08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Håravfall / Det verksamma ämnet finasterid

Det verksamma ämnet finasterid

Medicinering med läkemedlet finasterid används vid manligt håravfall och godartad prostataförstoring och är ett receptbelagt läkemedel.

Finasterid vid håravfall

Steroiden finasterid är ett beprövat läkemedel inom två olika användningsområden. Dessa inkluderar håravfall, som har väldigt obekväma konsekvenser för många män, och behandling av godartad prostataförstoring. Båda tillämpningsområdena svarar på minskningen av det biologiskt aktiva dihydrotestosteronet som finns i kroppen.

Vanligtvis sker hormonellt håravfall på grund av hårsäckarnas känslighet gentemot androgener (manliga könshormoner), vilken kan vara av en varierande grad.

Håret är oftast känsligast på hjässan, var håravfallet brukar få sin början. Först senare brukar hårsäckarna sluta fungera i sidan och på baksidan av huvudet.

stadier av håravfall

Mångåriga internationella studier visar att 80 till 90 % av patienterna behandlas framgångsrikt med den aktiva substansen finasterid, som preparatet Propecia baserar sig på, för att stoppa det androgena håravfallet.

Hos omkring 65 % av de behandlade männen kunde man även observera mer hår på huvudet. Denna betydande effekt observerades hos patienter mellan 41 och 60 års ålder. Doseringen av androgen alopeci är 1 mg per dag.

Hur verkar finasterid vid håravfall?

Användningen av finasterid för behandling av håravfall baserar sig på den bekräftade iakttagelsen att håravfallet sker på grund av hårsäckarnas ärftliga hypersensitivitet mot hormonet dihydrotestosteron (DHT). Hårsäckarna reagerar på hormonet med en reducerad tillväxt och resulterar i håravfall.

DHT hårsäckar

För att omvandla könshormonet testosteron till det biologiskt aktiva hormonet dihydrotestosteron behöver den mänskliga kroppen tre speciella enzymer som kallas isoenzymer. Dessa isoenzymer bildar steroiden 5-alfa-reduktas, som är ansvariga för omvandlingen till det biologiskt tillgängliga hormonet och därefter håravfallet.

Som syntetisk steroid har det aktiva ämnet finasterid en liknande i struktur som naturliga testosteron. Genom denna likhet verkar steroiden som selektiv 5-alfa-reduktashämmare och kan därmed förhindra omvandlingen av testosteron till biologiskt aktiva dihydrotestosteron.

DHT Propecia

Finasterid hämmar omvandlingen till det biologiskt aktiva hormonet DHT. Hårsäckarna reagerar på denna minskning av hormonnivåer med en förlängning av tillväxtfasen. Så länge man tar medicinen skjuts det manliga håravfallet upp.

Detta resulterar i en minskning av det normala dihydrotestosteronet i blodet med den önskade medicinska effekten, inklusive alla biverkningar och interaktioner.

Finasterid vid behandling av godartad prostataförstoring

Eftersom testosteron även spelar en viktig roll i de onormala cellförändringarna vid godartad prostataförstoring har det hormonblockande medlet finasterid även visat sig framgångsrikt här. Detta gäller särskilt vid en stor prostatavolym för att uppnå en minskning av prostatan.

Intaget av steroider sker, beroende på den enskilda diagnosen, som enskild eller kombinationsterapi. Det har noterats att det tar det minst sex månader tills lösningen har en verklig effekt på urineringen och andra symtom.

Det har dock visat sig att finasterid har en positiv effekt på prostatavolymen; urinflödeshastigheten och andra symtomatiska klagomål påverkas endast marginellt. Vid godartad prostatahyperplasi används finasterid som en 5 mg stor dos per dag.

Den förebyggande effekten av finasterid

US National Cancer Institute har forskat kring finasterids förebyggande effekter på prostatacancer i en studie. För detta ändamål deltog 19.000 män i 55 års ålder i studien under en period av sju år.

I den första delen visade studien en förebyggande effekt på så kallade lågvärdiga tumörer med långsam tillväxt utan påverkan på patientens livstid.

I slutet av oktober 2011 diagnostiserades ett något ökat antal maligna tumörceller jämfört med placebogruppen i finasteridgruppen. Forskarna var oeniga om i vilken utsträckning steroiden var effektiv som ett cancerreducerande ämne.

Slutligen enades man dock om att upptäckten av högvärdiga tumörer främst var relaterad till den minskade prostatan. Genom att minska prostatavolymen ökade den statistiska chansen för att man ska kunna upptäcka tumörceller i en biopsi.

Tio år efter att studien tog fasta på den inledande misstanken om att den aktiva ingrediensen främjar bildandet av maligna tumörer, undersöktes läkemedlets inverkan på dödligheten. Denna misstanke kunde sättas i perspektiv, eftersom 78 % av varje kontrollgrupps studiedeltagare ännu levde.

Biverkningar av finasterid

Intag av hormoner eller läkemedel som hämmar bildningen av biotillgängliga hormoner är alltid förknippat med biverkningar. Innan man påbörjar en behandling med Propecia ska man ta ett samtal med en läkare om eventuella biverkningar.

Genom hämmandet av bildningen av biologiskt tillgängligt dihydrotestosteron sker ett ingrepp i mannens hormonbalans. Detta resulterar i följande biverkningar:

 • Minskning av hormonberoende kroppsbehåring
 • Bröstförstoring (gynekomasti)
 • Minskning av prostatan
 • Eventuell höjning av leverenzymet; speciellt gamma-glutamyltransferas
 • Förlust av libido
 • Erektil dysfunktion (impotens)
 • Depression
 • Torra ögon och dimsyn
 • Ökad risk för bröstcancer

Interaktioner och användningsbegränsningar

Interaktioner med andra läkemedel är för närvarande (januari 2016) inte kända. Innan du tar finasterid bör den behandlande läkaren ändå informeras om intag av andra läkemedel.

Användningsbegränsningar (kontraindikationer)

Personer med mycket håravfall ska inte använda läkemedlet . Detta gäller även för kvinnor och personer under 18 år. Gravida kvinnor måste absolut undvika kontakt med ämnet eller ämnen med finasterid, eftersom den aktiva ingrediensen leder till missbildningar av yttre genitalia hos manliga foster.

De som använder finasterid kan inte ge blod eftersom finasteridhaltiga donationer kan orsaka skador på fostret hos gravida kvinnor vid en blodtransfusion.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel