Propecia (Finasterid)

Håravfall | Aktiva ingredienser: Finasteride | Tillverkare : Flertal

Behandling

Kur

 • Granskad av läkare
 • Recept ingår
 • Expressleverans ingår

Vad är Propecia (Finasterid)?

Finasterid är ett läkemedel för behandling av hormonellt ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män. Studier visar att ärftligt håravfall hos män i 86 procent av fallen kan stoppas om en behandling med Propecia (Finasterid) inleds i ett tidigt skede, samt att behandlingen även kan stimulera återväxten av friskt hår. Manligt håravfall är ett vanligt tillstånd som även kan drabba unga män, men som är vanligare högre upp i åldrarna.

Effekterna av Finasterid (Propecia)

Propecia är ett läkemedel vars effekt kommer från dess aktiva substans Finasterid. Läkemedlet finns tillgängligt i tablettform för oralt intag. Detta preparat har visat sig vara framgångsrikt vid behandling av hormonellt ärftligt håravfall hos män i åldrarna 18 till 41 år.

Påbörja behandlingen så tidigt som möjligt

Genom att i ett tidigt skede inleda en behandling med Finasterid, kan progressivt androgent håravfall hämmas och hårväxtens process främjas. Läkemedlet är som mest effektivt om det börjat användas innan håravfallet hinner gå för långt ovanför tinningarna och det ökända höga hårfästet uppstår.

Om håravfallet är i ett senare skede och förlusten av hår redan har skett i en större utsträckning, kan den aktiva ingrediensen inte längre vända processen. Propecia är inte ett lämpligt läkemedel för behandling av hormonellt ärftligt håravfall hos kvinnor, utan läkemedlet är endast avsett för användning av män.

Vilken är den aktiva ingrediensen i Propecia (Finasterid)?

Propecia innehåller den aktiva ingrediensen Finasterid. Läkemedlet blockerar ett naturligt förekommande enzym (5-alfa-reduktas). Detta enzym spelar en viktig roll vid omvandlingen av det manliga könshormonet testosteron till dess biologiskt aktiva form dihydrotestosteron (DHT). Många män har hårsäckar vars celler är överkänsliga mot DHT.

Finasterid saktar ned håravfallet

Hormonet dihydrotestosteron orsakar en störning i hårväxtens process, vilket leder till ett ökat håravfall och i slutändan till uppkomsten av en skallig hjässa. Den aktiva substansen finasterid normaliserar funktionen i hårrötternas celler genom att förhindra syntesen av DHT och därigenom eliminera orsaken till denna störning.

Finasterid gör så att håravfallet saktas ner och ger efter ett halvårs behandling en förbättring av håravfallet på cirka 30%. Finasterid har även testats för behandling av ärftligt håravfall hos kvinnor, men resultaten var dock inte bättre än vid behandling med placebo. Finasterid godkändes för behandling av benign prostataförstoring 1992 och för behandling av manligt håravfall 1997.

Ytterligare användningsområden

Finasterid kan förutom att användas för behandling av manligt håravfall även användas för att behandla benign prostataförstoring (BPH). Vid behandling av BPH är dock dosen betydligt högre än vad fallet är när patienten behandlas för manligt håravfall. Finasterid har också visat sig ha en effekt på hirsutism (överdriven ansikts- eller kroppsbehåring hos kvinnor). I en studie med 89 deltagande kvinnor åstadkoms en minskning av ansiktshåret med 93% och en minskning av kroppsbehåringen med 73% efter behandlingsperioden på två år. Även andra studier har visat att finasterid kan vara effektivt för behandling av hirsutism.

Hur fungerar Propecia (Finasterid)?

Propecia används för att bromsa manligt håravfall (androgen alopeci) och läkemedlet innehåller den aktiva substansen Finasterid. Behandlingen fungerar främst för personer med lätt till måttligt håravfall. Personer som tappat allt hår har således ingen nytta av läkemedlet. De flesta män som behandlas med Propecia (Finasterid) upplever att läkemedlet motverkar håravfall. Av män som använde behandlingen i fem år upplevde hälften att deras hårtillväxt till och med förbättrades. Läs vidare för att bedöma om Finasterid är rätt läkemedel för ditt håravfall.

Kemisk struktur för finasterid

Vad är alopeci och varför får män det?

Hormonellt ärftligt håravfall (androgen alopeci) är i ungefär 95 procent av fallen orsaken bakom håravfall hos män. Från 50 års ålder och uppåt förväntas varannan människa drabbas av håravfall med hormonell ärftlig betingning. Tvärtemot vad många tror beror inte håravfallet på en ökad produktion av manligt könshormon.

Problemet är istället en överkänslighet i hårsäckarna mot dihydrostestosteron (DHT). DHT är den mest biologiskt aktiva formen av det manliga könshormonet testosteron och produceras under en process som påverkas av 5-alfa-reduktas, vilket förekommer naturligt i hårsäckarna.

I hårbotten hos män som drabbats av ärftligt håravfall är vanligtvis hårsäcken mindre än normalt och innehåller en ökad nivå av DHT. Hårrötternas celler tenderar på grund av denna överkänslighet att hämma hårväxten, vilket så småningom leder till håravfall.

Manligt håravfall är vanligt förekommande

Manligt håravfall är väldigt vanligt och män kan börja tappa hår redan i tjugoårsåldern. Hur håret faller av beror på personen. Det vanliga är att håret tunnas ut vid tinningarna och att en kal fläck växer på hjässan. Håravfall kan även innebära att håret endast tunnas ut. Notera att det är normalt att tappa lite hår varje dag. Man tappar normalt cirka 100 hårstrån i dagen, men håravfall innebär att man tappar närmare 300-400 hårstrån varje dag.

Håravfall i sig är inte farligt och det kan lämnas obehandlat. Håravfall kan ändå kännas jobbigt, då det kan innebära en förändring av ens utseende.

Håravfall beror oftast på ärftliga faktorer och på att kroppen påverkas av hormonförändringar. Hormonet Dihydrotestosteron (DHT) förstör hårproducerande celler, vilket gör att håret tunnas ut. Håravfall kan även bero på sjukdom eller stress.

Hur motverkar Finasterid håravfall?

Propecia (Finasterid) bromsar håravfall genom att det aktiva ämnet finasterid blockera ett enzym som omvandlar testosteron till DHT-hormonet. På detta sätt sänks DHT-nivåerna och hormonet kan inte förstöra de hårproducerande cellerna.

Hur använder jag Propecia (Finasterid)?

Propecia (Finasterid) finns tillgängligt som ett receptbelagt läkemedel i tablettform för oralt intag. Varje enskild tablett innehåller 1 mg av den aktiva substansen finasterid. Det som kännetecknar tabletterna är den rödbruna, åttakantiga formen med märkningen "P" på ena sidan och inskriptionen "Propecia" på den andra sidan.

Den rekommenderade dosen är en tablett om dagen, men du bör alltid följa doseringsanvisningar som din läkare ger, samt fortsätta ta läkemedlet under hela den föreskrivna tiden. Tabletten tas med eller utan mat.

Du ska inte ta dubbel dos om du glömt ta en tablett, utan helt enkelt hoppa över den dagen du glömde ta läkemedlet. Läkemedlet är heller inte effektivare om du tar fler tabletter om dagen. Om du får i dig för mycket av läkemedlet ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

Patienter med nedsatt njurfunktion behöver inte göra någon dosjustering. Behandlingen övervakas ändå av läkaren, som kontinuerligt övervakar behandlingstiden och resultatet.

Hur används Propecia (Finasterid) för bästa effekt?

För att förhindra ytterligare håravfall bör behandlingen påbörjas vid så tidiga symptom som möjligt. Det brukar ta 3-6 månader innan behandlingen ger något resultat. Om du slutar äta läkemedlet tidigare än din läkare föreskrivit kommer det hår du återfått antagligen att falla av inom 9-12 månader. Du bör alltså fortsätta behandlingen till slut.

Vem kan använda Propecia (Finasterid)?

Läkemedlet används för att avhjälpa manligt håravfall hos män mellan 18-41 år. Man ska ha lätt till måttligt håravfall för att läkemedlet ska ha en verkan.

Vem kan inte använda Finasterid?

Män med fullständigt håravfall har ingen nytta av behandlingen och det hjälper inte heller dem som tappat håret på grund av kemoterapi eller andra medicinska orsaker. Behandlingen rekommenderas inte för cancerpatienter.

Propecia ska bara användas av män. Kvinnor ska inte använda läkemedlet då det är utformat för manligt håravfall. Gravida kvinnor bör absolut inte äta Propecia. Vidare ska gravida kvinnor inte heller komma i kontakt med delade eller pulveriserade tabletter. Finasterid kan nämligen tas upp i kroppen genom huden och hämma utvecklingen av manliga fosters könsorgan. Hela tabletter har filmdragerat skydd, som skyddar från finasterid vid normal användning.

Använd inte heller Finasterid om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna i tabletterna. Läkemedlet innehåller till exempel laktos och passar nödvändigtvis inte personer med laktosintolerans. Prata med din läkare om du känner dig osäker om behandlingen är lämpligt för dig.

Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn

Kom även ihåg att förvara läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn. Det ska endast användas av personer som fyllt 18 år. Om barn får i sig läkemedlet är det viktigt att du kontaktar sjukhus, läkare eller Giftinformationscentralen.

Vad kan Propecia ge för biverkningar?

Liksom alla andra läkemedel kan Propecia ha biverkningar och risker. Läs igenom bipacksedelns information för att försäkra dig om att du kan använda läkemedlet och att du kan identifiera möjliga biverkningar. Här nedan listar vi även läkemedlets vanligaste biverkningar.

Vanliga biverkningar som Propecia (Finasterid) kan ge upphov till

Läkemedlet kan minska din sexlust och leda till tillfällig impotens. Denna biverkning drabbar ungefär två procent av läkemedlets användare. Sexuellt relaterade biverkningar upphör när användandet av läkemedlet avslutas. Män som använder Propecia bör alltid skydda sig vid sexuellt umgänge då medicinen påverkar spermier.

Du kan även ha svårt att få erektion och ejakulationsproblem. Även nedstämdhet är en av av de vanligare biverkningarna.

Ovanligare biverkningar, som inte fullständigt bekräftats vara biverkningar av Finasterid, är bröstömhet, hjärtklappningar, smärtor i testiklarna, allergiska reaktioner, erektionsproblem, ejakulationsproblem och minskad sexlust efter att behandlingen avslutats, infertilitet och höjda levervärden.

De flesta biverkningar avtar under behandlingen eftersom kroppen vänjer sig vid medicineringen. Om du upplever biverkningarna som störande ska du kontakta din läkare.

Om du får biverkningar kan du informera läkare, Läkemedelsverket och apotekspersonal om dessa, även om du misstänker att du fått biverkningar som inte nämns här. På så sätt bidrar du till att öka informationen om Propecias biverkningar.

Kan Propecia (Finasterid) ha allvarliga biverkningar?

Du bör genast sluta använda Finasterid om du upplever några av följande biverkningar:

 • Svullnad i ansikte
 • Svullnad av tungan eller halsen
 • Svårigheter att svälja
 • Nässelfeber
 • Andningssvårigheter

Kontakta även läkare om du har förändringar i bröstet. Smärtor, förstorade bröst, knutor och utsöndring från bröstvårtor kan vara tecken på bröstcancer. Det finns rapporter om att Propecia (Finasterid) kan orsaka depression och, i sällsynta fall, självmordstankar. Om du upplever allvarliga biverkningar ska du genast sluta ta Propecia och kontakta din läkare.

Kan jag köpa Propecia (Finasterid) online?

Du kan enkelt och smidigt beställa Propecia (Finasterid) på 121doc. Lägg bara till Propecia (Finasterid) till din varukorg och därefter förflyttas du till vår onlinekonsultation. Här svarar du på några frågor om din hälsosituation. Våra läkare kontrollerar dina svar för att bekräfta att Finasterid lämpar sig för dig. Här nedan besvarar vi några vanliga frågor som vi brukar få från våra kunder gällande hur man kan beställa Finasterid på nätet och hur vår service fungerar.

Kan jag köpa Propecia (Finasterid) receptfritt?

