08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Preventivmedel / Minipiller / Fördelar och nackdelar med minipiller

Fördelar och nackdelar med minipiller

Minipiller innehåller endast en aktiv beståndsdel. Gulkroppshormonet (progesteron) är ett preparat med den lägsta doseringen som ger ett tillförlitligt skydd mot oönskade graviditeter. Beroende på tillverkaren används desogestrel eller levonorgestrel i detta preparat. Således kan minipiller även användas under amning. Dessutom har kvinnor som inte tål östrogen en möjlighet att skydda sig hormonellt.

Översikt: hur verkar minipiller?

Minipillret verkar på olika sätt beroende på vilket aktivt ämne som används i läkemedlet. Normalt intas pillret 28 dagar i följd. Efter detta tar man en paus och fortsätter sedan med en ny förpackning på den 29 dagen.

Minipiller med levonorgestrel

Tack vare levonorgestrelet förtjockas slemmet i livmodershalskanalen kraftigt. På så sätt kan inte spermier tränga igenom och en eventuell befruktning förhindras. Levonorgestrelet förhindrar ändå inte ägglossning.

För denna typ av minipiller är dagligt intag vid samma tidpunkt mycket viktigt. Om man fördröjer intaget (upp till tre timmar) eller underlåter att inta det slutar levonorgestrelet att fungera som ett preventivmedel.

Minipiller med desogestrel

Till skillnad från levonorgestrel förtjockar desogestrel inte bara livmoderhalsen, men förhindrar också ägglossningen. Motsvarande minipiller är ovulationshämmande. Samtidigt förändrar desogestrel även livmoderslemhaltens uppbyggnad. Detta fungerar som en ytterligare barriär mot en eventuell implantation av ett ägg.

Vilka fördelar har minipiller?

Kvinnor gynnas särskilt under amningen av minipiller. På grund av den låga hormondosen når inga stora doser till spädbarnets kropp via bröstmjölken. Till skillnad från hormonella kombinationspreparat påverkar minipiller inte mjölkbildningen. Dessutom medför detta hormonella preventivmedel som tas oralt ytterligare fördelar:

Omedelbar effekt

Redan från första dagen erbjuder minipiller pålitligt skydd mot en eventuell befruktning. Detta gäller dock endast om kvinnan inte använt andra hormonella preventivmetoder innan.

Vid byte från ett kombinationspreparat eller från en annan sorts minipiller till ett minipillerpreparat kan effekten skifta med några dagar. Den behandlande gynekologen tillhandahåller mer information. Dessutom finns vidare information i bipacksedeln.

Innehåller inte östrogen

Östrogenfria minipiller är särskilt lämpliga för kvinnor som inte tål östrogen, men ändå vill använda hormonella preventivmedel.

Fertiliteten påverkas inte negativt

Vetenskapliga studier visar att efter avvänjningen av minipiller kan kvinnor bli gravida snabbt igen. Detta gäller även om samma minipiller har tagits under många år.

Låg risk för biverkningar

Till skillnad från kombinationspreparat är minipillrets biverkningar ovanliga.

Positiv inverkan på menstruationscykelrelaterade besvär

Gynekologer ordinerar ofta minipiller när kvinnor upplever att menstruationens månatliga besvär är mycket besvärliga. Genom ett regelbundet intag regleras blödningen. Minipillret lindrar även menstruationscykelrelaterade symtom såsom svår huvudvärk och liknande.

Efter flera intag av minipiller (under tre till sex månader) förkortas blödningstiden, men den blir även mycket svagare.

Inga fysiska förändringar

Särskilt unga kvinnor använder östrogenfria minipiller gärna, eftersom de, i motsats till kombinationsprodukter, inte för med sig kosmetiska förändringar eller viktproblem.

Intag möjligt även med hjärtrelaterade riskfaktorer

Intag av kombinationsprodukter är inte ett alternativ för kvinnor som röker, lider av hjärtsjukdomar eller har högt blodtryck på grund av kardiovaskulära orsaker. Minipiller är ändå ett alternativ för dessa kvinnor.

Vilka nackdelar har minipiller?

Trots de många fördelarna med minipiller finns det ändå vissa nackdelar med intag av minipiller. Kunskap om nackdelarna med minipiller hjälper kvinnor i beslutet om minipiller är den mest lämpliga preventivmetoden för dem.

Inget skydd mot sexuellt överförbara infektioner

Liksom kombinationsprodukter skyddar inte heller minipiller mot en möjlig infektion av klassiska könssjukdomar. För detta ändamål används endast barriärmetoder såsom kondom eller kvinnlig kondom.

Mindre skydd mot oönskade graviditeter

Vissa minipiller är inte lika säkra som hormonella kombinationspreparat. Detta faktum är dock starkt förknippat med ett oregelbundet intag och gäller främst levonorgestrelhaltiga minipiller.

Oregelbundenheter i menstruationscykeln

Användningen av östrogenfria piller, särskilt de med den aktiva substansen levonorgestrel, är nära förknippad med mellanblödningar eller andra menstruationsoregelbundenheter.

I enskilda fall uteblir livmoderblödningar helt. Men dessa oegentligheter förekommer främst under den inledande perioden när man börjar använda minipiller och justeras efter långtida användning.

Specifika biverkningar

Kvinnor som tar östrogenfria piller kan märka biverkningar av progesteron, såsom akne, ömma bröst, huvudvärk, humörsvängningar eller illamående.

Oönskade läkemedelsinteraktioner

Effekten av minipiller påverkas i hög grad av antibiotika, antiepileptika (felbamat, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon och oxkarbazepin), sömntabletter och lugnande medel. Detta gäller även för användning av johannesört eller medicinsk kol. I det här fallet är det nödvändigt att man använder ytterligare barriärmetoder för att skyddas från oönskade graviditeter genom sexuell kontakt.

Facit

Jämfört med kombinationspreparat har minipiller signifikant färre nackdelar. En mycket stor andel av användarna är mycket nöjda med preparatet.

Dessutom bekräftar gynekologer och transparenta studier att minipiller inte påverkar väsentligt varken koagulering eller lipid- eller kolhydratsupptagning. Dessa innovativa och östrogenfria p-piller gynnar således också kvinnor med ökad risk för trombos som långsiktiga, hormonella preventivmedel.

I grund och botten gäller det även för minipiller att intaget av den första dosen tas endast om man har en medicinsk historia. Som en del av detta identifieras det nuvarande hälsotillståndet, sjukdomar eller andra mindre ärftliga riskfaktorer.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel