risk för hål i tänderna. Speciellt i början av behandlingen så kan du må illa, men det här brukar ändå gå över efter två till tre veckor.

Finns det allvarligare biverkningar?

Något som är viktigt att ha i åtanke är att det finns en liten risk att vareniklin leder till att man känner sig nedstämd; depression är en av de biverkningar som har rapporterats i sällsynta fall.

När är Champix kontraindicerat?

Personer som är överkänsliga mot den aktiva substansen i läkemedlet, eller något av dess hjälpmedel, bör inte använda Champix. Även patienter som lider av depression eller andra psykiska sjukdomar bör avstå från att ta läkemedlet.

Det är inte rekommenderat att använda Champix under graviditet eller amning.

Du bör inte ta Champix om du har något av följande hälsoproblem:

 • Epilepsi
 • Hjärtproblem
 • Du har tidigare drabbats av stroke

Bilkörning och användning av tunga maskiner

Champix kan orsaka yrsel och dåsighet. Än så länge är det okänt huruvida läkemedlet påverkar körförmågan. Rekommendationen är dock att inte köra bil, använda tunga maskiner eller delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter under behandlingsperioden.

Champix i kliniska studier

Hur har Champix studerats i kliniska studier?

I två större studier blev 2 052 rökare behandlade med antingen Champix, bupropion (ett nikotinfritt preparat för rökavvänjning) eller placebo under en 12-veckorsperiod.

Målet var att rökarna skulle sluta röka en vecka efter påbörjad behandling och patienterna övervakades sedan under ytterligare 40 veckor efter behandlingen. Det viktigaste måttet forskarna gick efter var antalet användare som helt hade slutat röka under fyra veckor (vecka 9 till 12 under studien). Man bekräftade att de slutat röka genom att testa patienternas andedräkt för tecken på rökning.

I en annan studie jämförde man Champix effekt med placebo hos patienter som själva fick välja vilket datum de ville sluta röka. Datumet kunde variera mellan en och 5 veckor från det datum då behandlingen påbörjades.

Vilken effekt påvisades i studierna?

I bägge studierna var Champix mer effektivt än såväl bupropion som placebo. Andelen patienter som inte hade rökt under vecka 9 till 12 var 44% med champix, 30% med bupropion och 18% med placebo. Fler patienter förblev också rökfria efterbehandlingen med Champix än efter behandling med placebo. 40 veckor efter behandlingsperiodens slut var 23% av deltagarna som fick Champix fortfarande rökfria, medan motsvarande siffra i placebogruppen endast var 9%.

Även i den andra studien, där patienterna själva fick välja vilket datum de skulle sluta röka, visade sig Champix vara mycket mer effektiv när det kommer till rökavvänjning.

En nyligen utförd översiktsstudie bekräftar att läkemedlet är säkert att använda och att dess biverkningar är lindriga.

Kan man köpa Champix online? Frågor och svar

Hur beställer jag Champix online?

Du kan på ett enkelt och säkert sätt beställa Champix online från oss på 121doc. Våra läkare hjälper dig att säkerställa att läkemedlet är lämpligt för dig att använda och du får läkemedlet levererat direkt till ditt hem.

Kan jag beställa Champix via nätet från 121doc i Sverige?

Ja, du kan beställa Champix via vår internetbaserade tjänst. Det är enkelt att beställa läkemedel direkt här på 121doc: välj det start- eller fortsättningspaket för Champix som du vill beställa. Klicka sedan fram dig till nästa sida, som för dig vidare till 121docs onlinekonsultation. Här kan du besvarar frågor gällande din medicinska historik, samt om du försökt sluta röka förr och varför det inte fungerade. Dessa frågor hjälper oss att förstå dina individuella behov. Det är viktigt att du besvarar de här frågorna så korrekt som möjligt, då de hjälper oss förstå om Champix är den rätta medicinen för dig.

Är Champix receptbelagt och kan jag ändå köpa det utan recept?

Champix är receptbelagt, vilket innebär att du behöver ett recept utfärdat av en godkänd läkare för att kunna köpa det. Genom att genomgå en kostnadsfri onlinekonsultation här på sajten, varpå en av våra läkare i efterhand kontrollerar dina svar för att förvissa sig om att medicinen passar dig, kan du köpa Champix genom 121doc. Om Champix är den rätta medicinen för dig kommer den läkare som behandlar din beställning att skicka ett recept till ett av våra certifierade apotek. Vi dubbelkollar dina svar och uppgifter för att försäkra oss om att du verkligen kan nyttja Champix.

När får jag min beställning om jag köper Champix på 121doc?

De bägge leveransalternativ som vi erbjuder är UPS och Posten. Leveransen ingår i priset för alla behandlingar vi tillhandahåller. Vid val av UPS som transportör kommer ditt beställda läkemedel sannolikt att levereras redan nästa arbetsdag. Detta förutsätter att du gör din beställning en helgfri vardag före klockan 16.00. Om du väljer Posten som transportör tar leveransen några dagar extra, vanligtvis är din beställning dig då tillhanda inom ungefär två till tre arbetsdagar.

Vad kostar det att köpa Champix online via 121doc?

Du hittar vårt aktuella pris på Champix en bit upp på denna sida. Anledningen till att vårt pris är något högre än det pris du kan hitta i ett fysiskt apotek, är att allt ingår när du köper Champix hos oss. Att tillhandahålla denna tjänst med patientsupport, läkare, apoteksservice och expressleverans är förenat med höga omkostnader. Detta gör sammantaget att vårt pris är något högre.

Å andra sidan sparar du en hel del tid och frustration, eftersom du inte behöver vänta på att få träffa en läkare som efter en konsultation kan utfärda ett recept och sedan ta dig till ett apotek för att köpa läkemedlet. Hos 121doc kan du genomgå hela denna process på nolltid.

Andra behandlingar som kanske intresserar dig

Flera behandlingar tillgängliga

Läkemedel för att sänka kolesterolnivåerna, om motion och dieter inte hjälper.

 • Alla populära statiner
 • Sänker 'dåligt' kolesterol
 • Sänker kolesterol upp till 50%

Flera behandlingar tillgängliga

Vi erbjuder ett flertal behandlingar för att hantera högt blodtryck.

 • Sänker högt blodtryck
 • Inget läkarbesök behövs
 • Behandling för hjärtinfarkt

Vad andra säger om oss

4.6 Betyg - 6004 Recensioner

Hur fungerar det?

Välj
Välj Välj din behandling och slutför vår onlinekonsultation.
Gratis konsultation

Tillstånd:

Välj ett tillstånd här eller använd menyn överst på sidan. För varje tillstånd och sjukdom förser vi dig med information om tillståndet samt de behandlingar som vi för tillfället erbjuder. Om du inte vet vilken behandling som är bäst för dig kan du klicka på 'Ge mig råd'.

Behandlingar:

Om du vet vad du vill ha är det snabbaste sättet att hitta en specifik medicin att använda sökfältet här.

Beställning:

Varje beställning börjar med en onlinekonsultation. Vi kommer att fråga dig medicinska frågor för att försäkra att endast behandlingar som är effektiva och säkra för dig att använda. Vi tar hänsyn till din livsstil, hälsa och andra mediciner du använder för närvarande.

Konsultationen är helt gratis, och tar mellan 5 och 10 minuter.

All din information är säker hos oss. Vi delar det inte med någon om du inte vill att vi ska göra det.

Hjälp:

If you need any guidance, you can call, message or email our customer service team via the 'How can we help you?' section Du kan ringa, skicka ett meddelande eller mejla vår kundsupport om du behöver vägledning. Du kan hitta vår 'Hur kan vi hjälpa dig?' funktion här.

Få ditt recept utskrivet
Få ditt recept utskrivet Våra läkare granskar din beställning.
Gratis recept

Granskning:

Så fort du lagt din beställning kommer en av våra läkare granska din beställning. På veckodagar tar detta oftast en timme.

Frågor:

Om läkaren har några ytterligare frågor kommer du få ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi förstår att du kan vara på jobbet eller är upptagen.. Vår kundsupportrepresentanter är alltid diskreta och kan ringa tillbaka vid en bekvämare tidpunkt om det behövs.

Våra mejl innehåller aldrig personliga detaljer eller medicinsk information, istället skickar vi en länk till ditt privata konto på vår hemsida (där du kan läsa dina meddelanden).

Apotek:

När vårt apotek fått ditt recept kommer du få ännu ett mejl med din spårningsinformation.

Leverans
Leverans Du kan förvänta dig leverans nästa arbetsdag.
Diskret paketering.
Nästa dag-leverans ingår

Inkluderar:

Alla beställningar inkluderar nästa dag-leverans. Alternativt kan du välja ett leveransdatum som passar dig bättre.

Upphämtningsplats:

Vi erbjuder också alternativet 'Upphämtningsplats' med UPS. Du kan hämta din beställning från den upphämtningsplats som passar dig bäst.

Med din spårningskod kan du se din beräknade leveranstid. Vid leverans behöver vi din signatur (eller en väns eller en släktings).

Diskret:

Alla paket är omärkta; det finns inga logotyper, eller något som beskriver dess innehåll. Inuti finns din behandling samt en bipacksedel på ditt valda språk.

Hjälp