• 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid
Hjem / For tidlig utløsning / Priligy / Priligy Bivirkninger

Priligy Bivirkninger

Priligy er et reseptpliktig oralt legemiddel, som brukes som behandling mot tidlig utløsning. Likt med alle medisiner, så kan også denne medisinen forårsake bivirkninger, det påvirker dog ikke alle som bruker medikamentet. Likevel er det viktig å forstå hvilke bivirkninger det gjelder, og om du har høy risiko for å oppleve bivirkningene, samt vite hvordan du skal takle eventuelle bivirkninger dersom de oppstår.

Stans bruk av Priligy og bli undersøkt av en lege umiddelbart dersom:

 • Du får et anfall
 • Du besvimer eller føler deg svimmel når du resier deg fra sittende eller liggende posisjon.
 • Du merker endringer i humøret
 • Du har tanker om selvmord eller selvskading

Hvis du opplever noe av det som er nevnt ovenfor, stans bruk av medisinen og konsulter lege umiddelbart.

Besvimelse og lavt blodtrykk

Denne medisinen kan gjøre at blodtrykket ditt faller eller at du besvimer når du reiser deg opp. For å redusere sjansene for at dette skjer:

 • Ta medisinen sammen med minst et helt glass vann.
 • Ikke ta medisinen hvis du er dehydrert (da du ikke har nok vann i kroppen).

Dette kan skje dersom:

 • Du ikke har drukket noe i løpet av de siste 4 til 6 timene.
 • Du har svettet i en lengre periode.
 • Du har en sykdom hvor du har høy temperatur, diaré eller om du er syk.

Hvis du kjenner at det er fare for at du besvimer (hvis du f.eks føler deg syk, svimmel, forvirret, svett eller opplever hjertebank), eller føler deg svimmel etter du reiser deg, legg deg ned med en gang på den måten at hodet ditt ligger lavere enn resten av kroppen, eller sitt med hodet mellom knærne til du føler deg bedre. Med dette så vil du unngå å skade deg selv hvis du skulle besvime.

Ikke reis deg for raskt etter du har sittet eller ligget i en lengre periode. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du føler deg svimmel etter bruk av medisinen.

Gi legen din beskjed hvis du besvimer etter bruk av medisinen.

Hvordan redusere sjansen for bivirkninger

Det anbefales at du unngår å drikke alkohol når du tar priligy. Alkohol kan øke risikoen for bivirkninger som svimmelhet og tretthet.

Denne medisinen kan føre til at blodtrykket endrer seg når du beveger deg fra liggende eller sittende stilling, til stående stilling. Dette kan gjøre deg svimmel eller føre til at du besvimer. Du kan bidra til å redusere sjansen for at dette skjer ved å sørge for at du drikker et glass vann når du tar tabletten og ved å stå opp sakte dersom du har vært i liggende eller sittende stilling lenge.

Dersom du merker noe til bivirkninger som ørhet, svimmelhet eller svette så bør du ligge eller sitte ned med hode mellom bena til symptomene passerer.

Vær oppmerksom på bruk av annen medisin

Det er viktig å fortelle legen eller apoteket hvilke medisiner du allerede tar, inkludert reseptfrie medikamenter eller naturlig medisin, før du starter behandling med priligy. Sjekk også med din lege før du kombinerer denne medisinen med andre medikamenter, for å være sikker på at det er trygt.

På grunn av økt risiko for bivirkninger, må du ikke ta priligy i kombinasjon med noen av legemidlene nevnt nedenfor, eller viss du har tatt noen av disse legemidlene innen de siste 14 dagene. Du må heller ikek ta noen av de nevnte legemidlene nedenfor før det er gått 7 dager siden du tok priligy.

 • duloksetin
 • linezolid
 • litium
 • monoaminoksidasehemmer (MAOI) antidepressiva, for eksempel fenelzin, tranylcypromin, isokarboksazid, moklobemid
 • rasagilin
 • selegilin
 • SSRI antidepressiva, f.eks fluoksetin, paroksetin, sertralin
 • naturlegemidlet johannesurt (Hypericum perforatum)
 • tioridazin
 • tramadol
 • trisykliske antidepressiva som klomipramin eller amitriptylin
 • triptaner mot migrene, f.eks sumatriptan
 • tryptofan
 • venlafaksin

Priligy må ikke brukes i kombinajson med PDE5 legemidler som brukes til behandling av impotens, som for eksempel Sildenafil, Tadalafil eller Vardenafil. Dett er fordi disse medisinene også kan føre til lavere blodtrykk, og kombinasjonen kan øke risikoen for svimmelhet eller besvimelse.

Følgende legemidler øker mengden Dapoxetine i blodet, og kan øke risikoen for bivirkninger. Priligy bør ikke tas i kombinasjon med noen av disse:

 • atazanavir
 • itrakonazol
 • ketokonazol
 • ketokonazol
 • nefazodon
 • nelfinavir
 • ritonavir
 • sakinavir
 • telitromycin

Disse legemidlene kan også øke mengden dapoxetine i blodet. Dersom du tar en av disse så bør du ikke ta høyere dose enn 30mg priligy.

 • amprenavir
 • aprepitant
 • klaritromycin
 • diltiazem
 • erytromycin
 • flukonazol
 • fosamprenavir
 • verapamil

Det kan være en økt sjanse for svimmelhet og besvimelse dersom Priligy brukes av menn som tar følgende legemidler:

alfablokkere mot høyt blodtrykk eller en forstørret prostatakjertel , f.eks. doxazosin, tamsulosin eller nitrater som glyseroltrinitrat.

Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek