08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Impotens / Spedra / Biverkningar och interaktioner av Spedra

Biverkningar och interaktioner av Spedra

Potensmedlet Spedra behandlar impotens (erektil dysfunktion, erektionsstörningar) hos män. Effekten är baserad på den aktiva ingrediensen avanafil, som är en PDE5-hämmare. Trots att läkemedlet allmänt sett tolereras väl kan biverkningar uppkomma även när du tar Spedra.

Eventuella biverkningar när du tar Spedra

Som alla läkemedel kan även Spedra orsaka biverkningar, men alla drabbas nödvändigtvis inte av dem. Om allvarliga biverkningar uppstår efter att man tagit Spedra måste man avbryta användningen av läkemedlet omedelbart och kontakta en läkare.

Till allvarliga biverkningar hör erektioner som inte försvinner. Om en erektion varar längre än fyra timmar måste detta tillstånd behandlas omedelbart, eftersom den erektila funktionen kan skadas permanent i annat fall.

En plötslig försämring av synen på ett eller båda ögonen eller total synförlust kan uppstå som en allvarlig biverkning. Likaså är allvarliga biverkningar som påverkar hörseln möjliga: ringningar i öronen, ett diffust buller eller total förlust av hörsel påvisar att man snarast bör göra ett läkarbesök.

Bland de vanligaste biverkningarna är huvudvärk, rodnad, och nästäppa. Det finns enstaka rapporter om yrsel, sinussmärta, dimsyn, hjärtklappning, matsmältningsbesvär, illamående och magbesvär.

Muskelspänningar, ryggvärk, trötthet, ökad hjärtfrekvens, förhöjd mängd leverenzymer och onormalt EKG kan också ibland uppstå vid intag av Spedra.

I sällsynta fall lider man av symtom som influensa, sömnlöshet, för tidig utlösning, angina pectoris, takykardi, muntorrhet, inflammation i magen, utslag, täta urinträngningar, klåda, blod i urinen, vätskeansamling i armar och viktökning.

Biverkningar i tabellöversikt

Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Huvudvärk Värmevallningar Diarré
Värmekänsla Ryggsmärta Bröstsmärta
Nästäppa Dimsyn Blod i urinen
Muntorrhet Högt blodtryck
Svindel

Alla dessa biverkningar och andra biverkningar, som inte är listade här, måste tas på allvar. Spedra bör absolut inte tas om biverkningar förekommer under en längre tid.

Minimera risken för biverkningar med korrekt användning och dosering

Spedra bör alltid tas endast i samråd med läkare. Läkemedlet bör inte tas mer än en gång per dag. Om dosen är för stark eller för svag kan en dosjustering göras under medicinsk övervakning eller möjliga behandlingsalternativ diskuteras.

Spedra måste tas ungefär en halvtimme före samlag så att läkemedlet kan verka på rätt sätt. Om man av misstag tar en högre dos Spedra måste en läkare informeras om detta.

Potentiella interaktioner vid intag av Spedra

Ibland inträffar interaktioner om flera läkemedel tas eller tillämpas samtidigt. Därigenom kan effekten av läkemedlet ändras. I samtal med läkare eller apotekspersonal bör det fastställas innan om en individuell risk för interaktioner föreligger.

På grund av sin vasodilaterande effekt förstärker Spedra sänkningen av blodtrycket orsakat av läkemedel från gruppen alfa-sympatikolytiska och kalciumantagonister. Samtidig behandling kan leda till yrsel, trötthet, samt svimningar.

Att avanafil slutar verka gynnas av följande medel:

 • Carbamazepin,
 • Phenobarbital,
 • Rifampicin,
 • Efavirenz,
 • Bosentan.

Verkningssättet av Spedra baserar sig på ett lättpåverkat samspel av enzymer. Användningen av hämmare av dessa enzymer är därför inte möjlig. Dessa läkemedel innefattar:

 • Virushämmare (Atazanavir, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir)
 • Antibiotika (Clarithromycin, Telithromycin)
 • Antidepressiva (Nefazodon)
 • Svampmedel (Itraconazol, Ketoconazol)

Enzymerna av grapefrukt kan också störa effekten av potensmedel. De saktar ner nedbrytningen av läkemedlet och kan på grund av detta öka risken för biverkningar. Intaget av PDE5-hämmare görs därför bäst med vatten, eftersom läkemedlet i detta fall inte påverkas.

Risken för ett plötsligt blodtrycksfall ökas av konsumtion av alkohol. Av säkerhetsskäl bör avanafil inte tas samtidigt med alkoholhaltiga drycker.

Interaktioner kan vara livshotande och måste tas på allvar. Om interaktioner med andra läkemedel, som inte är listade här, fastställs bör en läkare konsulteras.

Användningsrestriktioner (kontraindikationer) av Spedra

Några faktorer talar absolut emot att ta läkemedlet Spedra. Läkemedlet bör inte användas om en allergi mot avanafil är känd. Om läkemedel som frigör kväveoxid, så som amyInitrit eller nitroglycerin, eller läkemedel för bröstsmärtor tas, så får Spedra inte användas.

Potensmedlet förstärker även effekten av samtidigt intagna läkemedel och kan också sänka blodtrycket drastiskt. Vid förtäring av läkemedel mot AIDS eller HIV, så som ritonavir, saquinavir, atazanavir eller nelfinavir, kan Spedra inte användas.

Samtidig användning av PDE5-hämmare och läkemedel mot svampinfektioner, som ketokonazol eller vorikonazol, samt antibiotika för att behandla bakteriella infektioner bör undvikas.

Om en allvarlig hjärtsjukdom föreligger, man har en stroke eller en hjärtattack har inträffat under det senaste halvåret, om det är sannolikt att man drabbas av hjärtsjukdom, om blodtrycket är onormalt låg eller högt, om lever- eller njurproblem förekommer, bröstsmärtor under samlag inträffar eller om det existerar allvarliga ögonproblem i familjen bör Spedra inte tas.

Om ett fysiskt besvär påverkar formen av penisen, så som en svällkroppsfibros, bör en läkare eller farmaceut informeras innan Spedra tas.

Intagandet av Spedra kan utlösa yrsel och en onormal känsla och påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Om yrsel inträffar rekommenderas det att man inte alls kör i trafiken. Även maskiner eller verktyg kan då inte användas.

För tillfället finns det inga tillförlitliga uppgifter gällande intagandet av Spedra och dess påverkan på fertilitet eller infertilitet. Hos patienter har det dock tills vidare inte hittats någon negativ påverkan på spermier.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel