Startsidan / Impotens

Vad är impotens?

Erektionen börjar i hjärnan tack vare synintryck, beröring, doft eller att ett minne stimulerar nervbanor kopplade till penis, vilket resulterar i att man får stånd. När man upplever något som är sexuellt upphetsande, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, skickas nervimpulser till penis blodkärl.

Dessa blodkärl är svällkroppar som regleras av muskler. Inför och under erektion slappnar dessa muskler av, vilket tillåter blod att strömma in i penis. När blodet strömmar till kläms hylsor åt vilket gör att blodet inte lämnar svällkropparna. När svällkropparna fylls med blod blir penis både större och styv. Man får stånd vid sexuell stimulans samt omedvetet under sömnen.

Potensproblem är mycket vanliga; ungefär 40% av alla män i 40-årsåldern är drabbade av impotens och siffran stiger snabbt bland 50- och 60-åringar och ju högre upp i åldern man går. Om man har erektionsproblem - vilket kan betyda att man svårt att få stånd inför samlag eller att man inte kan bibehålla sin erektion under själva samlaget - räknas detta som ett erektionsproblem eller erektil dysfunktion. Symtom på impotens är:

 • att man har svårt att få stånd
 • att ens penis inte blir lika rak och hård som tidigare
 • att ens stånd inte varar länge nog för att genomföra och avsluta ett samlag
 • att erektion uteblir helt

Detta beror på att nervtrådarnas stimulans störs eller helt avtar så svällkropparnas muskler drar ihop sig igen och blodflödet till penis avtar. Svällkropparnas storlek minskar, trycket minskar och blodet rinner ut från penis, vilket innebär att den slaknar och erektionen är förlorad. Vad som orsakar störningen av nervtrådarnas stimulans kan beror på en eller flera saker i kombination. Oavsett om problemet är psykiskt eller fysiskt så finns det hjälp att få i form av potensmedel som Cialis och Viagra.

Vanliga orsaker till impotens

Det finns både psykologiska och fysiska orsaker till impotens. Det är viktigt att ta reda på vad roten till ditt problem är om du vill hitta det mest effektiva sättet att behandla din impotens. Psykologiska erektionsproblem tenderar att försvinna av sig själv efter ett tag medan de fysiska oftare är kroniska. De kan exempelvis vara:

 • Brist på motion
 • Förstorad prostata
 • Testosteronbrist
 • Diabetes
 • Njursvikt
 • Kronisk alkoholism
 • Multipel skleros
 • Åderförkalkning
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar

Andra lider av psykiska besvär och även de kan orsaka erektil dysfunktion. Exempel på dessa är:

 • Stress
 • Ångest
 • Relationsproblem
 • Depression

Psykisk impotens

Om problem med erektion uppstår plötsligt är den vanligaste bakomliggande orsaken psykisk impotens, alltså att något psykiskt stör förmågan till erektion. Det kan vara stress av olika anledningar, som till exempel att ha prestationsångest eller att vara osäker inför en ny sexuell relation. Detta är särskilt vanligt om man är ung med impotens och det finns hjälp att få. I en sådan situation kan ett potenspiller användas då det endast handlar om tillfällig impotens. Unga män lider ofta av erektionsproblem, vilket kan även vara väldigt påfrestande rent psykiskt.

Då det finns tydliga samband mellan stress och erektil dysfunktion är det även vanligt att få tillfällig impotens om man har relationsproblem, brist på kärlek, ekonomiska problem eller vid sorg. När detta är fallet hjälper oftast vetskapen om att läkemedlet för erektil dysfunktion tar hand om blodflödet vilket gör att man kan släppa oron för att misslyckas och istället fokusera på att njuta av samlaget.

Män med depression löper stor risk för att få erektionsproblem. Det finns studier som visar att sannolikheten att få någon form av erektionsstörning vid depression är mellan 25-90 procent beroende på hur svår depressionen är. Det är vanligt att läkemedlet som används för att behandla depressionen har biverkningar som stör potensen och ger nedsatt sexuell lust. Biverkningarna kan möjligen undslippas genom att byta ut medicinen.

Det är ofta svårt att säga exakt vad ett erektionsproblem grundar sig i, då impotensen kan vara grunden för depressionen och tvärtom så kan depressionen i sin tur kan orsaka impotens. Det man däremot med säkerhet vet är att erektil dysfunktion kan behandlas oavsett om den orsakat depressionen eller uppkommit som en biverkning av medicinering.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Det är vanligt bland män med hjärt- och kärlsjukdomar att få erektionsproblem. Ungefär 40% av alla män med hjärt- och kärlsjukdomar drabbas av potensproblem. Detta bland annat då högt blodtryck gör det svårare att transportera blod i kroppen. Blodkärlen till penis blir mindre flexibla och sjukdomar som är relaterade till åderförkalkning kan uppstå. Detta försvårar ytterligare för blodflödet till penis vilket ökar risken för erektionsproblem.

Om du lider av en hjärt- eller kärlsjukdom är Levitra det bästa alternativet av de impotensbehandlingar som finns tillgängliga idag. Det är dock viktigt att informera läkaren om du tar en blodtrycksmedicin innan du behandlar impotens med en potenshöjare så att läkemedlen inte påverkar varandra och att det inte innebär några risker.

Rökning och snusning

Det är väl känt att det finns ett förhållande mellan rökning och erektionsproblem. Orsakerna till detta finns dokumenterat i många olika vetenskapliga studier och beror bland annat på att vid rökning får nikotinet kärlen att dra ihop sig vilket försvårar penis att fyllas med blod vid erektion. Detta gäller även om man snusar då man får i sig nikotin så istället.

Utöver nikotin innehåller tobaksrök flera andra ämnen som långsiktet skadar och förtränger blodkärlen till penis, vilket gör det ännu svårare att få och behålla erektionen. Att sluta röka har både omedelbart och långsiktigt positiv effekt på potensen. Det kan vara svårt att sluta röka, men det finns hjälp att få. Genom att använda Champix kan dina chanser att sluta röka öka med så mycket som 50%.

Ålder

Ålder i sig behöver inte vara en orsak till impotens, men ju äldre man blir desto mer ökar risken för sjukdomar och behandlingar som då kan leda till erektionsproblem. Även normala förändringar som kommer med åldern uppträder hos de flesta män men behöver inte vara tecken på impotens. Vanligt är att man blir mer beroende av direkt fysisk stimulering av penis och att den sexuella lusten blir mindre intensiv. Det kan tidigare ha räckt med en sexuell tanke eller fantasi för att uppnå erektion vilket senare i livet inte behöver vara tillräckligt. Med åldern blir det viktigare att ha rätt sinnesstämning och rätt omständigheter för att slippa problem med erektionen.

Alkohol

Alkohol kan ha inverkan på sexlivet på flera sätt. I små mängder kan det ha en lugnande effekt på män som har prestationsångest inför sexuell aktivitet och därmed vara behjälpligt. Att tänka på är att redan vid måttlig berusning så minskar erektionsförmågan märkbart och vid kraftig berusning kan innebära tillfällig impotens.

Vid missbruk av alkohol förekommer skador på de inre organen – särskilt levern. Detta orsakar störningar i den hormonbalans som finns i kroppen vilket leder till ytterligare erektionsproblem. Alkoholmissbrukare har ofta stora problem i sina relationer vilket även kan vara avgörande i det sexuella samspelet och i förlängningen leda till impotensen.

Diabetes

Impotens är ett utbrett problem bland diabetiker. Ungefär hälften av alla män med diabetes har erektil dysfunktion i någon grad. Det är så utbrett att hos 12% av män med diabetes så är impotens det första tecknet av sjukdomen. Om man nyligen fått diagnosen kan det ta ett tag att lära sig att få kontroll på sina värden och under den tiden kan man lida av tillfällig impotens. Under denna tid kan det vara behjälpligt att ta potenspiller för att slippa otillfredsställande samlag. När värdena sedan stabiliserats återkommer potens vanligtvis och man kan då sluta med behandling.

Har man däremot har haft diabetes en längre tid när problem med att få stånd uppstår så försvinner inte problemen, men de är i allra högsta grad behandlingsbara med potenshöjande medel.

Rubbning i de hormonella nivåerna

Om man har brist på testosteron, det manliga könshormonet, kan innebära båda erektionsproblem som nedsatt sexuell lust. Det kan behandlas genom att man tar testosterontillskott. Detta är inte särskilt vanligt. Hos män med normala halter av testosteron får inte förbättrad potens av att öka sitt testosteron. Onormalt höga halter, så som vid bruk av anabola steroider, leder däremot till impotens.

Tips för dig med impotensproblem

Våga prata med din partner

Även om impotens kan ha olika bakomliggande orsaker så finns ett universellt tips för dig som upplever problem med erektionen: prata om det med din partner. Eftersom stress ofta är av betydande vikt vid erektionsproblem är det viktigt att man avdramatiserar situationen. Det är bra att veta att de allra flesta par som stöter på den här typen av problem i ens sexliv hittar tillbaka när man finner en trygg samvaro där båda kan slappna av.

Att ha en öppen dialog och vad som sker i kroppen såväl fysiologiskt som känslomässigt och psykiskt kan även göra det lättare att hitta just den behandling för impotens som passar dig och er relation bäst. Genom att prata med din partner möjliggörs även förståelse från dennes håll och såväl psykisk press som stress kan minska märkbart.

Det är viktigt att man inte stänger in sina känslor och att man inser att ens partnern ofta kan skuldbelägga sig själv när det inte fungerar i sängen. Oftast är det en enorm lättnad för båda parter att berätta vad man känner och det kan mycket väl vara ett första stort steg på vägen.

Potenshöjare är inte det enda alternativet

Det finns flera hjälpmedel som är framtagna för att hjälpa till vid impotens. De hjälpmedel som finns kan endast påvisa en ytterst tillfällig effekt som sällan är tillförlitlig. Exempelvis penispumpar som genom att bygga upp vakuum tvingar blod in i penis för att skapa en hårdare erektion tappar verkan så fort pumpen tas av penis. Det finns män som finner hjälpmedel såsom penisringar mycket användbara då de kan strypa av möjligheten för blod att åka ur penis så erektionen inte tappas. En penisring kan vara ett extra stöd vid sidan av annan behandling då den kan ge en behaglig känsla som i förlängning kan påverka psyket att behålla erektionen längre. Det finns inga vetenskaplig belägg för detta utan är ett högst individuellt hjälpmedel.

Injektioner vid fysiologiska problem

Om ens nervtrådar i penis är helt avklippta så är det bra att veta att inga potenshöjande medel någonsin kommer att hjälpa en. Men man kan fortfarande njuta av sex genom att använda sig en injektion alprostadil i penis före samlaget. Det här är en lösning som fungerar för många som lider av mer allvarliga fysiska problem efter prostataproblem och vissa typer av operationer. Man kan få produkter som Bondil och Caverject av sin läkare, men 121doc erbjuder inte den här typen av behandlingar mot erektionsproblem.

Behandlingar mot impotens

De flesta orsaker till potensproblem kan behandlas enkelt med läkemedel som ökar blodflödet till penis blodkärl så det finns hjälp att få. Idag finns det flera olika behandlingar för erektil dysfunktion och dessa kan fungera olika bra för olika personer.

När ens erektionsproblem behandlas med ett potenshöjande medel kan man slappna av i vetskap om att läkemedlet ser till att erektionen uppkommer och kan bibehållas samlaget igenom så att man istället kan lägga sitt fokus på sin partner och sig själv. Behandling med potensmedel i pillerform kräver sexuell lust; erektion uppstår när man är upphetsad och, till skillnad från vad många verkar tro, innebär det alltså inte en automatisk erektion under läkemedlets verkningstid.

De olika behandlingar som erbjuds hos 121doc är samtliga i pillerform, som antingen tas inför samlag eller i lägre doser varje dag för att den verkande substansen ska vara aktiv i kroppen hela tiden. Detta beroende på vad man har för behov och hur ens sexuella liv ser ut. Impotens botas enkelt genom att använda sig av läkemedel för erektil dysfunktion som möjliggör erektion. Att köpa viagra receptfritt är inte lagligt och framförallt farligt.

Har man svårt att välja behandling för sina problem så rekommenderar vi att man provar vårt testpaket med Cialis, Viagra och Levitra. I paketet får man fyra stycken piller vardera av våra tre mest sålda potensmedel så att man enklare kan pröva sig fram för att se vilket erektionsmedel som ger bäst effekt och lägst antal biverkningar.

Viagra

Viagra är väldigt effektivt och lämpligt för män över 18 år. Viagra har funnits tillgängligt på marknaden i över tio år och effektivt hjälpt miljontals män att få en bättre, hårdare och längre erektion. Viagra innehåller ingrediensen sildenafil som verkar inom 30 minuter och är effektivt i upp till 5 timmar. Viagra finns tillgänglig i doserna 25 mg, 50 mg och 100 mg. Det är rekommenderat att använda den lägsta dosen första gången och sedan trappa upp om resultatet inte är tillfredsställande.

Mer om Viagra
Viagra

Cialis

Cialis är det mest effektiva potenspillret mot erektil dysfunktion när det kommer till varaktighet. Effekten av Cialis kan ligga kvar i upp till 36 timmar och kallas ibland "helgpillret" (då effekten i bästa fall kan vara från fredag kväll till söndag förmiddag). Cialis, med den aktiva ingrediensen Taldalafil, börjar verka inom 30 minuter men det går oftast betydligt snabbare än så. Cialis finns tillgängligt i doserna 10 mg och 20 mg samt i en daglig dos på 2.5 mg och 5 mg.

Mer om Cialis
Cialis

Levitra

Levitra är det potensmedel som verkar snabbast. Efter bara 15 minuter kan du märka av effekten, men Levitra har även andra fördelar. Levitras biverkningar är nästan obefintliga och har inte samma resistens mot fet mat och alkohol. Medan andra potensmedel kan vara känsliga mot ett intag av alkohol fungerar Levitra helt utan problem. Levitras aktiva ingrediens är vardenafil och effekten kan vara i upp till 8 timmar. Levitra finns tillgängligt i 5%nbsp;mg, 10%nbsp;mg och 20%nbsp;mg.

Mer om Levitra
Levitra

Se alla behandlingar

 • Granskad av läkare
 • Recept ingår
 • Expressleverans ingår
Snabbverkande

Dessa tre behandlingar börjar verka snabbt efter du tagit dem:

 • Viagra verkar inom 30 minuter och håller i 4 timmar.
 • Sildenafil är en billigare och generisk version av Viagra. Den verkar också inom 30 minuter och håller i 4 timmar.
 • Spedra verkar fortare och håller i 6 timmar.

Om du vet vad du vill ha kan du påbörja beställningen.

Om du fortfarande är osäker kan du klicka på Ge mig råd knappen för att ta reda på vad som passar dig bäst.

Viagra
Priser från:
985.00 kr
Jämför
Spedra
Priser från:
839.00 kr
Jämför
Sildenafil
Priser från:
659.00 kr
Jämför
Långverkande

Kallas också för 'helgpillret'. Dessa två behandlingar verkar snabbt och håller länge:

 • Cialis verkar inom 30 minuter och håller i upp till 36 timmar.
 • Tadalafil är en billigare och generisk version av Cialis. Den verkar också inom 30 minuter och håller i upp till 36 timmar.

Om du vet vad du vill ha kan du påbörja beställningen.

Om du fortfarande är osäker kan du klicka på Ge mig råd knappen för att ta reda på vad som passar dig bäst.

Cialis
Priser från:
1055.00 kr
Jämför
Tadalafil
Priser från:
718.00 kr
Jämför
Var spontan

Om du är okej med att ta ett pill om dagen kan dessa behandlingar hjälpa dig uppehålla ett spontant sexliv. Du behöver inte ta ett piller direkt innan samlag.

 • Cialis Daily
 • Tadalafil Daily (den billigare och generiska versionen av Cialis Daily)

Om du vet vad du vill ha kan du påbörja beställningen.

Om du fortfarande är osäker kan du klicka på Ge mig råd knappen för att ta reda på vad som passar dig bäst.

Cialis (2.5mg, 5mg)
Priser från:
2265.00 kr
Jämför
Minimala biverkningar

Om du lider av sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck finns det fortfarande lösningar tillgängliga.

Levitra kommer i låga doser men är fortfarande väldigt effektivt.

Om du vet vad du vill ha kan du påbörja beställningen.

Om du fortfarande är osäker kan du klicka på Ge mig råd knappen för att ta reda på vad som passar dig bäst.

Vardenafil
Priser från:
425.00 kr
Jämför
Levitra
Priser från:
945.00 kr
Jämför
Levitra sugtablett
Priser från:
1045.00 kr
Jämför

Frågor och svar

Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?
Kommer en läkare att granska min konsultation?
Vad händer efter jag har skickat min beställning?
Är allt inkluderat i priset?
Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?
Vilka är mina leveransalternativ?
Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?
Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?
Är denna tjänst diskret?
Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?

Vår konsultation inkluderar frågor om din allmäna hälsa (t.ex. blodtryck, nuvarande och tidigare sjukdomar) samt specifika frågor angående din valda behandling. Vi kommer också be om relevanta personliga uppgifter för att fullfölja betalning och leverans.

Alla dessa frågor är nödvändiga och dina svar och detaljer kommer inte delas med någon tredje part. Endast våra läkare har tillgång till din medicinska information.

Kommer en läkare att granska min konsultation?

Det är enligt lag ett medicinskt krav att en läkare granskar alla avslutade kosultationer. Vi har ett team av läkare och specialister som kommer säkerställa att din valda behandling är säker för dig att använda. All information förvaras säkert och konfidentiellt.

Var god notera att vi inte garanterar att våra läkare kommer att godkänna behandlingen.

Vad händer efter jag har skickat min beställning?

Din konsultation skickas direkt till vårt medicinska team där den kommer att granskas av en av våra läkare. Om din valda behandling passar dig kommer du få ett recept. Receptet skickas sedan till vårt apotek för att skickas ut för leverans.

Är allt inkluderat i priset?

Ja. Alla beställningar hos 121doc inkluderar en medicinsk konsultation, ett recept och nästa dag-leverans. Det finns inga ytterligare kostnader. Vi tror på att erbjuda en säker och lättanvänd tjänst.

Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?

Ja. Dock kan vissa mediciner och behandlingar påverka varandra negativt. Om detta är fallet med dina valda behandlingar kommer våra läkare inte godkänna beställningen.

Du kan lägga flera produkter i en varukorg och göra en konsultation för alla på en gång.

Om du istället vill lägga en till beställning för en annan medicin behöver du göra en separat konsultation.

Vilka är mina leveransalternativ?

Vi erbjuder ett flertal leveransalternativ:

 • Nästa dag leverans
 • Leverans till ombud (UPS) - Bekväm paketlämning och upphämtningsplats nära ditt hem eller arbetsplats
 • Välj leveransdag - välj den dag som passar bäst för leverans

Alla dessa alternativ kan spåras och behöver en signatur vid leverans. Om du inte är tillgänglig kan en vän eller familjemedlem signera i ditt ställe.

Inga av dessa alternativ kostar något extra.

Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?

För att försäkra att du köper från ett hederligt företag bör du se till att dess lands tillsynsmyndigheter verifierar dem.

I Storbritannien är dessa Quality Care Commission (CQC) och Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Certifikat kan ses häreinsehen.

Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?

Om du är osäker på vilken medicin som passar dig bäst kan du starta beställningen genom att göra en konsultation baserat på din sjukdom eller ditt problem.

Läkaren kommer sedan rekommendera ett läkemedel baserat på dennes granskning av din medicinska historia.

Vissa behandlingar erbjuder också funktionen ""Tipsa mig"". Där svarar du på frågor om din livsstil och dina behov, plus medicinska frågor. Du kommer sedan få råd och tips från våra läkare.

Är denna tjänst diskret?

Våra patienters integritet är av största vikt. All din medicinska information lagras säkert och ses endast av våra läkare. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter. Vi inspekteras också regelbundet av olika brittiska myndigheter, till exempel Information Commissioners Office (ICO).

Alla beställningar visas som 'HHC Ltd' på alla fakturor, kontoutdrag och dylikt.