COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED WEBBPLATS REGLER OCH VILLKOR

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED WEBBPLATS REGLER OCH VILLKOR

Vänligen observera att detta dokument är en översatt version och att originaldokumentet som är på engelska har blivit översatt till andra språk.

Översättningen av versionerna har skett uteslutande för våra kunders och medarbetares bekvämlighet. Du kan inte härleda några rättigheter från dessa översatta versioner. Om en dispyt skulle uppstå rörande innehållet eller tolkningen av de nämna översatta sektionerna, skall den engelskspråkiga versionen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, råda och vara avgörande. Detta gäller även om innehållet i de översatta versionerna skulle vara inkonsekvent eller motsägelsefullt.

Den engelska versionen finns tillgänglig på vår hemsida genom att klicka här , den kan också skickas till dig på skriftlig begäran.

Följande villkor förklarar hur du kan använda denna webbsida, www.121doc.com/se/, och alla tillhörande sidor (Sidan). Var god och läs följande villkor noggrant innan du handlar och använder någonting från sidan.

Observera att dessa villkor kan variera från tid till tid och genom att besöka och använda denna webbsida, erkänner, accepterar och samtycker jag till att bli bunden till de villkor och dokument som de hänvisar till. Om du inte samtycker eller accepterar några av dessa villkor, bör du sluta använda sidan omedelbart.

Följande regler och villkor förklarar hur du kan använda denna webbplats, www.121doc.com/se/ och alla tillhörande webbsidor (webbplatsen).

Var god läs noggrant igenom följande regler och villkor innan du använder och köper någonting på vår webbplats och kontrollera att de innehåller allt du vill ha och ingenting du inte är villig att gå med på.

Vänligen notera att dessa regler och villkor kan variera från en tid till en annan och genom att komma åt och använda denna webbplats eller på annat sätt indikera ditt samtycke, bekräftar du, accepterar och godkänner att du är bunden av dessa villkor och de dokument som avses i det. Om du inte håller med eller inte accepterar någon av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

Detaljerna i detta avtal kommer inte att lämnas in av någon relevant myndighet av oss.

1 Definitioner

Innehåll

Innebär text, bilder, ljud eller annan multimedia, programvara eller information som lagts upp på webbsidan.

Oönskad inlägg

Beskrivningen nämns i klausulen 6.1.

Cookie Policy

Innebär den policy, som styr hur vi använder cookies på webbplatsen.

Sekretesspolicy

Innebär den policyn, som reglerar hur vi behandlar alla personuppgifter som samlas in från dig.

Regler och villkor av utbudet

Innebär de villkor som gäller för dig att beställa varor som använder webbplatsen.

Vi, oss och vår

Refererar till Hexpress Healthcare Limited. Hänvisar till oss och inkluderar även våra koncernföretag.

Du och din

Innebär den personen som har åtkomst till eller använder sajten, dess innehåll, våra produkter och tjänster.

I detta avtal finns en hänvisning till:

1.1 En lagstadgad bestämmelse innehåller en hänvisning till den lagstadgade bestämmelsen som ändrad eller omarbetad eller tidvis huruvida före eller efter detta avtals och eventuell underordnad lagstiftning som gjorts enligt lagstadgad bestämmelse, vare sig före eller efter detta avtals datum

1.2 Ett dokument är en hänvisning till det dokument som ändras på eller byts ut med jämna mellanrum;

1.3 Singular inkluderar plural och vice versa (om inte annat framgår av sammanhanget);

1.4 En klausul eller ett schema, om inte annat följer av sammanhanget, är en referens till en klausul eller schema för detta avtal. Och

1.5 Orden "andra", "inkluderar", "inklusive", "till exempel" och "i synnerhet" bör inte begränsa allmängiltigheten av föregående ord, och de ord som följer bör inte anses som begränsades till samma klass som de föregående ord där en bredare konstruktion är möjlig.

2 Användning av webbplatsen

2.1 Webbplatsen är endast avsedd för personlig och icke-kommersiell användning.

2.2 Om du köper varor på vår webbplats samtycker du att vara juridiskt bunden till:

2.2.1 Våra regler och villkor och eventuella dokument som avses i dem;

2.2.2 Ytterligare villkor som kan läggas till eller ersätta något av detta kontrakt (det kan hända av juridiska, rättsliga eller säkerhetsskäl); och

2.2.3 Specifika villkor som gäller för vissa varor.

2.3 Du samtycker att du är ensamt ansvarig för:

2.3.1 Alla kostnader och utgifter som kan förekomma i samband med din användning av Webbsidan. och

2.3.2 Att hålla ditt lösenord och andra kontouppgifter konfidentiella.

2.4 Om du besöker webbsidan från platser än Storbritannien är du ansvarig för att du följer lokala lagar där dessa är tillämpliga.

2.5 Vi strävar efter att göra webbsidan så tillgänglig som möjligt. Om du har några problem med att använda sidan, kontakta oss på [email protected]

2.6 Vi kan förhindra eller upphäva din åtkomst till sidan om du inte följer någon del av dessa användarvillkor, några villkor eller riktlinjer som de hänvisar till eller någon tillämplig lag.

3 Rättigheter och ansvar

3.1 Parter

Detta avtal anges dina juridiska rättigheter och ansvarsområden, våra juridiska rättigheter och ansvarsområden samt viktig information som krävs enligt lagen om konsumenträttigheter 2015, lagen om konsumenträttigheter (information, avbokning och tilläggsavgifter) 2013 och reglerna om elektroniska handelsbestämmelser 2002 . I detta avtal:

 • Vi, oss eller våra innebär Hexpress Healthcare Limited (Leverantören / Agent); och
 • Du eller din innebär den person som använder vår webbplats för att köpa varor från oss.

3.2 Våra företagsuppgifter

 • Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer: 07600912.
 • Vårt registrerade kontorsadress är: 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH, Storbritannien.
 • Vårt brittiska momsnummer är: GB 121 3176 59.

3.3 Regulatoriska organisationer

Vi är registrerade med och reglerad av följande organisationer:

3.4 Recept och leverans av läkemedel

3.4.1 Vi åtar oss att ge dig tillgång till ett konsultation online med en kvalificerad EU-registrerad läkare ("läkare") för att diagnostisera och behandla ditt medicinska tillstånd.

3.4.2 Sådan konsultation och behandling omfattas av villkoren i detta avtal.

3.4.3 Vi tror att det ligger i ditt bästa intresse att vi informerar din allmänläkare om din konsultation. Utan ditt samtycke kan vi inte göra det, och vår doktor tar det fulla ansvaret för vår vård och eftervård medan du är kund hos vår privata tjänst.

3.4.4 Alla föreskrivna läkemedel kommer att ges antingen av en brittisk registrerad apotekare eller en dansk registrerad apotekare enligt recept som utfärdats av läkaren. Fullständiga uppgifter om både läkaren och apotekaren som används för din behandling finns på vår hemsida www.121doc.com/se/

3.5 Garantier

3.5.1 Garantier från dig

 1. Du garanterar, samt förbinder dig att sanningsenligt, utan att undanhålla relevant information, fylla i det frågeformulär som ligger till grund för vår online konsultation.

 2. Detta avtal blir omedelbart ogiltigt om du inte besvarar samtliga frågor sanningsenligt.

3.5.2 Garantier av oss

 1. Vi garanterar och försäkrar att ditt frågeformulär endast kommer att ses av läkaren och hans medicinska personal för att behandla ditt medicinska tillstånd.

 2. Vi garanterar och antar att alla recept som läkaren får utfärda eller ett läkemedel som han får ordinera fylls och dispenseras endast av antingen ett brittiskt registrerat apotek eller en dansk registrerad apotekare.

3.6 Beskrivning av medicinering

Beskrivningen av läkemedlet är receptbelagt.

3.7 Pris

Priset för behandling är receptbelagt.

3.8 Beställa varor från oss

3.8.1 Direktivet om konsumenträtt (Consumer Rights Act) 2015 ger dig vissa juridiska rättigheter (även känd som 'lagstadgade rättigheter'), till exempel varorna:

 1. Är tillfredsställande kvalitet;

 2. Är lämpliga för ändamål; och

 3. Matcha beskrivningen, provet eller modellen.

3.8.2 Vi måste tillhandahålla varor som överensstämmer med dina lagliga rättigheter.

3.8.3 Om du är under 18 år får du inte köpa några varor från webbplatsen. Om vi märker att du är eller var under 18 år ("minderårig") när du initierade eller försökte initiera en transaktion på vår webbplats, webbplats, kommer vi omedelbart att förhindra dig från att ingå några transaktioner eller använda ditt konto eller få mediciner från vår webbplats. Vi kommer att utreda om du är eller var minderårig, inklusive om du faktiskt har använt vår tjänst för eller på uppdrag av en annan person. Vi kommer att meddela relevanta myndigheter, oavsett om de är dina föräldrar, vårdnadshavare eller reglerande myndigheter som du har försökt använda eller använt vår webbplats medan du var eller är minderårig.

3.8.4 Du lägger en order på webbplatsen genom att fylla i och skicka in ett medicinskt frågeformulär online som granskas och utvärderas av en läkare. Läkaren kan sedan utfärda ett recept som ges av vår apotekare. Vänligen läs och kolla din beställning noga innan du skickar in den.

3.8.5 När du lägger din order i slutet av orderprocessen, kommer vi att bekräfta det via e-post. Denna bekräftelse innebär dock inte att din beställning har godkänts.

3.8.6 Vi kan komma att kontakta dig för att säga att vi inte accepterar din beställning. Detta kan vara orsak till men inte begränsat till följande skäl:

 1. Vi kan inte godkänna din betalning;

 2. Du får inte köpa varorna från oss;

 3. Läkaren hänvisar till din allmänläkare;

 4. Du har beställt för många varor inom en viss tidsperiod; och

 5. Det har varit ett misstag på prissättningen eller beskrivningen av varorna.

3.8.7 Vi accepterar endast din beställning när vi skickar ett mail till dig för att bekräfta detta (leveransbekräftelsemeddelande). Vid denna tidpunkt:

 1. Ett juridiskt bindande avtal kommer att vara på plats mellan dig och oss; och

 2. Vi skickar varorna till dig.

3.8.8 Om vi inte kan leverera vissa varor, kan vi behöva ersätta dem med alternativa varor av samma eller bättre standard och värde. I det här fallet kommer vi att meddela om vi har för avsikt att göra detta men det kanske inte alltid kommer att vara möjligt. Du kan vägra att acceptera sådana ersättare, i sådana fall kommer vi att erbjuda dig en återbetalning eller en ersättare och låta dig veta hur länge ett sådant erbjudande är öppet för.

3.8.9 Varornas förpackning kan skilja sig från den som visas på webbplatsen.

3.8.10 Ingenting i detta avtal påverkar dina juridiska rättigheter enligt de olika relevanta lagarna.

3.9 Betalning

3.9.1 Vi accepterar följande betalkort och kreditkort: Visa, Visa Electron, MasterCard och American Express. Vi accepterar även checker som måste betalas till Hexpress Healthcare Limited. För mer information om tillgängliga betalningsmetoder, Klicka här.

3.9.2 Vi gör allt som vi kan för att säkerställa att all information du ger oss när du betalar för varan är säker genom att använda en krypterad säker betalningsmekanism. Vid vårdslöshet är vi dock inte juridiskt ansvariga för förlust som du kan drabbas av om en tredje part får obehörig tillgång till all information som du ger oss.

3.9.3 Ditt kredit- eller betalkort debiteras endast när varorna skickas.

3.9.4 Alla betalningar med kreditkort eller betalkort måste godkännas av den berörda kortutgivaren.

3.9.5 Priset på varorna är i:

 1. Brittiskt pund (£)(GBP);

 2. Euro (€) (EUR);

 3. Annan europeisk valuta; eller

 4. Annan icke europeisk valuta.

3.9.6 Om din betalning inte är mottagen av oss och du redan har fått varan, måste du betala för sådana varor inom 30 dagar.

3.9.7 Ingenting i denna klausul påverkar dina juridiska rättigheter att säga upp avtalet under "avkylningsperioden" enligt punkt 3.10.13.

3.10 Leverans och Återbetalning

Leverans

3.10.1 Vi använder UPS eller internationell postutdelning för att leverera våra varor. Läkemedlen kommer skickas i paket på det officiella språket i det land som de skickas till.

3.10.2 Vi tar inte ut extra för expressleverans. För mer information om leveransalternativ, Klicka här.

3.10.3 Beräknad dag och tid för leverans av varorna anges i e-mailbekräftelsen.

3.10.4 Om någonting händer som är utanför vår kontroll och som påverkar beräknat leveransdatum av varorna så kommer vi att ge dig ett justerat datum för beräknad leverans.

3.10.5 Leverans av varorna kommer att ske när vi levererar dem till den adress du gav oss.

3.10.6 Vi kan inte leverera varorna om vi inte kan identifiera dig korrekt. Vänligen uppvisa någon form av ID (pass eller körkort) vid leverans.

3.10.7 Om du inte är hemma för att ta emot och signera för din leverans lämnas en avi av leveransrepresentanten som kommer att ge detaljer om var du kan hämta ordern från. Vänligen notera att det kanske inte alltid är möjligt för leverantören att lämna en avi. Du kan välja att få din leverans skickad till din arbetsplats eller till någon annan adress.

3.10.8 Om vi inte kan leverera din varor inom 30 dagar, och vi inte kommit överens om något annat, kommer vi att informera dig, avboka din beställning samt göra en återbetalning.

3.10.9 Om ingen är tillgänglig för leverans, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida.

3.10.10 När ett paket har skickats, omfattas du av våra speditörer eller representanters avtalsvillkor.

3.10.11 När leverans av varorna har skett övergår ansvaret för dessa på dig. Varornas risker övergår till dig när du tagit dessa i besittning.

Ångerrätt och återbetalning

3.10.12 Konsumentavtalet (Information, avbokning samt extra avgifter) 2013 - Part 3 - ångerrätt - Förordning 28 specificerar undantag från ångerrätten:

28. —(1) Den gäller inte vid följande —

 1. De tillhandahållna varorna är tillverkade enligt kundens specifikationer eller är tydligt personifierade;

 2. De tillhandahållna varorna riskerar att försämras eller bli gamla snabbt;

(3) Rättigheterna som härrör till denna del upphör att gälla vid följande situationer

 1. När det gäller ett avtal om leverans av förslutna varor som inte är lämpliga att returneras på grund av hälsorisk…

3.10.13 Mot bakgrund av ovanstående samt med tanke på den typ av produkter och tjänster som erbjuds på vår webbsida, gäller detta undantag och du har ingen ångerrätt. Vi ger dock våra patienter rätten att avboka sin beställning fram till att behandlingen är skickad. Apotekaren måste förstöra alla läkemedel inom 60 dagar efter det att det har returnerats. Även om det gäller oöppnade förpackningar kan vi inte erbjuda återbetalning när behandlingen har skickats.

3.10.14 du avbryter detta avtal före behandlingen har skickats, kommer vi att ge dig återbetalning.

3.10.15 Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar efter den dag då vi blev informerade om att du avbrutit kontraktet.

3.10.16 Vi kommer att göra återbetalningen via samma betalningsmedel som du använder för att göra din beställning, om vi inte uttryckligen kommer överens om annat. Återbetalningen medför inga kostnader för dig.

3.10.17 Om detta avtal avslutas kommer det inte att påverka vår rätt att få tillbaka belopp som du är skyldig oss enligt detta avtal.

4 Ägarskap och immateriella rättigheter

4.1 Vi äger denna webbsida samt alla immateriella rättigheter inkluderade i den utan begränsningar i innehåll. Med immateriella rättigheter menas rättigheter såsom; upphovsrätt, varumärke, domännamn, mönsterrätt, databasrättigheter, patent samt alla andra immateriella rättigheter av något slag oavsett om de är registrerade eller oregistrerade (någonstans i världen). Vi förehåller oss alla våra rättigheter för alla våra immateriella tillgångar i samband med dessa avtalsvillkor. Det innebär, till exempel, att vi förblir ägare till dessa och är fria att använda dem efter våra egna intressen.

4.2 Allt material som ingår och presenteras på denna webbsida, inklusive, men inte begränsat till, text och grafik, tillhör oss enligt upphovsrätten eller liknande rättigheter, om inte annat uttryckligen anges. Vi förbehåller oss alla rättigheter och förbjuder obehörig användning eller kopiering. All lagstadgad auktoriserad rätt att skriva ut eller ladda ner är strikt begränsat för ditt eget personliga bruk. Inget material kan dock användas i något som helst kommersiellt syfte.

4.3 Användning av något av de varumärken som förekommer på webbsidan är strikt förbjudet såvida du inte har vårt skriftliga tillstånd. Kopior av sidorna på denna webbsida som du sparar ner, kan endast användas för att kunna nås igenom i efterhand eller för att skriva ut utdrag för personligt bruk. Om inte annat är uttryckligen tillåtet i skriftlig form, kan du inte skapa en databas i någon som helst form av dessa webbsidor.

4.4 Du accepterar att inte justera, försöka kringgå eller radera meddelanden som finns på webbsidan (inklusive alla immateriella meddelanden) och i synnerhet i digitala rättigheter eller andra säkerhetsteknologier som webbsidan innehåller eller som ingår i densamma.

4.5 Ingenting i dessa villkor ger dig några lagliga rättigheter i annat än vad som är nödvändigt för att du ska kunna komma åt webbsidan.

5 Mjukvara

5.1 Mjukvara kan bli tillgänglig för nerladdning i syfte att få webbsidan att fungera bättre. Du får endast använda sådan mjukvara om du samtycker till att bli bunden till de villkor som gäller (detta kallas ibland för 'Slutanvändaravtal' eller 'end user licence agreement', 'EULA'). Vi kommer att uppmärksamma dig om de villkor som gäller för mjukvaran när du försöker ladda ner den. Om du inte accepterar de villkor som gäller, kommer du att nekas till att ladda ner mjukvaran. Du bör noggrant läsa igenom de villkor som gäller för att skydda dina egna intressen (de kan innehålla bestämmelser som fastställer vad ditt juridiska ansvar är vid användningen av mjukvaran, vad mjukvarans leverantör har för juridiskt ansvar samt bestämmelser som begränsar denna leverantörs juridiska ansvar gentemot dig).

5.2 All mjukvara är enbart lämpad för personligt, icke-kommersiellt bruk.

5.3 Att använda mjukvaran på ett olagligt sätt (t.ex. reproducera eller omfördela det på ett sätt som bryter mot dessa villkor) är uttryckligen förbjudet och kan leda till civila och straffrättsliga sanktioner.

6 Att ge ut information på webbsidan

6.1 Vi försöker se till att webbsidan är säker, dock kan vi inte garantera säkerhet gällande den information du ger ut till oss, och därför kan vi inte heller garantera att den informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Av denna anledning bör du inte förse oss med patentbara idéer eller patentansökningar, reklam- eller marknadsförings förslag, prototyper eller någon annan form av information som betraktas vara konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull (oönskade inlägg). Vi uppskattar feedback från dig, men önskar inte få några oönskade inlägg.

6.2 Vi kan komma att använda eventuella oönskade inlägg gratis om vi anser de vara passande (ha i åtanke att vi inte har någon möjlighet att veta om sådan information är konfidentiell, kommersiellt känslig eller värdefull eftersom vi inte övervakar sidan för att kontrollera sådant). Därför kan vi inte hållas juridiskt ansvariga för att vi behandlar oönskade inlägg konfidentiellt, inte heller kan vi hållas juridiskt ansvariga inför dig eller någon annan gällande dessa oönskade inlägg.

6.3 Vi kan komma att utlämna information om dig till en tredje part i samband med försäljning gällande tillgångarna hos Hexpress Healthcare Ltd. eller ett dotterbolag. Vi kan även komma att ge ut information om dig som ett resultat av ändringar i vår kontroll, eller inför förberedelser av sådana ändringar, hos Hexpress Healthcare Ltd. eller våra dotterbolag. Om Hexpress Healthcare Ltd. skulle sälja eller överföra tillgångar till en tredje part, kommer denna att ha rätten till att fortsätta använda den information som du ger oss på det sätt som anges i avtalet.

6.4 Genom att använda denna webbsida och ge din information till oss, anger du ditt samtycke till oss, vår grupp och tredje parter som samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med de villkor som anges i detta avtal.

6.5 Vi kommer endast att använda den information som vi får av dig lagligt och i enlighet med relevanta handlingar.

7 Riktigheten av information som är tillgänglig på webbsidan

7.1 Vi varken representerar eller ger några garantier för riktighet, tillförlitighet eller kontinuerlig tillförsel av informationen på webbsidan. Vi försöker se till att innehållet på sidan är riktigt, uppdaterat och fri från buggar, dock kan vi inte lova att innehållet alltid kommer vara just detta. Vi kan inte heller lova att sidan kommer att vara lämplig för något ändamål. Den tillit som krävs när du utlämnar information om dig själv till webbsidan sker på egen risk.

7.2 Vi kan komma att upphäva eller avsluta aktivitet på webbsidan om vi anser det vara nödvändigt.

7.3 Innehåll som tillhandahålls är endast ämnad för att ge dig information samt informera dig om oss och våra produkter, nyheter, funktioner, tjänster och andra webbsidor som kan vara av intresse. Innehållet utgör inte någon teknisk, ekonomisk, eller juridisk rådgivning och bör därför inte användas för sådana syften.

7.4 Vi försöker se till att webbsidan alltid är tillgänglig för användning. Vi kan dock inte lova att sidan alltid kommer att vara tillgänglig, och inte heller kan vi lova att användningen av sidan inte kan komma att avbrytas.

8 Hyperlänkar och tredje parters webbsidor

Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till tredje parters webbsidor. Sådana hyperlänkar eller hänvisningar tillhandahålls enbart till din förmån. Vi har ingen möjlighet att påverka innehållet på dessa sidor och vi kan därför inte hållas juridiskt ansvariga för det innehåll, material eller information som de förser. Att det finns hyperlänkar och hänvisningar till en tredje parts webbsida innebär inte att vi stödjer denna webbsida och dens produkter och tjänster. Din användning av en tredje parts webbsida kan komma att styras av de villkor som gäller för just den sidan.

9 Begränsningar gällande vårt ansvar

9.1 Med undantag från juridiskt ansvar (så som dödsfall eller personskada), kan vi inte hållas ansvariga vad gäller:

9.1.1 Förluster som:

 1. Inte förutsågs av dig eller oss när avtalet bildades; och

 2. Som inte orsakats av en överträdelse från vår sida; och

9.1.2 Förluster inom näringslivsverksamhet; och

9.1.3 Förluster som drabbat personer som inte är kunder.

9.2 Den tillit du ger oss genom utelämnandet av information sker på egen risk. Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar och förbättringar, och kan komma att återkalla eller korrigera eventuella fel eller försummelser i material utan någon förvarning.

9.3 De tjänster och den information vi tillhandahåller utgör inte någon form av råd eller rekommendationer av oss och är heller inte avsedda att bli förlitade på vad gäller medicinska beslut. Lämplig oberoende medicinsk rådgivning bör erhållas innan några beslut fattas.

9.4 Våra tjänster och material på webbsidan tillhandahålls av oss i ett "befintligt skick", och vi avsäger uttryckligen alla garantier (med förbehåll för klausul 3.5.2 ovan), till den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.

9.5 I enlighet med rådande lagar, avsäger vi oss ansvar gällande anspråk, förlust och skadestånd av alla slag med hänsyn till de tjänster, information och material vi tillhandahåller. Detta inkluderar förluster eller skador som är direkta eller indirekta, betydande eller obetydande, och kommer att gälla oavsett om sådana påståenden, förluster eller skador uppkommer i samband med skadestånd, kontrakt, eller försumlighet.

9.6 Ditt besök och användande av webbsidan samt eventuella dispyter gällande ansvar utgör föremål för de avsägningar som återfinns i klausul 9 samt rådande lagar i England och Wales.

10 Privacy Statement

10.1 Din integritet och personuppgifter är viktiga för oss. All personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, vilket förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar, lagrar, använder och delar sådan information, dina rättigheter i relation till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheterna om du har en fråga eller ett klagomål om användningen av dina personuppgifter.

10.2 Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet och att använda teknik för att förbättra din online-säkerhet. Innan du använder vissa områden på webbplatsen ber vi dig att registrera dig genom att kräva att du anger dina personuppgifter, inklusive "känsliga personuppgifter" enligt definitionen General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 ('dataskyddsförordningen’). Vi kommer inte att släppa någon personligt identifierbar information som erhållits på detta sätt till någon tredje part utan ditt föregående samtycke. Vi använder endast den information vi samlar om dig lagligt och i enlighet med förordningen.

10.3 När det kommer till ovannämnda "känsliga personuppgifter" genom att acceptera detta avtal ger du oss uttryckligt samtycke att samla in och släppa sådana uppgifter för att välja parter inklusive tredje part. Vi kommer att begränsa insamlingen och användningen av sådan information till det minimum som krävs för att leverera, utveckla och förbättra våra tjänster och andra möjligheter och bättre administration av doktorns konsultation.

10.4 Dina personuppgifter vi håller kommer att hållas säkert i enlighet med vår interna säkerhetspolicy och lagen och att din personliga information förbli konfidentiell, vi meddelar dessa sekretessriktlinjer till alla våra anställda.

10.5 Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi delar emellertid inte din personliga information med dessa webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att lära dig om dessa företags sekretesspolicy. Följaktligen gäller denna sekretesspolicy och vår integritetspolicy endast för denna webbplats och inte för länkade webbplatser.

10.6 kreditkortsbetalningar använder vi en säker SSL / 256-bitars kryptering.

10.7 Cookies används på www.121doc.com/se/ för att förbättra kvaliteten.

10.8 I enlighet med lagen om integritet och elektronisk kommunikation som antogs den 11 december 2003 skickar vi inte slumpmässiga (tredje parts) marknadsföringsemail till personliga e-postadresser (spam).

10.9 Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlats in från dig under ditt besök på denna webbplats. Vi kommer att visa ett framstående meddelande på webbplatsens hemsida när dessa sekretessvillkor uppdateras eller ändras och du bör regelbundet kolla vår sekretesspolicy. Genom att välja att fortsätta användningen av denna webbplats, godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy och vår integritetspolicy.

10.10 Du bemyndigar oss när som helst att använda alla medel som vi anser nödvändiga för att verifiera din identitet och kreditvärdighet hos tredje part som tillhandahåller information. Du samtycker till att verifiera din identitet med hjälp av kreditdatainformation som erhållits på uppdrag av oss av tredje parter som vi kan använda oss av vid visa tillfällen.

10.11 Ditt besök på och användning av denna webbplats och eventuella tvister om integritet omfattas av denna sekretesspolicy och lagen i England och Wales.

11 Händelser utanför vår kontroll

Vi har ingen skyldighet gentemot dig vad gäller eventuella överträdelser av dessa villkor orsakade av någon händelse eller omständighet utanför vår kontroll. Detta inkluderar arbetsmarknadskonflikter av olika slag, olyckor som brand, översvämning och explosioner samt kollaps av system eller nätverk.

12 Variation

Inga ändringar av dessa villkor är giltiga eller har någon effekt förens dem godkänns av oss skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor med jämna mellanrum. Våra nya villkor kommer att visas på webbsidan och genom att besöka och använda webbsidan, samtycker du till att bli bunden till de ändringar som utfärdas av oss. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa villkor med jämna mellanrum för att vara uppdaterad om vad som gäller för webbsidan.

13 Dispyter

13.1 Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella dispyter så snabbt och effektivt som möjligt genom tillämpandet av vår interna procedur för hantering av klagomål.

13.2 Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om du är missnöjd med:

13.2.1 Varorna;

13.2.2 Vår service gentemot dig; och

13.2.3 Andra orsaker.

13.3 Om du är missnöjd med resultatet av ditt klagomål kan du besöka webbplatsen Citizens Advice www.citizensadvice.uk eller ringa 03454 04 05 06. Du kan också kontakta läkemedelsmyndigheten för läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency) och the General Pharmaceutical Council som är en oberoende myndighet som kontrollerar apotekare, apotekstekniker och apotek i Storbritannien. (https://www.pharmacyregulation.org/raising-concerns).

14 Tredje parters rättigheter

Ingen annan än en part i detta avtal har rätten att genomdriva villkor i detta avtal.

15 Domsrätt

Detta avtal regleras av lagarna i England och Wales och är föremål för exklusiv behörighet för domstolarna i England och Wales.

Detta avtal och samtliga handlingar, transaktioner, dispyter och kontroverser som uppstår i samband med dessa, liksom alla parters rättigheter och förpliktelser, styrs av och tolkas i enlighet med Englands lagar (och inte Internationella privaträttens regler).

Senast uppdaterad Maj 2018.

Välj läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel