08 4468 2416 Livechatt
Patientsupportteamet är tillgängligt nu: mån-fre 9:00 - 18:00
  • Privat och konfidentiell tjänstDiskret förpackning och betalning
  • Genuint läkemedelFrån vårt apotek registrerade i Storbritannien
  • Heltäckande tjänstInga dolda avgifter – Alla priser inkluderar frakt & recept
  • Leverans nästa dagBeställ innan kl. 17:00
Startsidan / Astma / Astma och rökning

Astma och rökning

Rökning påverkar hälsan på flera olika sätt, både vad gäller aktiv och passiv rökning. Eftersom astmatikers lungfunktion redan är nedsatt bör man undvika rökning som astmatiker. Rökning kan ge värre symtom och överlag påskynda sjukdomsförloppet. Utöver detta kan rökning vara en bidragande orsak till att rökare och deras barn drabbas av astma.

Hur astma påverkas av rökning

Rökning påverkar astma i stor mån, eftersom lungornas funktion försämras av tobak. Astmatiker bör veta hur rökning påverkar dem och varför de inte bör röka. Rökningen har nämligen både kort- och långsiktig verkan på astmatikers hälsa. Här nedan går vi igenom hur astma påverkas av rökning.

Vad är astma?

Astma är en sjukdom som påverkar andningsvägarna. Förutom att man får andningssvårigheter kan man även få hosta och rosslande andning. I värsta fall kan astmaattacker vara av det allvarligare slaget. Då kan patientens andningsvägar förträngas så mycket att andningen helt upphör och man kvävs, om inte medicinsk vård fås. Astmaattacker utlöser generellt sett en tryckande känsla i bröstet och tyngre andning.

Astma uppstår på grund av olika orsaker. Bidragande faktorer kan vara gener och allergier. Alternativt kan astma uppstå på grund av miljöförhållanden, såsom luftföroreningar. Astma kan drabba personer i alla åldrar. Som tur kan man behandla astmasymtomen på olika sätt. Därtill kan man se till att inte astmasymtomen förvärras, till exempel genom att hålla huset rent och undvika damm eller att sluta röka.

Hur påverkar rökning astma?

Rökning har en stor påverkan på astma. Rökning innehåller olika skadliga ämnen såsom tjära och på grund av dessa orsakas irritation och inflammation i slemhinnorna i luftvägarna. Hos vissa personer kan luftvägarna nästintill täppas till på grund av en kraftig inflammation. Om man utsätter sig själv för samma ämnen utlöser kroppen en liknande reaktion. Slutsatsen är astma.

Astmatiker som regelbundet röker kan speciellt drabbas av problem såsom sämre lungfunktion, förvärrad astma, värre astmasymtom, ökad risk för att drabbas av lungsjukdomen KOL, samt ökad risk för att drabbas av allvarliga luftvägsinfektioner. Att sluta röka kan påverka astman i stor mån. På så sätt kan astmasymtomen förbättras, luftrörens irritation lindras och immunförsvaret förstärkas. Därtill kan man, genom att ge upp tobak, påverka hur bra kroppen reagerar på astmamediciner.

En studie som utfördes vid universitetet i Groningen påvisade hur stor påverkan rökning har på astma och hur mycket man kan vinna genom att sluta röka. Här var fokus på att undersöka hur stor påverkan cigarettrök har på lungorna hos astmatiker. Slutsatsen var att rökning har negativ effekt på lungorna, men om man slutar röka kan skador på lungorna till och med förbättras.

Rökning och astma

Rökning ökar utsläpp av kväveoxid, som å sin sida påverkar astman. Således kan astmatiker få mycket mera slem i luftvägarna och ha en högre inflammationsrisk. Däremot fann forskarna tecken på att hos personer som rökt, oberoende av hur länge detta pågått, reduceras slemlager efter att man slutat röka. Denna studie bevisar hur skadlig rökning kan vara för astmatiker och hur viktigt det är att man slutar röka.

Därtill bör man komma ihåg att även passiv rökning påverkar astmatiker. Även om du inte är astmatiker själv kan du, på grund av att du röker, förvärra familjens eller vänners symtom. Personer som kommer i kontakt med tobaksrök får nämligen i sig samma skadliga ämnen som rökare.

Kan astma orsakas av rökning?

Kort sagt kan rökning orsaka astma. Risken för att man insjuknar i astma ökar rejält om man röker. Det här gäller både aktiv och passiv rökning och har påvisats i flera olika studier. Naturligtvis beror risken även på andra orsaker. Till exempel finns det en förhöjd risk för att insjukna i astma hos pollenallergiker i jämförelse med personer som inte lider av allergier och detta gäller speciellt för rökning. Detta på grund av att rökning påverkar andningsorganen som redan påverkas av allergier. Förutom att rökning kan orsaka astma försvåras även astmasymtom. I värsta fall kan astman utvecklas till KOL, en kronisk lungskada.

Rökning påverkar lungorna på olika sätt, både vad gäller kortsiktig och långsiktig verkan. Rökning kan orsaka ett astmaanfall, eftersom luftvägarna påverkas och kan på så sätt förträngas. Men tobaksröken kan även påverka indirekt genom att skada bronkerna. Om luftvägarna skadas kan man utveckla allergisk astma, som är en kronisk sjukdom.

Lungskador som orsakas av rökning

Kan rökning påverka astmaläkemedels effekt?

Ja, rökning påverkar astmaläkemedels effektivitet och verkningskraft. Rökning påverkar, som sagt, astmasymtomen och därmed även läkemedelsmängden som används. Som rökare och astmatiker kan det till exempel vara att man måste använda en långvarigare behandlig än normalt på grund av förvärrade symtom. Därtill påverkas inhalerade kortikosteroider direkt.

Rökning är en bidragande orsak till astma hos barn

Barn vars föräldrar röker har en ökad risk för att drabbas av astma. En studie visar till exempel att barn vars mammor röker under graviditeten och/eller sex månader efter födseln utvecklar astma och måste behandlas på sjukhus i mycket större grad än barn vars mammor inte röker. Därtill visar en annan studie, denna utförd vid universitetet i Bergen i Norge, att risken för astma hos barn vars pappor röker vid den tidpunkt då befruktningen sker eller har rökt mycket tidigare ökar med ungefär 50%. Den här studien gjordes med 13000 deltagare. Denna studie var ett viktigt genombrott för att påvisa hur skadlig rökning kan vara för även ofödda barn.

Därtill påverkas barn även av passiv rökning i hemmet. Tobaksrökens skadliga ämnen inhaleras av barnen genom luften och röken stannar även i möbler och väggar. Barn vars föräldrar röker har även en förhöjd risk för att börja röka när de är äldre, helt enkelt eftersom rökning varit så vardagligt för dem genom hela deras barndom. Dessutom påverkas barn med astma väldigt negativt av tobaksrök. På så sätt blir det en ond cirkel; barnets astma uppstår på grund av att föräldern röker och astmasymtomen förvärras på grund av rökningen. Här är det viktigt att komma ihåg att rökning kan ha riktigt dåliga följder för astmatiker, såsom den kroniska sjukdomen KOL och i värsta fall allvarliga astmaattacker.

De här studierna, samt faktumet att även passiv rökning är skadligt, är starka orsaker för att föräldrar ska sluta röka. Rökning har en väldigt negativ påverkan på hälsan och kan i värsta fall leda till döden genom cancer och andra dylika sjukdomar. Genom familjeplanering kan blivande föräldrar minska risken för att deras barn drabbas av astma på grund av rökning.

En ökad medvetenhet kring de risker som kombinationen astma och rökning kan ge upphov till

Visserligen kan astma även orsakas av andra externa orsaker. Till exempel kan hemmamiljön, om man har mycket damm eller mögel hemma, påverka uppkomsten av astma. På samma sätt kan föroreningar och avgaser påverka barns astma. Men det viktiga är att inse att den norska studien som utfördes vid universitetet i Bergen tydligt påvisar rökningens stora påverkan. Eftersom föräldrar vet att deras barn kan drabbas av hälsorisker på grund av detta är det ytterst viktigt att man slutar röka.

Fördelarna med att sluta röka som astmatiker

Tobaksrök orsakar eller förvärrar inflammationer i luftrören, som redan påverkas negativt av ämnen som man andas in. 80% av astmapatienter säger att de märker att deras astmasymtom förvärras på grund av rökning, till exempel genom andningsnöd. När patienterna slutar röka kan det tydligt observeras att deras besvär minskar. Detta beror naturligtvis på att de inte längre andas in skadliga ämnen som tobaksrök för med sig.

Astmatiker som slutar röka har en minskad risk av att drabbas av akut astma eller att sjukdomen flammar upp. Risken för sjukhusbesök minskar även på grund av detta. Astmans utveckling saktas ner och man behöver nödvändigtvis inte använda lika mycket eller lika starka mediciner som när man röker. Läkemedel för behandling av astma, som används i utdragna behandlingar, kan ge upphov i svamp i munnen. Om det inte finns behov för att använda läkemedlen under en lika lång tid minskar även risken för att man drabbas av svamp i munnen.

Allt detta påvisar att astmatiker bör sluta röka. Om du är osäker på hur och/eller har misslyckats med det förr är det viktigt att du kontaktar en läkare för att få hjälp på traven. Det finns effektiva läkemedel som kan hjälpa rökare att sluta röka. Därtill kan det vara nyttigt att få råd av en läkare, som även kan påvisa hur viktigt det är att du slutar röka. I det långa loppet förbättras din hälsa och du minskar risken för att utveckla livsfarliga astmaattacker.

Källor:

Välj
läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut
ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel