• Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Preventivmedel / P-piller / P-pillers historia

P-pillers historia

Otaliga kvinnor använder nuförtiden hormonella preventivmedel i form av p-piller. Men vad kvinnor i dag tar som en självklarhet har inneburit stora sociala förändringar över de senaste 55 åren.

P-piller gav kvinnor en möjlighet att förebygga graviditeter på egen hand. Men under årtionden har läkemedelsföretagen fortsatt utveckla nya generationer av detta preventivmedel, för att minska oönskade och ibland farliga biverkningar.

Historien om p-piller har ändå inte bara varit en triumf för vetenskapen, men det har också ett nära samband med kvinnans sexuella revolution. Tack vare upptäckten skedde stora förändringar både i kvinnors yrkes- och privatliv.

De första forskningarna som utvecklade p-piller

De första forskningarna som utvecklade p-piller

En del av mänskligheten har alltid sökt efter sätt att utveckla en tillförlitlig preventivmetod. En annan del ville inte ingripa i den naturliga fortplantningsprocessen mellan män och kvinnor och vägrade därför sådan forskning.

Under årtusenden har många medicinalväxter och huskurer använts för födelsekontroll, men endast med begränsad framgång. Redan år 1920 hade fysiologen Ludwig Haberlandt en idé om att undvika graviditeter med exakt samma hormoner som frigörs under graviditeten. Detta skulle nämligen ske i syfte för att förhindra en förnyad befruktning.

Det vetenskapliga genombrottet: de första konstgjorda hormonerna

På denna tid fanns det inget sätt att tillämpa denna idé. År 1951 nådde då forskningen kring preventivmedel sin första kulmen när den i Österrike födda kemisten Carl Djerassi lyckades framställa en avkomling av det kvinnliga könshormonet progesteron, noretisteron, och ansökte om patent för denna upptäckt.

P-pillers historia

Forskarna lyckades åstadkomma en process så att det oralt administrerade hormonpreparatet inte förlorade sin verkan i kroppen och på så sätt lämpade sig för preventivmedel. Tillsammans med fysiologen Gregory Pincus, som också hade arbetat på att upptäcka en oral hormonell preventivmetod, gick Djerassi därför till historien som upptäckare av p-piller.

En mindre känd historia är även två kvinnor som påbörjade den kommersiella spridningen av p-piller. De öppnade en klinik var kvinnor fick rådgivning om preventivmedel och myntade uttrycket "birth control". Tack vare dem fick Pincus och Djerassi finansiering för att utföra forskningen.

Första godkännande av p-piller i USA och i Sverige

År 1960 hade det äntligen gått så långt att pillret godkändes som det första hormonella preventivmedlet under namnet Inovid i USA och höll på att bli en riktig hit. Inom de nästa två åren började omkring 1,2 miljoner amerikanska kvinnor ta piller regelbundet. Hormonkoncentrationen i läkemedlet var fortfarande betydligt högre än det är i piller idag.

I Sverige godkändes pillret först år 1964 efter att medier och kvinnorättsrörelser fått opinionen att svänga. Idag använder cirka 100 miljoner kvinnor preventivmedel över hela världen. Sedan p-pillrens utveckling har man försökt utveckla p-piller för män. År 2016 lyckades forskare med detta, men på grund av pillrens biverkningar slopades projektet.

P-piller utvecklas ständigt

De första p-pillren som kom ut på marknaden i början av 60-talet var kombinerade piller. De innehöll progestiner och östrogener i en relativt hög koncentration. Dessa piller av den första generationen orsakade allvarliga biverkningar så som viktökning, sexuell smärta, trombos och fet hud.

Andra generationens p-piller

För att undvika dessa biverkningar experimenterade forskarna kring östrogen- och gestagenkoncentrationen i preventivmedel och kunde slutligen föra in andra generationens piller på marknaden. Dessa innehöll en signifikant minskad östrogennivå och det kända progestinet levonorgestrel. Men också biverkningar så som fet hud och ökad kroppsbehåring var kända för att uppstå på grund av detta piller av andra generationen.

Tredje generationens p-piller

Efter detta piller utvecklades den tredje generationens piller som blev känd som mikropiller. Piller av denna generation fick bara ha en östrogenhalt som var 0,05 mg. Men denna generations piller resulterade i ytterligare problem.

Risken för trombos ökade med cirka 50 procent. Detta piller är därför inte lämpligt för rökare eller kvinnor med en ökad risk för trombos. Den senaste generationen av piller innehåller nyutvecklade progestiner så som drospirenon, och därför mindre östrogen. Den senaste generationens piller kallas minipiller och hade också en högre risk för att man utvecklar trombos.

De sociala effekterna av p-piller

Kvinnorna fick genom utvecklingen av p-piller mer sexuell frihet och kvinnors frigörelse tog ett stort steg framåt. Detta innebar nya möjligheter på arbetsmarknaden och förde med sig djupgående sociala förändringar.

Tack vare införandet av p-piller kunde kvinnor nu själva planera när och om de skulle få barn, vilket möjliggjorde att de kunde göra karriär på ett helt annat sätt än tidigare. Följaktligen förändrades samhällsekonomin permanent och även den traditionella familjebilden. Kvinnor kunde försörja sig själva och kunde leva ensamma utan att vara beroende av äkta män eller familj. De kunde inta ledarpositioner i samhället och ta mer avstånd från att endast axla en mödraroll i samhället.

Den katolska kyrkans och politikers motstånd

Männen måste dock nu vänja sig vid tanken att kvinnor kunde vara sexuellt aktiva före äktenskapet och att de inte längre hade denna frihet för sig själva. Detta innebar att den katolska kyrkan och den mansdominerade politiken till en början uttryckte ett våldsamt motstånd mot de möjligheter som p-piller innebar för kvinnor. Lust och fortplantning hängde inte längre ihop tack vare p-piller. Förändringen skedde ändå trots detta motstånd, som till viss del än idag hänger kvar speciellt inom den katolska kyrkan.

Vilka följder hade introduktionen av p-piller?

Den sexuella revolutionen år 1968 skulle aldrig ha ägt rum på detta sätt utan utvecklingen av p-piller. En annan konsekvens av införandet av p-piller var att födelsetalet föll kraftigt i många utvecklade länder.

Idag har p-piller blivit det föredragna preventivmedlet för kvinnor och är en självklarhet i många unga kvinnors liv. Genom hela sin historia har biverkningarna orsakat kritik, men forskningen kring pillret fortsätter för att kunna eliminera dessa biverkningar.

P-piller fortsätter även att förändra samhällsstrukturer i utvecklingsländer. Trots att p-piller inte alltid accepteras av religiösa ledare kan de ha stor inverkan på en kvinnas valmöjligheter i livet.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel