08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Övervikt och fetma / Xenical / Biverkningar vid intag av Xenical

Biverkningar vid intag av Xenical

Xenical innehåller den aktiva substansen orlistat och används för att behandla övervikt och fetma. Eftersom läkemedlet påverkar fettsmältningen är det ett extremt effektivt läkemedel. Före det intas bör dock eventuella biverkningar och läkemedlets påverkan på andra läkemedel övervägas.

Bra att veta om Xenical

Ifall aktiviteter såsom kost och motion inte räcker till för att uppnå tillräcklig viktminskning kan Xenical användas. Läkemedlet kan endast användas för sjuklig fetma, som kännetecknas av ett kroppsmasseindex (BMI) som är minst 30.

BMI beräknas genom att multiplicera kroppslängden i meter och dividera vikten i kg med det talet. Fetma bör även behandlas om en person, som har ett BMI över 28, har sjukdomar med en allvarlig hälsorisk, såsom rubbad lipidmetabolism, högt blodtryck (hypertoni ), diabetes mellitus typ 1 eller typ 2.

Hur fungerar Xenical?

Den aktiva ingrediensen orlistat börjar verka i och med fettnedbrytningen och hämmar enzymet lipas, som finns i tarmen och är ansvarig för fettklyvningen. Under normala omständigheter kan lipaset bryta ner höga mängder av fett, upp till 140 g, vilket tillförs till matsmältningen.

xenical-chemischer

Orlistat hämmar funktionen av lipas och säkerställer att endast ca 60 % av den absorberade mängden fett smälts. Xenical kan dock endast användas i kombination med en fettsnål kost. Samtidigt stödjer fysisk aktivitet viktminskningen. Effekten av preparatet leder redan efter 24 till 48 timmar från intaget till en ökad fettutsöndring i avföringen.

Vanliga och mer ovanliga biverkningar

Biverkningarnas intensitet och typ varierar beroende på doseringen av viktminskningsläkemedlet Xenical. Läkemedlet bör tas endast när en förändring av kosten sker. En kalori- och fettsnål kost bör prioriteras.

Ditt kostintag påverkar biverkningarna i högsta grad

Om kostrekommendationerna ignoreras och man fortsätter att äta fettrik mat kommer biverkningarna att förvärras. Då kan obehagliga och ibland pinsamma konsekvenser såsom avföringsinkontinens eller fet eller oljig avföring uppstå, eftersom en stor del av fettet utsöndras osmält.

Mycket ofta orsakar orlistat buksmärtor, uppblåsthet, samt ökad och oljig avföring. Dessutom får man oftare huvudvärk, influensaliknande symptom eller infektioner i de övre luftvägarna.

Besvär och biverkningar man bör ha i åtanke

Ofta har patienter som äter Xenical lös avföring, anussmärtor, infektioner i de nedre luftvägarna, tand- och tandköttsbesvär, urinvägsinfektioner, samt ökad menstruation.

Andra, mer oregelbundna, biverkningar kan också uppstå. Dessa inkluderar gallblåseinflammation, inflammation i levern, tarmblödning, inflammation i bukspottkörteln, hudutslag och överkänslighetsreaktioner såsom urtikaria.

Mycket vanliga biverkningar Vanliga biverkningar Ovanliga biverkningar
Huvudvärk Flatulens Allergiska reaktioner
Magont Lös avföring Illamående
Diarré Oregelbunden mens Sjukdomssymptom
Fet eller oljig avföring Utmattning Blåsor på huden
Yrsel Feber Irriterade ögon

Hur Xenical påverkar andra läkemedel?

Med livsmedelskomponenter:
Fettlösliga vitaminer, såsom vitamin E, vitamin D, vitamin K, och i synnerhet betakaroten (vitamin A), kan reduceras genom Xenical. Därför ökar användning av viktminskningsläkemedlet risken för vitaminbrist.

För optimalt resultat bör patienten följa läkarens råd och äta en balanserad kost som är rik på grönsaker och frukter. Ifall det är nödvändigt kan läkaren rekommendera ett multivitaminpreparat.

Med amiodaron:
Om antiarytmisk amiodaron äts tillsammans med Xenical bör den behandlande läkaren kontrollera hjärtaktiviteten. Orlistat kan reducera koncentrationen av amiodaron i blodet och därmed minska effekten av läkemedlet.

Med akarbos:
Xenical bör inte ätas tillsammans med akarbos, ett medel som sänker blodsockernivån. De aktiva ingredienserna i båda läkemedlen påverkar annars varandra.

Med antikoagulantia:
Xenical kan minska effekten av antikoagulantia. Det är därför nödvändigt att noggrant övervaka blodproppsvärden om båda läkemedlen tas samtidigt.

Med immunsuppressiva medel:
Immunsuppressiva medel såsom cyklosporin kan inte kombineras med Xenical. Orlistat i Xenical minskar nivån av cyklosporin i blodet och därmed försvaga dess effektivitet. Bland annat kan detta leda till organavslag efter en organtransplantation.

Med antiepileptiska läkemedel:
Det är möjligt att upptaget av antiepileptiska läkemedel såsom lamotrigin eller valproinsyra påverkas. Detta kan leda till allvarliga kramper (konvulsioner).

Med sköldkörtelhormon:
I sällsynta fall kan Xenical minska effekten av sköldkörtelhormonet levotyroxin så att hypotyreos sker. Därför måste de två preparaten tas vid separata tidpunkter. Eventuellt måste den behandlande läkaren justera dosen av levotyroxin.

Med hormonella preventivmedel:
Xenical och hormonella preventivmedel påverkar inte direkt varandra. Xenical kan ändå leda till diarré, vilket i sin tur påverkar preventivmedlets verkan. Om du har svår diarré bör du använda kondom vid samlag.

Läs det här innan du tar Xenical

Xenical ska inte under några omständigheter tas om du har gallstas, en störd växtnäringabsorbering (malabsorption) eller vid överkänslighet mot den aktiva substansen orlistat.

Om du har en njursjukdom ska du fråga din läkare om du kan börja använda Xenical. Även om den aktiva ingrediensen orlistat sällan leder till ökad ackumulering av oxalsyra i njuren och på detta sätt skadar den så ska du alltid vara försiktig.

Xenical är förbjudet under graviditeten, eftersom det inte finns några studier om detta. Likaså är ingenting ännu känt om huruvida läkemedlet orlistat kan påverka modersmjölken. Därför bör Xenical inte användas under amningen. Det är ännu inte känt hur och huruvida läkemedlet orlistat påverkar utvecklingen av barn och ungdomar. Därför lämpar sig inte Xenical för barn och ungdomar (under 18 år).

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel