08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Astma / Budesonid

Budesonid – den syntetiska glukokortikoiden

Budesonid är en syntetiskt utvecklad glukokortikoid. Läkemedlet används för att behandla luftvägssjukdomar, såsom astma. Budesonid används ofta med en astmainhalator.

Vad är budesonid?

Det aktiva ämnet budesonid tillhör gruppen kortikosteroider och ämnet används främst för att behandla astma. Budesonid tas fram genom glukokortikoiden kortisol. Ämnet intas oftast i form av droppar, spray eller kapsel. Ofta går läkemedlet under namnet steroider eller kortisonläkemedel.

Budesonid används i astmaläkemedel såsom Symbicort och Pulmicort. Skillnaden mellan läkemedel för behandling av astma som Symbicort och Pulmicort är att Symbicort är ett kombinerat läkemedel med flera aktiva ämnen. Pulmicort, å sin sida, innehåller endast ett aktivt ämne.

Hur upptäcktes budesonid?

Man började ursprungligen använda kortisol år 1855. Det var forskaren Thomas Addison som först beskrev hur läkemedlet användes framgångsrikt. Men det var först år 1936 som forskarna Kendall och Reichstein upptäckte att läkemedlet som Addison beskrivit var kortisol. Forskarna kunde därefter optimera glukokortikoider, såsom budesonid, genom strukturella förändringar i deras egenskaper.

Följande tabell presenterar viktiga fakta gällande ämnet budesonid:

Det aktiva ämnets namn Budesonid
Aktiva ämnesgruppen: Glukokortikoider
Verkningsmekanism: Hämmar inflammationer, lindrar svullnader
Molekylformel: C25H34O6
Aggregationstillstånd: fast, pulverkonsistens

Budesonids kemiska egenskaper

Som läkemedel är budesonid en syntetiskt utvecklad glukokortikoid och används i form av ett vitt, kristallaktigt pulver. Dess kemiska namn är 16α,17-Butylidendioxi-11β,21-dihydroxipregna-1,4-dien-3,20-dion. Läkemedlet har en kraftig antiinflammatorisk verkan lokalt i kroppen för att minimera bieffekter, som kan uppkomma om läkemedlet sprids i hela kroppen. I studier har det visats att det är stor skillnad mellan kortisol och budesonid tack vare det syntetiska framställningssättet. Budesonid är effektivare på lokala områden i kroppen och läkemedlet bryts snabbt ner efter applikation.

  • Syntetiskt producerad budesonid: C25H34O6
Budesonids kemiska formel
  • Naturlig kortisol: C21H30O5
Kortisols kemiska formel

Budesonids verkningssätt

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det blir tungt att andas. Luften kan inte fritt röra sig från luftrören till lungorna och luftrörens slemhinnor blir inflammerade. Budesonid läker irriterad vävnad och motverkar inflammationer.

Det är inte helt klarlagt hur glukokortikoider verkar vid astma. Däremot är det troligt att en hämning av cytokinmedierat immunsvar, hämmad frisättning av inflammatoriska mediatorer och andra antiinflammatoriska effekter är viktiga delar av processen.

Såsom andra glukokortikoider verkar budesonid intracellulärt, det vill säga inom cellen. Den fäster sig vid glukokortikoidreceptorer och sedan tar den sig in i cellens kärna. Här sker ett flertal viktiga processer som påverkar inflammationers uppkomst. Denna process hämmas av budesonid och även uppkomsten av nya inflammationer hämmas. Budesonid spjälkas upp och förlorar sin verkan när ämnet kommer ut i blodomloppet. På detta sätt har ämnet en kraftig lokal verkan.

Användning av budesonid

Glukokortikoiden budesonid används vid flera olika inflammatoriska och allergiska processer i luftvägarna, såsom astma, och i mag-tarmkanalen, antingen som mono- eller kombinationsterapi. Vanligtvis används läkemedlet för att behandla astma, allergiska reaktioner (såsom vid hösnuva), KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen (såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och inflammation i levern som uppkommer på grund av en autoimmun reaktion.

Budesonid verkar genom att ämnet förs in i kroppen vid inandning och verkar sedan i luftrören. Fördelarna med budesonid är främst att effekten är snabb och inflammationen minskar hållbart. Vanligtvis verkar läkemedlet i kroppen i upp till 12 timmar. Således kan patienter behandla astma preventivt, till exempel före en idrottsprestation. Budesonid passar därför väldigt bra för en långsiktig användning.

Användning av budesonid vid astma och KOL

Vid astma och KOL, som innebär att luftintaget ständigt är nedsatt, används budesonid oftast i form av inhalationsspray eller ett kombinationspreparat en till två gånger om dagen. Oftast kombineras budesonid med formentol. Formentol är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel, som vidgar luftrören. Ämnet stimulerar vissa mottagare, beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Musklerna slappnar således av och därefter vidgas luftrören.

I en studie från år 2015 påvisades att kombinationspreparat med budesonid och formentol var de effektivaste läkemedlen för patienter med lätt till medelsvår astma. Kombinationen av dessa två ämnen innebar att astmaläkemedlet hade en snabbare och starkare verkan. Däremot visade en annan studie med barn mellan fem till femton år gamla att en budesonidmonoterapi hade bäst effekt för dem.

Vid mag- och tarmsjukdomar används budesonid som magsaftståliga kapslar. Vid antiinflammatoriska sjukdomar i tjocktarmen används läkemedlet i form av skum. Oberoende av sjukdomen används ändå budesonid en till två gånger om dagen tills läkemedlet verkar. Vid astma och KOL används läkemedlet regelbundet.

Du hittar utförligare instruktioner på förpackningen och i bipacksedeln. Följ alltid din läkares anvisningar. Även om du känner dig bättre före din behandling tagit slut ska du fortsätta använda budesonid, eftersom behandlingen annars kan vara verkningslös. Det är speciellt viktigt att du följer rätt andningsteknik för att få in rätt mängd medicin. Be din läkare demonstrera denna om du känner att du behöver rådgivning. Däremot kan det vara så att du inte märker att du får i dig läkemedlet, även om du använder rätt dos. Följ helt enkelt instruktionerna för att säkerställa att du andas in tillräckligt mycket budesonid.

Observera att om du märker att din astma blir värre, ska du kontakta din läkare för att hitta en alternativ behandling. Likaså ska du använda ett läkemedel som verkar snabbt om du får ett akut astmaanfall.

Budesonids biverkningar

Budesonid kan, liksom vilket annat läkemedel som helst, ha biverkningar. Det är väldigt vanligt att man får darrningar och hjärtklappningar när man börjar använda budesonid, men dessa biverkningar går över efter en tid. Även muskelkramp och huvudvärk är vanligt förekommande biverkningar. Man kan även få hosta eller känna sig hes eller irriterad i halsen.

En av de främsta biverkningarna av budesonid är svampinfektioner. Ämnet kan nämligen orsaka en svampinfektion på grund av sin lokala verkan. Därför ska du dricka eller äta något direkt efter att du använt läkemedlet för att avlägsna läkemedlet så snabbt som möjligt från halsen och munnen. Andra biverkningar som man kan få av budesonid inkluderar:

Vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar Mycket sällsynta biverkningar
Heshet Bronkospasm Ögonsjukdomar
Hosta Hudutslag Störningar av njurfunktionen
Irritation i mun och svalg Nässelfeber Minskning i bendensitet

Om budesonid ändå tas genom tarmen kan man få biverkningar såsom muskelspasmer, matsmältningsbesvär, humörsvängningar, hudreaktioner och synrubbningar.

Budesonids växelverkningar och kontraindikationer

Budesonid kan ha olika växelverkningar om läkemedlet tas samtidigt som vissa andra mediciner. En av dessa hänger ihop med enzymet CYP34A i levern. Då budesonid spjälkas ner i kroppen aktiveras enzymet. Om man tar andra läkemedel samtidigt som man äter budesonid, kan enzymet påverkas och således kan budesonid ha för hög eller för låg verkan.

På grund av denna och andra växelverkningar är det viktigt att du meddelar den läkare som behandlar dig om alla de läkemedel som du äter samtidigt. På så sätt kan läkaren fastställa en optimal dos för dig. Läkemedel, som kan ha växelverkningar med budesonid, inkluderar bland annat ketokonazol, itraconczol (antimykotika), rifampicin (antibiotika), cyklosporin, samt etinylestradiol och andra östrogener. Observera att även naturläkemedel kan påverka budesonid.

Kontraindikationer, som innebär att du inte ska använda budesonid, inkluderar bland annat svåra leversjukdomar. Om du lider av en dylik sjukdom kan nedbrytningen av budesonid hämmas. Därför måste en läkare noggrant kontrollera användningen av budesonid. Andra kontraindikationer inkluderar diabetes, högt blodtryck, glaukom och lunginfektioner, såsom tuberkulos.

Användning av budesonid vid en graviditet

En graviditet försvårar intaget av budesonid och du ska alltid rådgöra med en läkare om du är gravid och använder läkemedlet. Det är inte helt klarlagt hur budesonid påverkar graviditeter. I en studie med 6000 dokumenterade graviditeter hade budesonid ingen verkan på graviditeten. Speciellt tack vare dess låga risk för biverkningar används budesonid vid graviditeter.

Samtidigt kan astma vara en riskfaktor under en graviditet. Därför bör en läkare överväga riskerna och nyttan med att använda budesonid. Ta således alltid kontakt med en läkare om du är eller vill bli gravid och lider av astma.

Det är inte heller klarlagt på vilket sätt budesonid påverkar vid amning och huruvida läkemedlet passerar genom modersmjölken. Därför ska du alltid tala med en läkare om du ammar och behöver en astmabehandling.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel