Vardenafil

Impotens | Aktiva ingredienser: Vardenafil | Tillverkare : Flertal

Vardenafil är den generiska versionen av Levitra. Det innehåller samma ingrediens. Den rekommenderade startdosen är 10mg.

Dosering

Kvantitet

 • Granskad av läkare
 • Recept ingår
 • Expressleverans ingår

Vad är Vardenafil?

Vardenafil är en generisk version av det välkända impotensbehandlingsmedlet Levitra som tillhör gruppen PDE-5-hämmare för behandling av erektil dysfunktion. Medicinen har en vasodilationseffekt och påverkar kontrollmekanismerna för erektion på cellnivå.

Sildenafil var den första PDE-5-hämmaren, och den marknadsintroducerades år 1998. Viagras ingredienser har utvecklats av det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer och vid lanseringstillfället var det den enda medicinen för behandling av erektil dysfunktion på cellulär nivå.

Vid sidan av Sildenafil och Vardenafil finns idag även ingrediensen Tadalafil, som är känd från Cialis, och dessutom Avanafil, som är känd från potensmedlet Spedra, alla tillgängliga på marknaden.

Den terapeutiska effekten av alla PDE-5-hämmare bygger på samma principer. Var och en av dem har dock fortfarande specifika egenskaper som innebär att det går att optimera en individuell medicinering. Vardenafils effekter har påvisats i ett flertal studier.

Vardenafils effekter

Den aktiva substansen vardenafil förbättrar erektionens styrka och varaktighet genom att framställningen av cGMP-specifik fosfodiesteras typ 5 hämmas. Detta enzym bryter ner cellulära meddelandesubstanser som påverkar vävnader. Typ 5, förkortat PDE5, påverkar bl.a. glattmuskelcellerna i blodkärlen i penis, vilka direkt påverkar uppbyggnaden och bevarandet av en erektion.

Den kemiska sammansättningen av den
aktiva substansen vardenafil

PDE-5 bryter ner och tar bort meddelandesubstansen cGMP, vilket i sin tur medför en muskelsammandragning i corpus cavernosum. Denna muskelsammandragning reglerar blodtillförseln och är grunden till erektionsatonin. Om denna process sker prematurt kan det negativt inverka på en tillräcklig uppbyggnad och bevarande av erektionen.

En förutsättning för att behandlingen ska vara effektiv är att befintlig sexuell stimulans finns, Vardenafil fungerar inte som afrodisiakum. Aktiveringen av NO och cGMP i kroppen är en fysisk reaktion på sexuell stimulans, och detta kan inte regleras av medicinen.

Konsekvensutredningar avseende Vardenafil

Vardenafil är vanligen mycket tolerabelt med snabb effekt. I en stor studie genomförd 2005 med nästan 30 000 tyska män var 98,3 % av männen nöjda eller mycket nöjda med Vardenafils effekter vid studiens avslutade. Biverkningar har endast rapporterats av 1,3 % av patienterna och de vanligaste inkluderar huvudvärk (0,64 %) och ansiktsrodnader (0,16 %).

Koncentration i blodet efter intag av Vardenafil

En tidigare studie, från 2004, visade att en dos på 10 mg eller 20 mg räckte för 75-77 % av de sexuella kontakterna för de fyra första användningarna. Vardenafils effekter var möjliga att påvisa inom 10-25 minuter efter intag. Även i denna studie omfattade biverkningarna huvudsakligen huvudvärk och ansiktsrodnad. Procentandelen biverkningar var dosberoende, men ledde inte till att behandlingen stoppades i något av de aktuella fallen.

Användning och dosering

Vardenafil kan erhållas som filmdragerade tabletter i doser om 10 mg och 20 mg. Vanligen är startdosen 10 mg tillräcklig för en tillfredsställande effekt. Det maximala dagliga intaget är 20 mg.

Tabletten ska sväljas hel, med lite vatten, ungefär 30 minuter före samlag. Effekten håller normalt i sig ungefär fem timmar. Under den tidsperioden får ingen ytterligare dos intas. Om tabletten är trasig eller tuggas kan detta innebära minskad effekt. En stor måltid kan minska eller förlänga starten av läkemedlets effekt, detta bör således undvikas om det är möjligt. Likaså kan alkohol ha en negativ inverkan på Vardenafils effekter, varför intag av stora mängder alkohol inte rekommenderas.

Bieffekter

De flesta patienter upplever Vardenafil och andra PDE-5-hämmare som mycket tolerabla. En omfattande läkarkontroll är dock alltid nödvändig innan användning för att minska eventuella risker för biverkningar, precis som för alla receptbelagda läkemedel. Den vanligaste biverkningen av den aktiva substansen vardenafil är huvudvärk, som upp till 10 % av användarna har rapporterat. Ansiktsrodnad, rinnande eller täppt näsa och matsmältningsbesvär är också relativt vanliga biverkningar.

Mer sällsynta biverkningar inkluderar sömnproblem, förändringar i ljus- och beröringskänslighet, röda ögon och förändringar i syn och uppfattningen av färger. Ytterligare kända biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga biverkningar Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar Mycket sällsynta biverkningar
Huvudvärk Yrsel Hjärtklappning, skakningar Hypersensitivitet Krampanfall
Rodnader i ansikte och på överkroppen Täppt eller rinnande näsa Sänkt eller förhöjt blodtryck Smärtsam, långvarig erektion (priapism) Tillfällig, omedveten synkopering
Känsla av överhettning Diarré Dåsighet Tinnitus Hörselproblem
Illamående Näsblod Ångest

Priapism, en vanligen smärtsam, långvarig erektion som kvarstår efter att stimulering har upphört, är en sällsynt biverkning och som bör hanteras som akutfall och som kräver omedelbar medicinsk behandling. Utan omedelbara åtgärder permanenta skador på penis uppkomma.

Interaktion

Vardenafil kan vid samtidigt intag med andra läkemedel orsaka oönskade interaktioner, såsom ökad eller minskad effekt av respektive läkemedel eller en högre risk för komplicerade biverkningar. Vardenafil får t.ex. inte intas i samband med läkemedel innehållande nitrat- eller kväveoxiddonatorer, till exempel amylnitrit, molsidomin och olika partydroger (s.k. poppers). Det kan leda till sänkning av blodtrycket till en livshotande nivå.

Patienter bör även vara uppmärksamma vid användning av alfa-blockerare för behandling av högt blodtryck vid godartad prostatahyperplasi. I samtliga fall måste den behandlande läkaren ges information om alla aktuella och nyligen använda läkemedel innan behandling med Vardenafil kan inledas för att undvika eventuella negativa interaktioner. Ytterligare läkemedel som har en känd interaktion med Vardenafil inkluderar t. ex:

 • medel mot svampinfektion, såsom itrakonazol, ketokonazol
 • antibiotika
 • Behandlingar mot HIV, såsom indinavir, ritonavir
 • antiarytmika
 • antiepileptika, såsom fenobarbital, fenytoin, karbamazepin

Observera att en av Vardenafils effekter är sänkt blodtryck, något som förvärras av alkoholintag. Större mängder alkohol bör därför alltid undvikas i samband med användning av Vardenafil. I annat fall är vimmelkantighet, svimningar och hjärtklappning möjliga effekter. Alkoholintag kan även göra det mer komplicerat att uppnå erektion.

Grapefrukt och grapefruktjuice minskar kroppens förmåga att hantera medicinen, något som också kan öka risken för farliga biverkningar. Samtliga medicinska preparat för samtidig användning bör diskuteras med läkare före första Vardenafil-användningen, detta för att undvika eventuella interaktioner.

Kontraindikationer

Användning av Vardenafil är utesluten i händelse av vissa medicinska omständigheter och tidigare sjukdomar. Eventuella allergier mot den aktiva ingrediensen samt allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, hjärtarytmi och instabil angina pectoris är kända kontraindikationer. Läkemedlet är även utvecklat för och endast avsett för män. Ytterligare kända kontraindikationer inkluderar:

 • allvarliga lever- eller njurskador
 • mycket lågt blodtryck (systoliskt tryck <90 mm HG)
 • stroke som inträffat för mindre än sex månader sedan
 • hjärtattack som inträffat för mindre än tre månader sedan
 • skador på näthinnan (retinit pigmentosa)

Det finns en grupp av sjukdomar som inte utesluter bruk av Vardenafil, så länge som noggrann medicinsk kontroll kan garanteras och om en riskbedömning gjorts i förväg. I denna grupp ingår cirkulationsstörningar, mag- och tolvfingertarmssår, mild njurinsufficiens eller levercirros, blödningar samt vissa former av leukemi.

Frågor och svar

Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?
Kommer en läkare att granska min konsultation?
Vad händer efter jag har skickat min beställning?
Är allt inkluderat i priset?
Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?
Vilka är mina leveransalternativ?
Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?
Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?
Är denna tjänst diskret?
Vad är inkluderat i en onlinekonsultation?

Vår konsultation inkluderar frågor om din allmäna hälsa (t.ex. blodtryck, nuvarande och tidigare sjukdomar) samt specifika frågor angående din valda behandling. Vi kommer också be om relevanta personliga uppgifter för att fullfölja betalning och leverans.

Alla dessa frågor är nödvändiga och dina svar och detaljer kommer inte delas med någon tredje part. Endast våra läkare har tillgång till din medicinska information.

Kommer en läkare att granska min konsultation?

Det är enligt lag ett medicinskt krav att en läkare granskar alla avslutade kosultationer. Vi har ett team av läkare och specialister som kommer säkerställa att din valda behandling är säker för dig att använda. All information förvaras säkert och konfidentiellt.

Var god notera att vi inte garanterar att våra läkare kommer att godkänna behandlingen.

Vad händer efter jag har skickat min beställning?

Din konsultation skickas direkt till vårt medicinska team där den kommer att granskas av en av våra läkare. Om din valda behandling passar dig kommer du få ett recept. Receptet skickas sedan till vårt apotek för att skickas ut för leverans.

Är allt inkluderat i priset?

Ja. Alla beställningar hos 121doc inkluderar en medicinsk konsultation, ett recept och nästa dag-leverans. Det finns inga ytterligare kostnader. Vi tror på att erbjuda en säker och lättanvänd tjänst.

Kan jag lägga mer än en beställning åt gången?

Ja. Dock kan vissa mediciner och behandlingar påverka varandra negativt. Om detta är fallet med dina valda behandlingar kommer våra läkare inte godkänna beställningen.

Du kan lägga flera produkter i en varukorg och göra en konsultation för alla på en gång.

Om du istället vill lägga en till beställning för en annan medicin behöver du göra en separat konsultation.

Vilka är mina leveransalternativ?

Vi erbjuder ett flertal leveransalternativ:

 • Nästa dag leverans
 • Leverans till ombud (UPS) - Bekväm paketlämning och upphämtningsplats nära ditt hem eller arbetsplats
 • Välj leveransdag - välj den dag som passar bäst för leverans

Alla dessa alternativ kan spåras och behöver en signatur vid leverans. Om du inte är tillgänglig kan en vän eller familjemedlem signera i ditt ställe.

Inga av dessa alternativ kostar något extra.

Är det säkert att köpa receptbelagd medicin online?

För att försäkra att du köper från ett hederligt företag bör du se till att dess lands tillsynsmyndigheter verifierar dem.

I Storbritannien är dessa Quality Care Commission (CQC) och Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Certifikat kan ses häreinsehen.

Hur vet jag vilket läkemedel som är bäst för mig?

Om du är osäker på vilken medicin som passar dig bäst kan du starta beställningen genom att göra en konsultation baserat på din sjukdom eller ditt problem.

Läkaren kommer sedan rekommendera ett läkemedel baserat på dennes granskning av din medicinska historia.

Vissa behandlingar erbjuder också funktionen ""Tipsa mig"". Där svarar du på frågor om din livsstil och dina behov, plus medicinska frågor. Du kommer sedan få råd och tips från våra läkare.

Är denna tjänst diskret?

Våra patienters integritet är av största vikt. All din medicinska information lagras säkert och ses endast av våra läkare. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter. Vi inspekteras också regelbundet av olika brittiska myndigheter, till exempel Information Commissioners Office (ICO).

Alla beställningar visas som 'HHC Ltd' på alla fakturor, kontoutdrag och dylikt.

Andra behandlingar som kanske intresserar dig

Champix

Det mest effektiva läkemedlet för att sluta röka.

 • Hög verkningsgrad
 • Begränsar återfall
 • Krångelfria tabletter

Metformin

Metformin (Glucophage) är det läkemedel som skrivs ut mest för typ 2-diabetes.

 • Kontrollerar blodsockernivåer
 • Minskar också kolesterol
 • Lättagna tabletter

Vad andra säger om oss

4.6 Betyg - 8389 Recensioner

Hur fungerar det?

Välj
Välj Välj din behandling och slutför vår onlinekonsultation.
Gratis konsultation

Tillstånd:

Välj ett tillstånd här eller använd menyn överst på sidan. För varje tillstånd och sjukdom förser vi dig med information om tillståndet samt de behandlingar som vi för tillfället erbjuder. Om du inte vet vilken behandling som är bäst för dig kan du klicka på 'Ge mig råd'.

Behandlingar:

Om du vet vad du vill ha är det snabbaste sättet att hitta en specifik medicin att använda sökfältet här.

Beställning:

Varje beställning börjar med en onlinekonsultation. Vi kommer att fråga dig medicinska frågor för att försäkra att endast behandlingar som är effektiva och säkra för dig att använda. Vi tar hänsyn till din livsstil, hälsa och andra mediciner du använder för närvarande.

Konsultationen är helt gratis, och tar mellan 5 och 10 minuter.

All din information är säker hos oss. Vi delar det inte med någon om du inte vill att vi ska göra det.

Hjälp:

If you need any guidance, you can call, message or email our customer service team via the 'How can we help you?' section Du kan ringa, skicka ett meddelande eller mejla vår kundsupport om du behöver vägledning. Du kan hitta vår 'Hur kan vi hjälpa dig?' funktion här.

Få ditt recept utskrivet
Få ditt recept utskrivet Våra läkare granskar din beställning.
Gratis recept

Granskning:

Så fort du lagt din beställning kommer en av våra läkare granska din beställning. På veckodagar tar detta oftast en timme.

Frågor:

Om läkaren har några ytterligare frågor kommer du få ett telefonsamtal eller ett mejl. Vi förstår att du kan vara på jobbet eller är upptagen.. Vår kundsupportrepresentanter är alltid diskreta och kan ringa tillbaka vid en bekvämare tidpunkt om det behövs.

Våra mejl innehåller aldrig personliga detaljer eller medicinsk information, istället skickar vi en länk till ditt privata konto på vår hemsida (där du kan läsa dina meddelanden).

Apotek:

När vårt apotek fått ditt recept kommer du få ännu ett mejl med din spårningsinformation.

Leverans
Leverans Du kan förvänta dig leverans nästa arbetsdag.
Diskret paketering.
Nästa dag-leverans ingår

Inkluderar:

Alla beställningar inkluderar nästa dag-leverans. Alternativt kan du välja ett leveransdatum som passar dig bättre.

Upphämtningsplats:

Vi erbjuder också alternativet 'Upphämtningsplats' med UPS. Du kan hämta din beställning från den upphämtningsplats som passar dig bäst.

Med din spårningskod kan du se din beräknade leveranstid. Vid leverans behöver vi din signatur (eller en väns eller en släktings).

Diskret:

Alla paket är omärkta; det finns inga logotyper, eller något som beskriver dess innehåll. Inuti finns din behandling samt en bipacksedel på ditt valda språk.