• Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Impotens / Viagra / Viagra som behandling mot malaria

Viagra som behandling mot malaria

Malaria dödar varje år cirka 1,2 miljoner människor runt om i världen - även om stora framsteg har gjorts när det gäller förebyggande av sjukdomen är den fortfarande i fokus inom forskningen inom många områden. En ny metod är nu att försöka påvisa om Viagra, det kända potensmedlet av Pfizer, kan vara ett användbart läkemedel i kampen mot denna tropiska sjukdom.

Den aktiva substansen i Viagra, det vill säga sildenafil - en fosfodiesteras-5-hämmare - är effektiv mot malaria, enligt en forskningsstudie och kan kanske också visa sig vara effektiv i människan när malaria bekämpas. Ett forskarteam vid franska institutet för hälsa och medicinsk forskning (Inserm), det franska centret för vetenskaplig forskning, Pasteurinstitutet, Cochininstitutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine kom fram till denna slutsats i en studie.

Infektion med malaria och malariaparasiten

Den tropiska sjukdomen malaria orsakas av plasmodium falciparum, som överförs av anophelesmyggan. Myggan bär på den encelliga parasiten plasmodium.

Denna myggarter är också känd som feber- eller malariamygga. Malaria finns främst i länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Sjukdomen är ändå inte längre begränsad till de tropiska och subtropiska områdena i världen. Sjukdomen påträffas också allt oftare i Europa.

Hur utvecklas malaria?

Protozoparasiten plasmodium falciparum utvecklas i en komplicerad cykel som sker delvis i anophelesmygga och delvis hos människa. De mognar i de röda blodkropparna (erytrocyter) i benmärgen. Om patienten infekteras ökar patogenen i de röda blodkroppar, som fortfarande är i benmärgen. Eftersom de infekterade blodkropparna deformeras kan mjälten inte förhindra att en spridning stoppas. Det är oftast mjältens uppgift att filtrera bort äldre, ej elastiska eller onormala blodkroppar. Om malariainfekterade blodkroppar elimineras kan sjukdomen däremot dämpas.

Vid infektion kommer de in i blodomloppet, där de i sin tur kan plockas upp av blodsugande myggor som så kallade mikro- och macrogametocytes (mogna könsceller). I insektens tarm startar en ny cykel i rörelse genom att kärnorna smälts tillsammans och bildar nya sporozoiter. Dessa migrerar till myggans spottkörtlarna och kan överföras därifrån till en ny värd. På så sätt överförs malaria.

Det tar oftast en till fyra veckor innan man blir sjuk efter det att man smittats. Dock kan själva sjukdomen uppstå först efter år eller månader från att man smittats. Om man får hög feber upp till tre månader efter att man kommit hem från ett område med hög smittorisk ska man genast uppsöka läkarvård.

Hur en malariainfektion sker

Kan PDE-5-hämmare så som Viagra hjälpa vid malaria?

PDE5-hämmare

PDE5-hämmare så som sildenafil (den aktiva substansen i Viagra) hämmar enzymet fosfodiesteras. Fosfodiesteraser är ansvariga för nedbrytningen av intracellulära budbärare som cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) och cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP), så kallade sekundära budbärare. Budbäraren cykliskt adenosinmonofosfat aktiverat cAMP-beroende proteinkinaser som reglerar metaboliska funktioner i celler. Malariastudien forskade särskilt kring bland annat verkningssättet av budbäraren cAMP i infekterade malariaerytrocyter.

Normalt används Viagra för att behandla impotens och i detta fall möjliggör denna process att en impotent man kan uppnå erektion. Däremot är det inte helt klart om denna funktion kan elimineras från läkemedlet.

Enzymet fosfodiesteras-5

Hur kan Viagra användas mot malaria

Forskare vid London School of Tropical Medicine, CNRS, Inserm och Cochininstitutet har nyligen dedikerat resurser till temat malaria och Viagra - med fantastiska resultat.

Forskargruppen från Frankrike och England studerade molekylära mekanismer som ansvarar för deformerbarhet av röda blodkroppar och tillåter spridning av malariainfektion. Genom en in vitro-modell som efterliknar mjältfiltration kunde ämnen utvecklas som interfererar med processen som är viktig för virusens överlevnad.

Således hämmas de infekterade cellernas formbarhet, så att mjälten kan filtrera bort de drabbade blodkropparna. Överraskande observerades det att Viagra hör till de ämnen som kan störa virusprocessen. Som redan nämnts är fosfodiesteraser ansvarigt för nedbrytningen av cAMP. Bland de läkemedelssubstanser, som forskarna undersökte i deras test, fanns bland andra PDE5-hämmaren sildenafil. Detta läkemedel hämmar fosfodiesteras-5 i dess verkan och ökar nivåerna av cAMP. En ökning av cAMP-nivån har som följd att de infekterade erytrocyterna inte kan deformeras. De fryser och kan utsöndras av mjälten.

Verkan av PDE5-hämmare

Om Viagra verkligen kan stoppa en malariainfektion är fortfarande inte helt klart. Dessutom är det fortfarande oklart om det är möjligt att förhindra den erektila effekten vid behandling med potensmedlet.

Framtida forskning och traditionell malariabehandling

Framtida malariaforskning med PDE-5-hämmare

Denna nyvunna kunskap erbjuder helt nya metoder inom malariabekämpning. Nästa steg är att försöka ändra Viagraämnet sildenafil så att det inte har någon erektil effekt, men att det i stället kan användas ensamt för förändringen i blodcellerna. Det kommer att ta minst ett år innan metoden kan testas på människor. Slutligen måste man ta i beaktande vilken effekt läkemedlet har på redan infekterade patienter.

Detta nya perspektiv på Viagra och malaria är mycket lovande, men först måste dock tidigare godkända läkemedel som sildenafil i Viagra genomgå omfattande urvalsprov för en förlängning av den medicinska ansökan innan det kan erbjudas som ny medicinering på marknaden.

Tidigare behandling av malaria

Traditionellt ska malaria behandlas med vissa läkemedel som angriper patogener och stödjer immunsystemet i försvaret. Medicinering, så som Doxycyklin Malaria, Malarone eller Paludrine / Avloclor, används som standbyterapi (akut självbehandling) eller kemoprofylax.

Genom att medicinera sig före en resa i områden var det finns en smittorisk kan en infektion av sjukdomen förhindras. Man fortsätter även att äta läkemedlet efter att man kommit hem. Om preparatet ändå tas först efter att man insjuknat kan det användas för att behandla symptomen. Man ska kontakta en läkare senast tre veckor innan avresa, eftersom tabletterna tas under en till tre veckor.

På plats skyddar man sig genom myggnät och fläkt eller luftkonditionering. Även skyddande kläder och myggmedel kan hjälpa. Malariamyggan sticker oftast under kvällen eller natten.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel