• 100% konfidensiell tjeneste
  • Norske, autoriserte leger
  • Lave priser
  • Spar tid
Hjem / Overvekt / Mysimba / BMI beregning

BMI beregning

Body Mass Index (også kjent som kroppsmasseindeks eller KMI) er en standard måleenhet brukt av de fleste fagfolk for å vurdere om du har en sunn kroppsvekt eller om du er overvektig. Den beregner din kroppsvekt ved å finne forholdet mellom din høyde og vekt.

Dette tallet blir deretter sammenlignet med BMI skalaen. Personer med en BMI på mellom 18,5 og 25 anses for å ha en sunn kroppsvekt. Ligger du under 18,5 på indeksen, så klassifiseres du som undervektig, mens et tall på over 25 er overvektig. BMI over 30 anses som fedme, som kan være livstruende.

Skalaen er dog ikke perfekt og det er viktig at du forstår resultatet av din BMI beregning. Din kroppsbygning kan nemlig ha en påvirkning på resultatet av utregningen. Har du eksempelvis en større muskelmasse enn gjennomsnittet, som atleter og bodybuildere, så vil du rangere høyt på skalaen, selv om du ikke er overvektig. Allikevel kan skalaen være en god indikator for deg, for å måle om du bør gå ned eller opp i vekt.

Hvordan fungerer utregningen av BMI?

Body Mass Index beregnes ved å dele din kroppsvekt i killo på din høyde i andre potens. F.eks er du 1,6 meter og veier 65 kg så vil utregningen se slik ut: 65/2,56 (1,6 x 1,6). Dette vil gi deg en BMI på 25,39, som betyr at du er en smule overvektig.

Du kan lett beregne ditt tall ved å benytte våres BMI kalkulator nedenfor.

BMI tabell

BMI tabellen er en utregning av forholdet mellom din vekt og din høyde, som kan gi et presist svar på om din generelle kroppsvekt er passende. Leger og sunnhetsfaglige veiledere, samt Helsedirektoratet og WHO bruker ofte BMI for å avgjøre om det er tilfelle av overvekt eller fedme.

BMI tabellen anses av faglige personer, som den gunstigste metoden for å måle og bedømme din vekt, selv om kroppsbygning naturligvis varierer fra person til person. Body Mass Index fungerer slik at den anbefaler en sunn ramme hvor vekten din bør ligge på. Denne målingen er ikke basert på alder eller om du er mann eller kvinne, men derimot vekt i forhold til høyde.

BMI tabell
BMI verdi Kategori
mindre enn 16.5 meget undervektig
fra 16.5 til 18.5 undervektig
fra 18.5 til 25 normal vekt
fra 25 til 30 overvektig
fra 30 til 35 fedme
fra 35 til 40 alvorlig fedme
over 40 svært alvorlig fedme

Hvorfor bør jeg vite min BMI?

Du kan utregne din BMI ved å enten bruke vår BMI kalkulator eller så kan du også finne din BMI i tabellen. Alternativt så kan du selv lage beregningen, som du kan lese mer om i avsnittet "BMI beregning" under. Det er av avgjørende betydning for deg å være kjent med din BMI, da et for høyt tall plasserer deg i gruppen for overvektige eller i gruppen med desidert fedme. Er sistnevnte tilfellet så er du i risikogruppen for å utvikle en rekke kroniske livsstilssykdommer slik som høyt blodtrykk, type 2 diabetes, hjertesykdommer, gallestein og artrose. Du har også større risiko for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt. Din risiko for å utvikle kreft i livmor, bryst, prostata og tykktarm er også forhøyet i forhold til personer som ligger innenfor den anbefalte BMI rammen.

Den eneste måten å redusere din BMI og risikoen for disse lidelsene, er ved å gå ned i vekt, enten ved hjelp av livsstilsendringer, en slankekur, slankepiller eller i alvorlige tilfeller, fedmeoperasjon.

BMI beregning

BMI
vekt (kg)
høyde2 (m2)

BMI måling utregnes ved å ta din høyde i meter og gange det med din høyde i meter, dette tallet deles så på din samlede kroppsvekt i kilo. Veier du f.eks 87 kg og måler 1.85 m, så blir regnestykket: 87 kg / (1,85m x 1,85m). Her blir resultatet en BMI på 25,6.

Ditt optimale BMI-tall

Det optimale sted å ligge på en kroppsmasseindeks er mellom 18,5 og 25. Dette tallet gjelder både for menn og kvinner. Man skal dog huske på at det er forskjell på personers kroppsbygning. BMI beregningen tar ikke høyde for fettprosenten, men bygger utelukkende på forholdet mellom høyde og vekt.

Hva betyr utfallet av min beregning?

Er din beregning av BMI under 18,5 blir du kategorisert som undervektig, og har derfor behov for ytterligere vekt før du kan bli kategorisert med normal vekt. Passende vekt er en BMI mellom 18,5 og 25. Ligger din BMI innenfor denne kategorien så har du en ideell vekt i forhold til din høyde.

Forskjell på Body Mass Index og fettprosent

Når du beregner din BMI, er det viktig å huske på at det kun forteller noe om forholdet mellom høyde og vekt. Det kan gi en indikasjon på om du er overvektig eller innenfor normalvekten. Men det sier ikke noe om kroppens generelle sunnhet. En veltrent bodybuilder kan ha en meget høy BMI uten at det betyr at han er overvektig. Derfor så bør du utover kroppsmasseindeksen også holde øye med din fettprosent samt midjen. Fordelingen av fettet på kroppen betyr også noe for sunnheten. Ofte skiller man mellom to kroppsformer når man snakker om kroppsfett; eple- og pæreform. Epleformen betyr at fettet samler seg rundt magen, og dermed også rundt indre organer. Derfor er denne typen fett meget usunt.

Pæreformen derimot anses som mindre farlig. Her samles fettet på lår og bakdel og er en fettfordeling som oftest observeres hos kvinner.

På grunn av fettfordelingens betydning for sunnheten så er ditt midjemål en viktig indikator for om man bør gå ned i vekt.

Midjemål for menn

  • Normalvekt: Under 94 cm
  • Overvektig 94-102 cm
  • Fedme: Over 102

Midjemål for kvinner

  • Normalvekt: Under 80 cm
  • Overvektig 80-88 cm
  • Fedme: Over 88 cm

Fettprosent hos menn og kvinner

Fettprosenten sier noe om forholdet mellom fett- og muskelmasse i kroppen.

Fettprosent hos menn

Alder Undervektig Anbefalt Overvektig Fedme
20-39 år 1 - 8% 8 - 20% 20 - 25% 25 -%
40-59 år 1 - 9% 9 - 22% 22 - 28% 28 - %
60-79 år 1 - 13% 13 - 25% 25 - 30% 30 - %

Fettprosent hos kvinner

Alder Undervektig Anbefalt Overvektig Fedme
20-39 år 1 - 21% 21 - 33% 33 - 39% 39 - %
40-59 år 1 - 23% 23 - 34% 34 - 40% 40 - %
60-79 år 1 - 24% 24 - 36% 36 - 42% 42 - %
Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek