• 100% konfidensiell tjeneste
  • Norske, autoriserte leger
  • Lave priser
  • Spar tid
Hjem / For tidlig utløsning / Priligy / Priligy - Dapoksetin

Dapoksetin

Dapoksetin, markedsført som blant annet Priligy og Westoxetin, er det første medikamentet utviklet spesifikt for behandling av prematur ejakulasjon (PE) for menn mellom er 18-64 år gamle. Dapoksetin fungerer ved å hemme serotonin transportøren, som øker serotonins effekt i den postsynaptiske spalten, og som en konsekvens så tar det lenger tid før utløsning oppstår. Som et medlem av selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) familien, så var Dapoksetin originalt skapt som et antidepressiva. Dog, ulikt med andre typer SSRI, så er Dapoksetin absorbert og eliminert raskt av kroppen. Siden den reagerer såpass raskt, så er det et passende medikament for behandling av Premature ejakulasjon, men ikke som et antidepressiva.

Hva er Dapoksetin?

Dapoksetin er en type antidepressiva kalt selektiv serotoninreopptakshemmer, eller SSRI. Det er kun godkjent (i enkelte land) for behandling av prematur ejakulasjon, ikke for behandling av depresjon. Andre SSRI antidepressiva er i motsetning kun godkjent for behandling av depresjon, og ikke for prematur ejakulasjon. Det virker kanskje paradoksalt, men Dapoksetin har noen unike kvaliteter ved seg som gjør det til en passende behandling for prematur ejakulasjon , mens andre antidepressiva ikke er egnet. Disse kvalitetene inkluderer:

  • Tiden det tar før Dapoksetin opptas i kroppen
  • Halveringstid, eller tiden det tar før halve mengden av Dapoksetin forlater kroppen

Absorbering av Dapoksetin

Sammenlignet med andre antidepressiva, så entrer Dapoksetin kroppen meget raskt. Kun 30 minutter etter inntak av medisinen, så er virkningen allerede på topp, dvs. at høye nivåer av medikamentet er aktivt i kroppen. Til sammenligning, så bruker andre antidepressiva, som Prozac, 6 til 8 timer på å entre kroppen. Når Prozac blir absorbert i kroppen, så når det kun topp plasma nivåer på omkring 72%. Det er årsaken til at du må ta Prozac og andre antidepressiva regelmessig i flere uker før du oppnår full effekt; medikamentet trenger å bygge seg opp i kroppen. Dette er ikke tilfellet med Dapoksetin. Andre antidepressiva ville vært upassende for behandling av prematur ejakulasjon, siden det ville vært umulig å time doseringene riktig. I tillegg så måtte du ha tatt dem regelmessig i flere uker før de positive effektene ville trett i kraft. Siden Dapoksetin entrer kroppen så raskt og fører til positive effekter nesten umiddelbart, så passer det veldig bra for behandling av prematur ejakulasjon.

Halveringstiden til Dapoksetin

For at et medikament skal bli godkjent, så må det innfri et essensielt krav: at de positive effektene veier opp for de negative. Selv om prematur ejakulasjon er en alvorlig diagnose, så er det generelt ikke ansett som alvorlig nok for risikoene som er knyttet til langvarig bruk av antidepressiva. Antidepressive medikamentet kan føre til alvorlige komplikasjoner, som leverskade, serotonin syndrom, impotens, skjelvinger, besvimelse, endringer i blodtrykk, tardiv dyskinesi, abstinenssymptomer, til og med død.

De fleste antidepressiva har en lang halveringstid, som betyr at de holder seg i kroppen i en lengre periode. Prozac for eksempel, har en halveringstid på 1-3 dager når det kun tas en gang, og 4-6 dager når det har blitt brukt i en lenger periode. Jo lenger halveringstiden er, jo mer sannsynlig er det at bivirkninger oppstår og at de vil være alvorlige. Dette er årsaken for at antidepressiva som er egnet for behandling av depresjon, ikke er egnet for behandling av prematur ejakulasjon.

I motsetning så har Dapoksetin en veldig kort halveringstid på omkring 1 time. Dette betyr at medikamentet er ute av kroppen meget raskt. Hvis du opplever bivirkninger fra Dapoksetin, så er det ikke nødvendigvis årsak til bekymring, da bivirkningene bør forsvinne raskt. Siden risikoen ved Dapoksetin er mye lavere sammenlignet med andre antidepressiva med lang halveringstid, så er Dapoksetin egnet for prematur ejakulasjon. Merk at den korte halveringstiden også gjør at Dapoksetin ikke er egnet for behandling av depresjon. For at det skulle vært effektivt, så måtte pasientene ha tatt en tablett Dapoksetin annenhver time for å opprettholde en jevn forsyning av medikamentet i blodstrømmen.

Ikke ta andre antidepressiva for prematur ejakulasjon

Det har vært mange tilfeller hvor menn har tatt antidepressiva som Prozac og Zoloft for å behandle prematur ejakulasjon. Ikke bruk dem for prematur ejakulasjon! Ikke bare er det meget risikabelt, men du har ikke muligheten til ta dem kort tid før du har behov for effekten. Snakk heller med legen din angående resept på Dapoksetin.

Hvordan virker det?

Dapoksetin er en unik antidepressiva siden det entrer blodstrømmen raskt og forlater kroppen din raskt. Omkring 30 minutter etter inntak av Dapoksetin, så er medikamentet allerede i kroppen din og øker serotonin nivået. I kliniske undersøkelser, så klarte menn å øke ejakulasjonstiden fra et gjennomsnitt på 54-55 sekunder, til 2.78 minutter. Dette sammenlignet med placebo, som kun førte til en økning til 1.75 minutter.

Dapoksetin og alkohol

Hvis du har alvorlige problemer med prematur ejakulasjon (konsekvent utløsning på under 2 minutter), så bør du ta tilstanden din seriøst. Prematur ejakulasjon er ikke bare et problem med overstimulasjon, men er også knyttet til en ubalanse i nevrotransmitterne i hjernen. Forstyrrelse av disse nervetransmitterne, kan forverre eller forbedre ditt tilfelle av prematur ejakulasjon. Enkelte menn har tydd til å drikke alkohol for å forbedre tilstanden, da alkohol i enkelte tilfeller kan svekke ejakulasjonsresponsen. Hvis du tar Dapoksetin for behandling av prematur ejakulasjon, så bør du unngå å ta det sammen med alkohol.

Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek