08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Vaniqa / Eflornitin

Eflornitin

Eflornitin är ett läkemedel som används för att behandla hirsutism (överdriven hårväxt) hos kvinnor. För närvarande är eflornitin endast tillgängligt i det receptbelagda läkemedlet Vaniqa. Det är en effektiv behandling för hårborttagning i ansiktet som appliceras på huden under cirka sex månader vid behandling av hirsutism.

Detta läkemedel endast tillgängligt i Sverige på recept. Det kan också vara så att den överdrivna hårväxten är ett tecken på ett allvarligt underliggande medicinskt tillstånd (exempelvis en androgenproducerande tumör eller polycystiskt ovarialsyndrom - PCOS). Att genomgå en läkarundersökning i ett hälsofrämjande syfte kan därför vara en god idé.

Hur fungerar eflornitin?

Eflornitin är ett preparat som hämmar enzymet ornitindekarboxylas, vilket katalyserar omvandlingen av ornitin och polyaminer såsom putrescin. Dessa ämnen reglerar celldifferentieringen och celltillväxten i hårsäcken. Detta leder till att bildningen av nytt hår fördröjs och kraftigt reduceras. Det som är speciellt med denna effekt är att eflornitin inte ingriper direkt i kroppens hormonbalans.

Det bör noteras att eflornitin inte kan användas som ett hårborttagningsmedel, eftersom det fördröjer tillväxten av hår. Det innebär att ytterligare konventionella metoder för avlägsnande av håret fortfarande är nödvändigt. Men Vaniqa har visat sig kunna öka tidsintervallen mellan dessa hårborttagningar.

Kemisk struktur för eflornitin

Hur doseras eflornitin?

Eflornitin ska appliceras dagligen och masseras två gånger per dag på den drabbade huden. Under åtminstone fyra timmar skall det behandlade området inte rengöras. De bägge behandlingarna ska ske med ett uppehåll om minst åtta timmar mellan respektive behandling. Det är endast möjligt att behandla ansiktet eller området under hakan.

I vissa fall är det rekommenderat att använda en extra, mekanisk metod för hårborttagning. En metod som plockning eller rakning är lämplig att kombinera med behandlingen. I dessa fall bör den aktiva substansen eflornitin appliceras åtminstone fem minuter innan hårborttagningen inleds.

Under de första åtta veckorna ser man ofta den första förbättringen av tillståndet. Långsiktig framgång kan åstadkommas genom en långtidsbehandling.

Om inte några märkbara tecken på förbättring kan skönjas inom de första fyra månaderna av behandlingen, bör du diskutera med läkaren huruvida det är meningsfullt att fortsätta behandlingen.

Överdos av eflornitin vid terapeutiska doser

Den maximala månatliga dosen av läkemedlet är 30 gram. Upptagningen av eflornitin genom huden (den kutana penetrationen) är upp till 1% vid behandling av lokalt kraftig hårväxt som är av rent kosmetisk karaktär.

Följaktligen är en överdosering inte trolig, men den kan dock uppstå om läkemedlet används i höga doser eller förtärs av misstag.

Snarare kan en överdos inträffa genom den terapeutiska, intravenösa användningen. Detta är fallet till exempel vid behandling av sömnsjuka (trypanosomiasis).

Typiska tecken på överdos är gastrointestinala besvär, svullnad i ansiktet, håravfall och huvudvärk. När ett eller flera av dessa symptom uppträder, bör behandlingen med eflornitin avbrytas.

Eflornitin för behandling av sömnsjuka

Förutom den dermatologiska användningen av läkemedlet eflornitin kan det även användas för behandling av sömnsjuka. Här appliceras inte ämnet i form av en kräm utan administreras istället intravenöst.

Vilka biverkningar kan eflornitin ge upphov till?

De biverkningar som kan uppstå vid behandling med eflornitin rör sig i de flesta fall av hudirritation. Om förekomsten av biverkningar skulle vara långvarig eller biverkningarna är smärtsamma, bör du konsultera en läkare.

De vanligaste biverkningarna är mild akne. Dessutom kan ofta följande biverkningar uppträda på huden eller i den subkutana vävnaden vid kliniska prövningar: rodnad, utslag, en brännande känsla, alopeci, stickningar eller sveda.

Det är viktigt att notera att de flesta formerna av hudirritation främst uppstår när huden som ska behandlas är mycket sprucken och/eller torr. Vid ihållande hudirritation bör behandlingen lämpligtvis avbrytas och en läkare konsulteras.

Ibland rapporterar patienter om keilit, ansiktsödem, inåtväxande hår, furunkulos, dermatit, utslag, herpes simplex, domningar i läpparna, missbildning av hårstrån, onormal hårväxt eller känslig hud.

Sällsynta biverkningar inkluderar makulopapulösa och/eller vesikulobullösa utslag, hautneoplasien, hudsjukdomar, rosacea, seborroiskt eksem eller stramande hud.

Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Brännande eller stickande känsla Eksem Stramande hud
Torr hud Herpes simplex Hautneoplasien
Mild akne Inåtväxta hårstrån Makulopapulösa hudutslag
Hudutslag Hudkänslighet Seborroiskt eksem
Hudirritation Ansiktsödem Rosacea

Kan jag använda eflornitin?

Om du har en överkänslighet mot den aktiva substansen eflornitin, bör du inte använda läkemedlet. Om negativa hudreaktioner uppstår under behandling med ämnet, bör en läkare konsulteras för att utreda tolerabiliteten och den eventuella fortsatta behandlingen.

Hos kvinnor med nedsatt njur- eller leverfunktion ska läkemedlet eflornitin inte användas överhuvudtaget. Hos denna målgrupp har inte läkemedlets effekt eller säkerhet fastställts.

Under amning bör man avstå från att använda eflornitin. Det är hittills oklart om läkemedlet transporteras via bröstmjölken till barnet eller inte.

Kvinnor som planerar en graviditet eller redan är gravida bör dessutom undvika behandling med eflornitin. För närvarande finns det inga tydliga och tillförlitliga uppgifter om läkemedlet kan påverka modern eller fostret.

Kan eflornitin interagera med andra läkemedel?

Hittills finns inga resultat från interaktionsstudier av den aktiva ingrediensen eflornitin. Den behandlande läkaren bör ändå informeras om vilka andra läkemedel som intas eller på andra sätt används samtidigt.

Vilka resultat har man funnit i studier på eflornitin?

I elva kliniska studier där effekten av eflornitin undersöktes deltog 1 800 försökspersoner. Efter en behandlingsperiod på ungefär sex månader, minskade ansiktsbehåringen hos 73 procent av kvinnorna. Eflornitin ökar dessutom effektiviteten av laserterapi med cirka 30 procent.

Eflornitin mer effektivt än placebo i klinisk studie

I en studie som publicerades 2001, fann man att 15-procentig eflornitinsalva var mer effektiv än placebo när det gäller att minska hårväxten, redan efter 2 till 8 veckors behandling. Deltagarna i studien fick applicera salvan två gånger per dag på ett 50 cm2 stort rakat område på huden under hakan.

Efter 24 veckors behandling visade åtminstone 58% av de patienter som behandlats med eflornitin och 34% av patienterna som behandlats med placebo tecken på förbättring av sin hirsutism i ansiktet. När det gäller andelen patienter vars hirsutism ansågs vara framgångsrikt behandlad, var siffran 32% i eflornitingruppen och endast 8% i placebogruppen.

Inom 8 veckor efter avslutad behandling hade hårväxten återgått till samma nivåer som före studien. 33% av patienterna som använt eflornitin uppgav att obehaget hade minskat efter behandlingen, medan motsvarande siffra för patienterna i placebogruppen var 15%.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel