Forside / Erektil dysfunktion

Hvad skyldes rejsningsproblemerne?

Når en mand får rejsning, sker det ved at de små pulsårer i penis udvider sig ved seksuel stimulering. Dette øger blodtilstrømningen til penis, hvilket får den til at svulme op og samtidig afklemme de blodårer, som ellers fører blodet væk fra penis igen. Herved vokser både længden og omkreds indtil penis er fuldt erigeret.

Har man rejsningsproblemer, så er det netop denne blodtilstrømning, der ikke fungerer optimalt. Enten kan blodtilstrømningen ikke fastholdes i penis, så blodet løber tilbage igen, eller også kan der slet ikke opnås en øget tilførsel af blod. Derved varer rejsningen kun kort tid eller udebliver helt. Dette skyldes, at enten blodkar, nerver til penis eller svulmelegemerne ikke fungerer normalt.

Hvordan opstår en erektion

cGMP og PDE5

Mere medicinsk forklaret, så forårsages potensproblemer af interaktionen mellem to stoffer, som findes naturligt i kroppen. Disse hedder cGMP og PDE5. cGMP (cyklisk guanosinmonofosfat) er det stof, som får muskelcellerne til at slappe af, så blodkarrene udvides og blodtilstrømningen øges. Derimod er PDE5 det stof, som nedbryder cGMP, og normalt vil dette først ske efter udløsning. Men hvis PDE5 produceres i for stor mængde, vil der blive nedbrudt for meget cGMP til, at rejsningen kan opnås og/eller fastholdes længe nok til at opnå tilfredsstillende udløsning. Potensmidler som Viagra og Cialis virker som PDE5-hæmmere, så cGMP ikke nedbrydes for tidligt.

Der kan være forskellige grunde til, at man får rejsningsproblemer. Er problemerne fysiske, skyldes rejsningsbesværet procentmæssigt set følgende grunde:

 • Åreforkalkning: 40 %
 • Sukkersyge: 30 %
 • Medicin: 15 %
 • Operationer i det lille bækken: 6 %
 • Nervemæssige: 5 %
 • Øvrige: 4 %

Hyppige årsager til manglende potens

En stor del af den mandlige befolkning har prøvet, hvordan det er, når potensen svigter. For mænd over 40 år er det så meget som halvdelen. For nogle sker det blot en enkelt gang eller to, mens det for andre er en langvarig lidelse. Ofte er rejsningsproblemer relateret til andre lidelser eller livsstilsrelateret. Her får du en liste over de mest udbredte faktorer, der kan være årsag til impotens.

Den mest almindelige årsag til, at penis ikke kan opnå fuld erektion, er åreforkalkning og dermed dårligt blodomløb. Således kan der ikke komme øget blodtilførsel, som ellers er det, der får penis til at svulme op. Dette er tilfældet for omkring 65 % af mænd med rejsningsproblemer. Ud over aldersbestemte årsager kan problemerne skyldes:

Diabetes / sukkersyge og manglende potens

Diabetes bliver desværre mere og mere fremherskende som følge af forkert og for fed kost. Diabetes er samtidig en af de mest fremherskende – fysiske – årsager til manglende potens. Forskning viser, at tre ud af fire mænd med diabetes vil opleve impotens i større eller mindre grad inden for 10 år.

Rygning, alkohol og stofmisbrug – og dårlig livsstil generelt

Det er ikke nogen hemmelighed, at livsstil også spiller en rolle, når det kommer til potensen eller mangel på samme. Hvis du ryger eller drikker meget, eller du er (mis)bruger af andre rusmidler, kan det have indflydelse på din potens. Det skyldes, at livsstilvilkårene påvirker blodgennemstrømningen i din krop og gør, at du ikke længere har så nemt ved at få erektion.

Hvis du spiser forkert og aldrig rører dig, så sætter det sig typisk også andre steder end på sidebenene; nemlig på potensen. Ved at ændre livsstil ved at dyrke motion, stoppe med at ryge og reducere alkoholindtaget, får din erektion også bedre vilkår.

Manglende potens relateret til alder

Det er mere sandsynligt, at mænd i 60'erne lider af impotens end mænd i 40'erne. Alderen har desværre betydning for potensen.

Hvilke mænd bliver påvirket af impotens

Operationer

Har du gennemgået en operation eller strålebehandling for fx prostata-cancer, kan det medføre impotens.

Medicin med manglende potens som bivirkning

Visse typer medicin kan medføre manglende potens. Især antidepressiva er den store skurk, når det kommer til manglende erektion. Impotensen er dog sjældent blivende, når den skyldes medicinering.

Psykiske årsager til impotens

I andre tilfælde kan impotens være resultatet af lav selvtillid og selvværd. Den erektile dysfunktion vil dermed være relateret til psykiske faktorer frem for fysiske. De fleste psykiske årsager til impotens er relateret til livsstil og levevilkår såsom arbejdspres, stress, angst, spænding, bivirkninger af medicin eller søvnproblemer. Impotens ses også tit i forbindelse med depression, som har tendens til at ramme kroppen på flere fysiske områder, herunder også seksuelt.

Rejsningsproblemer kan desuden skyldes konflikter i parforholdet såsom jalousi, usikkerhed, manglende sexlyst til partneren og præstationsangst. Traditionelt set skal manden leve op til et ideal som elsker, og han har både ansvaret for sin egen og kvindens seksuelle oplevelse. Dette kan føre til angst, som kan resultere i manglende rejsning ved selve agten, og det er faktisk en helt normal reaktion ved indledningen af et nyt forhold.

Hvis en ny partner giver problemer med at få eller opretholde rejsning, vil rejsningsproblemerne i langt de fleste tilfælde forsvinde efterhånden, som begge parter bliver mere trygge ved hinanden. Det kan dog ske, at angsten vedbliver, fordi begge har svært ved at skabe tryghed i forholdet. I sådanne tilfælde kan frygten for igen at opleve et nederlag konstant vokse – og dermed også rejsningsproblemerne – så det kan være svært at komme ud af den onde cirkel. Potenspiller virker også effektivt ved psykisk relaterede problemer med rejsning, men skyldes det traumer, er det tilrådeligt at starte med terapi først.

Potenspiller som Cialis, Levitra og Viagra har en effektiv virkning som PDE-5-hæmmere mod så godt som alle potensproblemer. Du kan læse mere om vores behandlinger nedenfor.

Diagnosticering og symptomer på impotens

Impotens defineres helt overordnet set som en mands manglende evne til at få rejsning og dermed også til at gennemføre et samleje. Der findes dog herunder to forskellige former for impotens, hvor primær impotens definerer tilstanden hos mænd, der aldrig i deres liv har kunnet opnå en erektion, mens den sekundære impotens omhandler en situation, hvor rejsningsproblemet opstår i løbet af livet

Impotens er også kendt som erektil dysfunktion (ED) eller mandlig seksuel dysfunktion, mens også rejsningsproblemer og rejsningsbesvær beskriver mandens manglende evne til at have eller fuldføre et samleje.

Mange mænd vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve en form for potensproblemer. Det kan være impotens eller relaterede seksuelle problemer som manglende udløsning eller for tidlig sædafgang. Dette hører alt sammen under sekundær impotens. De milde, forbigående former for sekundær impotens forekommer hos mere end halvdelen af den mandlige befolkning på et tidspunkt i deres liv, og det er for eksempel meget almindeligt at få rejsningsproblemer på grund af stress eller stort alkoholindtag.

Sekundær impotens anses da også som et fænomen, der ligger inden for rammerne for normal seksuel adfærd. Derimod er den primære impotens langt mindre udbredt blandt mænd, men relaterer sig til sygdomme som bl.a. sukkersyge og vil derudover typisk være aldersbetinget og stige i forekomst hos mænd fra 40 år og opefter.

Impotens - tidligt tegn på hjerteproblemer?

Risikoen for at få potensproblemer stiger i takt med, at man bliver ældre. Ifølge forskning inden for området kan det skyldes, at blodkarrene, der forsyner penis med blod, forsnævres med alderen, hvilket derfor gør det sværere at få blod ud i penis. Dette gør det svært at få og fastholde en erektion.

Forskning afslører, at hvis du lider af åreforkalkning i en del af kroppen, så er din risiko for at have åreforkalkning andre steder i kroppen markant forøget. Derfor kan impotens altså være et tegn på hjertelidelser, og det vurderes, at impotens kan forekomme, som symptom på dette, i op til tre år før du oplever nogle symptomer på hjertelidelser.

Grunden til, at impotens viser sig før andre symptomer, er fordi blodkarrene i penissen er meget smallere end blodkarrene i resten af kroppen. Problemer med åreforkalkning vil derfor være tilbøjeligt til at vise sig som impotens, før man får andre symptomer på hjerte-kar-sygdomme.

Forebyg rejsningsproblemer

Mange mænd vil på et tidspunkt i løbet af livet blive påvirket af problemer med potens i større eller mindre grad. Rejsningsbesværet opstår ofte, når man bliver ældre, men også unge mænd i 20'erne og 30'erne kan opleve ikke at kunne få erektion. Det kan være mange årsager til dette, både mentale og fysiske grunde. Men problemerne kan i høj grad forebygges med den rette livsstil. Overvægt og rygning er en af de hyppigste årsager til impotens. Derfor kan det første skridt for at undgå impotens være at stoppe med at ryge, spise sundt og dyrke motion. Derved styrker man kredsløbet og blodcirkulationen, så blodtilførslen til penis forbedres.

Forebyg rejsningsproblemer

Selvom man følger ovenstående råd, er det dog ingen garanti for, at man aldrig vil opleve rejsningsproblemer, men det mindsker risikoen. Skulle man alligevel få problemer med at opnå erektion, kan potenspiller være en effektiv løsning. Potensmidler er såkaldte PDE5-hæmmer der øger blodtilførslen til svulmelegemerne i penis.

Rejsningsproblemer og behandling

Ligesom der kan være en bred vifte af årsager til rejsningsbesvær, er der også mange forskellige typer behandling. Det kan bl.a. omfatte:

 • Potenspiller (PDE5-hæmmere)
 • Terapi og rådgivning – herunder parterapi, individuel samtaleterapi eller fx bearbejdning af et traume, evt. fra barndommen
 • Injektioner i penis, vakumpumpe eller pubisring

Impotensbehandlinger

Behandling med potenspiller

Oplever man problemer med at opnå eller opretholde erektion, er det første skridt mod at blive behandlet at søge læge. Her kan man få fastlagt årsagen til at rejsningsproblemerne. Dette er vigtigt at få gjort for at kunne modtage den mest effektive behandling.

Hvis ikke det ligger nogen alvorlige årsager til grund for rejsningsbesværet, vil behandlingen ofte bestå af potenspiller (PDE5-hæmmere). Potensmidlerne virker ved at øge blodtilførslen til svulmelegemerne i penis og bremse blodafløbet, så det bliver muligt at opnå rejsning og samtidig forhindre at erektionen falder igen inden udløsning er opnået. Derved kan de fungere som behandling af impotens, hvor enten mentale eller fysiske årsager er grunden til rejsningsbesvær.

Potenspillerne kan få sexlivet til at fungere optimalt igen, og dermed øge livskvaliteten samt styrke et eventuelt parforhold. Dette gælder også ved flere psykiske grunde, hvor der naturligvis skal tages fat i problemernes kerne, f.eks. med terapi afhængigt af problemets dybde. Men potenspiller som Viagra, Cialis og Levitra kan være med til at få sexlivet skubbet i gang igen, så de mentale barrierer overvindes.

Impotensbehandling online

Lider du af rejsningsproblemer i mere eller mindre alvorlig grad, kan potenspiller være en gavnlig løsning for dig. Alle potenspiller er receptpligtige, hvilket betyder, at du skal have udskrevet en recept fra en læge, før du kan købe behandlingen. Mange mænd bryder sig dog ikke om at henvende sig ved sin praktiserende læge og sidde ansigt til ansigt omkring rejsningsproblemer.

Derfor tilbyder 121doc mulighed for at få både recept og behandling mod impotens online. Du skal blot udfylde vores skriftlige online konsultation, der indeholder spørgsmål omkring din helbredsmæssige og medicinske tilstand. Dine svar vil herefter blive gennemgået af en af vores tilknyttede privatlæger, der ud fra konsultationen vil afgøre, hvorvidt du egner dig til den valgte behandling. Er der ingen problemer, vil lægen udskrive en recept og sende den til vores apotek. Her bliver bestillingen pakket og afsendt i en diskret pakke, der ikke afslører noget om indholdet.

Vi leverer til hele Danmark og store dele af EU. Bestiller du inden kl. 17:30, kan du oven i købet modtage bestillingen allerede næste hverdag.

De mest populære impotensbehandlinger online

Er du i tvivl om, hvilken potenspille der er den bedste til dig, kan du læse mere om hver enkelt behandling ved at klikke på nedenstående behandlinger. Er det første gang du prøver potenspiller eller ønsker du at prøve et nyt potensmiddel, kan du prøve vores Impotens prøvepakke. Her har du mulighed for at prøve Viagra, Cialis og Levitra, så du kan finde den behandling, der har den bedste effekt.

Se alle behandlinger

 • Godkendt af en læge
 • Inkluderer recept
 • Levering næste dag inkluderet
Hurtigtvirkende

Alle tre behandlinger fungerer hurtigt efter at have taget dem:

 • Viagra fungerer på 30 minutter og varer i 4 timer.
 • Sildenafil er en billigere, generisk version af Viagra. Det tager også 30 minutter og varer i 4 timer.
 • Spedra virker hurtigere og varer i 6 timer.

Hvis du ved hvad du vil, kan du starte ordreprocessen.

Hvis du stadig er usikker, skal du klikke på knappen Giv mig råd for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Viagra
Priser fra:
535 kr.
Sammenlign
Spedra
Priser fra:
476 kr.
Sammenlign
Sildenafil
Priser fra:
523 kr.
Sammenlign
Længerevarende

Også kendt som 'weekendpillen', disse to behandlinger virker hurtigt og varer længere:

 • Cialis fungerer på 30 minutter og varer op til 36 timer.
 • Tadalafil er den generiske version af Cialis. Det fungerer også på cirka 30 minutter og varer op til 36 timer.

Hvis du ved hvad du vil, kan du starte ordreprocessen.

Hvis du stadig er usikker, skal du klikke på knappen Giv mig råd for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Cialis
Priser fra:
825 kr.
Sammenlign
Tadalafil
Priser fra:
429 kr.
Sammenlign
Vær spontan

Hvis du er okay med at tage en daglig pille, så giver disse behandlinger dig mulighed for at være spontan. Så skal du ikke tage en pille lige før sex.

 • Cialis Daily
 • Tadalafil Daily (den billigere, generiske version af Cialis Daily)

Hvis du ved hvad du vil, kan du starte ordreprocessen.

Hvis du stadig er usikker, skal du klikke på knappen Giv mig råd for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Cialis Daglig
Priser fra:
1760 kr.
Sammenlign
Minimale bivirkninger

Hvis du lider af tilstande som diabetes eller forhøjet blodtryk, er der stadig løsninger til rådighed.

Levitra findes i lave doser, men er stadig meget effektiv.

Hvis du ved hvad du vil, kan du starte ordreprocessen.

Hvis du stadig er usikker, skal du klikke på knappen Giv mig råd for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Vardenafil
Priser fra:
495 kr.
Sammenlign
Levitra
Priser fra:
740 kr.
Sammenlign

Spørgsmål

Hvad indgår i en online konsultation?
Bliver min konsultation gennemgået af en læge?
Hvad sker der efter jeg har bestilt min behandling?
Hvad er inklusivt i prisen?
Kan jeg bestille mere end én ordre ad gangen?
Hvilke leveringsmuligheder har jeg?
Er det sikkert at købe receptpligtig medicin online?
Hvordan finder jeg den bedste behandling til min tilstand?
Er jeres service diskret?
Hvad indgår i en online konsultation?

En online konsultation er et uddybende spørgeskema, der giver vores læger den nødvendige information til at kunne udstede medicin online. Vores konsultation inkludere spørgsmål omkring dit helbred (f.eks. blodtryk, nuværende og forhenværende tilstande) så vel som specifikke spørgsmål relateret til din udvalgte behandling. Vi spørger også efter relevante informationer til betaling og leveringen.

Alle spørgsmål er nødvendige og dine svar og detaljer bliver opbevaret sikkert hos os hvor ingen tredje part kan få fat i dem. Kun vores læger har adgang til de medicinske informationer, du oplyser.

Bliver min konsultation gennemgået af en læge?

Det er et juridisk og medicinsk krav, at en læge gennemgår alle fuldendte konsultationer. Vi har et team af interne læger og specialister, der sikre at din udvalgte behandling er sikker for dig at anvende. Alle dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, som kun ses af den relevante læge.

Bemærk venligst, at vi på ingen måde garanterer at vores læger godkender behandling.

Hvad sker der efter jeg har bestilt min behandling?

Din konsultation bliver sendt direkte til vores medicinske team, hvor den bliver gennemgået af en af vores læger.

Hvis din udvalgte behandling vurderes korrekt, vil lægen udstede en recept. Din recept sendes derefter til vores apotek hvor din behandling bliver ordineret, pakket og sendt til den oplyste adresse.

Hvad er inklusivt i prisen?

Alle priser hos 121doc dækker den fulde service og inkludere den medicinske konsultation, recept udstedelse, og levering næste hverdag. Der er derfor ikke nogle ekstra omkostninger og det er med til at gøre vores service overskuelig og let anvendelig.

Kan jeg bestille mere end én ordre ad gangen?

Ja, du kan, men det afhænger af, hvilke behandlinger du ønsker at bestille.

Visse medikamenter kan påvirke hinanden, og forårsage skadelige bivirkninger. Vores læger kan derfor afvise din bestilling af denne grund.

Du kan tilføje flere forskellige behandlinger til din indkøbskurv og fuldføre en konsultation for dem alle.

Hvis du ønsker at bestille en sekundær behandling (en anden medicin), skal du udfylde en separat online konsultation.

Hvilke leveringsmuligheder har jeg?

Vi tilbyder følgende muligheder for levering/afhentning:

 • Levering næste hverdag med UPS Express.
 • Denne leveringsmulighed har tilknyttet sporing så du kan følge behandlingen hele vejen hjem til dig og kan ankomme indenfor 24 timer.
 • UPS afhentningssteder er nu tilgængelige i Danmark.
 • Hent selv i London (-120kr)

Vælg denne mulighed hvis du ønsker selv at afhente din ordre fra vores apotek på 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH, UK. Apotekets afhentnings tider er fra mandag til fredag mellem 9:30 og 12:00 GMT.

Er det sikkert at købe receptpligtig medicin online?

For at være sikker på om du køber medicin online forsvarligt bør du identificere de nødvendige mærker, som burde være synlige på hjemmesiden du overvejer at bestille fra.

I Storbritannien og Europa er dette Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) og Quality Care Commission (CQC). Du kan finde vores certifikater her..

Hvordan finder jeg den bedste behandling til min tilstand?

Hvis du er usikker på hvilken medicin der bedst egner sig til dine behov, kan du starte med ordre processen og fuldføre konsultationen baseret på din tilstand.

Lægen vil derefter anbefale hvilken behandling der bedst passer til dig, baseret på de svar du giver.

Nogle behandler tilbyder også rådgivning efter du har besvaret spørgsmål vedrørende din livsstil og behov.

Er jeres service diskret?

Vores patients privatliv er af absolut vigtighed. Alle dine medicinske oplysninger opbevares sikkert og kan kun ses af vores registreret læger. Vi deler ikke nogle informationer med tredjeparter og vi tilses regelmæssigt af Britiske autoriteter så som Information Commissioner's Office (ICO).

Alle ordrer vises kun på fakturaer, kontoudtog osv. Som 'HHC Ltd'.