Nej. Propecia (Finasterid) är ett receptbelagt läkemedel och våra läkare kan skriva ut ett recept till dig. Receptet skickas sedan till vårt apotek, som kontrollerar dina svar igen och skickar behandlingen till dig. Du behöver alltså inte uppsöka läkare eller hämta läkemedlet från ett apotek – vi sköter allt det här för dig.

Är det lagligt att beställa Finasterid från 121doc?

Alla läkemedel som vi erbjuder här på 121doc är lagliga. De har alla godkänts i Sverige och säljs även i fysiska apotek. Liksom andra apotek har vi även strikta kvalitetskrav för våra produkter och vår service. Den enda skillnaden mellan 121doc och fysiska apotek är att du får produkten direkt hemskickad till dig.

Skiljer sig era läkemedel från de jag köper från apoteket?

Nej. Våra läkemedel säljs även i svenska apotek och är precis desamma. Vår service skiljer sig inte heller från andra läkar- eller apotekstjänster.

När får jag min behandling?

Läkemedlet skickas hem till dig då en läkare kontrollerat de svar du angett på vår onlinekonsultation. Efter att ditt recept skickats till vårt apotek skickar vi medicinen hem till dig.

Hur länge tar det för er att skicka min beställning?

Din beställning skickas oftast inom ett dygn från vårt apotek. Beställningen tar cirka två dagar att komma fram efter att vårt apotek mottagit din beställning.

Frågor och svar

Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?
Kommer en läkare att granska min konsultation?
Vad händer efter jag har skickat min beställning?
Är allt inkluderat i priset?
Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?
Vilka är mina leveransalternativ?
Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?
Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?
Är denna tjänst diskret?
Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?

Vår konsultation inkluderar frågor om din allmäna hälsa (t.ex. blodtryck, nuvarande och tidigare sjukdomar) samt specifika frågor angående din valda behandling. Vi kommer också be om relevanta personliga uppgifter för att fullfölja betalning och leverans.

Alla dessa frågor är nödvändiga och dina svar och detaljer kommer inte delas med någon tredje part. Endast våra läkare har tillgång till din medicinska information.

Kommer en läkare att granska min konsultation?

Det är enligt lag ett medicinskt krav att en läkare granskar alla avslutade kosultationer. Vi har ett team av läkare och specialister som kommer säkerställa att din valda behandling är säker för dig att använda. All information förvaras säkert och konfidentiellt.

Var god notera att vi inte garanterar att våra läkare kommer att godkänna behandlingen.

Vad händer efter jag har skickat min beställning?

Din konsultation skickas direkt till vårt medicinska team där den kommer att granskas av en av våra läkare. Om din valda behandling passar dig kommer du få ett recept. Receptet skickas sedan till vårt apotek för att skickas ut för leverans.

Är allt inkluderat i priset?

Ja. Alla beställningar hos 121doc inkluderar en medicinsk konsultation, ett recept och nästa dag-leverans. Det finns inga ytterligare kostnader. Vi tror på att erbjuda en säker och lättanvänd tjänst.

Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?

Ja. Dock kan vissa mediciner och behandlingar påverka varandra negativt. Om detta är fallet med dina valda behandlingar kommer våra läkare inte godkänna beställningen.

Du kan lägga flera produkter i en varukorg och göra en konsultation för alla på en gång.

Om du istället vill lägga en till beställning för en annan medicin behöver du göra en separat konsultation.

Vilka är mina leveransalternativ?

Vi erbjuder ett flertal leveransalternativ:

 • Nästa dag leverans
 • Leverans till ombud (UPS) - Bekväm paketlämning och upphämtningsplats nära ditt hem eller arbetsplats
 • Välj leveransdag - välj den dag som passar bäst för leverans

Alla dessa alternativ kan spåras och behöver en signatur vid leverans. Om du inte är tillgänglig kan en vän eller familjemedlem signera i ditt ställe.

Inga av dessa alternativ kostar något extra.

Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?

För att försäkra att du köper från ett hederligt företag bör du se till att dess lands tillsynsmyndigheter verifierar dem.

I Storbritannien är dessa Quality Care Commission (CQC) och Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Certifikat kan ses häreinsehen.

Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?

Om du är osäker på vilken medicin som passar dig bäst kan du starta beställningen genom att göra en konsultation baserat på din sjukdom eller ditt problem.

Läkaren kommer sedan rekommendera ett läkemedel baserat på dennes granskning av din medicinska historia.

Vissa behandlingar erbjuder också funktionen ""Tipsa mig"". Där svarar du på frågor om din livsstil och dina behov, plus medicinska frågor. Du kommer sedan få råd och tips från våra läkare.

Är denna tjänst diskret?

Våra patienters integritet är av största vikt. All din medicinska information lagras säkert och ses endast av våra läkare. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter. Vi inspekteras också regelbundet av olika brittiska myndigheter, till exempel Information Commissioners Office (ICO).

Alla beställningar visas som 'HHC Ltd' på alla fakturor, kontoutdrag och dylikt.

Andra behandlingar som kanske intresserar dig

Champix

Det mest effektiva läkemedlet för att sluta röka.

 • Hög verkningsgrad
 • Begränsar återfall
 • Krångelfria tabletter

Flera behandlingar tillgängliga

Vi erbjuder ett flertal behandlingar för att hantera högt blodtryck.

 • Sänker högt blodtryck
 • Inget läkarbesök behövs
 • Behandling för hjärtinfarkt

Vad andra säger om oss

4.6 Betyg - 8523 Recensioner

Hur fungerar det?

Välj
Välj Välj din behandling och slutför vår onlinekonsultation.
Gratis konsultation

Tillstånd:

Välj ett tillstånd här eller använd menyn överst på sidan. För varje tillstånd och sjukdom förser vi dig med information om tillståndet samt de behandlingar som vi för tillfället erbjuder. Om du inte vet vilken behandling som är bäst för dig kan du klicka på 'Ge mig råd'.

Behandlingar:

Om du vet vad du vill ha är det snabbaste sättet att hitta en specifik medicin att använda sökfältet här.

Beställning:

Varje beställning börjar med en onlinekonsultation. Vi kommer att fråga dig medicinska frågor för att försäkra att endast behandlingar som är effektiva och säkra för dig att använda. Vi tar hänsyn till din livsstil, hälsa och andra mediciner du använder för närvarande.

Konsultationen är helt gratis, och tar mellan 5 och 10 minuter.

All din information är säker hos oss. Vi delar det inte med någon om du inte vill att vi ska göra det.

Hjälp:

If you need any guidance, you can call, message or email our customer service team via the 'How can we help you?' section Du kan ringa, skicka ett meddelande eller mejla vår kundsupport om du behöver vägledning. Du kan hitta vår 'Hur kan vi hjälpa dig?' funktion här.

Få ditt recept utskrivet
Få ditt recept utskrivet Våra läkare granskar din beställning.
Gratis recept

Granskning:

Så fort du lagt din beställning kommer en av våra läkare granska din beställning. På veckodagar tar detta oftast en timme.

Frågor:

Om läkaren har några ytterligare frågor kommer du få ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi förstår att du kan vara på jobbet eller är upptagen.. Vår kundsupportrepresentanter är alltid diskreta och kan ringa tillbaka vid en bekvämare tidpunkt om det behövs.

Våra mejl innehåller aldrig personliga detaljer eller medicinsk information, istället skickar vi en länk till ditt privata konto på vår hemsida (där du kan läsa dina meddelanden).

Apotek:

När vårt apotek fått ditt recept kommer du få ännu ett mejl med din spårningsinformation.

Leverans
Leverans Du kan förvänta dig leverans nästa arbetsdag.
Diskret paketering.
Nästa dag-leverans ingår

Inkluderar:

Alla beställningar inkluderar nästa dag-leverans. Alternativt kan du välja ett leveransdatum som passar dig bättre.

Upphämtningsplats:

Vi erbjuder också alternativet 'Upphämtningsplats' med UPS. Du kan hämta din beställning från den upphämtningsplats som passar dig bäst.

Med din spårningskod kan du se din beräknade leveranstid. Vid leverans behöver vi din signatur (eller en väns eller en släktings).

Diskret:

Alla paket är omärkta; det finns inga logotyper, eller något som beskriver dess innehåll. Inuti finns din behandling samt en bipacksedel på ditt valda språk.