• 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid
Hjem / Impotens / Impotens grunnet medisin

Impotens grunnet medisin

Impotens er en allment kjent lidelse, som i daglig tale ofte omtales som erektil dysfunksjon, libido forstyrrelser, seksuell dysfunksjon eller som impotens. Disse betegnelsene dekker samme tilstand, hvor mannen ikke kan oppnå eller opprettholde en ereksjon, og derfor ikke kan gjennomføre samleiet som normalt. Denne lidelsen forveksles ofte med reisningsproblemer, som er en midlertidig tilstand, ofte grunnet stress, prestasjonsangst eller påvirkning av rusmidler. For menn med regelmessig impotens, så vil det i mer enn 75% av tilfellene gjenoppleves problemer med ereksjon.

Årsaker til impotens

Generelt så inndeles årsakene til impotens i 3 kategorier: fysiske årsaker, psykologiske årsaker og medisinske årsaker. Årsakene kan ikke alltid begrenses til kun én av kategoriene, men ofte så har en av kategoriene det grunnleggende ansvaret for tilstanden.

De fysiske årsakene er et grunnlag for impotens hos mange menn i alle aldre. En stillesittende jobb og overvekt eller mangel på fysisk aktivitet resulterer i at et stadig stigende antall menn har problemer med blodsirkulasjonen. En sunn og vanlig ereksjon vitner om et sunt kretsløp og derfor oppleves de som et av de første tegnene på dårlig blodsirkulasjon i de nedre regioner. En variert, sunn kost og daglig mosjon vil gjøre hjertet sterkere, så det lettere kan transportere blodet rundt i kroppen. En endring av spisevaner samt økt fysisk aktivitet er svært effektive midler mot impotens.

Psykiske årsaker er vanlige hos unge menn, hvor det sjeldent er fysiske faktorer som er utfordringen. Her er det derimot ofte opplevelsen av prestasjonsangst eller andre psykiske problemer som danner grunnlag for reisningsproblemet. Prestasjonsangst oppstår i forbindelse med tvilen på egne evner, og kan medføre angstlignende tilstander i intime situasjoner.

Gjentagende opplevelser av prestasjonsangst kan øke risikoen for at situasjonen forverres og føre til problemer i parforholdet. Derfor er det viktig å snakke med sin partner om hvorfor det er vanskelig å oppnå ereksjon.

Ved andre psykiske problemer, som stress eller depresjon så bør det konsulteres med en lege. Lidelser av denne typen bør typisk bearbeides over tid, i samråd med enten en psykolog eller medisinsk behandling.

Medisinske årsaker til impotens

Medisinske årsaker til impotens er dessverre en realitet, og selv om mange mennesker tror at medisinske årsaker kun gjelder for en liten andel forekomster av mannlig impotens, så kan årsaken i en viss grad skyldes legemidler i opptil 15% av tilfellene. Det finnes altså legemidler, som kan påvirke potensen og medføre en rekke uønskede virkninger for den seksuelle virkelyst og evne. Den medisinske behandlingen er sannsynligvis nødvendig å bruke av andre helsemessige årsaker, og det er ikke sikkert at det utelukkende er medisinen som forårsaker de uønskede virkningene. Sykdommen eller tilstanden som er årsaken til å ta medisinen, kan også være hemmende for sexlysten.

En sykdom medfører ofte en rekke bekymringer og store omveltninger i tilværelsen, som kan gjøre det vanskelig å hengi seg til avslapning og seksuell aktivitet. Det er mange forskjellige omstendigheter som kan påvirke sexlivet, og i enkelte tilfeller så blir medisinen den utslagsgivende faktoren.

Hvilke medikamenter & sykdommer kan lede til impotens?

Medikamenter kan medføre forskjellige følgevirkninger, avhengig av dosering og inntak. Enkelte legemidler kan påvirker områder i hjernen, som påvirker sexlysten. Andre typer medisiner kan ha en direkte virkning på mannlige kjønnsorganer og forårsake impotens.

Impotens er ofte en bivirkning av medisin, spesielt preparater mot forhøyet blodtrykk kan påvirke evnen til å få reisning og er en vanlig årsak til erektil dysfunksjon. Øvrige former for legemidler som kan påvirke reisningsevnen er blant annet: medisin mot sirkulasjonsforstyrrelser, antihistamin, appetittnedsettende midler samt beroligende nervemedisin og antidepressive midler. I enkelte tilfeller så kan problemet løses ved å skifte medisinen ut med et annet preparat.

Det finnes en rekke medikamenter som er kjent for å ha vanlige eller sjeldne bivirkninger, som kan føre til impotens. I tabellen nedenfor, så er det redegjort for noen av de kjente medikamentene som kan føre til impotens. Første benevnelse er det aktive stoffet, fulgt av produktet.

Antidepressive midler og annen psykiatrisk medisin.
Amitriptyline (Elavil) Amoxapine (Asendin) Buspirone (Buspar)
Chlordiazepoxide (Librium) Chlorpromazine (Thorazine)
Antihistaminer
Cimetidine (Tagamet) Dimenhydrinate (Dramamine) Diphenhydramine (Benadryl)
Hydroxyzine (Vistaril) Meclizine (Antivert) Nizatidine (Axid)
Medisin mot høyt blodtrykk
Atenolol (Tenormin) Bumetanide (Bumex) Captopril (Capoten))
Chlorothiazide (Diuril) Chlorthalidone (Hygroton) Enalapril (Vasotec)
Hydrochlorothiazide (Esidrix) Nifedipine (Adalat, Procardia) Guanethidine (Ismelin)
Medisin mot Parkinsons sykdom
Benztropine (Cogentin)) Biperiden (Akineton) Bromocriptine (Parlodel)
Levodopa (Sinemet) Procyclidine (Kemadrin) Trihexyphenidyl (Artane)
Medisin mot kjemoterapi og annen hormonell behandling
Antiandrogens (Casodex, Flutamide, Nilutamide) Busulfan (Myleran) Cyclophosphamide (Cytoxan)
Ketoconazole LHRH agonists (Lupron, Zoladex)
Smertestillende medisin
Kodein Hydromorphone (Dilaudid) Fentanyl (Innovar)
Morfin Metadon Oxycodone (Oxycontin, Percodan)
Rekreasjonelle stoffer
Alkohol Nikotin Barbiturater
Kokain Heroin Marihuana

Listen ovenfor er ikke komplett og det bør dermed konsulteres med en lege dersom det er mistanke om at medisinen som anvendes forårsaker impotens. Legen kan i visse tilfeller endre doseringen eller foreslå et annet legemiddel, som ikke vil forårsake samme symptomer. Utenom rekken av medikamenter, så finnes det også flere sykdommer som kan føre til kommunikasjonsforstyrrelser mellom mannens hjerne og penis. Sykdommene nedenfor forbindes med utvikling av impotens.

 • Hjertesykdommer
 • Diabetes
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom
 • Sklerose
 • Kreftsykdommer
 • Slagtilfelle
 • Epilepsi

Hvordan behandler man ereksjonsproblemer forårsaket av medisin?

Impotens er sjeldent vedvarende når det skyldes medisinering. Det er dog ikke alltid lett for en lege å avgjøre om det er medisinen eller tilstanden som behandles som forårsaker impotens. Derfor vil en behandling som regel starte med den lavest mulige doseringen, hvor den gradvis kan økes for å registrere hvordan kroppen reagerer på mengden av de aktive stoffene. Hvis det viser seg at det er det aktive stoffet som medfører impotens, så vil legemiddelet erstattes. I de fleste tilfeller så finnes det flere alternativer, som har den samme effekten, men inneholder forskjellige stoffer. Det er derfor viktig å være oppmerksom på bivirkningene i forbindelse med oppstarten av en behandling.

Ingen legemidler bør inntas uten jevnlig konsultasjon med legen som har foreskrevet medisinen og vurdert at fordelen oppveier for risikoen for bivirkninger. Behandlingen skal motarbeide en sykdom og bivirkningene skal lindres med medisinsk ekspertise, enten det dreier seg om en justering av legemiddelets dose, eller utskifting av medikamentet.

Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek