COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Sekretesspolicy – Hexpress Healthcare Limited

Sekretesspolicy – Hexpress Healthcare Limited

Vänligen notera att detta dokument är en översatt version och det engelska originaldokument har översatts till andra språk.

Dessa översatta versioner har skett uteslutande för våra kunders och medarbetares bekvämlighet. Du kan inte härleda några rättigheter från dessa översatta versioner. Om en dispyt skulle uppstå rörande innehållet eller tolkningen av de översatta sektionerna, skall den engelskspråkiga versionen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, råda och vara avgörande. Detta gäller även om innehållet i de översatta versionerna skulle vara inkonsekvent eller motsägelsefullt.

Hälsoinstitutet rekommenderar en minimum lagringsperiod av hälsojournaler. Organisationen följer alltid dessa.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår hemsida genom att klicka här , den kan också skickas till dig på begäran.

Vi tar din sekretess på största allvar. Var god läs noggrant igenom vår sekretesspolicy eftersom den innehåller viktig information om vilka vi är tillsammans med varför och hur vi samlar, lagrar, använder och delar dina personuppgifter. Det förklarar också dina rättigheter i relation till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss eller tillsynsmyndigheter om du har ett klagomål.

Vi samlar in, använder och ansvarar för vissa personuppgifter om dig. När vi gör det är vi föremål för General Data Protection Regulation, som gäller i hela Europeiska unionen (inklusive i Storbritannien) och vi är ansvariga som kontrollant av de personuppgifterna i enlighet med dessa lagar.

Denna webbplats ägs och drivs av Hexpress Healthcare Limited ('vi', 'oss', 'vår') drivs som www.121doc.com/se/ till användare och besökare ('du', 'din'). Vi tar din integritet väldigt seriöst och vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet och att använda teknik för att förbättra din online-säkerhet. Vi ber att du läser denna sekretesspolicy ("Policy") noga eftersom det innehåller viktig information om vem vi är och hur och varför vi samlar, lagrar, använder, använder och delar dina personuppgifter. Det förklarar också dina rättigheter i relation till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss eller tillsynsmyndigheterna om du har ett klagomål.

Det förklarar också dina rättigheter i relation till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss eller tillsynsmyndigheter.

När vi samlar in och använder dina personuppgifter är vi föremål för General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 (förordningen) och i enlighet med förordningen är Hexpress Healthcare Limited "datakontrollanten" , det vill säga det företag som ansvarar för och kontrollerar behandlingen av dina personuppgifter.

Definitioner

För att underlätta vill vi börja med att förklara några nyckeltermer som används i denna policy:

Vi, oss, vår

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED, drivs som www.121doc.com/se/

Vår dataskyddsansvarige

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Personuppgifter

All information om en identifierad eller identifierbar individ

Särskild kategori personuppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser, filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap

Genetiska och biometriska data

Uppgifter om hälsa, sexliv eller sexuell läggning

Personuppgifter vi kan komma att samla om dig

Vi kan komma att samla in och använda följande personuppgifter om dig:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, inklusive din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt företagsdetaljer;
 • Information som gör att vi kan kontrollera och verifiera din identitet, t.ex. ditt födelsedatum;
 • Dina åsikter och medicinska detaljer;
 • Information om ditt kön:
 • Din platsdata;
 • Din faktureringsinformation, transaktions- och betalkortinformation;
 • Din kontakthistorik, köphistorik och sparade objekt;
 • Information som gör det möjligt för oss att göra kredit eller andra finansiella kontroller på dig;
 • Information om hur du använder vår webbplats, IT, kommunikation och andra system; och
 • svar på undersökningar, tävlingar och kampanjer.

Innan du använder vissa områden på denna webbplats, kommer vi att be dig att registrera dig genom att kräva att du anger dina personuppgifter, inklusive "känsliga personuppgifter" enligt definitionen i förordningen. Vi kommer till exempel att få dina personuppgifter när du registrerar dig för att använda den här webbplatsen, fylla i en onlinekonsultation, skicka feedback, posta material, kontakta oss av någon anledning, anmäla dig till en tjänst och köpa varor eller tjänster. Vi kan också få känsliga personuppgifter om dig om du tillhandahåller det genom att fylla i en onlinekonsultation. Om du uppger sådan information kommer du att samtycka till vår behandling för att få en medicinsk bedömning och köpa behandlingen. Dessa personuppgifter krävs för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Om du inte lämnar de personuppgifter vi ber om, kan det hindra oss från att tillhandahålla produkter och tjänster till dig.

Vi kan övervaka din användning av denna webbplats genom att använda cookies och liknande spårningsenheter. Vi kan till exempel övervaka hur många gånger du besöker, vilka sidor du går till, trafikdata, platsdata och ursprungsdomännamnet för en användares internetleverantör. Denna information hjälper oss att bygga en profil för våra användare. Några av dessa data kommer att aggregeras eller statistiskt, vilket innebär att vi inte kommer att kunna identifiera dig individuellt. För mer information om användningen av cookies, se vår Cookies policy. Ibland kan vi få information om dig från andra källor (till exempel kreditreferensmyndigheter), som vi lägger till i den information vi redan har om dig för att hjälpa oss att anpassa vår tjänst till dig.

Hur dina personuppgifter samlas in

Vi samlar de flesta av dina personuppgifter direkt från dig via vår hemsida och app, eller via telefon, text eller e-post eller videokonsultation. Vi kan också komma att samla information direkt från en tredje part t.ex. Företag som utför sanktionskontroller, kreditupplysningsföretag och från företag som utför företagsbesiktning. Vi kan också komma att samla in information från en tredje part med ditt samtycke, t.ex. din lokala läkare eller privat läkare, från cookies på vår hemsida och via våra IT-system, t.ex. automatiserad övervakning av våra webbplatser och andra tekniska system som våra datanätverk och anslutningar, kommunikationssystem, e-post och snabbmeddelandesystem.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Enligt lagen om uppgiftsskydd kan vi endast använda dina personuppgifter om vi har en verklig anledning att göra det, t.ex.

 • Att uppfylla våra lagar och förpliktelser;
 • För utförandet av vårt kontrakt med dig eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår avtal;
 • För medicinsk diagnos och tillhandahållande av vård och behandling;
 • För våra legitima intressen eller för en tredje parts; eller
 • När du har gett sitt samtycke

Ett legitimt intresse är när vi har en affärs- eller kommersiell anledning att använda din information, så länge det inte överdrivs av dina egna rättigheter och intressen.

I tabellen nedan förklaras vad vi använder (behandlar) dina personliga uppgifter för och våra anledningar till att göra det:

Vad vi använder dina personuppgifter till Våra anledningar

Att tillhandahålla behandling till våra kunder och för fakturering och orderuppföljning

För att hjälpa oss att identifiera våra kunder och eventuella konton som de håller med oss.

Att meddela våra kunder om ändringar på denna webbplats eller till våra tjänster som kan påverka dem.

Nödvändig för medicinsk diagnos och för tillhandahållande av vård och behandling

För utförandet av vårt kontrakt med våra kunder eller att vidta åtgärder på deras förfrågan innan avtal ingås

Förhindra och upptäcka bedrägerier mot vårt företag eller våra kunder

För våra legitima intressen eller för tredje parts, det vill säga att minimera bedrägerier som kan vara skadliga för oss och våra kunder

Genomföra kontroller för att identifiera våra kunder och verifiera deras identitet

Säkerhetskontroll och screening för ekonomiska och andra sanktioner eller embargo

Bedrägeribekämpning och upptäckt

Annan behandling som är nödvändig för att följa de professionella, lagliga och lagstadgade skyldigheterna som gäller för vår verksamhet, t.ex. enligt regler om hälsa och säkerhet eller regler utfärdade av vår professionella regulator

Att följa våra lagar och förpliktelser

Samla och tillhandahålla information som krävs av eller relaterar till revisioner, förfrågningar eller utredningar av tillsynsmyndigheter

Att följa våra lagar och förpliktelser

Att säkerställa affärspolicy följs, t.ex. policy som täcker säkerhet och internetanvändning

För våra legitima intressen eller för en tredje part, det vill säga för att se till att vi följer våra egna interna rutiner så kan vi leverera den bästa servicen till våra kunder

Operativa skäl, till exempel administration, effektivisering, utbildning och kvalitetskontroll

För våra legitima intressen eller för en tredje parts, det vill säga att vara så effektiv som möjligt så kan vi leverera den bästa servicen till våra kunder till bästa pris

Säkerställa konfidentialiteten av kommersiellt känslig information

För våra legitima intressen eller för en tredje parts, det vill säga för att skydda affärshemligheter och annan kommersiellt värdefull information

Att följa våra lagar och förpliktelser

Statistisk och beteendeanalys och forskning som hjälper oss att hantera vår verksamhet, t.ex. i relation till vår ekonomiska utveckling, kundbas, produktsortiment eller andra effektivitetsåtgärder

Kundprofilering och analys av våra kunders inköpspreferenser.

Anpassa denna webbplats och dess innehåll till våra kunders särskilda preferenser.

För våra legitima intressen eller för en tredje parts, det vill säga att vara så effektiv som möjligt så kan vi leverera den bästa servicen till våra kunder till bästa pris

Förhindra obehörig åtkomst och ändringar av system

För våra legitima intressen eller för tredje part, det vill säga för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som kan vara skadlig för oss och våra kunder

Att följa våra lagar och förpliktelser

Uppdatera och förbättra kundregister

För utförandet av vårt kontrakt med dig eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett kontrakt

Att följa våra lagar och förpliktelser

För våra legitima intressen eller hos en tredje part, t.ex. se till att vi kan hålla kontakten med våra kunder om befintliga beställningar och nya produkter

Lagstadgad avkastning

Att följa våra lagar och förpliktelser

Att säkerställa säkra arbetsrutiner, personaladministration och bedömningar

Att följa våra lagar och förpliktelser

För våra legitima intressen eller hos en tredje part, t.ex. för att se till att vi följer våra egna interna rutiner och arbetar effektivt så att vi kan leverera den bästa servicen till våra kunder

Marknadsföra våra tjänster till:

 • Existerande och tidigare kunder;
 • Tredje parter som tidigare har uttryckt intresse för våra tjänster;
 • Tredje partier med vilka vi inte haft några tidigare kontakter.

För våra legitima intressen eller tredje parts, det vill säga att främja vår verksamhet till befintliga och tidigare kunder

Kreditreferenskontroller via externa kreditreferensföretag

För våra legitima intressen eller för tredje parts, det vill säga för att säkerställa att våra kunder sannolikt kommer att kunna betala för våra produkter och tjänster

Externa revisioner och kvalitetskontroller, t.ex. för ISO eller Investors in People ackreditering och revision av våra konton

För våra legitima intressen eller en tredje part, det vill säga för att behålla våra ackrediteringar så att vi kan visa att vi arbetar på högsta nivå

Att följa våra lagar och förpliktelser

Kampanjkommunikation

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka uppdateringar (via e-post, textmeddelande, telefon eller post) om våra tjänster, inklusive exklusiva erbjudanden, kampanjer eller nya tjänster.

Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för reklamändamål (se ovan 'Hur och varför använder vi din personliga information'). Det betyder att vi vanligtvis inte behöver ditt samtycke för att skicka reklamkampanjer. Men där samtycke behövs kommer vi att begära detta samtycke separat och tydligt.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med största respekt och delar aldrig den med andra organisationer för marknadsföring eller andra ändamål. Om du har tillåtit oss att behandla dina personuppgifter kan vi dela dina personuppgifter med närstående företag och organisationer som är våra affärspartner och vi eller de kan kontakta dig (så vidare du inte har bett oss att inte göra det) via post, e-post, telefon, SMS, text / bild / videofilm, fax, om våra tjänster, produkter, erbjudanden, erbjudanden, välgörande orsaker som kan vara av intresse för dig.

Du har rätt att välja bort reklamkommunikation när som helst genom att:

 • Kontakta oss
 • Genom att använda 'unsubscribe' länk i e-postmeddelandet eller genom att svara 'STOP' i ett textmeddelande
 • Uppdatera dina reklampreferenser via ditt medlemsområde

Vi kan be dig att bekräfta eller uppdatera dina marknadsföringsinställningar om du uppmanar oss att tillhandahålla ytterligare produkter och tjänster i framtiden, eller om det finns ändringar i lag, lagstiftning eller struktur för vår verksamhet.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar rutinmässigt personuppgifter med:

 • Intressebolag och affärspartner;
 • Tredje parter vi använder för att hjälpa till att leverera våra produkter och tjänster till dig, t.ex. betalningsleverantörer, lager och leveransföretag;
 • Andra tredje parter som vi använder för att hjälpa oss att driva vår verksamhet, t.ex. marknadsföringsbyråer eller webbplatsens värdar
 • Tredje part godkänd av dig, t.ex. sociala medier webbplatser du väljer att länka ditt konto till eller tredje part betalningsleverantörer;
 • Rättsbekämpande myndigheter i samband med eventuell utredning för att förhindra olaglig verksamhet
 • Kreditreferensföretag
 • Våra försäkringsbolag och mäklare;
 • Vår bank (er); och
 • Myndigheter som kontrollerar vår verksamhet

Vi tillåter endast våra tjänsteleverantörer att hantera dina personuppgifter om vi är nöjda med att de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi ålägger också tjänsteleverantörer kontraktsförpliktelser för att säkerställa att de endast kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till oss och till dig. Vi kan också dela personuppgifter med externa revisorer, t.ex. i relation till ISO eller Investors in People-ackreditering som granskar våra konton.

Vi kan komma att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter för att följa våra lagar och förpliktelser.

Vi kan också behöva dela några personuppgifter med andra parter, till exempel potentiella köpare av vissa eller hela vår verksamhet eller under en omstrukturering. Vanligtvis blir information anonymiserad men det kanske inte alltid är möjligt. Mottagaren av informationen kommer att vara bunden av sekretessförpliktelser.

Var dina personuppgifter halls I förvar

Information kan hållas hos våra kontor och hos våra intressebolag, tredje part, tjänsteleverantörer, representanter och agenter som beskrivs ovan (se ovan: 'Vem delar din personliga information med').

Vissa av dessa tredje parter kan vara baserade utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information, inklusive hur vi skyddar dina personuppgifter när det här inträffar, se nedan: 'Överföring av dina personuppgifter utanför EEA'.

Hur länge dina personuppgifter kommer att bevaras

Vi kommer att behålla dina personuppgifter medan du har ett konto hos oss eller om vi tillhandahåller produkter och / eller tjänster till dig. Därefter kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt:

 • För att svara på eventuella frågor, klagomål eller påståenden från dig eller för din räkning;
 • För att visa att vi behandlade dig rättvist;
 • För att behålla register som krävs enligt lag.

Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Olika retentionperioder gäller för olika typer av personuppgifter. När det inte längre är nödvändigt att behålla dina personuppgifter, tar vi bort eller anonymiserar det.

Hålla dina personuppgifter skyddade

Vi har lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter blir oavsiktligt förlorade eller används på ett olagligt sätt. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de som har ett genuint företag och behöver tillgång till den. De som behandlar din information kommer att göra det bara på auktoriserat sätt och omfattas av en sekretessplikt. Vi testar kontinuerligt våra system.

Vi har också rutiner för att hantera eventuella misstänkta datasäkerhetsbrott. Vi meddelar dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndighet om misstänkt datasäkerhetsbrott där vi enligt lagen är skyldiga att göra det.

Vi kommer att använda tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, till exempel:

 • Dina data lagras på säkra servrar.
 • Betalningsinformation krypteras med SSL-teknik.
 • Åtkomst till ditt konto styrs av ett lösenord och användarnamn som är unika för dig.

Medan vi kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, bekräftar du att användningen av internet inte är helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av personuppgifter som överförs från dig eller till dig via internet.

Om du vill ha detaljerad information från Get Safe Online om hur du skyddar din information och dina datorer och enheter mot bedrägerier, identitetsstöld, virus och många andra online problem, besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av Storbritanniens regering och ledande företag.

Övervakning

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig som telefonsamtal och e-postmeddelanden för utbildning, kvalitetssäkring, förebyggande av bedrägerier och efterlevnad.

Kreditkontroll

För att göra det möjligt för oss och andra företag i våra koncern- eller samarbetsföretag att fatta kreditbeslut om dig och för bedrägeribekämpning och penningtvätt, kan vi söka efter filerna i kreditreferens- och bedrägeribekämpningsbyråer (som registrerar sökningen). Vi kan avslöja information om hur du utför ditt konto till sådana myndigheter och din information kan vara kopplad till uppgifter om andra personer som bor på samma adress som du är ekonomiskt knuten till. Andra kreditgivare kan använda denna information för att fatta kreditbeslut om dig och de personer du är ekonomiskt förknippad med, samt för bedrägeribekämpning, gäldenärspårning och penningtvätt. Om du lämnar falsk eller felaktig information och vi misstänker bedrägeri registrerar vi det här.

Information om andra individer

Om du ger oss information på uppdrag av någon annan, bekräftar du att den andra personen har utsett dig att agera på hans / hennes vägnar och har kommit överens om att du kan:

 • Ta emot eventuella dataskyddsmeddelanden på hans / hennes vägnar.
 • Ge samtycke till överföring av hans / hennes personuppgifter utomlands.
 • Ge medgivande på hans / hennes vägnar till behandling av hans / hennes personuppgifter.
 • Ge medgivande till behandlingen av hans / hennes känsliga personuppgifter, såsom hälsoinformation.

Överföring av dina personuppgifter utanför EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder som ligger utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för att uppfylla våra skyldigheter och tillhandahålla vår service. Vi kan dela ut dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex.

 • Med våra affärspartners utanför EES;
 • Med din och våra tjänsteleverantörer utanför EES;
 • Om du är etablerad utanför EES; och
 • Om det finns en internationell dimension till de tjänster vi tillhandahåller.

När du registrerade dig på denna webbplats, gick du med på att vi får överföra dina personuppgifter till länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Var säker på att vi alltid kommer att se till att överföring är föremål för lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dessa överföringar är föremål för särskilda regler enligt europeisk och brittisk databeskyddslagstiftning.

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder som bedömts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vi kan även överföra dina personuppgifter till länder utanför EU som inte har samma dataskyddslagar som Storbritannien och EES, och under dessa omständigheter kommer vi att se till att överföringen överensstämmer med dataskyddslagstiftningen och vi kommer att använda standarddata skyddsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen och därigenom skyddar dina personuppgifter och ger dig korrigerande åtgärder i det osannolika fallet av säkerhetsbrott.

Om du vill ha mer information kontakta oss eller vår dataskyddsansvarige (se 'Hur kontaktar du oss' nedan).

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

Tillgång

Rätten att få en kopia av dina personuppgifter (rätt till åtkomst)

Korrigering

Rätten att kräva att vi korrigerar eventuella misstag i dina personuppgifter

Att bli bortglömd

Rätten att kräva att vi tar bort dina personuppgifter - i vissa situationer. Observera att enligt lagen om hantering av register för hälso- och sjukvård 2016, måste vi behålla dina journaler åtta år efter din användning av tjänsten. Vi kan därför inte ta bort dina personuppgifter fullständigt före detta.

Begränsning av behandling

Rätten att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter - under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider uppgifternas noggrannhet

Dataportabilitet

Rätten att få de personuppgifter du lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och / eller överföra den data till en tredje part - i vissa situationer

Invända

Rättan att invända:

 • När som helst kan du begära att dina personuppgifter slutas att behandlas för direktmarknadsföring (inklusive profilering);
 • I vissa andra situationer till vår fortsatta behandling av dina personuppgifter, t.ex. behandling utförd i syfte för våra legitima intressen.

Att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande

Rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk behandling (inklusive profilering) som ger rättsverkningar avseende eller på liknande sätt påverkar dig.

För mer information om var och en av dessa rättigheter, inklusive omständigheterna i vilka de gäller, vänligen kontakta oss eller se Vägledning från Storbritanniens informationskommissionär (ICO) om enskildas rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du vill utöva något av dessa rättigheter, vänligen:

 • Maila, ringa eller skriv till oss eller vår dataskyddsansvarige - se nedan: 'hur du kontaktar oss'; och
 • Ge oss tillräckligt med information för att identifiera dig, t.ex. ditt fullständiga namn, adress, användarnamn, registreringsinformation och kund- eller konto- eller orderreferensnummer;
 • Ge oss bevis på din identitet och adress (en kopia av ditt körkort eller pass eller kreditkorträkning)
 • Ange informationen som är felaktig och vad den ska ersättas med (om du lägger till oss för att korrigera eventuella felaktigheter i dina data);
 • Ange vilken kanal du protesterar mot (om du ber oss att sluta behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring och din invändning är inte att direkt marknadsföra i allmänhet utan att marknadsföra via en viss kanal, t.ex. e-post eller telefon);
 • Bekräfta vilken rätt du vill utöva och den information som din förfrågan avser.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy publicerades den 25 maj 2018 och uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy vid visa tillfällen. Du bör kontrollera denna sekretesspolicy ibland för att vara medveten om den senaste versionen som kommer att gälla varje gång du kommer till denna webbplats.

Hur kontaktar du oss

Vi välkomnar din feedback och frågor. Kontakta oss eller vår dataskyddsansvarig via post, e-post eller telefon om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller den information vi håller om dig.

Våra kontaktuppgifter visas nedan:

Registrerad adress: 144 Mitcham Road, Tooting, London, SW17 9NH
Kontakt via e-postadress: [email protected]
Kontakt via telefonnummer: 08 4468 2416

Våra kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig visas nedan:

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Hur du uttrycker ditt missnöje

Vi hoppas att vi eller vår dataskyddsansvarige kan lösa eventuella frågor eller oro som du kan ha om vår användning av dina uppgifter.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i Europeiska unionen (eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, normalt bor eller där någon påstådd överträdelse av dataskyddslagstiftningen inträffade. Övervakningsmyndighet i Storbritannien är den informationsmyndighet som kan kontaktas på https://ico.org.uk/concerns eller på telefonnummer: 0303 123 1113.

Behöver du extra hjälp?

Om du vill ha det här meddelandet i ett annat format (till exempel ljud, stort tryck, punktskrift), vänligen kontakta oss (se 'Hur kontaktar du oss' ovan).

Välj läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel