Åldersverifiering

I egenskap av en onlinebaserad sjukvårdsleverantör, är det viktigt att vi bekräftar din identitet och att du är åtminstone 18 år gammal. Dessa kontroller utförs baserat på den information du tillhandahåller och inkluderar men är inte begränsade till ditt namn, adress och födelsedatum mot nationella identitetsregister vid tidpunkten för registreringen och kan komma att utföras vid framtida tillfällen om det skulle förekomma avvikelser i din information allteftersom. För att göra processen så enkel som möjligt, utförs alla kontroller bakom kulisserna som en del av registrerings- och beställningsprocessen, och kräver ingen åtgärd från din sida. Det är dock viktigt att du förser oss med din hemadress, även om din leveransadress skulle vara en annan, när du gör din beställning.

Om vi inte kan verifiera din ålder baserat på den information du har tillhandahållit, kommer du kontaktas av en medarbetare tillhörande vår patientsupport för att diskutera andra alternativ för att verifiera din ålder.

Ytterligare information

Vår tjänst består i huvudsak av två delar: den internetbaserade medicinska konsultationen och utfärdandet av ett recept och en behandling. Dessa delar är åtskilda, och den fullständiga konsultationen kommer vara föremål för en godkännandeprocess av en läkare innan ett recept kan utfärdas. Hela konsultationsprocessen (exklusive utfärdande av recept, samt preparering och leverans av läkemedlet) tar mellan 20 och 25 minuter och kan pågå en längre tid om mer information krävs. Konsultationsprocessen skisseras nedan:

  • Komplettering av den medicinska onlinekonsultationen. Om vi identifierar några avvikelser, kan du eventuellt inte fylla i det medicinska frågeformuläret och kommer bli kontaktad för att verifiera hela eller delar av den information som du har tillhandahållit. I ett sådant läge kan det vara nödvändigt att anordna ett telefon- eller videosamtal för att slutföra processen.
  • Initial granskning av informationen i den medicinska onlinekonsultationen av läkare.
  • En andra granskning av informationen I den medicinska onlinekonsultationen av läkare.
  • Utfärdande av recept om den förskrivande läkaren är tillfredsställd med att behandlingsförloppet är lämpligt för patienten.