Livechatt 08 4468 2416
Vår patientsupport är tillgänglig nu: mån-fre 09:00-18:30
  • Privat och konfidentiell serviceDiskret leverans och betalning
  • Receptbelagda läkemedelAlltid från reglerade brittiska apotek
  • Inga dolda avgifterI alla priser ingår recept och leverans
  • Leverans nästa arbetsdagBeställ innan kl. 17:00

Svenskars tobaksvanor

I Sverige dör 6 600 personer i förtid varje år till följd av rökning (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Som tur är har svenskarnas tobaksvanor ändras de senaste åren enligt den senaste rapporten från folkhälsoinstitutet. En mindre grupp människor rökte år 2012 än under 2004. 2004 rökte 27 procent av de tillfrågade i undersökningen. Motsvarande andel 2012 var 22 andelar. Med rökare menas de som röker dagligen eller röker då och då.

Mindre passiv rökning

En annan positiv förändring mellan 2004 och 2012 är att betydligt färre anger att de utsätts för passiv rökning i sin vardag. År 2004 angav 27 procent att de utsätts för passiv rökning. Motsvarande siffra 2012 var nere på 16 procent. En av anledningarna kan vara att Sverige införde ett rökförbud på krogen år 2006.

År 2009 rökte svenskarna sammanlagt mer än 6.5 miljarder cigaretter. Siffrorna kommer från en systematisk beskrivning genomförd av SoRAD: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. Undersökningen heter Tal om Tobak.

Smuggeltobak och försäljning

Sedan 2003 har SoRAD samlat in data om svenska folkets tobaksvanor och kartlägger både handel och statistik inlämnat av rökare personligen. Den här kartläggningen är den enda av sitt slag som även granskar smuggeltobak och privat importerade cigaretter. Intervjuer gjordes med tillfälligt utvalda personer via telefon.

Några av siffrorna från undersökningen visar att nästan 300 miljoner utländska cigaretter togs in i landet år 2009, vilket var mycket mindre än året före (2008). Den lagliga införseln genererade 84 miljoner kronor i försäljning, en sänkning med över 35 procent från 2008 till 2009. Även handeln av smuggelcigaretter minskade med nästan 40 procent under de två jämförda åren.

Svenskar röker minst i Norden

Svenskar röker mindre än norrmän, danskar och finländare visar en undersökning från 2009 . 87 procent av de svenska männen och 85 procent av de svenska kvinnorna rökte inte dagligen år 2007 enligt Nordisk statistisk årsbok 2009. Motsvarande siffra i övriga Norden ligger på mellan 73–80 procent. En anledning till detta kan vara att svenskar väljer att snusa betydligt mer än sina nordiska grannar.

Vill du sluta röka?

Läs mer om rökstopp och vilka behandlingar vi kan erbjuda dig här.

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel