1 Definitioner

Godkendt Apotek

betyder et partnerapotek, som vi muligvis samarbejder med, og som kan sælge, levere og afsende lægemidler til dig;

Indhold

Betyder al tekst, alle billeder, al video, lyd og andet multimedieindhold, software eller andre oplysninger eller andet materiale, der indsendes til eller på vores Websted eller App;

Cookiepolitik

Betyder den politik, som fastlægger, hvordan vi anvender cookies på vores Websted;

EU-ordre

Betyder en ordre afgivet af en patient, der befinder sig uden for Storbritannien, men inden for den Europæiske Union (EU) eller andetsteds inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er stillet til rådighed af os på vores lokalitet i Storbritannien til afhentning af patienten eller et uafhængigt fragtfirma på patientens vegne;

Juridiske vilkår

Betyder de generelle vilkår og betingelser i nærværende Aftale;

Privatlivspolitik

Betyder den Privatlivspolitik, som fastlægger, hvordan vi anvender alle persondata indsamlet fra dig;

Produkter

Betyder receptpligtig medicin og andre sundhedsvarer;

Tjenester

Betyder onlinekonsultationer med og recepter udstedt af læger;

Vi, os eller vores

Betyder Hexpress Healthcare Limited; og

Du, din, dit eller dine

Betyder den person, der tilgår eller anvender vores Website eller App, deres indhold, vores produkter og tjenester.

I denne Aftale betyder henvisninger, at:

1.1 En lovbestemmelse indeholder en henvisning til lovbestemmelsen som til enhver tid ændret eller vedtaget igen eller begge dele, det være sig før eller efter datoen for denne Aftale og al underliggende lovgivning i henhold til lovbestemmelsen, hvad enten før eller efter datoen for indgåelse af denne Aftale;

1.2 Et dokument er en henvisning til dette dokument som til enhver tid ændret eller udskiftet;

1.3 Ental omfatter flertal og omvendt (medmindre andet følger af sammenhængen);

1.4 En bestemmelse eller et tillæg, medmindre andet følger af sammenhængen, er en henvisning til en bestemmelse i eller et tillæg til denne aftale; og

1.5 Ordene "andet", "omfatter", "inklusive", "for eksempel" og "navnlig" skal ikke begrænse den generelle gyldighed af nogen forudgående ord, og ingen efterfølgende ord må opfattes som værende begrænset til den samme klasse som de foregående ord, ifald en længere konstruktion er mulig.

2 Brug af vores Websted

2.1 Vores Websted er udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug.

2.2 Hvis du køber produkter og tjenester på vores Websted eller via vores App, indvilliger du i at være juridisk forpligtet af:

2.2.1 Disse Juridiske vilkår og alle dokumenter heri;

2.2.2 Supplerende vilkår, som kan tilføjes, eller erstatte dele af, denne Aftale (dette kan ske af juridiske, administrative og sikkerhedsmæssige årsager); og

2.2.3 Særlige vilkår, der gælder for bestemte varer og tjenester.

2.3 Du indvilger i, at du alene er ansvarlig for:

2.3.1 Samtlige omkostninger, du kan pådrage dig i forbindelse med din brug af vores Websted eller App og

2.3.2 At holde din adgangskode og andre kontooplysninger fortrolige.

2.4 Hvis du tilgår vores Websted eller App fra lande uden for Storbritannien,er du ansvarlig for overholdelse af lokale love, hvor de er gældende.

2.5 Vi søger at gøre vores Websted og App så tilgængelige som muligt. Hvis du har problemer med at bruge vores Websted eller App, kan du kontakte os på [email protected].

2.6 Vi kan forhindre eller suspendere din adgang til vores Websted eller App, hvis du ikke overholder en hvilken som helst del af disse Juridiske vilkår, andre vilkår eller politikker, de henviser til, eller gældende love.

3 Rettigheder og ansvar

Denne aftale angiver dine juridiske rettigheder og ansvar, vores juridiske rettigheder og ansvar og nøgleoplysninger, der skal gives i henhold til relevante love. Det er lægernes ansvar og pligt at skrive og gennemgå dine medicinske oplysninger og ordinere behandlinger, og det er det godkendte apotek at levere de ordinerede produkter til dig.

Bemærk venligst, at det Godkendte Apotek er ansvarlig for levering og levering af produkterne til personer bosat i Den Europæiske Union (EU) eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

3.1Vores firmaoplysninger

  • Vi er registreret i England og Wales under firmaregistreringsnummer: 07600912.
  • Vores registrerede kontoradresse er: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, Storbritannien. Vores CQC-registrerede kontoradresse er: 106 Lower Addiscombe Road, London, CR0 6AD, Storbritannien.
  • Vores momsnummer i Storbritannien er: GB 121 3176 59.

3.2 Tilsynsorganisationer

Vi er registreret hos og reguleres af følgende organisationer:

  • Care Quality Commission (CQC): under udbyder-ID 1-4262949666. Klik her for at få flere oplysninger: https://www.cqc.org.uk/provider/1-4262949666.
  • Information Commissioner’s Office (ICO): under anmeldelsesnummer Z2900979. Klik her for at få flere oplysninger: https://ico.org.uk/for-organisations/health-sector-resources/.
  • Det godkendte apotek, Apotheek Bad Nieuweschans B.V, er en virksomhed registreret i Holland under identifikationsnummeret BTW-nr NL852576262B01, hvis registrerede kontoradresse er Verlengde Hoofdstraat 1 D, 9693 AB Bad Nieuweschans, Holland, K.v.K. Noord-Nederland 57429154, og som handler som postordreapotek i Holland, og er registreret hos og reguleret af CIBG-agenturet i Ministeriet for Sundhed, Velfærd og Sport.

3.3 Ordinering og udlevering af lægemiddel

3.3.1 Vi giver dig adgang til en online konsultation med en samarbejdende EU-kvalificeret og EU-baseret læge ("Læge"), som vil diagnosticere og behandle din(e) medicinske tilstand(er).

3.3.2 Den receptpligtige service fra lægerne er for deres ansvar og risiko.

3.3.3 Konsultationer, recepter og behandlinger er underlagt disse Juridiske vilkår.

3.3.4 Vi mener, at det er i din bedste interesse, at du informerer din lokale praktiserende læge om denne konsultation. Dette er for at sikre, at de kan fortsætte med at give dig løbende overvågning og pleje.

3.3.5 Alle produkter vil blive udleveret af et godkendt apotek eller af ethvert andet apotek efter eget valg og autoriserede farmaceuter i henhold til recepter udstedt af læger. Du vil blive bedt om at give samtykke til, at din recept sendes til et godkendt apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg, og at acceptere deres generelle vilkår og betingelser. Fuldstændige oplysninger om læger, det godkendte apotek og farmaceuter er tilgængelige på vores websted https:www.121doc.com/dk.

3.3.6 Produkterne vil blive solgt, udleveret og sendt til dig af et godkendt apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg.

3.4 Garantier

3.4.1 Du garanterer

a) Du garanterer og forpligter dig til at udfylde vores spørgeskema til onlinekonsultation sandfærdigt og ærligt og meddele og videregive alle relevante oplysninger efter din bedste overbevisning.

b) Denne Aftale bliver øjeblikkeligt ugyldigt, hvis du besvarer noget spørgsmål usandt.

3.4.2 Vi garanterer

a) Vi garanterer og forpligter os til, at spørgeskemaet fra din konsultation kun vil blive tilset af lægen og hans sundhedsfaglige personale med det formål at behandle din sygdomstilstand.

b) Vi garanterer og forpligter os til, at alle recepter, som Lægen kan udskrive, og alle produkter, som han eller hun kan ordinere, kun ekspederes og udleveres af kvalificerede og registrerede apotekere.

3.5 Beskrivelse af lægemiddel

Beskrivelsen af lægemidlet er underlagt recept.

3.6 Pris

Produktprisen og tjenesteprisen er underlagt recept og sygdomstilstande.

