Viagra i korthet

Viagra med sildenafil är den mest kända behandlingen mot erektil dysfunktion av de alla. Den har varit godkänd för behandling av ED i över 15 år. Miljoner män världen över har använt detta läkemedel och upplevt att det är en effektiv behandling. Sedan några år tillbaka finns Viagra även som ett generiskt läkemedel vid namn Sildenafil. Detta har gjort att priset har sjunkit ordentligt.


Viagra
Viagra Tabletten und Packung
Tas: 30-60 min före
Verkningstid: 5 timmar
Dosering: 25, 50, 100mg
Mer om Viagra

Cialis i korthet

Cialis med den aktiva ingrediensen tadalafil har på sistone blivit ett populärt val bland de patienter som vill ha en effektiv och varaktig behandling mot ED. Cialis Daily är en variant av detta läkemedel där du tar en tablett dagligen med en lägre dos av den aktiva ingrediensen. Med hjälp av denna produkt kan du få erektion när som helst, dag som natt. Cialis finns även som en tablett du tar vid behov, 15-20 minuter före samlag, vars effekt håller i sig i hela 36 timmar.

Cialis
Cialis Packung und Tabletten
Tas: 30-60 min före
Verkningstid: 36 timmar
Dosering: 10, 20mg
Mer om Cialis
Cialis Daily
Cialis 5mg
Tas: Dagligen
Verkningstid: Dygnet runt
Dosering: 2.5, 5mg
Mer om Cialis Daily

De främsta skillnaderna mellan Viagra och Cialis

Såväl Viagra som Cialis är så kallade PDE-5-hämmare och används för att behandla erektil dysfunktion (ED). Bägge dessa läkemedel fungerar endast om du som tar läkemedlet är sexuellt upphetsad. Viagras effekt varar i cirka 4 till 5 timmar, medan Cialis effekt varar ända upp till 36 timmar. Intag av mat påverkar inte Cialis effekt, men vissa livsmedel kan minska Viagras effekt. Cialis kan även tas en gång om dagen i mindre dos, och används även för att behandla benign prostatahyperplasi (BPH). Doseringen av Cialis kan behöva minskas om du har lever- eller njurproblem och risken för läkemedelsinteraktioner är större vid användning av Cialis än Viagra.

Var Viagra eller Cialis det första läkemedlet mot erektil dysfunktion?

Viagra var den första tabletten, och även den första PDE-5-hämmaren, att godkännas för behandling av erektil dysfunktion. Läkemedlet godkändes av Läkemedelsverket den 14 september 1998. Den 12 november 2002 godkändes Cialis för behandling av ED av Läkemedelsverket. Den fördel som Cialis har gentemot andra PDE-5-hämmare såsom Viagra och Levitra är att dess effekt varar längre, upp till 36 timmar, att jämföra med 4-5 timmar för Viagra och Levitra.

Hur verkar Viagra och Cialis?

Cialis verksamma ingrediens är tadalafil, medan den aktiva substans i Viagra heter sildenafil. Bägge läkemedlen tillhör en kategori läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE-5-hämmare). Denna typ av läkemedel verkar endast om sexuell stimulans förekommer, eftersom de är beroende av att kroppen utsöndrar kväveoxid (NO). Denna kemikalie förekommer naturligt i kroppen men utsöndras endast i samband med sexuell upphetsning. Utsöndringen av kväveoxid aktiverar i sin tur andra substanser som får de glatta musklerna inuti penis att slappna av. Detta leder till att blodflödet till penis ökar och till följd av den ökade blodtillströmningen uppstår en erektion. PDE-5-hämmare förstärker således kväveoxidens effekt.

Hur snabbt verkar Viagra och Cialis?

Cialis verkar vanligtvis inom 16 till 45 minuter, och läkemedlets verkan påverkas inte av matintag. Viagra verkar generellt sett inom 30 minuter, och dess effekt påverkas i negativ bemärkelse om läkemedlet tas strax efter en måltid med ett fettrikt innehåll. Intag av fettrik mat kan även fördröja effekten av Viagra. Av denna anledning bör Viagra tas på tom mage.

Hur effektiva är Viagra och Cialis?

Alla PDE-5-hämmare är ungefär lika effektiva. Den mest effektiva är dock Viagra, som har en effektivitet på 82-84 procent, vilket är något högre än Cialis 81 procent. De flesta män föredrar dock Cialis framför Viagra med bakgrund av Cialis mer varaktiga effekt.

Hur doseras Viagra och Cialis och vilka biverkningar kan de ge?

Cialis kan tas antingen vid behov eller på daglig basis. Generellt sett tas läkemedlet i mindre doser vid daglig användning. Vanligtvis tas Cialis i en dos om 10mg. Läkemedlet tas före sexuell aktivitet. Cialis effekt varar i cirka 36 timmar. Dosen kan senare ökas till 20 mg om 10 mg inte visar sig vara tillräckligt effektivt, eller minskas till 5 mg för att minska biverkningarna av läkemedlet.

När Cialis används dagligen är den rekommenderade dosen 2,5mg en gång om dagen, eller 5 mg för de patienter som även lider av benign prostatahyperplasi (BPH). Det är inte särskilt viktigt för personer som tar Cialis för att enbart behandla erektil dysfunktion att intaget sker vid samma tidpunkt varje dag. Personer som tar läkemedlet för att behandla BPH bör dock ta Cialis vid samma tidpunkt varje dag. Den dagliga doseringen ska inte överskridas, men din läkare kan komma att öka dosen från 2,5mg till 5mg om den lägre dosen inte är tillräckligt effektiv. Huvudvärk och matsmältningsbesvär är vanliga biverkningar av Cialis.

Viagra ska tas vid behov, cirka 1 timme före planerad sexuell aktivitet. Läkemedlet kan dock tas allt från 30 minuter till 4 timmar före den sexuella aktiviteten, och tas i en dos om 50mg. Dosen kan komma att ökas till 100mg om 50mg inte anses ge önskad effekt. Dosen kan även minskas till 25mg för att minska biverkningarna. Viagra ska endast tas en gång per dag vid behov, även om effekten avtar efter cirka 4-5 timmar. Vanliga biverkningar av Viagra inkluderar huvudvärk, rodnad och matsmältningsbesvär. I sällsynta fall kan färgsynen påverkas av läkemedlet, vilket inte är fallet vid användning av Cialis.

När bör man inte ta PDE-5-hämmare som Viagra och Cialis?

Alla PDE-5-hämmare är kontraindicerade vid användning av läkemedel med nitrater. Cialis mer varaktiga effekt innebär att risken för läkemedelsinteraktioner är större vid användning av Cialis än Viagra. Dosen kan därför behöva minskas hos patienter med njur- eller leversjukdom. Det är inte rekommenderat att män som har haft en stroke eller hjärtinfakrt under det senaste halvåret tar Cialis. Samma sak gäller patienter som har högt blodtryck, väldigt lågt blodtryck, kranskärlssjukdom eller andra medicinska tillstånd som gör det mindre lämpligt att ägna sig åt sexuell aktivitet.

Jämförelse av Cialis och Viagra - en översikt

För att sammanfatta det hela är Cialis den mer moderna behandlingen mot erektil dysfunktion. Många män föredrar Cialis framför Viagra och andra PDE-5-hämmare för dess olika egenskaper, inte minst den längre varaktighet och ökade spontanitet som läkemedlet erbjuder. Viagra är dock en beprövad läkemedelsbehandling mot ED som har en betydligt lägre prislapp, tack vare att läkemedlet numera finns tillgängligt som generika i form av Sildenafil.

Om kostnaden för läkemedlet inte har någon betydelse kan Cialis vara det bättre valet, men genom att läsa igenom vår sammanställning kan du bilda dig en egen uppfattning i frågan. Om du därefter fortfarande känner dig osäker, kan du kontakta vår patientsupport för att få rådgivning kring vilken behandling du bör välja för att behandla din impotens.

Viagra Cialis
Är läkemedlet receptbelagt? Ja Ja
Aktiv ingrediens Sildenafil Tadalafil
Dosering Finns tillgängligt som tabletter med 25, 50 och 100mg av den aktiva ingrediensen Finns tillgängligt som tabletter med 2,5, 5, 10 och 20mg av den aktiva ingrediensen
Effektivitet Fungerar för 82-84 procent av de män som tar läkemedlet Fungerar för 81 procent av de män som tar läkemedlet
Hur snabbt verkar det? Verkar inom 30 minuter från intag av tabletten Verkar så snabbt som inom 15-20 minuter från intag av tabletten. Finns även tillgängligt som läkemedel för daglig dosering
Hur länge verkar det? Verkar i mellan 4 och 6 timmar Verkar i upp till 36 timmar
Hur tar jag det? Bör tas på tom mage eftersom intag av mat kan minska upptaget av läkemedlet och minska des effekt, samt fördröja effekten. Undvik att äta eller dricka grapefrukt eftersom detta livsmedel kan påverka läkemedlet Kan tas antingen med eller utan mat. Bör inte tas tillsammans med fettrik mat. Undvik också att äta eller dricka grapefrukt, eftersom denna frukt kan påverka läkemedlet
Fördelar Har funnits på marknaden betydligt längre än alla andra potensmedel. Godkända generiska varianter av sildenafil utgör ett väldigt prisvärt alternativ för behandling av erektil dysfunktion Finns tillgänglig i lägre doser och läkemedlets effekt varar längre. Det innebär att du inte behöver tajma intaget med sexuella aktiviteter
Biverkningar Rodnad i ansikte, huvudvärk, matsmältningsbesvär, nästäppa eller rinnsnuva. Kan även påverka färgseendet Rodnad i ansikte, huvudvärk, matsmältningsbesvär, nästäppa eller rinnsnuva