• Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Impotens / Viagra / Äkta Viagra – hur känner man igen originalet?

Äkta Viagra – hur känner man igen originalet?

Att i god tro beställa oäkta läkemedel kan vara skadligt för din hälsa eller rentav livsfarligt. Falsk Viagra kan vara helt verkningslös eller ha en betydligt starkare effekt än vad som är tänkt. I många fall innehåller förfalskade läkemedel dessutom giftiga ämnen och ingredienser som är skadliga. Några exempel på dessa ingredienser inkluderar råttgift, borsyra, amfetamin och fasadfärg. 77 procent av all Viagra som säljs på nätet uppskattas vara förfalskad. Som tur är finns det vissa åtgärder du kan vidta för att kontrollera huruvida de tabletter du har i din ägo är äkta eller inte och här berättar vi hur.

Är det vanligt med falsk Viagra på nätet?

På senare år har det framkommit att en stor del av de tabletter med Viagra och andra potensmedel mot erektil dysfunktion (ED) som säljs på nätet är oäkta. Många av de webbplatser som säljer potensmedel online går inte att lita på. Data från inköp av Viagra från 22 olika webbplatser, som 2012 presenterades i samband med en läkemedelskonferens, visade att 77 procent av tabletterna var falsk Viagra. Sedan dess har ett fall efter ett annat uppdagats, vilket ger skäl att tro att de flesta sajter som säljer Viagra och andra läkemedel på nätet säljer falska läkemedel och inte går att lita på. Falsk Viagra smugglas in i Europa i oroväckande stora kvantiteter.

I en amerikansk studie som publicerades 2013 fann man att hela 97 procent av de drygt 10 000 sajter på nätet som säljer receptbelagda läkemedel antingen bedriver sina verksamheter illegalt eller inte följer de lagar och riktlinjer som gäller för apotek. Värt att notera är att detta endast gäller receptbelagda läkemedel och att rapporten inte ens nämner de webbplatser som säljer receptfria läkemedel. Endast 257 av de 10 275 internetbaserade apotek som undersöktes visade sig vara legitima.

Viagra tabletter

Är falsk Viagra verkligen så pass vanlig?

Trots att många av de sajter som säljer potensmedel online är oseriösa, finns det forskare som tror att uppgifterna om omfattningen av falsk Viagra kan vara överdrivna. Roger Bate, en amerikansk forskare som utfört egna undersökningar av de läkemedel som säljs på nätet, har nämligen funnit att de allra flesta läkemedlen är äkta. 2010 publicerade Bate en rapport om sin fynd som visade att endast 7,3 procent av de Viagra-tabletter som köpts på nätet visade sig vara falska. Alla tabletter med falsk Viagra hade köpts av mindre seriösa apotek på nätet.

Varför är det svårt att stoppa inflödet av falska läkemedel?

Läkemedel mot impotens och andra läkemedel som kan förbättra livsstilsrelaterade läkemedel är de produkter som oftast förfalskas. Förfalskarna försöker dock ständigt förfalska även andra typer av läkemedel. Eftersom handeln med illegala läkemedel är väldigt lukrativ, och risken för att åka fast inte är särskilt stor, är denna kriminella aktivitet vanlig.

falska potenspiller

Även om myndigheter kan identifiera och stoppa de förfalskare som för närvarande är aktiva, är det troligt att nya brottslingar kommer att ta vid och utveckla sina egna tekniker för att ta sig runt lagstadgade krav såsom serienummer och streckkoder. Detta innebär att du som patient behöver skydda dig från falsk Viagra. Om du tror att du har mottagit en falsk produkt bör du vara på den säkra sidan och inte använda den.

I vissa delar av världen, bland annat i Kina, indien, Colombia och Honduras, är den illegala handeln med falsk Viagra så pass omfattande att Pfizer har känt sig nödgade att via sin kanal på YouTube publicera en video där de ingående förklarar riskerna med dessa produkter. Enligt egen utsago har de sett att falsk Viagra kan innehålla allt från antibiotika till golvvax, talkpulver och en hel rad andra ämnen som inte borde förekomma i ett läkemedel. De falska tabletterna tillverkas dessutom under förhållanden som är så dåliga att man inte ens skulle låta djur vistas på platsen.

Vad kan falsk Viagra innehålla?

Även om experterna inte är överens om hur stor andel av den Viagra som säljer på nätet som är falsk, råder det inga tvivel om att det är farligt att ta falsk Viagra, samt att de personer som köper kopior av läkemedel på nätet inte är medvetna om de risker som de utsätter sig för. Falsk Viagra kan i vissa fall kosta blott hälften så mycket som äkta tabletter tillverkade av Pfizer, men de är samtidigt många gånger farligare än den äkta varan. För att efterlikna den lilla blå tablettens färg använder förfalskarna målarfärg eller skrivarfärg, och sedan fyller de tabletterna med giftiga ämnen såsom råttgift och borsyra.

Läkemedelsbolag som till exempel Pfizer analyserar ibland läkemedel som sålts på nätet. Pfizer beställde till exempel Viagra från 26 olika återförsäljare online och analyserade produkterna i sina laboratorier. Det de fann var att hela 81 procent av läkemedlen var falska. När man använder ett förfalskat läkemedel får man i bästa fall ett placebopiller utan aktiv ingrediens. I värsta fall kan man få i sig farliga ämnen. Dessa är några av de ingredienser som falska läkemedel kan innehålla:

 • Krossad träfiberplatta
 • Skrivarbläck
 • Amfetamin
 • Råttgift
 • Borsyra

Vad kan hända om jag tar falsk Viagra?

Förutom att den som köper falsk Viagra riskerar att drabbas av förgiftning på grund av de tungmetaller och andra okända ämnen som läkemedlen innehåller, riskerar man även att drabbas av bakteriella infektioner och svampinfektioner när man tar läkemedel som har framställts i ohygieniska miljöer. Du skulle aldrig få för dig att slicka på garagegolvet, men det är i princip vad du gör när du köper falska läkemedel.

Riskerna med att köpa falsk Viagra, eller andra falska läkemedel för den delen, är många. Många män förutsätter att det värsta som kan hända är att läkemedlet helt enkelt inte fungerar. Men faktum är att det också kan vara så att läkemedlet har en väldigt kraftfull effekt, vilket är betydligt farligare och potentiellt sett kan leda till att du drabbas av en hjärtattack. Män med erektil dysfunktion löper redan en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (vilka även kan vara orsaken till potensproblemen), vilket gör falsk Viagra väldigt farligt.

Hur kan jag identifiera falsk Viagra?

Genom att köpa Viagra online kan du ofta spara en slant. För att inte riskera att ta en potentiellt sett farlig kopia av läkemedlet bör du dock undersöka produkten närmare innan du tar en tablett. Du kan ofta identifiera falsk Viagra enbart genom att titta på tabletterna.

 • Undersök först tabletternas färg - har de en jämn och fin färg eller varierar färgen från en sida till en annan?
 • Ta därefter en titt på f:et i Pfizer. Om dina tabletter är äkta Viagra tunnas inte bokstaven ut förrän mot toppen av f:et, medan falsk Viagra börjar tunnas ut närmare mitten.
 • Kanterna bör vara tydliga men ändå jämna och enhetliga. Falsk Viagra har ofta en betydligt grövre kant.
 • På baksidan av tabletterna bör g:ets "ben" i VGR vara kort, medan det kan vara längre på falska tabletter. Falsk Viagra har dessutom ofta ett rundare g, medan äkta tabletter har ett mer avlångt sådant.
 • Äkta Viagra har fyra tabletter per tablettkarta. Om dina tablettkartor innehåller fler eller färre tabletter än så är de således falska.
 • Bäst-före-datumet bör inte ha gått ut, och du bör även kunna läsa detta datum utan problem. Det ska inte finnas något tryck över bäst-före-datumet på äkta Viagra.

Hur kan jag identifiera webbplatser som säljer falsk Viagra?

I många fall kan det vara svårt att identifiera falsk Viagra utifrån tabletternas utseende. En enkel åtgärd du kan vidta för att undvika att köpa falsk Viagra är att endast beställa potensmedlet från webbplatser som säljer det mot ett giltigt recept. Du bör undvika att köpa läkemedlet från webbsajter som tillhandahåller det utan recept. När du köper Viagra via HealthExpress behöver du dock inte ha ett giltigt recept på förhand, utan våra legitimerade läkare har möjlighet att förskriva dig Viagra. För att de ska kunna göra detta behöver du genomgå vår nätbaserade medicinska konsultation. Om våra läkare bedömer att du bör behandla dina potensproblem med Viagra kan du beställa läkemedlet via oss, men endast efter att ha fått klartecken från en av våra läkare.

Du bör även undvika att köpa läkemedel från webbplatser som inte klarar av att skydda din känsliga information med hjälp av SSL-kryptering. Även om SSL-kryptering i sig inte säger någonting om äktheten av de läkemedel som säljs på webbplatsen, innebär krypteringen att din medicinska och ekonomiska information inte är tillgänglig för utomstående personer som kan stjäla den och själva använda den. HealthExpress använder sig naturligtvis av SSL-kryptering för att skydda din data.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel