08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Astma / Läkemedel för behandling av astma

Läkemedel för behandling av astma

Astma är en kronisk respiratorisk sjukdom som inte kan botas. Här drar luftrören ihop sig och det blir svårt att andas på grund av en inflammation i luftrörens slemhinna. Olika läkemedel lindrar symtom och förbättrar livskvaliteten för de drabbade. Eftersom astma är en kronisk sjukdom måste man ta medicin under en längre tid för att på så sätt hålla astmasymtomen under kontroll och förhindra akuta astmaanfall. Som behandling finns det olika läkemedel, som gör att bronkerna slappnar av eller tillfälligt lindrar symtomen vid ett akut astmaanfall.

Information om behovsbaserad och långvarig astmamedicinering

Efter en diagnos av en läkare får astmapatienter olika aktiva ingredienser i olika användningsformer. I princip kan man skilja mellan behovs- och långvarig medicinering. Behovsmedicinering är avsedd för snabb lindring av akuta astmaattacker, men denna medicinering agerar inte i tillräcklig mån för att kunna användas i förebyggande syfte.

Hur används astmabehandlingar?

Då långvarig medicinering först börjar tas tar det vanligtvis en lite längre tid tills läkemedlet börjar verka, men effekten varar längre och används därför för att förebygga astma och för långvarig lindring av astmasymtom.

Beroende på individuella behov och patientens sjukdomshistoria kan aktiva ämnen av följande aktiva substansgrupper användas vid behandling av astma.

 • Beta-2-stimulerare
 • Glukokortikoider
 • Leukotrieeniantagonist (LTRA)

Vanligtvis används samma läkemedel av både vuxna och barn, men barn får medicineringen i lägre doser. Annars beror doseringen och vilket läkemedel man tar på besvärens omfattning och form.

Varför används astmaläkemedel?

Långvarig astmamedicinering tas för flera olika ändamål. Astmamedicin tas bland annat för att man ska kunna sova och orka bättre, inte lida av astmabesvären i vardagen, inte få akuta astmaanfall i vardagen, ha en fungerande lungfunktion och återhämta sig snabbare från akuta astmaanfall. På så sätt används långvarig astmamedicinering i preventivt syfte.

Astmainhalatorer

Behovsmedicinering vid astmaanfall: reliever

Starka astmaattacker kan behandlas med en så kallad reliever. Om nödvändigt används de för att hjälpa patienten vid akuta astmasymtom. I de flesta fall används receptbelagda läkemedel i form av en inhalationsspray.

När används behovsmedicinering som behandling av astma?

Oberoende av detta lämpar sig dessa ämnen även i form av förebyggande användning mot ansträngande, fysiska aktiviteter. Till exempel kan idrottare med astma använda sig av en reliever. Om man använder en reliever flera gånger i veckan som långvarig medicinering rekommenderas det att man genomgår en medicinsk konsultation. Men även om relievern lindrar akuta symtom har den ingen effekt på den astmaframkallande inflammationen.

Akutmedicin kännetecknas av en pålitlig, snabb reaktion i en nödsituation och en effektiv verkan. De aktiva ingredienserna tillhandahålls främst genom inandning. Behovsmedicineringen lämpar sig både för vuxna och barn.

Astmabehovsmedicineringens ämnesgrupper

Ämnena i behovsmedicineringen som används för att behandla astma hör till beta-2-adrenoceptoragonister (beta-2-stimulerare). De respektive substanserna utövar sin effekt direkt på beta-2-receptorerna i det sympatiska nervsystemet.

Beta-2-stimulerares verkningsmekanism

Hur fungerar behovsmedicineringen?

Genom att docka beta-2-receptorer i muskelcellerna i luftvägarna slappna dessa av. Dessutom utvidgar sig bronkerna, vilket gör att patientens andningsproblem avtar. Beta-2-stimulerare främjar dessutom upphostningen av slem och minskar den allergiska reaktionen.

Ämnena används som pulverinhalatorer, MDI, inhalerbara lösningar eller i form av kapslar. Om den aktiva substansen inhaleras träder verkan snabbare i kraft och risken för biverkningar minskar.

Vilka interaktioner kan ske?

Det bör noteras att behovsmedicineringen mot astma påverkas negativt av följande ämnen:

 • ACE-hämmare för att sänka blodtrycket
 • Koffein
 • Grapefruktsjuice
 • Betablockerare används för att behandla hjärtsjukdomar

Dessa ämnen ska inte användas samtidigt som man använder behovsmedicinering, eftersom de kan påverka medicineringen eller så kan astmaläkemedel påverka dem. Alternativt ska man diskutera med en läkare innan för att läkaren ska kunna avgöra om samtidig användning är möjlig.

Inhalerbar behovsmedicinering vid astmaattacker

Som akut medicinering vid akuta astmaattacker lämpar sig bland annat de aktiva ingredienserna salbutamol, fenoterol och terbutalin. Den behandlade läkaren beslutar vilket av dessa ämnen är den mest effektiva substansen efter en grundlig undersökning.

Ventolin (aktivt ämne: salbutamol)

Ventolin är det läkemedel som oftast används vid akut behandling. Beta-2 adrenoceptoragonisten kännetecknas av sin snabba verkan efter högst fem minuter. Tack vare dess direkta effekt i lungorna kan sannolikheten för biverkningar sänkas signifikant.

Salbutamols kemiska formel

Berotec (aktivt ämne: fenoterol)

Dosaerosol har visat sig lämpligt för akut behandling vid astmaattacker. I kombination med antiinflammatoriska medel kan Berotec även användas för långtidsbehandling av astma.

Aerodur Turbuhaler (aktivt ämne: Terbutaline)

Detta preparat finns i olika varianter. För behandling av akuta astmaanfall är det aktiva ämnet lämpligt som inhalationspulver. För kombinationsterapi under en längre period är tabletter eller infusioner tillgängliga. Här är emellertid en tillsats av anti-inflammatoriska medel nödvändig.

Tabletter mot akuta astmaanfall

Alternativt kan man använda kortisontabletter vid behovsbehandling av astma. I en nödsituation är kortison livräddande. Den individuella dosen beror på hur allvarligt astmaanfallet är.

Decortin (aktivt ämne: prednisolon)

Decortin finns i olika doser (5 mg, 20 mg, 50 mg) och lämpar sig i tablettform för akut behandling av astma. Dessutom används detta läkemedel för behandling av många andra sjukdomar.

Förebyggande långtidsbehandling av astma

Utgångspunkten är att man kontinuerligt intar en controller. På detta sätt sker en långvarig lindring av typiska astmasymptom. Samtidigt förhindrar dessa preparat en försämring av kroniska respiratoriska sjukdomar.

Eftersom effekten av dessa antiinflammatoriska läkemedel sker med en fördröjning är de inte lämpliga för akut behandling av astma. De flesta specialister ordinerar motsvarande preparat som en spray. För mycket svåra diagnoser av astma fås även controllers är i tablettform.

Läkemedelsgrupperna vid långtidsbehandling

Långsiktiga mediciner vid behandling av astma hör antingen till beta-2-stimulerare eller kortikosteroider (kortison). Vi granskar dem noggrannare här nedan.

Kortikosteroider

Kortikosteroider är steroidhormoner, som är involverade i immunologiska processer. Kortikoider gör att luftrörsmusklerna slappnar av och tillåter en avlastning av slemhinnor och därmed utvidgas luftvägarna. Det bronkiala slemmet omvandlas till vätska, vilket gör det lättare att hosta upp.

En fördel med kortikosteroider är verkan, som snabbt träder in, eftersom de aktiva substanserna verkar direkt på cellväggarna. Även om den exakta mekanismen för denna process inte är känd kan den vara livräddande vid astma eller allergier.

Beta-2-stimulerare

I låga doser är de aktiva ämnena i denna grupp också lämpliga för kombinerad långtidsterapi. Här utvidgas bronkerna i genomsnitt i tolv timmar.

På grund av bristande antiinflammatorisk effekt är en kombination med kortisonpreparat nödvändig. Följande läkemedel används här:

 • Symbicort (aktiva ämnen: formoterol, budesonid). Beroende på doseringsformen sprutas Symbicortinhalationslösningen i halsen eller inhaleras i form av en dosreglerad inhalator.
 • Seretide (aktiva ämnen: salmeterol, fluticasonpropionat)

Båda ämnena har långsamt verkande egenskaper. Främst lindrar flutikasonpropionat obehagliga symtom av astma genom selektiv hämning av den orsakande inflammationen. Seretide används med en inhalator. Tillgängliga doser varierar mellan 50 mikrogram och 500 mikrogram.

Metylxantinämnen

Preparat i denna läkemedelsklass verkar genom att utvidga och samtidigt lugna bronkerna, samt på ett antiinflammatoriskt sätt. Om metylxantiner ändå doseras på fel sätt kan man i värsta fall drabbas av en förgiftning. Av denna anledning ordineras preparat i denna ämnesgrupp sällan.

Leukotrienreceptorantagonist (LTRA)

Milda till måttliga former av astma kan behandlas med LTRA. Deras främsta effekt är hämning av cytokiner, som kan motverka inflammatoriska reaktioner. Eftersom effekten inte uppstår varje gång rekommenderas det att detta ämne endast användas under medicinsk kontroll. Om ämnet inte haft någon effekt efter maximalt två veckor rekommenderas det att man tar ett annat preparat mot astma.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel