Symptom vid KOL

KOL är en sjukdom som ofta kommer smygande och det kan ta lång tid innan man inser att man drabbats. Symptomen kan ibland likna en vanlig förkylning med rossliga luftrör och hosta. Kvinnor drabbas oftast hårdare av KOL än män, antagligen på grund av mindre lungor.

När man drabbas av KOL blir ens lungor mindre elastiska, och de kan inte länge ta upp syre lika bra. Det blir svårare att få in och tömma ut luft vid varje andetag samtidigt som luftrören blir svullna och fylls med slem.

De vanligaste symptomen för KOL är:

  • Kronisk hosta (framförallt morgonhosta med mycket slem)
  • Luftvägsinfektioner
  • Svårigheter att andas vid ansträngning
  • Pipande/väsande andning
  • Trötthet och nedsatt ork
  • Försämrad kondition

Efter en tids sjukdom brukar man även märka av en viktnedgång.

KOL hos rökare

KOL beror oftast på rökning. När lungorna under längre tid utsätts för rök, tjära och andra giftiga ämnen från röken utvecklas KOL. Redan i tjugo- till trettioårsåldern kan man finna tecken på skador i luftrören hos rökare, men dessa är inte tillräckligt utbredda för att utveckla sjukdomen. Det är mycket ovanligt att utveckla KOL innan man fyllt 40. I fyrtio- till fyrtiofemårsåldern brukar tobaksskadorna ha blivit större och det är hos rökare i denna ålder som KOL är vanligt.

Många som får diagnosen drabbas av en depression och lider av dåligt samvete över att sjukdomen är självförvållad. Om man mår psykiskt dåligt efter att man fått sin diagnos bör man söka hjälp hos en läkare eller psykolog.

Behandling av KOL – sluta röka!

Om du röker under en längre tid har du större chans att drabbas av KOL

KOL går inte att bota och skadorna på lungorna som redan skett går inte att reparera. Sjukdomen går dock att bromsa. Det absolut viktigaste att göra när man får diagnosen är att sluta röka. Genom att sluta omedelbart kan sjukdomsförloppet stanna upp. Genom att bli rökfri minskar man även risken för att symptomen skall bli värre.

Det finns flera mediciner som skrivs ut för att dämpa symptomen av kol, däribland luftrörsvidgande medel, kortison, acetylcestein och vi vissa fall syrgas. De som slutar röka tidigt och bara har en lindrig form av KOL behöver i bästa fall inga läkemedel.

Det går bra att sluta röka med Champix om man lider av KOL. En studie finansierad av Pfizer visade att 42,3 procent av rökare med lindrig till medelsvår KOL som behandlats med Champix slutade röka och förblev rökfria under de fyra sista behandlingsveckorna (vecka 9 till 12), jämfört med 8,8 procent av dem som fått placebo. I studien ingick 499 vuxna (minst 35 år gamla) som hade rökt i genomsnitt minst 10 cigaretter per dag under det år som föregick studien. Deltagarna hade lätt till medelsvår KOL och hade i genomsnitt varit rökare i 41 år.

Minska risken för KOL genom att sluta röka direkt

Om man är röker och är orolig för att få KOL är det bästa att sluta röka direkt. Vi på 121doc erbjuder rökavvänjningsbehandlingen Champix. Efter 12 veckors behandling är de flesta som behandlats rökfria.

Du kan enkelt beställa Champix från oss. Välj önskat paket och tryck sedan på fortsätt här ovan. Du kommer då gå vidare till vår onlinekonsultation där vi kommer be dig svara på ett antal frågor. Frågorna handlar om dig, din hälsa, din rökning och din medicinska historik. Dina svar granskas sedan av en av våra läkare, som sedan avgör om behandlingen är säker för dig att använda. Läkaren skriver därefter ut ett recept som sedan skickas till ett av våra samarbetsapotek. Apoteket kontrollerar din beställning och skickar sedan hem behandlingen till dig.