Hjem / Impotens / Levitra

Levitra

Få resept og kjøp Levitra 5, 10 og 20mg online

 • Levitra 20 mg (Vardenafil) eske som inneholder 4 filmdrasjerte tabletter
 • Levitra 20 mg (Vardenafil) eske med tabletter i blisterpakninger og pakningsvedlegg utenfor
 • Levitra 20 mg tabletter i blisterpakke, forside og bakside
4.6 266 Pasientvurderinger review
 1. Gjennomfør en kort, skriftlig legekonsultasjon
 2. Velg dose og pakningsstørrelse
 3. Vent på legevurderingen for trygg foreskriving
 4. Bruk e-resept på valgfritt apotek
Denne behandlingen er for øyeblikket ikke tilgjengelig hos 121doc. Vennligst oppgi din e-postadresse dersom du ønsker å bli oppdatert når vi har fått denne, eller et alternativ, på lager igjen.
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Hva er Levitra?

Levitra er en behandling mot erektil dysfunksjon, på samme måte som de mer kjente medikamentene Cialis og Viagra. Den aktive ingrediensen Vardenafil er veldig lik Viagra-stoffet, Sildenafil. Forskjellen er at Vardenafil er lengre aktiv i kroppen enn Sildenafil.

Potensmiddelet har færre bivirkninger enn Viagra og fungerer ved å øke blodgjennomstrømningen til penis, som gir en ereksjon. Ereksjonen varer lenge nok til at du kan gjennomføre et tilfredsstillende samleie, og du har også muligheten til å ha flere samleier i løpet av medikamentets virketid på 4-5 timer.

Hovedårsaken til at menn med potensproblemer velger dette legemidlet er Levitra’s virketid. Du kan forvente at den begynner å fungere allerede etter 15-30 minutter, etter at du har tatt en tablett, og de fleste kjenner effekten innen 25 min. Merk at potenspillen bare fungerer med seksuell stimulering.

Kan jeg bruke denne behandlingen?

De fleste menn over 18 år som har et potensproblem kan bruke Levitra. Dette som følge av at den lave dosen gjør medisinen mer skånsom for kroppen, samtidig som den har den samme effektive virkningen som andre potenspiller.

Den generiske versjonen av Levitra, Vardenafil er også en reseptbelagt medisin som fungerer på samme måte som Levitra. Denne potensbehandlingen kan derfor være et godt alternativ for menn med impotens og som søker en rasktvirkende effekt med færre bivirkninger.

Er Levitra 20mg, 10mg eller 5mg riktig dose for meg?

Hvilken dosering som er den riktige for deg vil avhenge av din medisinske tilstand og historie, og hvorvidt du har brukt potensmedisiner før. Dette er for å redusere risikoen for potensielle bivirkninger som kan oppstå, samt gi kroppen tid til å bli vant til den aktive ingrediensen i medisinen, Vardenafil, før man eventuelt øker dosen.

Anbefalt startdose er 10mg og tas ved behov ca. 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Basert på effekt og toleranse kan dosen økes til 20mg eller reduseres til 5mg. Maksimal anbefalt dose er 20 mg. Uansett hvilken dose du velger, er det imidlertid viktig at du ikke kombinerer denne medisinen med en annen type potenspille. Du skal heller ikke ta mer enn én tablett per 24 timer.

Levitra 20mg foreskrives ofte til menn som:

 • Ikke har oppnådd ønsket effekt med 5mg eller 10mg
 • Har brukt en høyere dose av potenspiller tidligere
 • Men som ikke har opplevd bivirkninger med lavere doser

Levitra 10mg (vanlig anbefalt start dose) foreskrives ofte til menn som:

 • Friske menn uten helseplager som bruker potensmidler for første gang
 • Menn som ikke tar andre medisiner

Levitra 5mg foreskrives ofte til menn som:

 • Til personer med lett og moderat redusert leverfunksjon
 • Personer med sterkt redusert nyrefunksjon
 • Hos pasienter som bruker andre legemidler
 • Dersom du opplever plagsomme bivirkninger av Levitra

Dette er ideèll startdose for alle fire pasientgrupper. Avhengig av effekt og toleranse kan dosen deretter økes, men for personer med redusert leverfunksjon anbefales 10 mg som maksdose.

Se pasientvedlegget for mer informasjon om hvilken dose som kan være riktig for deg.

Hvordan ta Levitra?

Levitra (Vardenafil) er ganske enkelt å bruke. Det er ikke anbefalt å tygge tablettene, og du bør ikke ta de etter et fettrikt måltid, da dette kan minske effekten. Du kan fint nyte et par glass med vin eller annen alkoholholdig drikke før du tar Levitra. Vær imidlertid oppmerksom på at større mengder alkohol kan forverre dine ereksjonsproblemer og det anbefales derfor at du modererer inntaket av alkohol før du har samleie.

Andre instruksjoner kan du se her:

En tablett bør tas 25-60 minutter før planlagt samleie. Tabletten vil kun fungere ved seksuell stimulering. Effekten varer i opptil 4-5 timer etter å ha tatt tabletten. Levitra bør kun tas ved behov. Det er ikke anbefalt å ta mer enn én tablett i løpet av 24 timer for helsemessige årsaker. Tablettene bør oppbevares i romtemperatur.

Hvordan virker Levitra?

Vardenafil er den aktive ingrediensen i Levitra 5mg, 10mg, 20mg og virker ved å hemme kroppens produksjon av et stoff kalt fosfodiesterase type 5 (PDE-5). PDE-5 er et enzym som finnes naturlig i kroppen, men som kan gi ereksjonsproblemer i de tilfellene der produksjonen er for høy.

Når en mann blir seksuelt opphisset, produseres det nitrogenoksid som frigjøres i penis. De kjemiske reaksjonene fører også til at kroppen begynner å produsere et annet stoff ved navn cGMP. cGMP gjør at musklene rundt blodårene i penis slapper av og utvides slik at de kan fylles med den mengden blod som er nødvendig for å få en ereksjon. Hos personer som lider av impotens, vil imidlertid PDE-5 bryte ned en del av den mengden cGMP som produseres, og dette gjør at musklene rundt penis trekker seg sammen. Som et resultat av dette blir det vanskeligere for nok blod å passere til at man får en reisning.

Levitra (Vardenafil) hemmer produksjonen av PDE-5 i kroppen, og hindrer dermed nedbrytningen av cGMP. På den måten både øker og forlenger medisinen ereksjonen man får når man blir seksuelt opphisset, uten at man trenger å bekymre seg for at reisningen skal utebli eller opphøre.

Hvilke forsiktighetsregler og kontraindikasjoner gjelder for denne behandlingen?

Levitra skal ikke brukes av personer som er allergiske mot Vardenafil eller noen av de andre ingrediensene i medisinen (se oversikt nedenfor). Denne potenspillen inneholder ikke laktosemonohydrat, og passer gjerne da bedre mot de som er intolerant mot laktose, da de andre potenspillene som Viagra og Cialis inneholder laktosemonohydrat i filmdrasjeringen.

Levitra ingredienser
Tablettkjernen:
Vardenafil 5mg, 10mg eller 20mg
Krysspovidon
Magnesiumstereat
Mikrokrystallinsk cellulose
Kolloidal vannfri silika
Filmdrasjeringen:
Makrogol 400
Hypromellose
Titandioksid (E 171)
Gult jernoksid (E 172)
Rødt jernoksid (E 172)

Levitra skal dessuten ikke brukes av personer som har eller har hatt:

 • Alvorlige hjerte- og leverproblemer
 • Slag eller hjerteinfarkt i løpet de siste 6 månedene
 • Lavt blodtrykk
 • Sjeldne arvelige øyesykdommer i familien
 • Non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati (NAION)
 • Personer som får dialyse

Du skal heller ikke bruke medisinen dersom du tar:

 • Nitrater (nitroglycerin eller nitrogenoksid-donorer)
 • Ritonavir eller indinavir eller andre legemidler for behandling av HIV
 • Soppmidler som ketokonazol eller itrakonazol, og er over 75 år

Tablettene kan tas med eller uten mat, men måltidet bør ikke være for fettrikt eller tungt da dette kan forsinke effekten av pillen. Som nevnt, bør man heller ikke overskride et moderat inntak av alkohol. Det er også viktig å aldri kombinere denne impotens behandlingen med grapefruktjuice eller grapefrukt, da dette kan gjøre at plasmanivået av vardenafil kan forårsake forstyrrelser i hjerterytmen, samt øke risikoen for bivirkninger.

Kan bivirkninger forekomme?

Denne pillen forårsaker sjelden bivirkninger. I de få tilfellene der det imidlertid forekommer bivirkninger, er disse vanligvis milde og forbigående. En av fordelene med Levitra 5mg,10mg, 20mg er at medisinen er svært effektiv i lavere doser sammenlignet med andre potenspiller mot ereksjonssvikt. Dette gjør at sannsynligheten for å oppleve bivirkninger også er langt lavere. Rapporterte bivirkninger er også færre hos Levitra enn hos Viagra og Cialis.

Bivirkninger oppleves gjerne mer hyppig i begynnelsen når du nettopp har begynt å ta en ny medisin. Bivirkninger kan bortfalle når du har tatt medisinen en stund og kroppen er blitt vant til legemidlet. Dersom plagsomme bivirkninger fortsetter og du lurer på om du bør fortsette å ta medisinen bør du kontakte en lege. En lege vil være i stand til å anbefale deg en alternativ medisin eller en lavere dose Levitra, da en lavere dose ofte resulterer i mindre bivirkninger.

Vanlige reaksjoner er:

 • Hodepine
 • Rødming
 • Tett eller rennende nese
 • Urolig mage
 • Svimmelhet

Hodepine er den hyppigst rapporterte bivirkningen og forekommer hos mer enn 10% av brukere, mens resten av de ovennevnte bivirkningene forekommer hos opptil 1 av 10 brukere

Mindre vanlige reaksjoner er ryggsmerter, utslett og påvirkning av syn. Dette forekommer hos opptil 1 av 100 brukere. Hvis du opplever bivirkninger som blir langvarige eller smertefulle, er det viktig at du tar kontakt med lege eller legevakt så raskt som mulig.

Dersom du opplever alvorlige bivirkninger av Levitra

Slutt å bruke denne impotens behandlingen og kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse alvorlige bivirkningene:

 • Plutselig synstap
 • Ringing i ørene, eller plutselig hørselstap
 • Brystsmerter eller tung følelse, smerte som sprer seg til arm eller skuldre, kvalme, svette, generelt dårlig følelse
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Hevelse i hender, ankler eller føtter
 • Kortpustethet
 • Synsforstyrrelser
 • Ørhet, besvimelse
 • Smertefull eller langvarig (4+ timer) ereksjon
 • Anfall (kramper)

Vær klar over at en kombinasjon av potenspiller og alfablokkere, kan føre til svimmelhet og besvimelse. Det frarådes derfor på det sterkeste at man tar disse medisinene på samme tid.

For ytterligere informasjon om Levitra bivirkninger, anbefales det at du leser pakningsvedlegget som du finner lenger ned på denne siden.

Hvordan er Levitra sammenlignet med andre potenspiller?

Mange lurer på om hvilken potenspille som er best av Levitra vs. Viagra og Cialis. Svaret er at dette er veldig individuelt. Uansett hvilken medisin man foretrekker, er det viktig at man ikke kombinerer to potenspiller samtidig, da dette kan resultere i et plutselig blodtrykksfall, i tillegg til at risikoen for bivirkninger blir mye høyere.

Levitra vs. Cialis (Tadalafil)

Begge potenspiller virker innen 30-60 min. Imidlertid er Levitra raskere, da det kan ta kun 15 min før den virker i kroppen. Likevel kjenner de fleste effekten innen 25 min. Sistnevnte potenspille varer i 5 timer mens Cialis har effekt på 36 timer. Noen menn har god erfaring med Cialis, da de synes denne fungerer best, både i forhold til god virkning og fravær av bivirkninger. Andre synes kanskje at begge medisinene fungerer like godt og foretrekker derfor å variere bruken i henhold til situasjonen. Hvis man for eksempel ønsker å skape litt ekstra stemning med en god middag og litt vin, vil nok Levitra være et bedre valg, da dens effekt ikke påvirkes i like stor grad av alkohol og mat.

Levitra vs. Viagra (Sildenafil)

Viagra har også virketid på mellom 30 til 60 minutter før det virker i kroppen, mens Levitra ofte tar 25 min. Effekten av begge legemidlene varer i opptil 5 timer. Levitra har færre vanlige bivirkninger enn Viagra, og det er ikke forbundet med utslett eller muskelsmerter. Mens synsendringer er mer vanlig i Viagra, er disse endringene i fargeforståelse bare en sjelden bivirkning av Levitra.

Kan jeg kjøpe Levitra trygt på nett?

Ja, du kan trygt og enkelt kjøpe denne impotens behandlingen på nett hos euroClinix. Ved å fylle ut en elektronisk konsultasjon, vil de medisinske opplysningene vil oversendes til en av våre leger når bestillingen er fullført. Legen vil deretter gå gjennom dine medisinske opplysninger for å sjekke at det valgte medikamentet er riktig for deg å bruke. Hvis alt er i orden, vil legen oversende en elektronisk resept til vårt apotek, som deretter pakker inn og sender avgårde din behandling i en diskré eske. Du kan også hente ut behandlingen på valgfritt apotek om det skulle passe deg best.

Kjøpe Levitra uten resept på nett

Når du kjøper medisiner som Levitra online, er det viktig at du først forsikrer deg om at du bestiller fra et seriøst nettsted. Det finnes mange aktører der ute som selger falske potenspiller på nett, og disse pillene inneholder normalt ingredienser som både er skadelige og ulovlige å innføre til Norge. Som et resultat av dette, risikerer du ikke bare å få alvorlige bivirkninger fra disse medisinene. Hvis de stoppes av Tollvesenet vil de nemlig i tillegg bli konfiskert og destruert, og du som kjøper og importør vil få en klekkelig bot for brudd på importloven.

Ethvert nettsted som selger reseptbelagte legemidler og som driver seriøst, vil ha autoriserte leger som skriver ut resepter på enhver medisin som sendes ut. Det må derfor foreligge en eller annen form for konsultasjon som må fullføres i forbindelse med bestillingen. Seriøse nettsteder vil heller ikke tilby Levitra og andre potensmedisiner til en svært lav pris eller potenspiller i “løsvekt”. Dette fordi de lovlige legemiddelprodusentene av disse medikamentene alltid selger medikamentene for en standardpris til sine godkjente legemiddelformidlere. Denne standardprisen ligger langt over det som tilbys på enkelte av de useriøse nettsidene.

Om du har noen spørsmål angående Levitra, kan du kontakte vårt kundeservice. Du kan også besøke vår FAQ-side, skulle du ha flere spørsmål om euroClinix.

Dr. Caroline Fontana
Sist oppdatert 20-11-23 Dr. Caroline Fontana
(GMC Registreringsnummer: 7526266)

Levitra Informasjon
ProduktnavnLevitra
Aktiv ingrediensVardenafil
ProdusentBayer AG
Trustpilot bedømmelse4.6/5
Trustpilot anmeldelser266
TilgjengeligheMidlertidig utsolgt
BeskrivelseEffektiv potenspille som ofte anbefales til menn over 65 år, i tillegg til menn med diabetes, høyt blodtrykk og andre underliggende helseproblemer.
Medisinsk statusReseptbelagt
BruksmåteOralt
LegemiddelformTabletter
Styrke5mg,10mg,20mg
BruksgruppeMenn over 18 år med ereksjonsproblemer
Bruksmåte1 tablett per 24 timer ved behov
LegemiddelgruppePDE5-hemmer
AlkoholinntakIngen påvist innvirkning
Ved ammingIkke relevant
Ved graviditetIkke relevant
Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek
Relatert informasjon
Levitra Bivirkninger
Service vurderinger
Vurdering Utmerket 4.6 8,496 pasienter har vurdert vår service til å være:
Produkt vurderinger
Levitra 20 mg (Vardenafil) eske som inneholder 4 filmdrasjerte tabletter Utmerket 4.6 266 pasienter har mottatt Levitra
Våre pasienter foretrekker våre tjenester fordi:
 • Vennlig og hjelpsom kundeserviceKundeservice på nett: Man-fre, fra kl.09:00 - 18:00
 • Vår service inkluderer altVår tjeneste inkluderer legekonsultasjon, resept, behandling tilsendt og kundeservice
 • Sendes fra apotek i NorgeBestill før kl. 14:00 på hverdager for en raskere levering

Tilgjengelige anmeldelser av behandlinger Levitra

Anmeldt med 4.6 basert på 266 uavhengig kundervurderinger på Trustpilot (Se alle 121doc anmeldelser).

 • Utmerket Produktanmeldelser: Veldig bra! 27 jun.