08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
 • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
 • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
 • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
 • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Dagen-efter-piller / Ulipristal: medicinsk användning, verkningsmekanism, biverkningar

Ulipristal: medicinsk användning, verkningsmekanism, biverkningar

Läkemedlet ulipristal som ett oralt, akut preventivmedel används främst under handelsnamnet ellaOne. Till skillnad från andra ämnen utmärker sig detta aktiva ämne genom sin långvariga effekt. Ämnet kan tas upp till fem dygn efter ett samlag.

Om dagen-efter-piller med detta ämne, ulipristal, tas efter oskyddat samlag kan oönskade graviditeter förhindras. Dagen-efter-piller med ulipristal är receptfria i Sverige. Det bör noteras att läkemedlet ulipristal inte är lämpligt som långvarigt eller permanent hormonellt preventivmedel, utan för detta ändamål ska man använda p-piller eller andra preventivmedel. Man ska endast använda ett akut p-piller under en menstruationscykel.

När används ulipristal?

Hormonella akuta preventivmedel för motverkan av graviditet används efter oskyddat samlag. Detta kan också vara fallet om kondomen går sönder under samlaget eller p-piller inte använts korrekt eller glöms bort.

Ulipristal finns i olika dagen-efter-piller, så som ellaOne och Norlevo. Även Norlevo är receptfritt, men har inte samma verkan som ellaOne. Norlevo ska ätas senast inom tre dagar efter ett samlag.

Kliniska studier visar att vid korrekt användning erbjuder ulipristal effektivt skydd om det tas inom 0 till 72 timmar efter oskyddat samlag. I två olika studier inträffade graviditet i endast 1,5 procent av fallen där ulipristal användes. Forskarna understryker att ulipristal är ett lämpligt medel som akut preventivmedel.

På vilka andra sätt används ulipristal?

Ulipristal kännetecknas av dess effekt på livmodersmyom. Dessa är godartade utväxter i livmodern som utvecklas huvudsakligen mellan det 35:e och 50:e levnadsåret. I de flesta fall diagnostisera gynekologer dessa slumpmässigt. Kvinnor märker dessa genom svår smärta eller blödningsrubbningar, som är typiska symtom på muskelknutor. I det här fallet tas ungefär en 90- till 102-dagars daglig dos 10 till 20 milligram ulipristal.

Hur fungerar ulipristal?

Den aktiva substansen ulipristal är en syntetisk selektiv progesteronreceptormodulator med delvis agonistiska och antagonistiska egenskaper. Således hindrar ulipristal dockning av det kvinnliga könshormonet progesteron till en motsvarande receptor.

Kemisk struktur för Ulipristal

Ulipristals verkan

På detta sätt inhiberas eller försenas ägglossningen (ovulation). Denna funktion gör det möjligt att använda p-piller efter oskyddat samlag. Eftersom manliga spermier överlever upp till tre till fem dagar i den kvinnliga kroppen återstår risken för befruktning. Om ägglossningen fördröjs i tid med ulipristal, vilket minimerar risken för en oönskad graviditet.

Nyligen utförda kliniska studier visar också en ytterligare effekt av ulipristal. Således är selektiv hämning av ägglossning även möjlig när det ansvariga laddningssignalhormonet redan nått en hög nivå. Jämfört med andra akuta preventivmedels aktiva ämnen är ulipristal ett säkrare alternativ.

För läkemedelsbehandling för myom används ulipristal, eftersom läkemedlet fördelaktig påverkar strukturen av vävnaden i livmoderslemhinnan (endometriet). Följaktligen läker denna godartade utväxter i livmodern.

Hur använder och doserar man ulipristal?

Vid intag av ulipristal bör man följa medicinska instruktioner. Varje förpackning innehåIIer en tabIett och i varje dagen-efter-piller finns det 30 milligram ulipristal. Akut p-piller som innehåller denna aktiva substans ska användas så snart som möjligt efter att man haft oskyddat samlag, men ändå senast efter 120 timmar (5 dagar). Notera att ulipristal bör förvaras i sin originalförpackning, eftersom tabletten inte tål ljus.

När ska ulipristal tas?

Ulipristal kan användas när som helst under menstruationscykeln. Detta gäller även med avseende på tiden av dygnet. Effekten av ulipristal påverkas inte av mat. Följaktligen kan pillret tas under eller innan man äter. Om man kräks inom tre timmar efter att ha tagit ulipristal rekommenderas det att man så snart som möjligt tar ett nytt akut p-piller för att försäkra sig om att man skyddas mot en oönskad graviditet.

Vad händer med menstruationscykeln när man använt ulipristal?

Det är normalt att den vanliga menstruationen fördröjs med mer än en vecka efter att man använt sig av ulipristal. Om menstruationen är mycket kraftig eller mycket svag efter att man har tagit ett akut p-piller är det rekommenderat att man gör ett graviditetstest i vilket fall som helst. Om detta är positivt bör en gynekolog kontaktas.

Vad för biverkningar kan uppstå?

Användningen av ulipristal kan vara förenad med biverkningar så som kräkningar, illamående, buksmärta eller ömhet i brösten.

Vanliga biverkningar Mindre vanliga biverkningar Sällsynta biverkningar
Magvärk Värmevallningar Torr hals
Bäckensmärta Sjukdomskänsla Koncentrationsbesvär
Huvudvärk Flatulens Darrningar
Trötthet Diarré Förvirring
Svindel Klåda Stark törst
Humörsvängningar Akne Nässelfeber

Är det möjligt att interaktioner förekommer?

Ulipristal påverkar effekten av andra, regelbundet använda hormonella preventivmedel som p-piller eller p-plåster. Följaktligen är det rekommenderat att man använder hormonella preventivmedel som vanligt vid parallellt engångsbruk av ulipristal under cykeln. Dessutom rekommenderas användning av barriärpreventivmedel, så som kondomer, under menstruationscykeln.

För närvarande finns det inga vetenskapliga studier om samspelet mellan ulipristal. Eftersom den aktiva ingrediensen metaboliserar CYP 3A4 kan effekten inducerare med samma namn påverkas negativt. Detta omfattar följande produkter:

 • rifampicin
 • karbamazepin
 • fenytoin
 • ritonavir
 • johannisört

Detsamma gäller för preparat som är ansvariga för en medicinsk ökning av pH i magen. De ska alltså inte användas samtidigt. Dessa inkluderar:

 • H2-blockerare
 • antacida
 • protonpumpshämmare

Samtidigt orsakar följande läkemedel ökade plasmakoncentrationer av den aktiva substansen ulipristal:

 • nefazodon
 • ketokonazol
 • telitromycin

Vad är kontraindikationer som skall iakttas vid användning av ulipristal?

Den aktiva substansen ulipristal rekommenderas inte för kvinnor som är allergiska mot detta ämne. Innan användning bör man i alla fall diskutera med en specialist, eftersom det, om vissa sjukdomar förekommer, inte rekommenderas att man alls använder ulipristal eller använder ämnet endast i begränsad utsträckning. Följande sjukdomar eller tillstånd är kriterier för uteslutning av ulipristal:

 • akut astma
 • allvarlig leversjukdom
 • typiska symtom på graviditet såsom graviditetsillamående eller en hård känsla i bröstet
 • fördröjd månatliga menstruation

Dessutom finns det vetenskapliga studier som visar att ulipristal inte är effektivt för kvinnor med ett mycket högt BMI och ska följaktligen inte användas. Gravida kvinnor bör inte ta ulipristal. Om ammande kvinnor använder ett preparat som innehåller ulipristal bör de inte amma under en period av minst sju dagar från tidpunkten då ämnet användes.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel