Hjem / Røykeslutt / Champix

Champix

Få resept og kjøp Champix for røykeslutt på nett

 • Champix (Pfizer) boks med 0,5 mg og 1 mg filmdrasjerte tabletter
 • Champix (Pfizer) boks med 0,5 mg og 1 mg tabletter synlig i bakgrunnen
 • Champix (Pfizer) boks med 0,5 mg og 1 mg tabletter synlig i bakgrunnen
4.6 155 Pasientvurderinger review
 1. Gjennomfør en kort, skriftlig legekonsultasjon
 2. Velg dose og pakningsstørrelse
 3. Vent på legevurderingen for trygg foreskriving
 4. Bruk e-resept på valgfritt apotek
Denne behandlingen er for øyeblikket ikke tilgjengelig hos 121doc. Vennligst oppgi din e-postadresse dersom du ønsker å bli oppdatert når vi har fått denne, eller et alternativ, på lager igjen.
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Om medisinen Champix

Champix er en reseptbelagt medisin indikert til røykeslutt. Røykeslutt tablettene Champix inneholder den aktive ingrediensen Vareniklin som bidrar til å redusere røyketrang og symptomer på nikotinabstinenser som er forbundet med snus og røykeslutt. Champix (Vareniklin) inneholder ikke nikotin. Ettersom dette er et reseptbelagt legemiddel, har det gjennomgått mange kliniske studier som beviser dens effektivitet som røykeslutt behandling. Medisinen, på lik linje som andre effektive legemidler, er ikke egnet for alle, og kan forårsake bivirkninger. Les videre for mer informasjon om virkning, dosering, bivirkninger og kontraindikasjoner.

Kan Champix brukes som hjelpemiddel til å slutte med snus?

Teknisk sett ja. Ettersom funksjonen til Champix er å redusere nikotinabstinenser og fjerne nytelsen hjernen får ved inntak av nikotin, vil den ha lik funksjon som hjelpemiddel til å slutte med både snus og røyk.

Selvom Champix mest sannsynligvis vil ha lik effekt på snusslutt som ved røykeslutt, er behandlingen offisielt kun indikert for røykeslutt, men kan i noen tilfeller foreskrives av din lege om du ønsker å slutte med snus.

Virkningen til Champix

Når du røyker og snuser, vil nikotinen i sigaretten eller snusen bidra til å frigjøre dopamin i hjernen. En høy tilførsel av dopamin, som man blant annet får via sigaretter, gir en økt følelse av glede og velvære. Det er nikotinet som bidrar til avhengighet av snus og røyk, og som oftest gjør det vanskelig å slutte.

Røykeslutt medisinen Champix inneholder, som tidligere nevnt, den aktive ingrediensen Vareniklin. Vareniklin (Champix) er en høy-affinitets partiell agonist for nikotin-acetylkolin-reseptor (subtype α4β2). Dette vil si at Champix (Vareniklin) virker på en reseptor (nikotin-acetylkolin-reseptor (subtype α4β2)), ved å stimulere den. Disse er de samme reseptorene i hjernen som nikotin vanligvis stimulerer for å utløse dopamin som gir følelsen av glede og velvære.

Slik-virker-Vareniklin

Da Champix (delvis) stimulerer disse reseptorene i hjernen, på lik linje som nikotin gjør, vil dette redusere abstinenser etter nikotin, og gjøre bivirkningene av røykeslutt (symptomer på nikotinabstinenser) tolerable. Samtidig blokkerer medisinen også selve nikotinresponsen i hjernen, slik at nytelsen og "belønningen" du får fra å røyke reduseres. Champix reduserer dermed røykesuget og demper gleden man får av å røyke. Dette vil si at dersom man knekker sammen, og tar seg en røyk eller snus etter man har sluttet, og mens man bruker Champix, vil du ikke få samme gleden av å snuse eller røyke som du gjorde før.

Champix virker på de følgende måtene for å hjelpe deg med røykeslutt:

 • Reduserer symptomer på nikotinabstinenser ved å stimulere reseptorer som utløser dopamin
 • Reduserer krav av nikotin som reduserer sjansen for at du tar deg en røyk eller snus
 • Reduserer nytelsen dersom du skulle knekke å ta deg en sigarett eller snus

Hvordan tar jeg Champix?

Det er først og fremst viktig at du setter en sluttdato når du skal slutte å røyke eller snuse, slik at du kan starte behandlingen én uke før den planlagte datoen. På den måten vil abstinenssymptomene også reduseres gradvis. En full behandling går over 12 uker. Du kan også forlenge behandlingen med 12 nye uker dersom du føler at du har behov for dette. Det er imidlertid viktig at du rådfører deg med lege før du eventuelt forlenger behandlingen, slik at du kan være sikker på at en forlengelse ikke vil medføre unødvendig risiko for din helse.

Champix bør tas til samme tid hver dag slik at du ikke glemmer den, og helst etter et måltid for å redusere muligheten for kvalme. Champix skal svelges hele med et fullt glass vann. Tablettene skal ikke deles eller knuses. Kun personen som har fått foreskrevet Champix av en lege skal ta medisinen. Ikke gi Champix til noen andre, og oppbevar utilgjengelig for barn.

Dersom du glemmer å ta en tablett, må du ta den så fort du husker det. Hvis det er like før du skal ta en ny tablett, skal du la være å ta den glemte dosen. Det er viktig at du ikke tar dobbel dose (to doseringen med mindre enn 3-4 timers mellomrom). En vanlig Champix behandling for å slutte og røyke eller å slutte og snuse går over 12 uker, og skal tas på følgende måte:

Champix doseringsplan:
Uke 1Dose
Dag 1 - 3Ta en 0,5 mg tablett om dagen.
Dag 4 - 7Ta en 0,5 mg tablett to ganger daglig; en 0,5mg tablett om morgen og en tablett á 0,5mg om kvelden.
Uke 2 - 12Dose
Dag 8 - 14Din slutt-dato skal være en dag i uke 2.
Ta en 1 mg tablett to ganger daglig; en 1mg tablett om morgenen og en 1mg tablett om kvelden.
Dag 14 - behandlingssluttTa en 1 mg tablett to ganger daglig; en 1mg tablett om morgenen og en 1mg tablett om kvelden.

Dersom du tror du ikke kan, eller ikke kan, slutte brått, kan du vurdere røykereduksjon (nedtrapping) mens du bruker Champix. Vanlig doseringsplan følges da, men man reduserer antall røyk eller snus de første 12 ukene, og slutter å røyke innen 12 uker. Etter behandlingsperioden fortsetter man direkte på påfyllspakken, som forlenger behandlingstiden med ytterligere 12 uker (24 uker totalt). Man skal ikke røyke i de siste 12 ukene.

Hvor lang tid tar det å slutte å røyke med Champix?

Røykeslutt er vanskeligere for noen personer, og en spesifikk tid for hvor lang tid det vil ta for akkurat deg kan derfor ikke sis med sikkerhet.

Champix startpakken inneholder nok tabletter for en 12-ukers behandling, som er en lang nok røykeslutt behandlingstid for noen. Hos personer med sterk avhengighet, eller som har røykt i en lang tid, eller tidligere forsøkt å slutte med Champix eller andre metoder, kan det være ytterligere 12 uker med Champix (påfyllspakke) er nødvendig for å bli røykfri.

Det er viktig å huske på at Champix ikke er en mirakelkur, men et hjelpemiddel for å hjelpe deg å bli røykfri. For å suksessfullt bli røykfri er det viktig å:

 • Ha motivasjon til å bli røykfri
 • Ha viljestyrke til å forbli røykfri – og huske på hvorfor du ønsker å slutte
 • Søk hjelp og få støtte fra venner og familie
 • Benytt en kombinasjon av tilgjengelige hjelpemidler

Hvilken dosering er Champix tilgjengelig i?

Champix er tilgjengelig i to doser; 0,5mg og 1mg. Hvilken dose du skal ta, vil være forklart i doseringsplanen, med mindre din lege har gitt deg en annen doseringsplan. En daglig dose vil uansett ikke være lavere enn 0,5mg, da Champix røykeslutt tabletter ikke skal deles på noen måter. En daglig dose bør heller ikke overskride 2mg.

De-ulike-Champix-dosene

Champix dosering, skal som tidligere nevnt, økes de første 1-2 ukene. Maksimal dose, 2mg daglig (1 x 1mg om morgen og 1 x 1mg om kvelden) oppnås på dag 8. I noen tilfeller kan en annen doseringsplan anbefales. Alternativ doseringsplan kan anbefales hos spesielle pasientgrupper, som:

 • Personer som ikke tolererer bivirkningene kan få dosen permanent redusert til 0,5mg to ganger daglig
 • Personer med moderat nedsatt nyrefunksjon kan få dosen redusert til 1mg 1 gang daglig
 • Personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan få anbefalt dosen 0,5mg 1 gang daglig i 3 dager, deretter 1mg 1 gang daglig
 • Personer med høy risiko for tilbakefall kan redusere dosen gradvis (bør vurderes av lege)

Champix vs. andre røykeslutt behandlinger

Champix er ikke den eneste behandlingsmetoden for røykeslutt, og mange lurer gjerne på hvilken som er best, eller hvordan de ulike behandlingene er forskjellig fra hverandre.

Kontinuerlig-avholdenhet-med-Vareniklin

Champix vs. Zyban

Zyban inneholder virkestoffet bupropion som også er en ingrediens brukt i behandlinger for tilstander som overvekt og depresjon. Begge behandlingene er reseptbelagte, og skal kun brukes dersom foreskrevet av en lege. Champix kan i noen tilfeller brukes ved amming, mens dette frarådes ved bruk av Zyban. Både Champix og Zyban frarådes hos personer med depresjon og historie av psykiske lidelser, da behandlingene virker i hjernen og kan forårsake bivirkninger som depresjon, angst og selvmordstanker.

Champix vs. Chantix – hva er forskjellen?

Champix og Chantix er den samme behandlingen, men selges under forskjellige navn i Europa og USA. Det europeiske navnet Champix, er navnet røykeslutt behandlingen markedsføres som i Norge.

Champix vs. e-sigaretter

E-sigaretter finnes både med og uten nikotin. Nikotinfrie e-sigaretter kan være et godt hjelpemiddel for å slutte å røyke, da de ikke vil inneholde de kjente skadelige stoffene i tobakk og nikotin. Nikotinfrie e-sigaretter kan også brukes sammen med Champix for økt suksess, da man da kan få følelsen av å røyke, som kan dempe abstinensene som kommer av sosial og psykisk avhengighet.

Champix vs. Nikotinplaster (nikotinerstatningsprodukter)

Hovedforskjellen til Champix og et nikotinerstatningsprodukt som nikotinplaster, er at Champix ikke inneholder nikotin, mens et nikotinplaster og nikotintyggis inneholder nikotin.

Ved sterk avhengighet, kan Champix benyttes i opptil 24 uker, og røykeslutt kan forsøkes innen uke 12, etter å ha trappet ned på antall sigaretter eller snus. Et nikotinerstatningsprodukt kan hjelpe personer med å trappe ned på antall snus og sigaretter daglig, før man til slutt prøver seg på røykeslutt med hjelp fra Champix. Ved å bytte ut en sigarett eller snus med et annet nikotinprodukt som sugetablett, plaster eller tyggegummi, vil man kunne bryte de andre formene for avhengighet, som psykisk og sosial nikotinavhengighet.

Bivirkninger av Champix

De fleste pasienter opplever få eller ingen bivirkninger når de begynner med denne medisinen. Det er imidlertid viktig å være klar over at personer som slutter å røyke, generelt kan oppleve noe ubehag og dessuten få humørsvingninger og søvnproblemer. Eventuelle bivirkninger som måtte oppstå, vil normalt bli borte i løpet av de første dagene når kroppen har fått vent seg til virkestoffet i medisinen. For å unngå kvalme, er det anbefalt at man tar tabletten rett etter et måltid.

Ved bruk av Champix kan man dermed, i noen tilfeller, oppleve bivirkninger som kvalme, hodepine og søvnløshet. Munntørrhet, tretthet og svimmelhet er også rapporterte bivirkninger ved bruk av Champix. Vi ber alle våre pasienter lese igjennom pakningsvedlegget før bruk.

Dersom du opplever bivirkninger som er sterke, plagsomme eller vedvarende, er det viktig at du stanser bruken av Champix omgående og kontakter lege.

Champix kontraindikasjoner: Hvem kan/kan ikke bruke Champix?

Champix kan brukes av både kvinner og menn over 18 år som ønsker å slutte med røyk eller snus. Ettersom Champix er et reseptbelagt legemiddel, vil bivirkninger kunne oppstå, og behandlingen er ikke like godt egnet for alle pasientgrupper.

Det er viktig at du er ærlig med foreskrivende lege over din medisinske tilstand, slik at du kun får foreskrevet Champix dersom behandlingen er vurdert som egnet og trygg for deg og din helsetilstand. Generelt sett, er Champix ikke anbefalt hos pasienter med enkelte medisinske tilstander, eller som tar enkelte andre medikamenter. Champix anbefales ikke, eller foreskrives ved forsiktighet, hos pasienter som:

 • Er gravid
 • Ammer (fordeler må avveies mot potensiell risiko for barnet)
 • Er overfølsom for innholdsstoffene
 • Har sykdomshistorie med psykiatrisk sykdom (som depresjon)
 • Har sykdomshistorie med krampeanfall eller tilstander som kan redusere krampeterskelen
 • Bruker visse medisiner som: teofyllin, warfarin og insulin – dosejustering kan være nødvendig

Champix og andre medisiner

De følgende medisinene er i enkelte tilfeller fjernet fra kroppen din raskere på grunn av kjemikaliene i tobakksrøyk. Når du starter å røyke mindre, vil disse medisinene holde seg i kroppen din lengre. På grunn av dette, så kan det være at legen din må foreskrive en annen dose for å regulere hvor raskt kroppen din fjerner medisinen.

Medisiner som kan ha en interaksjon med Champix:
KlozapinDextropropoxypheneFlekainid
FluvoksaminOlanzapinPentazocin
FenylbutazonTacrineTeofyllin
Trisykliske antidepresiva (f.eks. imipramin)Noen benzodiazepiner (f.eks. oxazepam)Noen beta-blokkere (f.eks. propranolol)
Warfarin

Hvis du er diabetiker og røyker, så er det sannsynlig at du må ha brukt mer insulin da røyking reduserer mengden du kan absorbere. Hvis du har valgt å bruke Champix for å slutte å røyke, så vil du trenge mindre insulin når du slutter, så samarbeid med legen din for å redusere inntaket for å imøtekomme denne endringen.

Er Champix farlig?

Champix er et reseptbelagt legemiddel godkjent for salg i Norge, og regnes ikke som farlig. Derimot, er det viktig å kun bruke Champix dersom det er foreskrevet til deg, og ikke bruke medisinen uten å ha fått en resept fra lege. Det er også viktig å være oppriktig om sin sykdomshistorie for at en lege har all relevant informasjon for å vurdere din egnethet for Champix. Følg alltid doseringsplanen gitt til deg, og les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Champix og depresjon

Champix kan forårsake bivirkninger som unormale drømmer, depresjon, humørsvingninger, aggresjon og selvmordstanker. Slike bivirkninger klassifiseres som mindre vanlige (forekommer hos mellom ≥1/1000 og <1/100 av brukere). Personer med sykdomshistorikk av psykiatriske lidelser som depresjon bør derfor ikke foreskrives Champix uten nært oppsyn av lege. Personer med depresjon bør derfor vurdere behandlingsmetoder med sin lege for å slutte med snus eller røyk.

Champix og alkohol

Man kan drikke alkohol mens man bruker Champix. Det er derimot sett at man kan bli mer beruset av alkohol mens man bruker Champix enn til vanlig. Man bør derfor konsumere alkohol med forsiktighet til man vet hvordan man reagerer på alkohol under behandling av Champix.

Champix og graviditet

Champix er ikke egnet for bruk av gravide som ønsker å slutte å røyke, og bør derfor unngås. Snakk med en lege om du er gravid og ønsker å slutte å røyke.

Champix og amming

Champix når man ammer må vurderes før bruk. Fordelene med å bli røykfri må avveies mot potensiell risiko for barnet som ammes.

Hvordan kjøpe Champix? - Spørsmål og svar

Kan jeg få Champix uten resept?

Nei. Champix er som nevnt et reseptbelagt legemiddel, og man kan dermed ikke kjøpe Champix uten å først ha fått en resept fra en lege. Dette er for din egen sikkerhet, da legen vil vurdere om Champix vil være en trygg behandling for deg, og om dette vil kunne hjelpe deg å slutte å røyke eller snuse.

Hvor mye koster Champix?

I forhold til å kjøpe en pakke sigaretter eller en pakke nikotintyggis, er Champix relativt dyrt. Champix hjelper deg derimot å bli snus- og røykfri for alltid, som i det lange løp vil spare deg mye penger (i forhold til å røyke). Pris på Champix ligger på den samme på de forskjellige apotekene i Norge, og vil komme i tillegg til prisen på en legetime eller prisen på å få en resept foreskrevet av en lege.

Hvor kan jeg kjøpe Champix?

For å kjøpe Champix, må du som nevnt ha en resept fra lege først. En resept for Champix kan fås hos din fastlege, privatlege eller en privat legetjeneste på nett. Enkelte nettsider tilbyr nå helsetjenester på nett, som en konsultasjon med lege på nett. Man kan derfor få resept fra en lege, uten å nødvendigvis oppsøke sin egen fastlege.

121doc er et eksempel på en slik nettbasert helsetjeneste.

Hvordan kjøpe Champix hos 121doc?

For å få tilgang til å kjøpe Champix hos 121doc må du først gjennomgå en skriftlig nettkonsultasjon som vil vurderes av en av våre partner leger. Du vil bli bedt om å oppgi detaljert informasjon om din helse og sykdomshistorie. Disse opplysningene er nødvendig for at legen skal kunne vurdere om Champix er et trygt legemiddel for deg å bruke.

For å gjennomføre denne konsultasjonen, kan du trykke på konsultasjonsknappen øverst på denne siden. Dersom denne konsultasjonen blir godkjent vil du få tilgang til å legge inn en bestilling på Champix. Champix pris, og prisen for resept, vil du få en oversikt over når du er innlogget etter godkjent konsultasjon. Legg merke til at en resept kun blir foreskrevet etter at du har lagt inn en endelig bestilling, og etter denne er blitt vurdert av vår partner lege.


Dr. Caroline Fontana
Sist oppdatert 27-11-23 Dr. Caroline Fontana
(GMC Registreringsnummer: 7526266)

Champix Informasjon
ProduktnavnChampix
Aktiv ingrediensVareniklin
ProdusentPfizer
Trustpilot bedømmelse4.6/5
Trustpilot anmeldelser155
TilgjengeligheMidlertidig utsolgt
BeskrivelseRøykeslutt tabletter som gjør det lettere å slutte å røyke ved å fjerne alle abstinenssymptomer, samt redusere behovet for røyk.
Medisinsk statusReseptbelagt
BruksmåteOralt
LegemiddelformTabletter
Styrke0.5mg, 1mg
BruksgruppeKvinner og menn over 18 år som vil slutte å røyke eller snuse
Bruksmåte1-2 tabletter per dag i en periode på 12 uker eller mer
LegemiddelgruppeRøykeslutt tabletter
AlkoholinntakMed forbehold
Ved ammingFrarådes. Snakk med din fastlege
Ved graviditetSkal ikke brukes
Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek
Service vurderinger
Vurdering Utmerket 4.6 8,496 pasienter har vurdert vår service til å være:
Produkt vurderinger
Champix (Pfizer) boks med 0,5 mg og 1 mg filmdrasjerte tabletter Utmerket 4.6 155 pasienter har mottatt Champix
Våre pasienter foretrekker våre tjenester fordi:
 • Vennlig og hjelpsom kundeserviceKundeservice på nett: Man-fre, fra kl.09:00 - 18:00
 • Vår service inkluderer altVår tjeneste inkluderer legekonsultasjon, resept, behandling tilsendt og kundeservice
 • Sendes fra apotek i NorgeBestill før kl. 14:00 på hverdager for en raskere levering