Det här är Saxenda

Saxenda

Saxenda är den absolut senaste behandlingen mot övervikt som nu ska ta världen med storm. Den 23e december fick den godkänt av FDA (Food and Drug Administration) i USA att erbjudas på marknaden för viktnedgång och förväntas erbjudas som behandling i USA under första halvan av 2015. Den har ännu inte fått godkänt som behandling i Europa, men förväntas komma hit. Till dess att det sker finns behandlingen Xenical som en enda receptbelagda behandlingen på marknaden idag.

Har man ett BMI på över 30, eller över 27 och andra överviktsrelaterade tillstånd så som högt blodtryck, så är detta behandlingen som hjälper till med viktnedgången. Saxenda är en receptbelagd behandling som tas genom en injektion. Behandling hjälper användaren att gå ner i vikt samt att behålla den nya vikten. Fetma är ett samhällsproblem och hotar det välmåendet som helhet för patienter som lider av det.

Efter att ha sett resultaten från de kliniska testerna har FDA fastslagit att användningen av Saxenda leder till en signifikant större viktnedgång än de som enbart lägger om sin kost och ökar sin fysiska aktivitet. Under det kliniska testet av behandlingen gick mer än 60% av patienterna 5% av sin vikt, och 31% tappade mer än 10% av sin vikt. Sammanlagt har det gjorts 3 tester där över 5000 personer har provat behandlingen.

Så fungerar Saxenda

Den 23e december fick den godkänt av FDA (Food and Drug Administration) i USA att erbjudas på marknaden för viktnedgång. Den aktiva ingrediensen, luraglutide, finns även i ett läkemedel som heter Victoza. Genom att härma hormonet i inälvorna som kallas Glucagon-like peptide 1 (GLP-1). En av funktionerna hormonet har är att säga till hjärnan när du är mätt.

Medicinen fungerar på flera sätt för att hjälpa betaceller att normalisera blodsockret. Betaceller gör och släpper ut insulin när blodsockret är högt. De hjälper de med typ 2 diabetes genom att hålla deras blodsocker normalt. Behandlingen påverkar bara blodsockret om det är för högt, eller om man tar diabetesmedicin.

Saxenda ska inte tas tillsammans med insulin, eller om man har diabetes.

Så används behandlingen

Saxenda är en injektion som kan tas under huden i magen, i låret eller på överarmen. Den ska inte injiceras in i muskel eller blodådra. Platsen för injektionen kan även roteras för att låta de olika platserna vila mellan injektionstillfällena. Val av plats bestäms tillsammans med din läkare som även lär dig hur du tar injektionen när den skrivs ut till dig första gången.

Injektionen görs en gång om dagen, när som helst under dygnet och kan tas i samband med måltid så väl som på fastande mage. Missar du en injektion så tar du en så snart du kommer på det. Du ska inte ta någon extra dos eller öka dosen dagen efter att du glömt ta din injektion. Missar du att ta din behandling under 3 sammanhängande dygn ska läkare kontaktas, då man måste börja om på den initiala dosen för att inte få biverkningar.

Saxenda kommer i förfyllda pennor, likt insulinpennor som används när man har diabetes. Varje gång man påbörjar en ny penna ska man kontrollera att den fungerar genom att låta en droppe av lösningen komma ut. Detta görs endast en gång med varje penna, samt om man har tappat den för att kontrollera att den fortfarande fungerar. Om du gör denna kontroll före varje injektion så kommer din penna ta slut för snabbt och ska därför endast göras när nödvändigt.

Dela aldrig din nål med någon annan. Du kan ge en infektion till eller få en infektion av den du delar med.

Eftersom behandlingen ska tas tillsammans med en lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet är även detta en del av behandlingen som din läkare tar fram. Detta mat- och träningsschema ska följas så länge du använder dig av Saxenda. En utvärdering av behandlingen görs efter 16 veckor för att fastställa att en viktminskning på minst 4% av utgångsvikten.

Dosering av Saxenda

Full dos är med Saxenda 3.0 mg och detta är maxdos som inte ska överskridas. När behandlingen skrivs ut får man en lägre startdos av läkaren på 0.6 mg, och efter en veckas användande av behandlingen ökas dosen veckovis med 0.6 mg tills dess att 3.0 mg har uppnåtts. Om du tar för stor dos ska du kontakta din läkare direkt. För mycket Saxenda kan orsak illamående och kräkningar.

Biverkningar

Under de kliniska testerna är dessa de vanligaste biverkningarna som rapporterades: illamående, diarré, uppkastning, lågt blodsocker och minskad aptit. Illamåendet som är den vanligaste biverkningen rapporteras även ska minska när kroppen vänjer sig allt mer vid behandlingen.

Om företaget Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett danskt företag som världsledande inom diabetesbehandlingar. I mars 2014 hade de cirka 40 000 medarbetare runt om i världen, med cirka 70 av dessa i Sverige. De har varit nischade inom diabetes länge med en mängd olika typer av insulinpennor som passar olika personer med diabetes beroende på vilket typ av liv de lever, hur gamla de är, hur länge de haft diabetes och så vidare. När läkare började rapportera in att patienter som använde deras läkemedel Victoza, en behandlingen för just diabetes, började gå ner i vikt bestämdes det att man skulle lägga mer forskning kring till viktnedgångsaspekten av den aktiva ingrediensen. När man såg hur Liraglutide bland annat fick kroppen att tro att den var mätt så påbörjades arbetet för att skapa en viktnedgångsprodukt som alltså nu fått godkänt av FDA och kommer vara ytterligare en aktör på marknaden inom första halvåret 2015.

Att tänka på om du ska använda Saxenda

Behandlingen har inte utvärderats utifrån ett barnperspektiv och får än så länge bara användas av vuxna (från 18 år och uppåt).

Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar så ska du inte använda dig av behandlingen då det ännu inte är fastställt hur den påverkar barnet. När du får eller har fått Saxenda utskrivet är det mycket viktigt att du informerar läkaren om alla mediciner du tar. Detta gäller så väl de med som utan recept samt naturläkemedel och hälsokost.

Saxenda pris ännu ej satt

Eftersom behandlingen så nyligen fått godkänt för användning i USA är priset ännu inte satt. Företaget som tagit fram behandlingen, Novo Nordisk, diskuterar med flera försäkringsbolag om täckning för behandlingen. Priset för Saxenda får vi helt enkelt vänta lite till på.