3.7 Bestilling af produkter og tjenester

3.7.1 Hvis du er under 18, kan du ikke købe nogen produkter på Webstedet. Hvis vi bliver oplyst om, at du er under 18 eller var under 18 ("mindreårig"), da du foretog, forsøgte eller forsøger at foretage transaktioner på vores Websted eller App, vil vi øjeblikkeligt forhindre dig i at foretage transaktioner eller bruge din konto eller opnå nogen produkter eller tjenester fra vores Websted eller App. Vi vil undersøge påstanden om, at du er eller var mindreårig, herunder om du har brugt vores tjeneste for eller til fordel for eller efter tilskyndelse fra en anden person, og vi vil underrette relevante myndigheder, det være sig dine forældre, værger eller tilsynsmyndigheder, om, at du har søgt at bruge eller brugte vores Websted eller App, mens du var eller er mindreårig.

3.7.2 Du afgiver en ordre på vores Websted eller App ved at udfylde og indsende et medicinsk onlinespørgeskema, som gennemgås og vurderes af en læge. Lægen kan derefter udskrive en recept, som vores apotek i Storbritannien udleverer efter. Læs og kontrollér din ordre, inden du sender den.

3.7.3 Når du afgiver din ordre ved afslutningen af onlinekøbsprocessen, anerkender vi det via e-mail. Denne anerkendelse betyder imidlertid ikke, at din ordre er blevet godtaget.

3.7.4 Vi kan kontakte dig for at sige, at vi ikke godtager din ordre. Det kan være i kraft af, men ikke begrænset til, følgende grunde:

a) Vi kan ikke autorisere din betaling;

b) Du må ikke købe produkterne eller tjenesterne af os;

c) Lægen henviser dig til din huslæge eller praktiserende læge;

d) Du har bestilt for mange produkter eller tjenester inden for et bestemt tidsrum, eller

e) Der har været fejl i produkternes eller tjenesternes pris eller beskrivelse.

3.7.5 Vi accepterer først din ordre, når vi e-mailer dig for at bekræfte dette. På dette tidspunkt vil en juridisk bindende kontrakt være på plads mellem dig og os, mellem dig og lægen og mellem dig og det godkendte apotek.

Bemærk venligst, at vi ikke sælger og leverer produkterne til dig, og vi er ikke ansvarlige for at sende eller arrangere levering af produkterne til dig, og hvis du vælger at købe produkterne fra det godkendte apotek eller et andet apotek efter eget valg, du accepterer deres generelle vilkår og betingelser, og du accepterer, at dit køb af produkterne og leveringen af ​​produkterne til den adresse efter dit valg vil være underlagt de generelle vilkår og betingelser for det Godkendte Apotek eller ethvert andet apotek efter dit valg.

3.7.6 Hvis vi ikke kan stille visse produkter til rådighed, kan vi blive nødt til at erstatte dem med alternative produkter af tilsvarende eller bedre standard og værdi. I dette tilfælde vil vi kontakte dig, hvis vi har til hensigt at gøre dette, men det kan ikke altid lade sig gøre. Du kan nægte at modtage sådanne substituerende varer, i så tilfælde vil vi tilbyde dig refusion eller erstatningsvarer og lade dig vide, hvor længe et sådant tilbud forbliver åbent.

3.7.7 Produkternes emballage kan være anderledes end vist på Webstedet.

3.7.8 Der opkræves for behandlinger i henhold til hver ordineret vare til den pris, der er anført på vores Websteder eller på vores App på tidspunktet for udleveringen af produkterne.

3.7.9 Intet i denne Aftale berører dine juridiske rettigheder i henhold til de forskellige relevante retsakter.

3.8 Betaling

3.8.1 Vi accepterer følgende betalingskort: Visa, Visa Electron, MasterCard og American Express. Vi accepterer også check, der skal udstedes til Hexpress Healthcare Limited. Hvis du vil vide mere om de tilgængelige betalingsmetoder, kan du

3.8.2 Vi vil gøre alt, hvad vi med rimelighed kan, for at sørge for, at alle oplysninger du giver os, når du skal betale for produkterne, er sikret ved hjælp af en krypteret sikker betalingsmekanisme. Men i mangel af uagtsomhed fra vores side kan vi ikke holdes juridisk ansvarlige over for dig for eventuelle tab, du måtte lide, hvis en tredjepart opnår uautoriseret adgang til nogen oplysninger, som du giver os.

3.8.3 Dit kreditkort eller betalingskort debiteres kun, når enten din recept sendes til et apotek efter eget valg, eller produkterne udleveres og sendes til dig af det godkendte apotek.

3.8.4 Alle betalinger med betalingskort skal attesteres af den pågældende kortudsteder.

3.8.5 Prisen på produkterne er:

a) I pund sterling (£)(GBP) eller

b) I en anden europæisk valuta eller ikke-europæisk valuta og

c) Eksklusive moms (for EU-ordrer, hvis relevant). Du bliver ansvarlig for at betale moms.

3.8.6 Du vil være ansvarlig for at betale moms, hvor det er relevant.

3.8.7 Leveringsgebyrerne vil blive opkrævet af os, når du betaler for din ordre som agent for det godkendte apotek og vil blive videregivet til dem. Tilsvarende vil leveringsgebyrerne blive opkrævet af os, når du betaler for din ordre som agent for ethvert andet apotek efter eget valg, forudsat at det pågældende apotek har givet os deres forudgående samtykke til, at en sådan gebyropkrævning finder sted. Det godkendte apotek eller ethvert andet apotek efter dit valg vil udføre deres levering af dine produkter til dig under en separat kontrakt mellem dig og dem. Kontrakten mellem dig og os omfatter ikke salg af produkterne og eventuelle leveringsydelser.

3.8.8 Bemærk venligst, at du er ansvarlig for betaling og moms eller andre afgifter (hvis relevant). Hvis du befinder dig i EU/EØS, og du køber produkter fra det godkendte apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg, skal du sikre dig, at dine bestilte produkter er kompatible med lovgivningen i dit land.

3.9 Tilvejebringelse og refusion

Tilvejebringelse

3.9.1 Produkterne vil blive leveret til dig af, og du vil være bundet af leveringsbetingelserne for, det godkendte apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg.

Fortrydelses- og refusionsret

3.9.2 I lyset af typen af ​​produkter og tjenester, der tilbydes på eller via vores websted, har du ingen automatisk ret til at fortryde. Læs venligst de generelle vilkår og betingelser for det godkendte apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg.

3.9.3 Vi kan annullere din ordre til enhver tid, med øjeblikkelig virkning, efter at have givet dig besked, og vi kan annullere en ordre, før udlevering af produkter eller levering af tjenester finder sted. Hvis vi annullerer en ordre, og du har betalt på forhånd, men produkterne eller tjenesterne endnu ikke er blevet leveret til dig, vil enhver refusion være underlagt disse juridiske vilkår og de generelle vilkår og betingelser for det godkendte apotek eller ethvert andet apotek efter eget valg. Du vil ikke være berettiget til refusion, hvor levering af produkter og tjenester forhindres, forsinkes eller hindres på grund af en handling, du har truffet, eller af årsager uden for vores kontrol eller uden forbindelse med os og/eller det godkendte apotek.

3.9.4 Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at du ikke vil blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3.9.5 Hvis denne aftale afsluttes, vil det ikke påvirke vores ret til at modtage penge, som du skylder os i henhold til denne aftale.

4 Ejerskab og Immaterielle rettigheder

4.1 Vi ejer Webstedet og Appen og alle Immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, alt Indhold. Immaterielle rettigheder betyder rettigheder såsom: ophavsret, varemærker, domænenavne, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og alle andre Immaterielle rettigheder af enhver art, uanset om de er registrerede eller uregistrerede (noget sted i verden). Vi forbeholder os alle vores rettigheder for al intellektuel ejendom i forbindelse med disse Juridiske vilkår. Det betyder for eksempel, at vi forbliver ejere af dem og frie til at bruge dem, som vi finder passende.

4.2 Alt materiale indeholdt i og præsenteret på vores Websted eller App, inklusive, men ikke begrænset til, tekst og grafik er underlagt vores ophavsret og lignende rettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Vi forbeholder os alle rettigheder til det og forbyder strengt al uautoriseret brug eller kopiering. Alle lovmæssigt autoriserede rettigheder til at udskrive eller downloade er strengt begrænset til din egen personlige brug. Intet materiale kan imidlertid anvendes til noget kommercielle formål overhovedet.

4.3 Brugen af alle varemærker på vores Websted eller App er strengt forbudt, medmindre du har vores forudgående skriftlige tilladelse. Eventuelle kopier af siderne på vores Websted eller App, som du gemmer på en hvilken som helst måde, må kun anvendes til efterfølgende visning eller til udskrivning af udtræk til personlig brug. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt på skrift, må du ikke oprette en database i nogen tænkelig form af disse websider.

4.4 Du indvilger i ikke at ændre, forsøge at omgå eller slette nogen meddelelser indeholdt i vores Websted eller App (herunder alle meddelelser om intellektuel ejendom) og navnlig alle digitale rettigheder eller andre sikkerhedsteknologier indlejret eller indeholdt i vores Websted eller App.

4.5 Intet i disse Juridiske vilkår giver dig nogen juridiske rettigheder på vores Websted eller App udover det, der er nødvendigt for at du kan få adgang til vores Websted eller App.

5 Software

5.1 Software kan stilles til rådighed for dig til download for at hjælpe vores Websted eller App til at fungere bedre. Du må kun bruge sådan software, hvis du indvilger i at være bundet af de vilkår og betingelser, der gælder for sådan software (dette kaldes også for en "slutbruger-licensaftale" eller "EULA"). Du vil blive gjort bekendt med eventuelle vilkår og betingelser, der gælder for softwaren, når du forsøger at downloade den. Hvis du ikke accepterer sådanne vilkår og betingelser, kan du ikke downloade softwaren. Du skal læse alle vilkår og betingelser omhyggeligt for at beskytte dine egne interesser (de kan indeholde bestemmelser om, hvad dit juridiske ansvar er, når du bruger software, hvad softwareudbyderens juridiske ansvar er, og bestemmelser, der begrænser en softwareudbyders juridiske ansvar over for dig).

5.2 Al sådan software er udelukkende til din personlige brug på en ikke kommercielt funderet måde.

5.3 Brug af softwaren på en retsstridig måde (såsom gengivelse eller omfordeling af den på en måde, der er i modstrid med disse Juridiske vilkår og alle andre, der gælder for den) er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i civilretlige og strafferetlige sanktioner.

6 Indberetning af oplysninger til vores Websted

6.1 Selvom vi søger at sikre, at vores Websted og App er sikre, kan vi ikke garantere sikkerheden for oplysninger, som du leverer til os, og derfor kan vi ikke garantere, at de holdes fortrolige. Af den årsag bør du ikke give os nogen patenterbare ideer eller patentansøgninger, reklame- eller marketingsforslag, prototyper eller andre oplysninger, som du anser for fortrolige og kommercielt følsomme eller værdifulde ("Uønskede indsendelser"). Selvom vi værdsætter din feedback, indvilger du i ikke at indsende nogen Uønskede indsendelser.

6.2 Vi kan benytte alle Uønskede henvendelser, som vi finder det passende på et gratis grundlag (husk, at vi ikke kan vide, om disse oplysninger er fortrolige, kommercielt følsomme eller værdifulde, da vi ikke overvåger vores Websteder for at kontrollere for disse sager). Vi vil således ikke være juridisk ansvarlige for at holde eventuelle Uønskede indsendelser fortrolige, og vi vil heller ikke være juridisk ansvarlige over for dig eller nogen andre for nogen anvendelse af sådanne Uønskede indsendelser.

6.3 Vi kan videregive dine oplysninger til en tredjepart som del af et salg eller børsintroduktion af vores aktiver eller alle vores datterselskaber, afdelinger eller søsterselskaber eller som følge af en ændring i kontrollen af os eller alle vores søsterselskaber, datterselskaber eller afdelinger eller som forberedelse til enhver af disse begivenheder. Alle tredjeparter, hvortil vi overfører eller sælge aktiver, vil have ret til fortsat at anvende personoplysningerne og de andre oplysninger, du giver os, på en måde, som er fastlagt i denne Aftale.

6.4 Ved at bruge vores Websted eller App og give os dine oplysninger angiver du dit samtykke til, at vi, vores gruppe og tredjeparter kan indsamle og bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med disse Juridiske vilkår.

6.5 Vi vil kun bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, lovligt og i overensstemmelse med de relevante love.

7 Nøjagtigheden af oplysninger og Webstedets tilgængelighed

7.1 Vi fremstiller ikke og fremsætter ingen garanti med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller fortsat levering af nogen oplysninger på vores Websted eller App. Selvom vi forsøger at sikre, at vores Websted og App er nøjagtige, opdaterede og fri for virus, kan vi ikke love, at de er det. Desuden kan vi ikke garantere, at vores Websted og App vil være passende eller velegnede til alle formål. Enhver lid , du sætter til oplysninger på vores Websted eller App, er på din egen risiko.

7.2 Vi kan til enhver tid suspendere eller afbryde driften af vores Websteder, som vi finder det passende.

7.3 Alt indhold leveres kun til din generelle orientering og for at informere dig om os, vores produkter og nyheder, egenskaber, tjenester og andre websteder, som kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller anden form for rådgivning og bør ikke anvendes til noget formål.

7.4 Selvom vi forsøger at sikre, at vores Websted er tilgængelig for dig, lover vi ikke, at vores Websted er tilgængeligt på alle tidspunkter, og vi lover heller ikke, at du kan bruge vores Websted uafbrudt.

9 Begrænsning af vores ansvar

9.1 Bortset fra alt ansvar, som vi ikke kan udelukke de jure (såsom i forbindelse med dødsfald eller personskade) er vi ikke juridisk ansvarlige for nogen:

9.1.1 Tab, der:

a) Ikke var til at forudse for dig og os, da denne Aftale blev indgået, og

b) Som ikke er blevet forårsaget af noget brud fra vores side;

9.1.2 Driftsmæssige tab og

9.1.3 Tab for ikke-forbrugere.

9.2 Enhver lid, du sætter til noget materiale på vores Websted eller App, vil være på din egen risiko. Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, men uden nogen forpligtelse, at foretage ændringer eller forbedringer af eller tilbagetrække eller rette alle fejl og udeladelser i alle dele af materialet uden varsel.

9.3 Vores tjenester og oplysninger udgør ikke nogen form for råd eller anbefaling fra os, og det er ikke hensigten, at du skal følge dem, når du foretager nogen specifik medicinsk eller anden beslutning. Relevant uafhængig lægehjælp bør indhentes, før du foretager en sådan afgørelse.

9.4 Vores tjenester og materialerne på vores Websted leveres af os "som de er og forefindes", og vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier (i henhold til bestemmelse 3.5.2 ovenfor), udtrykkeligt eller stiltiende, i det omfang det tillades af gældende lov.

9.5 I den videst tilladte udstrækning i gældende lovgivning udelukker vi hermed ansvar for alle erstatningskrav, tab eller skader af nogen art overhovedet i forbindelse med vores tjenester, produkter, oplysninger og materialer, som du modtager fra os, herunder uden begrænsning direkte, indirekte eller afledte tab eller skader, Ovennævnte vil gælde, uanset om sådanne erstatningskrav, tab eller skader opstår i eller uden for kontrakt, forsømmelighed, i medfør af lov eller på anden vis.

9.6 Vores Websted og App kan ses eller tilgås uden for Storbritannien. De må imidlertid ikke anvendes på steder, hvor en anden jurisdiktions lov fastlægger din brug af vores Websted eller App. Vi kan ikke garantere, at al dokumentation på vores Websted eller App kan bruges overalt uden for Storbritannien, eller at brugen af disse dokumenter vil overholde gældende lovgivning på steder uden for England og Wales’ jurisdiktion. Adgang til vores Websted eller App fra områder, hvor deres indhold er ulovligt, er forbudt i henhold til disse Juridiske vilkår. Vi accepterer ikke noget ansvar for nogen hændelse, der opstår ved din brug af vores Websted eller App fra steder uden for Storbritannien.

9.7 Dit besøg på og brug af vores Websted eller App og alle tvister vedrørende erstatningsansvar er underlagt disse ansvarsfraskrivelser ifølge bestemmelse 9 og lovgivningen i England og Wales.

10 Privatlivserklæring

10.1 Dit privatliv og personoplysninger er vigtige for os. Alle personoplysninger, som du giver os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, som forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, hvordan og hvorfor vi indsamler, opbevarer, bruger og deler sådanne oplysninger, dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, og hvordan du kontakter os og tilsynsmyndighederne, hvis du har en forespørgsel eller klage vedrørende brugen af dine personoplysninger.

10.2 Vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, og til at bruge teknologi til at forbedre din onlinesikkerhed. Før du bruger visse områder af vores Websted eller App, beder vi dig om at registrere dig ved kræve, at du indtaster dine personoplysninger, herunder følsomme persondata. Vi udleverer ingen personligt identificerbare oplysninger indsamlet på denne måde til nogen tredjepart uden dit forudgående samtykke. Vi vil kun bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, lovligt og i overensstemmelse med gældende love.

10.3 I forbindelse med ovennævnte personfølsomme data giver du os ved at acceptere denne aftale udtrykkeligt samtykke til at indsamle og offentliggøre sådanne data til udvalgte parter, herunder tredjeparter. Vi vil begrænse indsamlingen og brugen af disse oplysninger til det minimum, der kræves for at levere, udvikle og forbedre vores tjenester og andre muligheder og bedre administration af Lægens konsultation.

10.4 De personoplysninger, vi har, beholdes forsvarligt i overensstemmelse med vores interne sikkerhedspolitik og lovgivningen og for at sikre, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, meddeler vi disse retningslinjer for privatliv til alle vores ansatte.

10.5 Vores Websted og App kan indeholde links til andre websteder eller apps. Men vi deler aldrig dine personoplysninger med disse websteder eller apps og er ikke ansvarlige for deres praksis til beskyttelse af privatliv. Vi opfordrer dig til at stifte bekendtskab med privatlivspolitikkerne på disse websites eller apps. Således gælder denne Privatlivserklæring og vores Privatlivspolitik kun for vores Websted og App og ikke til tilknyttede hjemmesider eller apps.

10.6 Ved kreditkortbetalinger bruger vi en sikker SSL/256-bitkryptering.

10.7 Der bruges cookies på vores Websted for at forbedre kvaliteten.

10.8 I overensstemmelse med den britiske lov om privatlivets fred og elektronisk kommunikation, der trådte i kraft den 11. december 2003, sender vi ikke tilfældige marketings-e-mails (fra tredjepart) til personlige e-mail-adresser (spam).

10.9 Denne Privatlivserklæring gælder kun for oplysninger indsamlet fra dig under besøg på vores Websted eller App. Ved at bruge vores Websted eller App indvilger du i vilkårene i denne Privatlivserklæring og vores Privatlivspolitik.

10.10 Du giver os til enhver tid tilladelse til at bruge alle metoder, vi finder nødvendige, til at verificere din identitet og kreditværdighed hos enhver tredjepartsudbyder af oplysninger, og du giver samtykke til, at din identitet verificeres ved hjælp af kreditdataoplysninger indhentet på vores vegne af tredjepartsudbydere, som vi kan bruge fra tid til anden.

10.11 Dit besøg på og brug af vores Websted eller App og alle tvister vedrørende privatliv er underlagt denne Privatlivserklæring og lovgivningen i England og Wales.

11 Begivenheder, vi ikke er herre over

Vi er uden ansvar over for dig for alle krænkelser af disse Juridiske vilkår forårsaget af en hændelse eller et forhold, vi ikke med rimelighed er herre over, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouter eller andre arbejdskonflikter, nedbrud af systemer eller netværksadgang eller oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

12 Ændring

Ingen ændringer af disse Juridiske vilkår er gyldige og har ingen gyldighed, medmindre de er skriftligt godkendt af os. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre disse vilkår. Vores nye Juridiske vilkår vil blive vist på vores Websted og App, og ved fortsat at bruge og tilgå vores Websted eller App efter sådanne ændringer indvilger du i at være bundet af alle ændringer foretaget af os. Det er dit ansvar fra tid til anden at kontrollere disse Juridiske vilkår for at verificere sådanne ændringer.

13 Tvister

13.1 Vi vil forsøge at løse eventuelle tvister med dig hurtigt og effektivt ved hjælp af vores interne klagebehandlingsprocedure.

13.2 Kontakt os venligst hurtigst muligt, hvis du er utilfreds med produkterne, vores tjenester og andre forhold.

13.3 Hvis du er utilfreds med resultatet af din klage, kan du besøge den britiske borgerrådgivnings hjemmeside www.citizensadvice.dk eller ringe på +44 3454040506. Du kan også kontakte den britiske lægemiddelstyrelse(https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency) .

14 Tredjepartsrettigheder

Ingen andre end en part i denne aftale har ret til at håndhæve nogen vilkår i denne aftale.

15 Automatisk gentagelsesrecepttjeneste

15.1 Med vores Automatisk gentagelsesrecepttjeneste ("ARPS") kan du fortsætte behandlingen uden afbrydelse (mellem de af vores Læger fastsatte evalueringsdatoer) via kontinuerlig levering af dit lægemiddel i forlængelse af opnåelse af gentagelsesrecepter fra vores Læger ("ARPS-abonnement"). Recepter er Lægers skriftlige fuldmagter til, at patienter kan købe receptpligtig medicin fra vores apotek. I henhold til et ARPS-abonnement kan du få gentagelsesrecepter med rabat fra vores Læger. Vi vil forsyne dig med dit Automatisk gentagelsesreceptprodukt ("APP") med mellemrum i overensstemmelse med dit valg og underlagt Lægernes anbefalinger og vil debitere dit betalingskort. Ved at købe en APP af os giver du os tilladelse til at debitere dit betalingskort på et aftalt periodisk tilbagevendende grundlag med et bestemt beløb med bestemte intervaller, du vælger, og anbefalet og godkendt af Læger. Bemærk, at nogle behandlinger kun er tilgængelige i henhold til ARPS. Bemærk også, at vores samlede tjeneste består af læge- og apotekstjenester (konsultation, recept, lægemiddel og udlevering), og gebyrerne, som vises på vores Websted, dækker vores samlede omkostninger.

15.2 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at skrive til [email protected] eller via afsnittet "Administrer min recept” i det tildelte patientområde. Når dit abonnement er annulleret, vil du have tilbagekaldt din betalingsmyndighed til os, og vi vil ikke debitere dit betalingskort yderligere eller udlevere nogen produkter til dig. Skulle dit betalingskort udløbe eller af andre årsager ikke fungere, og du ikke har angivet ajourførte betalingsoplysninger, vil vi automatisk slette dit abonnement, og hvis der allerede er leveret produkter til dig, og dit kort allerede er blevet debiteret, vil vi ikke kunne tilbyde dig en refusion. Bemærk, at bestemmelserne i bestemmelse 3 gælder for refusioner vedrørende dit ARPS-abonnement. Bemærk desuden, at dit ARPS-abonnement vil blive annulleret, hvis vores Læger konstaterer, at dette ARPS-abonnement ikke længere er nødvendigt eller relevant for behandlingen af din tilstand, og denne Aftales bestemmelser om annullering vil finde anvendelse.

16 Jurisdiktion

Denne Aftale og alle handlinger, transaktioner, tvister og kontroverser, der opstår i henhold eller i relation hertil og alle parternes rettigheder og pligter er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen (og ikke lovvalgsreglerne) i England og er underlagt domstolene i England og Wales’ enekompetence.

June 2022