Spedra

Impotens | Aktiva ingredienser: Avanafil | Tillverkare : Flertal

Den rekommenderade startdosen är 100mg.

Dosering

Kvantitet

 • Granskad av läkare
 • Recept ingår
 • Expressleverans ingår

Vad är Spedra?

Spedra används för att behandla impotens. Spedra tillhör en ny generation potenspiller behandlingen godkändes för distribution i Europa 2013. Pillret är receptbelagt och innehåller den aktiva substansen avanafil. För att Spedra ska ge effekt krävs sexuell stimulans.

Fördelar med Spedra

 • Ett av de snabbast verkande potenspillren på marknaden
 • Effekt i upp till 6 timmar
 • Färre biverkningar än andra potensmedel
 • Påverkar inte hörsel eller syn till skillnad från andra potenspiller

Medicinsk användning

Spedra är ett potensläkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Det är ett alternativ till andra potensmedel såsom Viagra, Cialis och Levitra. Spedra finns i tre olika doser: 50, 100 och 200 mg. Det verkar snabbare än många andra potensmedel och effekten varar i uppemot 6 timmar. Eftersom läkemedlet ger upphov till färre biverkningar än andra preparat, är det ett utmärkt alternativ för dig som upplever biverkningar när du använder andra läkemedel mot impotens.

Kliniska studier

I kliniska studier som har utförts på Spedras aktiva substans avanafil, har läkemedlet visat sig ha en positiv inverkan på den erektila funktionen hos män som lider av nedsatt erektil förmåga. I fyra studier fick totalt 1 774 patienter avanafil i de tre olika doserna (50 mg, 100 mg och 200 mg). I den allmänna gruppen var den genomsnittliga siffran för andelen lyckade samlag ungefär 47 procent för de som behandlats med 50 mg avanafil, 58 procent för de som tog 100 mg, samt 59 procent för de som fick 200 mg avanafil. Motsvarande siffra för patienterna i placebogruppen var 28 procent.

I den grupp där deltagarna hade diabetes mellitus typ 1 eller 2, var den genomsnittliga andelen lyckade samlag cirka 34 respektive 40 procent för de som behandlades med 100 mg respektive 200 mg av den aktiva substansen. Samma siffra för patienterna i placebogruppen var blott 9 procent. Det sammantagna resultatet av studierna var att avanafil uppvisade en statistiskt betydande förbättring av den erektila funktionen.

Hur fungerar Spedra?

Spedra innehåller det aktiva ämnet avanafil i tre olika doser. Avanafil ökar blodtillförseln till erektionsvävnaden, vilket gör det lättare att uppnå och bibehålla erektion. Spedra påverkar inte din sexuella lust utan förbättrar din erektion när du är sexuellt upphetsad. Majoriteten av män får en hårdare och mer långvarig erektion. Om detta inte uppnås kan dosen ökas till Spedra 100 mg eller 200 mg.

kemisk struktur för avanafil

Pillret innehåller avanafil, mannitol, fumarsyra, hydroxipropylcellulosa, kalcium och magnesium. Är du allergisk mot något av dessa ämne ska du inte använda Spedra. För en fullständig innehållsdeklaration kan du läsa bipacksedeln.

Vem kan använda sig av behandlingen?

Män över 18 år som lider av impotens kan använda sig av Spedra. Det finns de som inte ska använda sig av behandlingen, bland annat personer som använder sig av läkemedel mot bröstsmärtor eller former av nitrat. Se bipacksedeln för mer information.

Dosering och intag av Spedra

Spedra innehåller det aktiva ämnet avanafil i tre olika doser. Avanafil ökar blodtillförseln till erektionsvävnaden, vilket gör det lättare att uppnå och bibehålla erektion. Spedra påverkar inte din sexuella lust utan förbättrar din erektion när du är sexuellt upphetsad. Majoriteten av män får en hårdare och mer långvarig erektion. Om detta inte uppnås kan dosen ökas till Spedra 100mg eller 200mg.

Pillret innehåller avanafil, mannitol, fumarsyra, hydroxypropulcellulosa, kalcium och magnesium. Är du allergisk mot något av dessa ämne ska du inte använda Spedra. För en fullständig innehållsdeklaration kan du läsa bipacksedeln.

Biverkningar

Få biverkningar har noterats i kliniska studier av Spedra, men precis som med de andra behandlingarna mot erektil dysfunktion så är de vanligaste biverkningarna rodnad, huvudvärk, täppt näsa och problem med magen. Dessa är övergående. Upplevs biverkningar kan man prova att gå ner en dos då detta tenderar att avhjälpa biverkningarna.

Interaktioner med andra läkemedel

Spedras aktiva ämne avanafil har i studier visat sig förstärka effekten av läkemedel innehållande nitrater. Därför bör läkemedlet inte användas av patienter som använder läkemedel med organiskt nitrat eller kväveoxiddonatorer, till exempel amylnitrit. Andra läkemedel och liknande där interaktioner kan uppstå är följande:

 • Läkemedel med en blodtryckssänkande verkan
 • Alfablockerare som exempelvis tamsulosin och doxazosin
 • CYP3A4-hämmande läkemedel såsom erytromycin, itrakonazol, vorikonazol, nefazodon, klaritromycin, saquinavir, indinavir, nelfinavir, atazanavir och telitromycin
 • Riociguat

Konsumtion av alkohol kombinerat med Spedra

Det är också bra att känna till att användning av alkohol tillsammans med avanafil potentiellt kan öka risken för lågt blodtryck och en ökad hjärtfrekvens. Det kan leder till yrsel, huvudvärk eller palpitation (att du känner hjärtslagen). Alkohol kan dessutom ha en negativ inverkan på din erektila funktion.

Grapefrukt kan minska Spedras verkan

Det är också så att grapefruktjuice inte bör konsumeras under åtminstone 24 timmar före dosering av Spedra, av den anledning att grapefrukt kan ha en negativ effekt på läkemedlets verkan.

Konsultera din läkare

Den person som är bäst lämpad att bedöma huruvida det är säkert för dig att använda Spedra eller inte, och om det finns en risk för interaktioner mellan de olika läkemedel du använder, är din läkare. Det är därför viktigt att du konsulterar denne om du är osäker på vad som gäller för just dig.

Kontraindikationer

Spedra är kontraindicerat för personer som är överkänsliga mot läkemedlets aktiva substans avanafil eller något av dess hjälpämnen. Du som använder läkemedel med organiskt nitrat alternativt kväveoxiddonatorer (såsom amylnitrit) bör heller inte använda Spedra. Samma sak gäller samtidigt användning av andra PDE5-hämmare såsom andra läkemedel som innehåller avanafil. Även guanylatcyklasstimulerare som exempelvis riociguat är kontraindicerade för samtidigt användning som Spedra. Anledningen till detta är att kombinationen kan resultera i symtomatisk hypotension.

Då du tidigare har haft en kardiovaskulär sjukdom, om så är fallet ska läkaren före utskrift av recept överväga den risk för hjärtproblem som sexuell aktivitet kan innebära. Andra situationer då du inte bör använda Spedra inkluderar:

 • Du har under det senaste halvåret haft en stroke, hjärtinfarkt eller livshotande hjärtarytmi
 • Du har onormalt lågt blodtryck i vila eller högt blodtryck
 • Du har instabil angina eller hjärtsvikt
 • Din leverfunktion är gravt nedsatt
 • Din njurfunktion är gravt nedsatt
 • Du har mist synen på ett öga till följda av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati
 • Du har en medfödd degenerativ retinasjukdom
 • Du använder CYP3A4-hämmare som till exempel ketokonazol, atazanavir, ritonavir, klaritromycin, itrakonazol, indinavir, nefazodon, nelfinavir, sakvinavir eller telitromycin

Hur köper man Spedra online? Vanliga frågor och svar

Vi får ofta frågor om hur man går tillväga för att köpa Spedra på nätet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna kring hur man beställer läkemedel från 121doc.

Så här gör du för att beställa Spedra på nätet hos 121doc

Det första steget är att du söker fram det läkemedel du är intresserad av att beställa. Du kommer sedan att få genomgå en kostnadsfri onlinekonsultation, där du får svara på några frågor i ett frågeformulär. Dina svar ligger sedan till grund för den medicinska bedömning som en av våra läkare kommer att göra. Om läkaren godkänner behandlingen, kommer ett recept på läkemedlet att utfärdas. Detta recept får du hemskickat tillsammans med ditt läkemedel.

Hur fungerar konsultationsprocessen i samband med min beställning?

De frågor vi ställer i formuläret är rutinmässiga frågor som en läkare också skulle ställa under en fysisk konsultation. Syftet med konsultationen är att ge våra läkare all information de behöver för att kunna göra en rätt och riktig bedömning av huruvida det läkemedel du vill köpa är lämpligt för dig att använda eller inte. Om uppgifterna som du lämnat är ofullständiga kommer vi eventuellt att kontakta dig via e-post eller telefon för att komplettera dessa.

Kan jag köpa Spedra receptfritt hos er?

Vi säljer inte Spedra eller andra receptbelagda läkemedel utan recept. Att göra så vore olagligt. Du behöver dock inte ha ett utskrivet recept framför dig på det läkemedel du vill beställa, utan våra läkare utfärdar ett recept efter att du har genomgått en konsultation online. Receptet får du dessutom hemskickat ihop med ditt beställa läkemedel. Du bör däremot akta dig för nätapotek som säljer Spedra eller andra receptbelagda preparat utan recept. Det rör sig ofta om rena förfalskningar och dessa är både olagliga och kan vara skadliga för din hälsa.

Vilka betalningsalternativ erbjuder ni när jag beställer Spedra?

Du kan välja mellan att betala med bank- eller kreditkort, Klarna faktura, Klarna delbetalning eller kontant betalning i samband med leveransen av ditt läkemedel. Det sistnämnda alternativet kostar 199 kronor extra och då endast betalning med kontanter.

Hur pass snabb leverans av paketet kan jag förvänta mig?

Vi erbjuder två olika leveranssätt: expressleverans med UPS eller standardleverans med Posten. Om du väljer UPS kommer ditt paket vanligtvis att levereras inom 1-2 arbetsdagar. Om du beställer på en helgfri vardag klockan 17 får du vanligtvis din leverans redan nästa arbetsdag. Om du väljer leverans med Posten tar det i genomsnitt 3-5 arbetsdagar innan ditt paket når fram.

Vilka avgifter tillkommer utöver produktkostnaden vid beställning?

Inga dolda avgifter tillkommer när du köper läkemedel genom oss. Du kommer heller inte att tvingas betala extra för leveransen, utan den är inkluderad i det pris du ser på vår webbplats. Samma sak gäller konsultationsprocessen. Allt är inkluderat i priset och inga extra avgifter tillkommer. Vår service är dessutom snabb och kostnadseffektiv, och vi tillämpar sträng sekretess när det gäller din personliga information.

Hur vet jag att det läkemedel ni levererar är äkta?

Du kan kontrollera att det preparat du har fått hem är äkta genom att bekräfta med läkemedelstillverkaren att de siffror som står på din förpackning överensstämmer. På så vis kan du vara säker på att det läkemedel du har beställt är det äkta originalläkemedlet. 121doc granskas också av General Medical Council (Storbritanniens motsvarighet till Läkemedelsverket) för att säkerställa att våra tjänster följer både brittisk och europeisk lagstiftning.

Frågor och svar

Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?
Kommer en läkare att granska min konsultation?
Vad händer efter jag har skickat min beställning?
Är allt inkluderat i priset?
Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?
Vilka är mina leveransalternativ?
Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?
Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?
Är denna tjänst diskret?
Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?

Vår konsultation inkluderar frågor om din allmäna hälsa (t.ex. blodtryck, nuvarande och tidigare sjukdomar) samt specifika frågor angående din valda behandling. Vi kommer också be om relevanta personliga uppgifter för att fullfölja betalning och leverans.

Alla dessa frågor är nödvändiga och dina svar och detaljer kommer inte delas med någon tredje part. Endast våra läkare har tillgång till din medicinska information.

Kommer en läkare att granska min konsultation?

Det är enligt lag ett medicinskt krav att en läkare granskar alla avslutade kosultationer. Vi har ett team av läkare och specialister som kommer säkerställa att din valda behandling är säker för dig att använda. All information förvaras säkert och konfidentiellt.

Var god notera att vi inte garanterar att våra läkare kommer att godkänna behandlingen.

Vad händer efter jag har skickat min beställning?

Din konsultation skickas direkt till vårt medicinska team där den kommer att granskas av en av våra läkare. Om din valda behandling passar dig kommer du få ett recept. Receptet skickas sedan till vårt apotek för att skickas ut för leverans.

Är allt inkluderat i priset?

Ja. Alla beställningar hos 121doc inkluderar en medicinsk konsultation, ett recept och nästa dag-leverans. Det finns inga ytterligare kostnader. Vi tror på att erbjuda en säker och lättanvänd tjänst.

Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?

Ja. Dock kan vissa mediciner och behandlingar påverka varandra negativt. Om detta är fallet med dina valda behandlingar kommer våra läkare inte godkänna beställningen.

Du kan lägga flera produkter i en varukorg och göra en konsultation för alla på en gång.

Om du istället vill lägga en till beställning för en annan medicin behöver du göra en separat konsultation.

Vilka är mina leveransalternativ?

Vi erbjuder ett flertal leveransalternativ:

 • Nästa dag leverans
 • Leverans till ombud (UPS) - Bekväm paketlämning och upphämtningsplats nära ditt hem eller arbetsplats
 • Välj leveransdag - välj den dag som passar bäst för leverans

Alla dessa alternativ kan spåras och behöver en signatur vid leverans. Om du inte är tillgänglig kan en vän eller familjemedlem signera i ditt ställe.

Inga av dessa alternativ kostar något extra.

Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?

För att försäkra att du köper från ett hederligt företag bör du se till att dess lands tillsynsmyndigheter verifierar dem.

I Storbritannien är dessa Quality Care Commission (CQC) och Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Certifikat kan ses häreinsehen.

Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?

Om du är osäker på vilken medicin som passar dig bäst kan du starta beställningen genom att göra en konsultation baserat på din sjukdom eller ditt problem.

Läkaren kommer sedan rekommendera ett läkemedel baserat på dennes granskning av din medicinska historia.

Vissa behandlingar erbjuder också funktionen ""Tipsa mig"". Där svarar du på frågor om din livsstil och dina behov, plus medicinska frågor. Du kommer sedan få råd och tips från våra läkare.

Är denna tjänst diskret?

Våra patienters integritet är av största vikt. All din medicinska information lagras säkert och ses endast av våra läkare. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter. Vi inspekteras också regelbundet av olika brittiska myndigheter, till exempel Information Commissioners Office (ICO).

Alla beställningar visas som 'HHC Ltd' på alla fakturor, kontoutdrag och dylikt.

Andra behandlingar som kanske intresserar dig

Champix

Det mest effektiva läkemedlet för att sluta röka.

 • Hög verkningsgrad
 • Begränsar återfall
 • Krångelfria tabletter

Metformin

Metformin (Glucophage) är det läkemedel som skrivs ut mest för typ 2-diabetes.

 • Kontrollerar blodsockernivåer
 • Minskar också kolesterol
 • Lättagna tabletter

Vad andra säger om oss

4.6 Betyg - 8422 Recensioner

Hur fungerar det?

Välj
Välj Välj din behandling och slutför vår onlinekonsultation.
Gratis konsultation

Tillstånd:

Välj ett tillstånd här eller använd menyn överst på sidan. För varje tillstånd och sjukdom förser vi dig med information om tillståndet samt de behandlingar som vi för tillfället erbjuder. Om du inte vet vilken behandling som är bäst för dig kan du klicka på 'Ge mig råd'.

Behandlingar:

Om du vet vad du vill ha är det snabbaste sättet att hitta en specifik medicin att använda sökfältet här.

Beställning:

Varje beställning börjar med en onlinekonsultation. Vi kommer att fråga dig medicinska frågor för att försäkra att endast behandlingar som är effektiva och säkra för dig att använda. Vi tar hänsyn till din livsstil, hälsa och andra mediciner du använder för närvarande.

Konsultationen är helt gratis, och tar mellan 5 och 10 minuter.

All din information är säker hos oss. Vi delar det inte med någon om du inte vill att vi ska göra det.

Hjälp:

If you need any guidance, you can call, message or email our customer service team via the 'How can we help you?' section Du kan ringa, skicka ett meddelande eller mejla vår kundsupport om du behöver vägledning. Du kan hitta vår 'Hur kan vi hjälpa dig?' funktion här.

Få ditt recept utskrivet
Få ditt recept utskrivet Våra läkare granskar din beställning.
Gratis recept

Granskning:

Så fort du lagt din beställning kommer en av våra läkare granska din beställning. På veckodagar tar detta oftast en timme.

Frågor:

Om läkaren har några ytterligare frågor kommer du få ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi förstår att du kan vara på jobbet eller är upptagen.. Vår kundsupportrepresentanter är alltid diskreta och kan ringa tillbaka vid en bekvämare tidpunkt om det behövs.

Våra mejl innehåller aldrig personliga detaljer eller medicinsk information, istället skickar vi en länk till ditt privata konto på vår hemsida (där du kan läsa dina meddelanden).

Apotek:

När vårt apotek fått ditt recept kommer du få ännu ett mejl med din spårningsinformation.

Leverans
Leverans Du kan förvänta dig leverans nästa arbetsdag.
Diskret paketering.
Nästa dag-leverans ingår

Inkluderar:

Alla beställningar inkluderar nästa dag-leverans. Alternativt kan du välja ett leveransdatum som passar dig bättre.

Upphämtningsplats:

Vi erbjuder också alternativet 'Upphämtningsplats' med UPS. Du kan hämta din beställning från den upphämtningsplats som passar dig bäst.

Med din spårningskod kan du se din beräknade leveranstid. Vid leverans behöver vi din signatur (eller en väns eller en släktings).

Diskret:

Alla paket är omärkta; det finns inga logotyper, eller något som beskriver dess innehåll. Inuti finns din behandling samt en bipacksedel på ditt valda språk.