08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Sluta röka / Champix / Vareniklin för behandling av nikotinberoende

Vareniklin för behandling av nikotinberoende

Vareniklin är ett läkemedel som minskar begäret för nikotin i hjärnan. Vareniklin lindrar också abstinensbesvär som uppkommer då man slutar röka och vid rökavvänjning. Följaktligen används det i läkemedel för att sluta röka. Läkemedlet ökar markant chanserna för en framgångsrik avvänjning.

Vareniklin: allmän information

Vareniklin används till exempel i läkemedlet Champix, som godkändes i oktober 2006 i Europa och finns bara att få på recept. Tack vare att vareniklin binder sig till receptorer i hjärnan minskar begäret efter nikotin, det vill säga tobak. Vareniklin är ett av de effektivaste medlen mot rökavvänjning.

Kemisk struktur för vareniklin

Vid sidan av det antidepressiva medlet Zyban med bupropion och nikotinersättningsmedel, som används främst i tuggummi eller plåster, är Champix det tredje läkemedlet som används för rökavvänjning. Effektiviteten av den aktiva beståndsdelen vareniklin liknar de första två metoderna.

Vareniklins verkan

Nikotin är ett ämne som finns i tobak och som gör en rökare beroende och påverkar nervsystemet. Det binder sig till de olika nikotinreceptorerna. Detta utlöser en utlösning av olika neurotransmittorer, så som serotonin, dopamin, endorfiner och norepinefrin. Dopamin bidrar bland annat till känslan av välbefinnande som förknippas med rökning.

Champix påverkan på hjärnan

Hur fungerar vareniklin?

Den aktiva ingrediensen vareniklin ersätter nikotinet. Vareniklin har egenskapen att binda sig till en del av dessa receptorer i det perifera och centrala nervsystemet, särskilt vid nikotinacetylkolinreceptorer. Här utövar vareniklin sin effekt på två olika sätt:

Vareniklin verkar som antagonist mot nikotin och minskar de behagliga effekterna av rökning. Det vill säga om du röker minskar den behagliga känslan och belöningen, eftersom vareniklin på grund av sin koppling till receptorerna förhindrar bindningen av nikotin.

Vareniklin härmar som partiell agonist nikotin och tar över dess effekt. Detta lindrar symtomen av rökbegäret.

Vareniklins biverkningar

Under rökavvänjning kan det i allmänhet uppstå olika biverkningar, som är oberoende av en behandling med den aktiva ingrediensen vareniklin. Till exempel kan man drabbas av humörsvängningar, dålig koncentration, viktökning, irritabilitet, sömnlöshet, långsam hjärtrytm, ångest eller frustration.

Om en medicin med vareniklin används för rökavvänjning kan detta naturligtvis leda till fler biverkningar, men alla användare behöver nödvändigtvis inte drabbas av dem.

Vanliga biverkningar

Mycket ofta har det rapporterats om illamående, huvudvärk, sömnlöshet och inflammation i halsen och näsan. Dessa är således vanliga biverkningar.

Ofta kan man observera biverkningar i munnen efter att ha tagit vareniklin, så som inflammation i luftrören, hosta, andnöd, viktökning, yrsel, dåsighet och torrhet. Dessa är mindre vanliga biverkningar. Lika ofta inträffar halsbränna, uppblåsthet, förstoppning, blod i avföringen, buksmärtor och diarré.

Mindre vanliga biverkningar

Ibland får man förändrad sexuell lust, rastlöshet, ångest och panikattacker, depression, en tröghetskänsla, kramper, tinnitus och ögonsmärta. Även högt blodtryck, kärlkramp, heshet, slem i luftvägarna, munsår och muskelkramper kan inträffa.

Ovanliga biverkningar

I sällsynta fall kan man få tal- och samordningsproblem, ökad muskelspänning, minskad smakkänsla, synstörningar, hjärtarytmi, smärta i revbenen, täta urinträngningar och flytningar.

Mycket vanliga biverkningar Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Illamående Dåsighet Humörsvängningar Arytmier
Sömnlöshet Inflammation i bronkierna Ögonsmärta Vidgade pupiller
Inflammerad näsa Matsmältningsbesvär Förhöjt blodtryck Onormal avföring
Ont i halsen Ryggsmärta Kramper Halsont
Huvudvärk Smakförändringar Sjukdomskänsla Dimsyn
- Hosta Svampinfektion Extrem känslighet för muskelspänning
- Svindel Täta urinträngningar Koordinationssvårigheter

Andra biverkningar som man kan få av vareniklin, men vars frekvens är okänd:

 • Förlust av verklighetsuppfattning
 • Oförmåga att tänka klart
 • Försämrat omdöme
 • Självmordstankar
 • Hjärtinfarkt
 • Uppförandestörningar
 • Aggressivitet
 • Sömngång
 • För hög blodsockernivå
 • Allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden (Stevens-Johnson syndrom)
 • Angioödem (svullnad av mun, hals och ansikte)

Om man får blåsor på huden, om huden kan skrapas bort eller om det bildas angioödem bör intaget av läkemedel med den aktiva substansen vareniklin avbrytas. Man bör även kontakta den behandlande läkaren omedelbart.

Likaså bör läkemedlet sluta användas omedelbart om man påvisar förändringar i beteendet, agitation och nedstämdhet eller självmordstankar. Naturligtvis ska man här omedelbart kontakta den behandlande läkaren.

Interaktioner av vareniklin

Innan behandling med den aktiva substansen vareniklin startar är det nödvändigt att man uppger till den behandlande läkaren de läkemedel som nyligen har tagits eller kommer att tas i framtiden vid rökavvänjning. Det kan nämligen uppstå interaktioner om man använder för mycket vareniklin på en gång, alternativt kan verkan utebli.

Interaktioner med andra läkemedel

Vareniklin kan påverka hur andra läkemedel verkar, så det är i vissa fall nödvändigt med en dosjustering. Dessa interaktioner kan både påverka effektiviteten av vardera läkemedel, samt ha till och med livshotande effekt. Läkemedel som kan påverkas i hög grad av vareniklin och som inte ska användas samtidigt är:

 • Insulin (för behandling av diabetes mellitus)
 • teofyllin (för behandling av andningsproblem, så som bronkial astma)
 • warfarin (blodförtunnande läkemedel)
 • cimetidin (för syrarelaterade magproblem)

Interaktion med alkohol

När man dricker alkohol vid rökavvänjning med vareniklin ska man alltid vara försiktig, eftersom den aktiva ingrediensen kan förstärka effekten av alkohol i vissa fall. Precis som varje person reagerar olika på läkemedel förekommer det också olika reaktioner i samband med alkohol.

Vissa fall från FDAs Adverse Event Reporting System (FAERS) påvisar att patienterna har en minskad tolerans mot alkohol och blir lättare fulla, aggressiva eller beter sig ovanligt. Dessutom kunde de inte komma ihåg situationer som de har upplevt själva. Det är således viktigt att man håller koll på sin alkoholkonsumtion samtidigt som man äter vareniklin.

Interaktion med andra behandlingar för rökavvänjning

En kombination av vareniklin med andra behandlingar för rökavvänjning rekommenderas för närvarande inte, eftersom det ännu finns några exakta uppgifter eller utvärderingar. Använd således endast ett medel för rökavvänjning.

Kontraindikationer (användningsbegränsningar) av vareniklin

Den aktiva ingrediensen vareniklin får inte användas för följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Graviditet och amning
 • Om man har en historik av självmordsförsök
 • Borderlinepersonlighetsstörning
 • Depression
 • Schizofreni
 • Befintlig hjärt- och kärlsjukdomar
 • Äldre patienter
 • Ungdomar under 18 år

Använda maskiner och körning

Eftersom den aktiva substansen vareniklin kan orsaka dåsighet och yrsel ska patienter som får läkemedel som innehåller detta ämne inte använda avancerade maskiner, köra bil eller utföra andra eventuellt farliga aktiviteter. Man ska även vara försiktig då man rör sig i trafiken.

Personer som utövar yrken så som operatör, förare eller andra dylika yrken rekommenderas ta kontakt med en läkare om utövandet verksamheten. I så fall kan en läkare bedöma om man ska använda vareniklin eller inte.

Vetenskapliga rön: Vareniklins verkan

Under de senaste åren har varningarna för vareniklin höjts specifikt för en ökad risk för biverkningar på hjärtat och mentala biverkningar. En kohortstudie av mer än 50.000 rökare, som publicerades i oktober 2015 i tidskriften "Lancet Respiratory Medicine", påvisade ändå att användandet av vareniklin inte är associerat med någon hjärtrisk.

I denna studie använde professor Dr. Daniel Kotz och hans team från den medicinska fakulteten vid Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf medicinska register från över 753 läkarrådgivningar i England. Här valdes patienter som antingen fick vareniklin, bupropion eller nikotinersättning. Patienter med ersättningsterapi agerade som referensgrupp. Sammantaget beaktades försökspersonerna under en sex månader lång period.

Resultatet av studien av professor Dr. Daniel Kotz och hans team var att vareniklin i jämförelse med ersättningsterapi inte innebär en signifikant ökad risk för psykiska och kardiovaskulära biverkningar. Däremot utgör rökning som känt en stor hälsorisk och det rekommenderas att man använder vareniklin för att sluta röka.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel