Czat na żywo (0)22 307 37 66
Dział Obsługi Pacjenta czynny: od Pon. do Pt. w godz. 9:00 - 18:00
 • Pełna poufnośćDyskretnie pakowane przesyłki
 • Oryginalne leki prosto z licencjonowanej apteki
 • Brak ukrytych kosztówDarmowa dostawa i konsultacja.
 • Dostawa w 24 h przy zamówieniach składanych do 16:30

Operacyjne leczenie otyłości

Zabiegi bariatryczne, czyli operacyjne leczenie otyłości zaleca się osobom chorym na otyłość, które podejmowały wcześniej inne próby leczenia (diety, ćwiczenia fizyczne, psychoterapię, leczenie farmakologiczne), lecz pomimo tego nie udało im się stracić wagi lub ponownie tyły. Podczas operacji żołądek pacjenta zostaje zmniejszony, co skutkuje spadkiem apetytu i uczuciem sytości nawet po niewielkim posiłku, a w konsekwencji zmniejszeniem ilości jedzenia i spadkiem wagi. Zabiegi chirurgiczne przeznaczone są dla osób z wskaźnikiem masy ciała (BMI) przekraczającym 40 oraz dla otyłych z BMI powyżej 35, którzy cierpią na jedną z chorób towarzyszących otyłości. Zabiegi bariatryczne uznawane są za skuteczną metodę walki z otyłością i w większości przypadków przynoszą trwałe efekty.

Operacyjne leczenie otyłości w Polsce jest refundowane. Jeżeli chory uważa, że powinien poddać się zabiegowi bariatrycznemu, powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, który wypisze skierowanie do lekarza bariatry (specjalisty leczenia otyłości). Po przeprowadzeniu badania i wywiadu lekarskiego bariatra ustala czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu i czy nie ma przeciwskazań do leczenia chirurgicznego, a następnie wybiera najlepszą dla chorego metodę operacyjnego leczenia otyłości.

Operacyjne leczenie otyłości – wskazania do zabiegu

Decyzję o skierowaniu pacjenta na zabieg chirurgicznego leczenia otyłości podejmuje lekarz bariatra, który określa czy istnieją wskazania do zabiegu:

 • Wiek chorego 18 – 60 rok życia – przypadki osób po 60 roku życia rozpatrywane są indywidualnie uwzględniając możliwe korzyści i ryzyko operacji. Jeżeli nie istnieją inne przeciwwskazania, a wiek biologiczny pacjenta jest niższy niż metrykalny, lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zabiegu. Zdarza się, że lekarz postanawiają leczyć chorych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, jednak muszą oni spełniać kilka warunków (stwierdzony zakończony okres dojrzewania – najczęściej na podstawie wieku kostnego, dojrzałość emocjonalna, wysoki stopień zaawansowania choroby, podejmowane próby leczenia otyłości, wsparcie bliskich).
 • Wskaźnik masy ciała BMI powyżej 40 lub BMI powyżej 35 u osób cierpiących na co najmniej dwie choroby towarzyszące otyłości, takie jak : cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroby stawów spowodowane zbyt wysoką wagą. Wskazaniem do zabiegu może być także BMI powyżej 35, jeżeli chory podejmował wcześniej kilkukrotnie efektywne leczenie zachowawcze, ale po pewnym czasie wracał do dawnej wagi. (Jeżeli pacjent przed operacją intensywnie się odchudza i osiągnie BMI niższe niż kwalifikujące do operacji, nie jest to przeciwskazaniem do wykonania zabiegu bariatrycznego).
 • Wcześniejsze nieskuteczne długotrwałe leczenie zachowawcze (odchudzanie przez diety, ćwiczenia fizyczne, psychoterapię, leczenie farmakologiczne) – operacyjne leczenie otyłości stosuje się wyłącznie u osób, które podejmowały wcześniej próby schudnięcia, ale nie przyniosły one rezultatów lub udało im się zmniejszyć masę ciała, ale zaczęli z powrotem tyć.
 • Problemy natury psychologicznej, rodzinnej i socjalnej, których przyczyną jest otyłość.
 • Akceptacja konieczności stosowania się do zaleceń pooperacyjnych oraz poddawania się okresowej kontroli.

Operacyjne leczenie otyłości – przeciwskazania

Każda decyzja o kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości jest podejmowana indywidualnie, przy uwzględnieniu wszystkich możliwych korzyści i ryzyka zabiegu. Główne przeciwskazania, które bierze pod uwagę bariatra przy podejmowaniu decyzji to:

 • ciężkie choroby układu krążeniowo-oddechowego niepozwalające na dokonanie znieczulenia ogólnego
 • choroby zapalne w przewodzie pokarmowym (np. przewlekłe zapalenie przełyku, owrzodzenia dwunastnicy i żołądka, czynna choroba Crohna)
 • żylaki przełyku, czynna choroba wrzodowa lub inne schorzenia, które mogą powodować krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • choroby bezpośrednio zagrażające życiu
 • ciąża
 • BMI poniżej 35
 • anomalie w budowie przewodu pokarmowego (np. kurcz wpustu, zwężenie odźwiernika)
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub alkoholu
 • niektóre choroby psychiczne i zaburzenia osobowości (w takim przypadku konieczna jest konsultacja psychiatryczna)
 • brak możliwości kontroli i prowadzenia stałej obserwacji lekarskiej pacjenta
 • brak wcześniejszych prób leczenia otyłości
 • brak zdolności do samodzielnego funkcjonowanie przy jednoczesnym braku możliwości uzyskania wsparcia instytucjonalnego bądź rodziny

Operacyjne leczenie otyłości – rękawowa resekcja żołądka (LSG)

Rękawowa resekcja to zabieg operacyjnego zmniejszenia objętości żołądka. Podczas zabiegu bariatrycznego, przy użyciu laparoskopu wycina się ok. 85% tego organu. Pozostały fragment może pomieścić jedynie 100 -150 ml pokarmu. Po zabiegu pacjent nie może już przyjmować dużych posiłków, co prowadzi do zmniejszenia ilości przyjmowanych kalorii, a w konsekwencji utraty wagi. Żołądek zostaje pomniejszony trwale, dlatego do końca życia pacjent musi przestrzegać diety i jeść mniejsze, rozdrobnione posiłki.

Zabieg rękawowej resekcji żołądka przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Trwa około 90 minut. Po operacji pacjent pozostaje kilka dni w szpitalu pod obserwacją lekarska. Powrót do pełnej aktywności zajmuje kilka tygodni.

Rękawowa resekcja żołądka– grafika

Operacyjne leczenie otyłości – balon żołądkowy

Balon żołądkowy to małoinwazyjna metoda chirurgii otyłości. Przy pomocy laparoskopu do żołądka wprowadza się silikonowy worek, który wypełniony zostaje roztworem soli fizjologicznej lub powietrzem. Balon, naciskając na ściany żołądka powoduje uczucie sytości już po niewielkim posiłku, zmniejszając potrzebę jedzenia. Pacjenci leczeni przy pomocy balona żołądkowego bardzo szybko chudną, jednak bez odpowiedniej diety, ruchu fizycznego i trwałej zmiany nawyków żywieniowych metoda ta przynosi jedynie krótkotrwałe efekty. Balon wyjmuje się z żołądka po ok. 6 miesiącach. Aby utrzymać wagę zdobytą dzięki zabiegowi, po wyjęciu balona bezwzględnie należy utrzymywać niskokaloryczną dietę i regularnie podejmować aktywność fizyczną.

Zabieg umieszczenia balona w żołądku trwa ok 30 minut. Po dokonaniu zabiegu pacjent pozostaje w szpitalu pod obserwacją lekarską przez dobę. Umieszczenie balona nie jest inwazyjne, zazwyczaj nie powoduje powikłań i pacjent szybko wraca do aktywności. Pierwsze efekty zabiegu odczuwa się już po pierwszym posiłku.

Balon żołądkowy– grafika

Operacyjne leczenie otyłości – regulowana opaska żołądkowa

Regulowana opaska żołądkowa zostaje operacyjnie (przy pomocy laparoskopu) założona na górną część żołądka. Tym sposobem silikonowa opaska dzieli żołądek na dwie części, utrudniając przechodzenie pokarmu do jego dolnej komory. Zmniejsza to możliwość przyjmowania jedzenia i sprawia, że pacjent czuje się syty już po niewielkim posiłku.

Opaska posiada regulowany mankiet, którego port zostaje wszyty pod skórą. Pozwala on na regulowanie szerokości przewodu między częściami żołądka, a tym samym szybkości przepływu pokarmu, co wpływa na ilość spożywanego jedzenia. Po wykonaniu zabiegu koniczne są stałe kontrole u chirurga bariatrycznego, który reguluje zacisk opaski (pierwsze zwężenie ustawia się dopiero po okresie 4-6 tygodni od wykonania zabiegu).

Zabieg, podczas którego zakłada się opaskę, wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Trwa około 90 minut. Po operacji pacjent pozostaje kilka dni w szpitalu pod obserwacją lekarska. Powrót do pełnej aktywności zajmuje kilka tygodni.

Regulowana opaska żołądkowa– grafika

Operacyjne leczenie otyłości – wyłączenie żołądkowe (Roux-en-Y)

Zabieg wyłączenia żołądkowego polega na laparoskopowym zmniejszeniu objętości żołądka przy jednoczesnym usunięciu części trawiennej przewodu pokarmowego. Zmniejszony żołądek może przyjąć mniejsze ilości jedzenia, natomiast krótszy przewód pokarmowy wchłania mniej substancji odżywczych. To najczęściej wykonywana operacja leczenia otyłości.

Podczas zabiegu tworzy się niewielki zbiornik pokarmowy w górnej części żołądka. Dolna część żołądka wraz dwunastnicą i górną częścią jelita cienkiego (tzw. pętla trawienna) zostaje odłączona. Górny odcinek przejmuje funkcje żołądka i zostaje bezpośrednio połączony z jelitem cienkim tworząc pętlę odżywczą. Pętla trawienna zostaje na nowo przyłączona do pętli pokarmowej w odległości około 100 cm od powstałego zbiornika żołądkowego. W miejscu połącznia pokarm miesza się z enzymami trzustkowymi oraz żółcią, co pozwala na efektywne trawienie i jednocześnie mniejsze wchłanianie, dzięki skróceniu przewodu pokarmowego.

Operacja wyłączenia żołądkowego jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Trwa około 2 i pół godziny. Po operacji pacjent pozostaje kilka dni w szpitalu pod obserwacją lekarska. Powrót do pełnej aktywności zajmuje kilka tygodni. Początkowo pacjent może przyjmować jedynie płynne lub półpłynne, rozdrobnione pokarmy.

Wyłączenie żołądkowe– grafika

Wyłączenie żółciowo-trzustkowe

Wyłączenie żółciowo-trzustkowe to najbardziej skomplikowana operacja leczenia otyłości, która niesie ze sobą duże zagrożenie powikłań. Dlatego, pomimo iż przynosi dobre efekty utraty masy ciała, obecnie jest bardzo rzadko stosowana.

Podczas operacji wyłączenia trzustkowego wycina się część żołądka pozostawiając zbiornik wielkości 200- 500 ml. Jelito cienkie dzieli się na trzy części. Pierwszą część łączy się z powstałym zbiornikiem żołądka – transportuje ona pokarm. Druga część połączona jest z przewodami żółciowymi i trzustką – tędy wędrują soki trawienne. W końcu pierwsza i druga część jelita łączą się z trzecią – dopiero w niej odbywa się proces trawienia. Dzięki temu znacznie mniejsza ilość pokarmu jest wchłaniana do organizmu, co skutkuje utratą wagi. Ponieważ organizm wchłania mniej wartości odżywczych, po operacji konieczne jest częste badanie krwi oraz suplementacja witamin, aby zapobiec niedoborom.

Efekty operacyjnego leczenia otyłości

Elektem operacyjnego leczenia otyłości jest utrata masy ciała pacjenta, która następuje dzięki: zmniejszeniu ilości przyjmowanych pokarmów oraz zmianom w wydzielaniu hormonów, które działają na uczucie sytości i spadek apetytu. Dodatkowo zachodzą mechanizmy hormonalne, które mogą mieć wpływ na ustępowanie chorób towarzyszących otyłości – zmniejsza się ciśnienie tętnicze, spada cholesterol, spada ryzyko zgonu z powodu chorób naczyniowych i serca, zmniejszają się lub ustępują objawy cukrzycy typu 2.

Pierwsze efekty operacji zazwyczaj widać dość szybko – pacjenci zaczynają gwałtownie tracić na wadze, jednak często część utraconej masy ciała wkrótce powraca. Po około 2 latach od operacji zazwyczaj można mówić o stabilizacji wagi pacjenta. Zabieg nie zawsze kończy się całkowitym wyleczeniem otyłości, ale nadmierna masa ciała zostaje zredukowana o ok. 50%.

Xenical –zanim zdecydujesz się na operacyjne leczenia otyłości

Operacyjne leczenie otyłości przeznaczone jest jedynie dla pacjentów, u których zawiodły inne metody odchudzania. Zabiegi bariatryczne mogą być bolesne i niosą ze sobą ryzyko powikłań, takich jak: zatorowość płucna, owrzodzenie zespolenia jelitowego, nieszczelność zespoleń jelitowych, niedrożność przewodu pokarmowego (związana z przepukliną wewnętrzną), niedobory pokarmowo-witaminowe. Dlatego też decyzja o nich powinna być ostatecznością. Wcześniej należy podjąć próbę leczenia zachowawczego opartego na diecie, ćwiczeniach fizycznych oraz farmakoterapii.

Obecnie jedynym rekomendowanym przez lekarzy środkiem na odchudzanie dostępnym na receptę jest Xenical. Lek przeznaczony jest dla osób, których BMI jest wyższe niż 27. Xenical zapobiega magazynowaniu się tłuszczu w organizmie (1/3 spożywanego tłuszczu jest wydalana podczas wypróżniania), dlatego odchudzający się, którzy stosują Xenical chudną. Lek stosowany wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi pozwala na skuteczną redukcję masy ciała.

Źródła

Wybierz lek, dawkę i ilość
Wypełnij formularz medyczny
Lekarz wystawi receptę
Apteka wyśle zamówienie