Brexit / Coronavirus Opdatering; Vores service er midlertidig upåvirket og acceptere alle ordre på alle behandlinger.
Telefon Live chat
Vores Kundeservice Team er tilgængelig nu: man.-fre. 9:00-18:00
 • Privat og fortrolig service
 • Ægte medicin
 • Komplet service - Ingen skjulte omkostninger
 • Levering næste hverdag
Forside / Rejsemedicin / Malaria

Malaria - infektionen, malariapiller og -medicin

Malaria-symptomer - og behandling med medicin online

Malaria er ofte et tema i forbindelse med rejsemål til eksotiske områder, hvor der kan formodes at være risiko for at blive ramt af malaria.

Malaria er en infektionssygdom. En malariainfektion kan føre en række alvorlige følgesygdomme og -komplikationer med sig, og skal man opholde sig i et risikoområde, er det derfor vigtigt at tilegne sig den korrekte viden om malaria og beskyttelse mod infektion inden afrejse.

Malariamedicin kan bestilles på 121doc, efter du har gennemført en online spørgeskema konsultation, som vil blive gennemset af vores tilknyttede læger. Derefter arrangerer denne udstedelse af recept og videresender det direkte til vores postorder apotek. Derfra bliver din ordre sent i diskret emballage, til en leveringadresse efter eget valg. Hvis du bestiller før kl 17:30, kan leveringen være næste hverdag.

Dr. Sarah Donald
Dr. Sarah Donald Klinisk Direktør

Online konsultationsservice for receptpligtig medicin

Vibradox pakke med 20 tabletter af 100 mg doxycyclin fra Sandoz
Doxycycline mod malaria
 • Vidradox kan anvendes forebyggende mod malaria
 • Indtag en dag før, under og 28 dage efter rejsen for beskyttelse
 • Doxycycline sælges under det engslske navn Doxycycline hos 121dos
Læs mere
Priserne starter fra 595.00 kr.
Malarone
Malarone 4.9(22 Anmeldelser)
 • Forebygger og bekæmper malariainfektion
 • Består af de to virksomme stoffer atovaquon og proguani
 • Behandler flere typer malariaparasitter, herunderPlasmodium falciparum
Læs mere
Priserne starter fra 1255.00 kr.

Grundlæggende om malaria og -medicin

Malaria er en infektionssygdom, som er udbredt over store dele af tropiske og subtropiske områder. Bliver man ramt af sygdommen, kan det have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, og en infektion kan i værste tilfælde være dødelig.

Sæt dig derfor grundigt ind i sygdommen, hvordan den overføres til kroppen, hvilke symptomer sygdommen fører med sig samt hvilke muligheder der eksisterer til forebyggelse og behandling af malaria

Mere om infektionssygdommen

statistik-tegn i sort og hvid

At malaria er en farlig infektion kan aflæses af gennerelle statikker omkring malaria og infektionens udbredelse:

 • Ca. 3,3 milliarder mennesker kan risikere at blive inficeret med malaria – det er halvdelen af klodens befolkning
 • Hvert år registreres der i omegnen af 500 millioner nye tilfælde af malaria
 • Af disse tilfælde ender op mod 2,7 millioner med dødelig udgang

Malaria-parasitten (Plasmodium) lever i hvirveldyrs røde blodlegemer. Til hvirveldyr hører blandt andet pattedyr, altså mennesker. Derudover lever malaria-parasitten også i en bestem myggeart, nemlig malariamyggen.

Malariamyg og overførsel af parasit

silhuet i sort og hvid af en malariamyg

Malariamyggen (Anopheles Gambia) findes og trives i områder med tropisk og subtropisk klima. Malariamyggen i sig selv er ikke farlig. Men det bliver myggen, hvis den har malaria-parasitten i blodet. Efter at malaria-parasitten er blevet overført til myggen, vil parasitten udvikle sig videre i myggens mavesæk. Derved eksisterer en smitterisiko og overførsel af malaria-infektion, når myggen stikker næste gang. Myggen stikker hovedsageligt fra solnedgang til solopgang.

Der findes fem former for malaria-parasitter. Disse former kan inddeles i to overordnede kategorier, nemlig god- og ondartede malaria:

Godartet malaria

 • Plasmodiumvivax
 • Plasmodium ovale
 • Plasmodiummalariae

En infektion med en godartet malariaparasit vil ikke umiddelbart med det første bringe nogle symptomer eller følgevirkninger med sig, og da en infektion med ikke giver større gener, kategoriseres Plasmodiumvivax, Plasmodium ovale og Plasmodiummalariae som godartede malariaparasitter.

Ondartet malaria

 • Plasmodiumfalciparum
 • Plasmodiumknowlesi

Plasmodiumfalciparum er direkte årsag til ondartet malaria. Plasmodiumknowlesi en er form for malaria-parasit, som først er blevet lægevidenskaben bekendt inden for de seneste par år. Indlednings er en infektion med Plasmodiumknowlesi ikke farlig, men da parasitten udvikler sig hurtigere end de fire andre parasittyper, anses den for at befinde sig i kategorien for ondartet malaria.

Malaria-områder og malaria-udbredelse

verdenskort i sort og hvid

Da malaria findes i tropisk og subtropisk klima, er det netop også i disse områder, at malaria er mest udbredt. Men derfor kan malaria-udbredelsen variere, og nogle kan malaria-områder kan derfor være mere ramt af malariamyg og dertilhørende infektionsfare, end tilfældet er med andre malaria-områder.

Skal man ud at rejse, og er ens destination et område, hvor der er en risiko for malaria, bør man undersøge forholdende nærmere inden afrejse. Nedenfor er de typiske rejsedestinationer, hvor der er risiko for malaria, oplistet og kort beskrevet:

Malaria i Thailand

Tropisk klima er idealt for malaria. Thailands klima er tropisk, og netop derfor findes parasitten i dette område. Selve omfanget af den ondartede malaria-udbredelse (Plasmodiumfalciparum) er ikke så omfattende i Thailand. Dette er i stedet den mere godartede malaria, Plasmodiumvivax.

Afrika

Da klimaet i Afrikas klima er tropisk omkring ækvator og subtropisk in den nordlige og sydlige del, er der gode forudsætninger for malaria, og i Afrika er især ondarter malaria udbredt.

Vietnam

Malaria i Vietnam er ikke så udbredt. Dog findes der enkelte områder, hvor malaria-myggen trives, og derfor eksisterer der således en risiko for malaria i Vietnam.

Sri Lanka

Sri Lankas placering nær ækvator gør, at landet har et ret stabilt subtropisk klima. Der er generelt en lille risiko for malaria på Sri Lanka. Dette er dog med undtagelse af enkelte områder, fx nord, hvor der er øget risiko for infektion i forhold til de andre områder.

Indien

Malaria i Inden er mest udbredt midt i landet. Dette skyldes, at klimaet varierer fra at være tropisk sydpå, mens det mod nord er mere tempereret. I smørhullet vil der derfor være risiko for malaria.

Ramt af malaria? Symptomer og andre gener

silhuet af medicinflaske

En infektion med malaria kan bringe nogle komplikationer med sig, som typisk vil kunne opleves i form af en række forskellige symptomer. Malaria findes i forskellige former, og i reglen vil de godartede malariaparasitter (Plasmodiumvivax, Plasmodium ovale og Plasmodiummalariae) ikke føre alvorlige følgevirkninger med sig. Derimod kan de ondartede parasitter (Plasmodiumfalciparum og Plasmodiumknowlesi) føre en række malaria-symptomer med sig. Hvis der er tale om ondartet malaria, kan symptomerne opleves som:

 • Feber og kulderystelser (feberen betyder typisk, at kropstemperaturen stiger til og 40 grader)
 • Stærk hovedpine og ømhed i kroppen
 • Utilpashed og generelle kropslige komplikationer
 • Kvalme, opkast og diarré
 • Nedsat blodtryk
 • Nyresvigt
 • Bevidsthedspåvirkning (også kaldet "hjernemalaria". Dette påvirke centralnervesystemet og hjernen og kan følgelig betyde ændringer i bevidstheden, kramper, lammelser og i yderste konsekvens koma)
 • Påvirkning af leverfunktionen
 • Blodigt urin (et stort antal røde blodlegemer ødelægges, og det røde farvestof fra disse blodlegemer føres efterfølgende ud gennem urinen)
 • Forstørret milt og blodmangel (dette kan risikere at indtræder et par uger efter infektion, hvis malariaen forbliver ubehandlet)

Hvis disse symptomer opleves under en rejse til et område med malaria-udbredelse eller efter hjemkost, kan det være et tegn på malaria-infektion. Malaria-symptomerne skal tages seriøse, og man bør opsøge egen læge.

Malariaprofylakse - forebyggelse af infektion med malariamedicin

silhuet af piller i aflangt og rundt format

Som statistikkerne viser, kan en malariainfektion have fatale følger. Ved en rejse til et område med malaria-udbredelse og derved med risiko for infektion, er malariaprofylakse essentielt.

Malariaprofylakse (forebyggelse af malaria) indbefatter de forebyggende tiltag, som kan tages i anvendelse i bestræbelserne på at undgå en malaria-infektion, og optimal malariaprofylakse indebærer, at man stræber efter at undgå at blive stukket, hvilket indebærer brugen af myggenet og myggebalsam.

At beskytte sig totalt mod malariamyggens stik kan dog være et utaknemmelig og nærmest umulig foretagende. Derfor kan man gøre brug af forebyggende malariamedicin, som kan tages i brug inden afrejse således vil bekæmpe en malariainfektion fra det øjeblik, at malariaparasitten overføres til kroppen.

Der findes forskellige former for malariapiller og -medicin. Ens for alle lægemidlerne er, de med fordel kan anvendes forebyggende, hvis ens næste destination er et område med risiko for malaria. Ydermere kan visse malariapiller også behandle og kurerer en infektion, såfremt man er blevet ramt af malaria.

Malariamedicin tages som oftest forebyggende. Man bliver typisk ramt af malaria, hvis man opholder sig i områder, hvor risikoen er særlig høj. Malaria overføres gennem et stik fra en malariamyg. Her bliver malariaparasitten overført til kroppen. Ved at anvende forebyggende medicin hæmmes parasitten lige fra det øjeblik, den overføres til kroppen, og herefter kan kroppens eget immunforsvar nedbryde parasitten.

Såfremt parasitten ikke bekæmpes, leder det til en decideres malariainfektion. Ubehandlet malaria kan føre til en række ubehagelige symptomer og gener af influenzalignende karakter, og ubehandlet malaria er i værste konsekvens livstruende.

Typer af malariapiller

Medicin til forebyggelse af malaria er receptpligtig – dette gælder eksempelvis malariapillerne:

  illustration af malariapillerne malarone
 • Malarone malariapiller - Malarone er et kombinationspræparat, som indeholder de to aktive stoffer atovaquon og proguanil. Malariapillen forhindrer en blokere malariaparasittens stofskifte og forhindrer derved parasitten i at formere sig. Midlet kan både anvendes forebyggende og som behandling mod malaria.


 • illustration af malariamedicinen vibradox
 • Vibradox mod malaria - Vibradox er et antibiotikum, som anvendes til forebyggelse i tilfælde af en malariainfektion. Vibradox hæmmer malariaparasitten fra det øjeblik, parasitten overføres til kroppen, og kroppens eget immunforsvar vil derefter eliminere infektionen helt.

Malarone og Vibradox hører begge til kategorien af malariamedicin, som tages forebyggende i forbindelse med en rejse til en område, hvor der eksisterer en risiko for infektion.

Malarone kan også anvendes som en decideret behandling. Skulle det ske, at man er blevet stukket af en malariamyg og har fået en infektion, kan der tages en højere dosis Malarone over en kort periode. Dette vil kunne medvirke til at eliminere malariaparasitten fra kroppen.

Ingen medicin vil kunne fjerne risikoen for at blive ramt af malaria helt, men de to ovennævnte præparater vil nedsætte risikoen med 80-95%

Hvad er malariapillers bivirkninger?

Fælles for de forskellige typer af malariamedicin er, potentielle bivirkninger er oftest er lette og forbigående. Dette gælder også ved anvendelsen af malariapiller. Bivirkninger i mildt omfang er almindelige (fx lettere hovedpine og mild kvalme), mens bivirkninger af mere alvorlig karakter er yderst sjældne.

Når malariamidlerne anvendes forebyggende, vil man skulle tage en tablet dagligt over en længere periode. Dette vil betyde, at kroppen vender sig til den daglige tilførsel af malariamedicin, og eventuelle følgevirkninger ved medicinen vil således hurtigt fortage sig.

Malariapiller: pris hos 121doc

Dette er inkluderet i malariapillers pris

 • Onlinekonsultation
 • Receptpligtige malariapiller
 • Levering til døren inden for 24 timer

De receptpligtige malariapiller Malarone og Vibradox er tilgængelige hos 121doc. Ønsker du at gøre brug at malariapiller, kan du gennemgå en skriftlig onlinekonsultation, som inkluderer besvarelsen af spørgsmål omhandlende din helbredsmæssige tilstand. Dine angivne svar og informationer gennemgås herefter af en læge, og findes du egnet til at anvende malariamedicin, vil malariapillerne blive afsendt fra et autoriseret apotek direkte til den ønskede adresse – med levering inden for 24 timer.

Man kan have opfattelsen af, at det ikke er en ubetinget nødvendighed med malariapiller. Men prisen for ikke at forebygge en potentiel malariainfektion kan ende med at blive høj. Malaria kan have alvorlige følger, og det kan derfor være et klogt valg at inkludere malariapiller i sine overvejelser, hvis ens kommende destination er et område, hvor der er risiko for malaria.

Malarone malariapiller

Vælg
behandling
Udfyld en skriftlig konsultation
Lægen udskriver recept
Medicinen sendes fra apoteket