08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Övervikt och fetma / Xenical / Orlistat

Vad är orlistat?

Orlistat är den aktiva ingrediensen i två välkända bantningsmedel: det receptbelagda bantningsmedlet Xenical och det receptfria läkemedlet Alli. Xenical innehåller 120 mg orlistat medan Alli endast innehåller 60 mg av denna substans. Orlistat är också ett så kallat generiskt läkemedel.

Orlistat används för att behandla fetma (övervikt). Läkemedlet minskar upptagningen av fett i mag- och tarmkanalen, vilket leder till att en minskad mängd energi upptas genom dieten. Här är det viktigaste du bör veta om orlistat:

  1. Ämnet är ett kliniskt bevisat effektivt bantningsmedel
  2. Skrivs ut till dig med ett BMI över 27
  3. Måste kombineras med en sund livsstil för att ge effekt
  4. Filtrerar bort en tredjedel av ditt fettintag under matsmältningen
  5. Tas tillsammans med måltid 3 gånger om dagen

Här på 121doc kan du beställa orlistat i form av läkemedlet Xenical. Du kan köpa Xenical online genom att välja antal tabletter på produktsidan, klicka på fortsätt och svara på några frågor på nästa sida. Frågorna handlar om din hälsa och ses över av en av våra läkare för att han/hon ska kunna skriva ut ett recept åt dig. Sedan skickar vårt apotek ut din order med ditt val av leveransalternativ.

Kemisk stuktur för orlistat

Skillnaden mellan Xenical och generisk orlistat

Orlistat är den aktiva ingrediensen i Xenical och inte en generisk variant. När en läkemedelstillverkare blir av med sitt patent på ett läkemedel kan andra tillverka börja göra generiska versioner av den produkten. Det kopplas ofta ihop med det generiska namnet som i det här fallet med Xenical Orlistat, men det är alltså inte samma sak. Orlistat verkar även på egen hand och är ett generiskt läkemedel som kommer i dosen 120 mg.

orlistat 120mg

Verkningsmekanism

De tidiga läkemedlen mot fetma som kom ut på marknaden hade en anorektisk (aptitnedsättande) verkan, men på grund av allvarliga, och ibland livshotande biverkningar har de flesta av dessa tagits bort från marknaden. Orlistat har till skillnad från dessa ingen inverkan på aptiten, utan detta bantningsmedel verkar istället genom att minska den andel fett som tas upp i mag- och tarmkanalen. Orlistat hindrar en del av det fett du får i dig genom maten från att upptas av kroppen. Istället för att gå genom matsmältningsprocessen utsöndras istället fettet genom avföringen.

Det går till som så att de matsmältningsenzymer (lipaser) som finns i magen och den övre tunntarmen hämmas av orlistat. När du får i dig fett genom maten kan den endast upptas i mag-/tarmkanalen om matsmältningsenzymerna får fettet att delas upp i monoglycerider och fettsyror. Eftersom fettet förhindras från att upptas, förs det alltså istället ut via avföringen. Totalt förhindras ungefär en tredjedel av det fett som tillförs kroppen via kosten från att upptas.

Hur använder jag orlistat?

Orlistat fungerar bäst om du har tänkt använda det som en del av en mer långsiktig viktminskningsplan. Det är meningen att du ska ta tabletterna tillsammans med dina tre huvudmål, så om du hoppar över en måltid ska du inte heller ta en Xenical-tablett. Samma sak gäller om du äter en väldigt fettsnål eller en helt fettfri måltid. Orlistat finns bara i en dos: 120 mg.

Det kan hända att personer som genomgår en kur med Orlistat inte får behålla alla de vitaminer som kroppen annars samlar på sig. Det är därför rekommenderat att du tar en multivitamintablett om dagen för att inte bli undernärd.

Kan alla använda orlistat?

Orlistat passar de flesta som har ett BMI på 27 eller högre och som vill gå ner i vikt. Det finns dock några undantag: Om du är gravid eller ammar, inte fyllt 18 år, om du är allergisk mot något av innehållet i läkemedlet, om du lider av kroniskt malabsorptionssyndrom eller om du har någon leversjukdom.

Kan orlistat ge upphov till biverkningar?

Tyvärr finns det en viss risk för sidoeffekter vid användning av orlistat, som fallet är med alla receptbelagda läkemedel. De vanligaste biverkningarna av orlistat är kopplade till din mage och tarmkanal. Det kan till exempel röra sig om att du känner ett ökat behov av att gå på toaletten, har illaluktande avföring, gaser i magen eller oljig avföring. Du kan däremot minska dessa biverkningar genom att följa en fettsnål diet. Andra vanliga biverkningar av läkemedlet är huvudvärk och lågt blodsocker.

Värt att tänka på för kvinnor som använder orlistat är att läkemedlet kan orsaka diarré, vilket kan leda till att effekten hos p-piller kan avta. Det kan i sådana fall vara god idé att även använda sig av ett annat preventivmedel såsom kondom. I övrigt är ingen direkt interaktion mellan orlistat och olika p-piller känd.


Mycket vanliga biverkningar Vanliga biverkningar Ovanliga biverkningar
Huvudvärk Flatulens Allergiska reaktioner
Magont Lös avföring Illamående
Diarré Oregelbunden mens Sjukdomssymptom
Fet eller oljig avföring Utmattning Blåsor på huden
Yrsel Feber Irriterade ögon

Kontraindikationer

Orlistat bör inte användas av personer som är allergiska mot den aktiva substansen orlistat, personer som har felaktig upptagning av näringsämnen (malabsorption) eller patienter som lider av gallsten.

Om du har diabetes typ 2 ska en eventuell behandling med orlistat ske under medicinsk övervakning, eftersom det finns tecken på att effekten av orlistat kan vara nedsatt hos denna patientgrupp samt att läkemedlet kan ha en inverkan på effekten av blodsockersänkande läkemedel.

Orlistat har inte godkänts för användning under graviditet eller amning, och ska eller inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Anledningen till detta är att kliniska studier av potentiella risker med behandling av dessa användargrupper saknas.

Interaktioner med andra läkemedel

Orlistat påverkar upptagningen av fettlösliga vitaminer (vitamin A, D, E och K), vilket orsakar en vitaminbrist. Denna kan behöva behandlas med hjälp av kosttillskott.

Interaktioner tros finnas mellan orlistat och det blodsockersänkande läkemedlet Akarbos, och dessa bägge läkemedel bör därför inte tas tillsammans.

Orlistat kan påverka effekten av vissa läkemedel som används för behandling av hjärtarytmi och epilepsi samt antikoagulantia. Därför bör samtidig användning av dessa preparat ske under medicinsk övervakning.

Läkemedlet bör inte användas tillsammans med det immunhämmande läkemedlet ciklosporin, eftersom det kan resultera i att plasmanivåerna sjunker vilket bland annat kan ge avstötningsreaktioner vid organtransplantation.

I sällsynta fall har orlistat visat sig kunnat interagera med sköldkörtelhormonet levotyroxin. Därför ska de bägge läkemedlen tas vid olika tidpunkter.

Kliniska studier

I kliniska studier där man har undersökt effekten av orlistat, har man kunnat påvisa att patienter som tar läkemedlet i genomsnitt ger en extra viktnedgång på 2-3 kilo under ett år, jämfört med patienter som ges placebo. Läkemedlet har dessutom visat sig ha en viss grad av positiv inverkan på regleringen av blodfetter i kroppen.

Långtidsstudie av orlistat

I en amerikansk studie med 743 deltagande patienter med ett BMI på mellan 28 och 47, undersökte man under en fyraveckorsperiod effekten av orlistat tillsammans med en något kalorifattig diet. Deltagarna hade ett kaloriunderskott på ungefär 600 kcal per dag. 688 av dessa patienter behandlades sedan också med 120 mg orlistat tre gånger per dag, eller placebo, under ett års tid. Därefter fortsatte samma studie under ytterligare en period om 52 veckor.

I den förstnämnda studien hade de patienter som tog orlistat efter ett år förlorat mer kroppsvikt än deltagarna i placebogruppen (10,2 procent eller 10,3 kg i snitt, jämfört med 6,1 procent eller 6,1 kilo). De patienter som bytte från placebo till orlistat förlorade i genomsnitt 0,9 kg extra under år två, jämfört med den viktökning på 2,5 kilo som patienterna i placebogruppen i genomsnitt hade.

Hur gör jag för att få orlistat utskrivet?

Orlistat kan skrivas ut av en läkare efter en medicinsk konsultation, till dig som inte lyckats tappa vikt med hjälp av andra metoder och där läkaren tror Orlistat kan vara en lösning. Eller så kan du genomgå en läkarkonsultation på nätet hos 121doc, i samband med att du beställer Xenical online.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel