08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / För tidig utlösning / Priligy / Dapoxetin för behandling mot prematur ejakulation

Dapoxetin för behandling mot prematur ejakulation

Dapoxetin är ett ämne som kan användas för att behandla tidig utlösning hos män i åldrarna 18 till 64 år. Det har även visat sig ha antidepressiva egenskaper. Läkemedlet kommer i tablettform i doser om 30 mg och 60 mg, och säljs under varumärket Priligy. Läkemedlet är receptbelagt och ska endast användas av män som har problem med att kontrollera sin utlösning under sexuell aktivitet. Priligy ska tas 1-2 timmar innan samlag.

Effekt

Vilken effekt dapoxetin har är individuellt, men det är möjligt att förlänga tiden till utlösning med upp till 300% med hjälp av detta läkemedel. Forskning kring sexuella problem hos män visar att upp till 33% av alla män lider av för tidig utlösning under någon period i livet. Trots att fenomenet är mycket vanligt, finns det idag få alternativ på marknaden. Priligy är det första receptbelagda läkemedlet mot för tidig utlösning och det har visat sig kunna tredubbla tidslängden för den sexuella prestationen hos män.

Dapoxetins historia

Det aktiva ämnet i Priligy, dapoxetin, skapades av läkemedelstillverkaren Eli Lilly som ett antidepressivt läkemedel. 2004 registrerades det hos FDA i USA. 2009 godkändes det även för behandling i Sverige, Finland, Österrike, Portugal och Tyskland, och 2010 även i Storbritannien. Nu används dapoxetin som även för att behandla män som har problem med för tidig utlösning, i form av läkemedlet Priligy.

dapoxetin i priligy

Hur fungerar dapoxetin?

Dapoxetin är en så kallad selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som stoppar återupptaget av serotonin i kroppen neuroceller. Genom att hämma återupptaget av serotonin hjälper preparatet män att få bättre kontroll över sin utlösning.

Kemisk struktur för dapoxetin

Verkningsmekanism

Dapoxetin ser till att blockera de molekyler i kroppen som transporterar serotonin. På så vis säkerställer dapoxetin att mindre serotonin tas upp av hjärnans nervceller, vilket gör att en större mängd av signalsubstansen istället fortsätter att cirkulera i kroppen.

Det innebär att tillståndet av upphetsning under samlag varar längre. Den ökade nivån av obunden serotonin i cerebrospinalvätskan leder till att utlösningen kan fördröjas. Återupptaget av serotonin är nämligen nödvändigt för att mannen ska uppleva en orgasm med utlösning.

Effekten av dapoxetin är som störst inom 60 till 180 minuter efter att läkemedlet har intagits, och har helt upphört att verka efter 24 timmar. Tester har visat att endast 5% av läkemedlet återstår i kroppen efter 24 timmar. Den snabba upptagningen och den snabba elimineringen av den aktiva substansen i kroppen gör dapoxetin till en idealisk akutmedicin vid tidig utlösning.

Även om verkningstiden är betydligt kortare än den hos andra serotoninåterupptagshämmare försvinner läkemedlet snabbt ur kroppen, vilket gör att risken för eventuella biverkningar minskar avsevärt.

Har dapoxetin några biverkningar?

Dapoxetin tolereras generellt väl av de flesta användare, men som med de flesta andra läkemedel har vissa biverkningar påvisats. De vanligaste biverkningarna inkluderar yrsel, illamående och huvudvärk. Mindre vanliga biverkningar inkluderar oro, lättretlighet och sömnlöshet. Mindre än 1% av användarna av läkemedlet rapporterade om oskarp syn, förstorade pupiller och högt blodtryck.

Det rekommenderas att läkemedlet intas tillsammans med ett stort glad vatten, då det minskar risken för yrsel eller svimningar. Om du vet med dig att du druckit lite under det senaste dygnet, eller om du svettats mycket, bör du inte ta Priligy. Du bör inte heller ta läkemedlet mer än en gång per dygn.

I undantagsfall kan dapoxetin leda till humörförändringar, som till exempel självmordstankar och ett självskadebeteende. Om detta sker, ska du genast sluta använda läkemedlet och uppsöka en läkare.

När är dapoxetin kontraindicerat?

Dapoxetin ska inte intas under följande omständigheter:

  • Vid nedsatt leverfunktion
  • Vid hjärtsjukdomar (såsom hjärtinsufficiens eller syrebrist i hjärtat)
  • Vid samtidig användning av tramadol, johannesört, tryptofan, litium, tioridazin eller linezolid

Kan dapoxetin interagera med andra läkemedel?

De interaktioner med andra läkemedel som är kända gäller intag av potenta CYP3A4-hämmare (endogena enzymer) såsom itrakonazol, telitromycin, ketokonazol eller MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare, vilka ansvarar för fördelningen av serotonin). Vid användning av måttliga CYP3A4-hämmare (exempelvis erytromycin, verpamil eller klaritromycin) ska doseringen minskas till 30 mg.

Dapoxetin i kliniska studier

Internationella medicinska studier har visat att dapoxetin är effektivt för behandling av för tidig utlösning. Läkemedlet har visat sig ge en betydande ökning av latenstiden för intravaginal ejakulation (IELT), det vill säga en ökning av den tid det tar innan utlösning sker under vaginalt samlag. Dessa resultat har även bekräftats i metastudier utförda under de senaste åren.

Andra studier visar att dapoxetin har en effekt på den stress som drabbade personer kan uppleva, som är associerad med kön i allmänhet och utlösningar i synnerhet. Dapoxetin hjälper följaktligen män att återigen kunna slappna av mer och lindringen av stressen gör inte minst sexlivet bättre.

Ett annat resultat som man har funnit är kopplad till kontrollen av utlösningen. Forskarna i en studie kunde påvisa att deltagarna fick en betydligt bättre kontroll över sin utlösning efter att ha tagit dapoxetin.

Österrikisk studie

Att dapoxetin är ett effektivt läkemedel för behandling av för tidig utlösning är känt. En studie från Österrike bekräftade att dapoxetin har en positiv verkan på mäns ejakulationslatens.

De försökspersoner som tog preparatet kunde fördröja tiden till utlösning vid sexuell aktivitet till det trefaldiga. Forskarna mätte den tid som gick mellan det första intrånget (oralt, vaginalt eller analt) tills utlösning skedde.

Några av de deltagande männen som utan behandlingen kunde ha mindre än en minut till orgasm, kunde nu fördröja tiden till utlösning under sexuell aktivitet till 5 minuter eller mer.

Det är värt att notera att det för närvarande inte finns några långtidsstudier på dapoxetin tillgängliga, eftersom läkemedlet endast funnits tillgängligt i Europa sedan 2009. De vetenskapliga bevisen som idag finns tillgängliga talar dock till läkemedlets fördel.

Kan jag köpa dapoxetin online eller från apoteket?

Ja, du kan köpa dapoxetin i form av Priligy på apotek och hos onlinekliniker som 121doc. Du behöver dock ett giltigt recept för att kunna köpa läkemedlet då det är receptbelagt. 121doc erbjuder Priligy men för att få det utskrivet måste du först genomgå en onlinekonsultation. Denna kostnadsfria medicinska konsultation utför du snabbt och bekvämt genom att fylla i ett formulär. Detta görs för att säkerställa att läkemedlet är lämpligt för dig att använda.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel