08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Impotens / Cialis / Tadalafil för behandling av impotens

Tadalafil för behandling av impotens

Tadalafil, den aktiva substansen i läkemedlet Cialis, är ett receptbelagt potensmedel och används alltså för behandling av impotens. Cialis tillverkas av läkemedelsbolaget Lilly och är ett av de populäraste potensmedlen på marknaden.

Vad är tadalafil?

Tadalafil fungerar liksom det aktiva ämnet sildenafil (som används i Viagra) och hör till läkemedelsgruppen av PDE5-hämmare. Tadalafil är en så kallad generika. Detta innebär att sildenafil var det första potensmedlet på marknaden och efter att Viagras patent löpte ut började generiska potensmedel produceras, däribland tadalafil.

Hur fungerar tadalafil?

Tadalafil fungerar genom att uppmjuka penisens blodkärl. Genom att förhindra enzymet fosfodiesteras från att verka inhiberas nedbrytningen av cyklo-guanosinmonofosfat (cGMP), som i sin tur möjliggör penisens blodflöde. Detta gör penisen tillräckligt styv under en tillräckligt lång tid och möjliggör således att en erektion kan uppstå.

Cialis börjar verka cirka 30 minuter efter intag. Det kan ändå ta upp till sex timmar tills verkan inträffar. Det som skiljer Cialis åt från övriga potensmedel (så som sildenafil och avanafil) är att Cialis har en rätt lång halveringstid (17,5 timmar). Man behöver alltså inte planera på samma sätt som med andra läkemedel. En erektion kan uppnås upp till 36 timmar enligt vissa studier.

Allmän information om tadalafil i tabellformat:

Namn på aktiva beståndsdelen: Tadalafil
Aktiv substans: PDE5-hämmare
Verkningsmekanism: Enzymhämning av PDE5
Molekylformel: C22H19N3O4
Tillverkare: Lilly Pharma
Handelsnamn: Cialis
Halveringstid: 17,5 timmar

Tadalafils effektivitet

Tadalafil är en av de effektivaste potensmedlen. Till exempel en studie av professor Hartmut Porst påvisar tadalafils effektivitet. I denna studie delades 348 män med en medelålder på 57 år in i två grupper, varav den ena fick tadalafil och den andra fick en placebo. Över hälften av de män som använde tadalafil fick ökad potens (det vill säga en erektion) upp till 24 och 36 timmar efter att de ätit läkemedlet. Av de som tog en placebo uppnådde endast 30 procent detta.

Läkemedlet kan endast verka om det redan finns sexuell stimulering, det vill säga det möjliggör endast erektion, men orsakar inte erektionen. Cialis ska endast användas av män som är över 18 år gamla. Kvinnor ska alltså aldrig använda medlet.

Tadalafils strukturformel

Användning av tadalafil

Tadalafils användningsområden

Tadalafil används främst för behandling av impotens, det vill säga för att uppnå en erektion. Därtill används Cialis, eller tadalafil, för behandling av urinvägsproblem i samband med en godartad prostatasyndrom. Tadalafil förbättrar blodcirkulationen, vilket gör att musklerna i prostatan och urinblåsan slappnar av. Cialis kan även användas vid hypertoni.

Tadalafils dosering

Tadalafil kommer i doserna 2,5, 5, 10 och 20 milligram. Startdosen är vanligtvis 10 milligram och denna tas 30 till 60 minuter före samlag. Man tar då två piller av Cialis 5 mg eller en tablett med 10 mg. Tadalafil 5 milligram används oftast om patienten använder Cialis flera gånger i veckan. Om patienten däremot inte tolererar läkemedlet väl kan dosen sänkas till 2,5 milligram. Detta är fallet speciellt hos diabetespatienter eller då tadalafil används för behandling av godartad prostatasyndrom.

Dosökning sker endast under övervakning av en läkare. Detta gäller om den ordinerade dosen inte har någon verkan. Dock är det inte alltid frågan om att ämnet inte verkar; stress och fysiska orsaker kan även påverka. Detta är dock något som läkaren undersöker och avgör om det påverkar i tillräcklig mån. Vid dosering och dosjustering ska patienten genomgå noggranna kontroller för att försäkra att dosen passar denne.

20 milligram är den maximala dosen för tadalafil under en 24 timmars period. Denna dos ska alltså inte överstigas. Observera att tadalafil inte börjar verka direkt och du ska således inte äta flera piller för att få den önskade effekten.

Tadalafil är alltid receptbelagt. Om du ser receptfri tadalafil till salu online handlar det inte om en seriös försäljare och i värsta fall kan du råka köpa en förfalskning. I så fall kan du få ett antal komplikationer, som kan vara till och med livshotande. Du känner igen äkta tadalafil till exempel på förpackningen och genom att du ombeds uppge information för att läkaren ska kunna skriva ut recept. Köp alltid dina Cialistabletter från verifierade apotek och onlinekliniker.

Vilka biverkningar, kontraindikationer och interaktioner kan tadalafil ha?

Tadalafils biverkningar

I likhet med andra läkemedel kan tadalafil ha olika biverkningar, trots att ämnet som en huvudregel tolereras väl. Kom alltid ihåg att noggrant kontrollera bipacksedeln för att försäkra dig om att du känner igen biverkningarna.

Dessa är tadalafil vanligaste biverkningar:

Vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar Mycket sällsynta biverkningar
Huvudvärk (ca. 14%) Muskel- och ryggsmärta (5%) Ögonsmärta
Halsbränna (ca. 10%) Illamående Störning av färgseende (ca 0,1%)
Värmekänsla Yrsel Påverkan på blodtrycket

Vid sällsynta biverkningar, så som allergiska hudreaktioner eller hudutslag, synförlust, bröstsmärtor och långvarig erektion (som håller i sig längre än fyra timmar och är smärtsam) ska du kontakta en läkare och sluta använda medlet. Däremot får du inte biverkningen "blåseende" på samma sätt av tadalafil som av sildenafil.

Tadalafils interaktioner

Tadalafil kan ha interaktioner med isosorbid dinitrat, glyceroltrinitrat, pentaerythrityltetranitrat, molsidomin, isosorbidmononitrat och riociguat. Således kan effektiviteten av dessa läkemedel eller tadalafil påverkas, alternativt kan du få livsfarliga komplikationer. Använd alltså inte dessa läkemedel tillsammans med tadalafil.

Tadalafils kontraindikationer och användningsbegränsningar

Du ska inte använda tadalafil om du är överkänslig mot tadalafil eller ett annat ämne som finns i Cialis. Dessutom ska tadalafil inte användas om du har hjärtsvikt, arytmi, en svår hjärt- och kärlsjukdom eller angina pectoris. Detta gäller även om du har drabbats av en hjärtattack eller stroke inom de senaste sex månaderna.

Tadalafil kan påverkas av grapefrukt. Du ska därför undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice samtidigt som du använder tadalafil.

Tadalafil kan påverka ens körförmåga, eftersom biverkningarna kan orsaka till exempel svindel. Man ska således undvika att köra bil eller andra motorfordon och vara försiktig när man rör sig i trafiken.

Om man lider av en sjukdom som gör att man inte ska utöva sexuell aktivitet, så som en allvarlig hjärtsjukdom, är det onödigt att man tar tadalafil. Du bör alltså inte använda potensmedel i detta fall.

Hur verkar tadalafil i jämförelse med andra potensmedel?

Enligt en studie publicerad år 2013, som analyserade 118 studier gällande potensmedel, är tadalafil ett väldigt effektivt potensmedel. Studien undersökte olika PDE5-hämmare, det vill säga avanafil, vardenafil, tadalafil och udenafil. Dessa jämfördes med placebon och studien påvisade klart PDE5-hämmares effektivitet. Tadalafil påvisades även vara den effektivaste PDE5-hämmaren utav dessa.

Övriga studier som undersökt tadalafil

Enligt en annan studie fick en grupp män mellan 22 till 82 år som led av impotens tadalafil, medan en annan grupp fick en placebo. Båda testgrupperna fick medlet under en period om 12 veckor. De som fick tadalafil fick en dos om 2,5, 5, 10 eller 20 milligram. Tadalafil visade sig vara mycket mer effektiv än placebon; 81 procent av dem som använde tadalafil hade fått en förbättrad erektion, medan endast 35 procent från placebogruppen hade fått det. Detta gällde speciellt för tadalafil 20 milligram. Förutom förbättrad erektion rapporterade även 75 procent att de framgångsrikt utfört samlag. Båda dessa studier som nämnts här indikerar alltså på att tadalafil är ett väldigt effektivt potensmedel.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel