COVID-19 — informacja: nasze usługi i dostępność leków nie uległy zmianie.
Telefon Czat na żywo
Zespół obsługi klienta jest w tej chwili dostępny: pon.-pt. 9:00-18:00
 • Pełna poufność
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Ekspresowa dostawa
Strona Główna / OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI PACJENTA

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI PACJENTA

Proszę mieć na uwadze, że ten dokument jest wersją przetłumaczoną. Oryginalna wersja dokumentu jest w języku angielskim, która została przetłumaczona na inne języki.

Dokumenty przetłumaczone zostały w celach informacyjnych i nie były tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, dlatego nie stanowią podstawy prawnej do jakichkolwiek roszczeń, żądań, dysput, zażaleń, reklamacji itp. W przypadku sporu co do treści lub interpretacji ww przetłumaczonych dokumentów albo niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją w j. angielskim, a innymi wersjami językowymi tych dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo rozstrzygająca będzie i brana pod uwagę wersja w j. angielskim.

Angielska wersja językowa dokumentów dostępna jest na naszej stronie tutaj . Oryginalna wersja może zostać do ciebie przesłana na pisemną prośbę.

Poprzez korzystanie z tej strony, przejście przez konsultację medyczną online oraz zakup leczenia na tej Witrynie potwierdzam i szczerze zaświadczam, tak jakbym był pod przysięgą, że:

 • Mam przynajmniej 18 lat, jestem zdrowy psychicznie i jestem zdolny do trzeźwego osądu sytuacji.
 • Prawo obowiązujące w kraju, w którym mieszkam zezwala mi na otrzymanie leczenia i leku zamawianego na własny użytek. Zawieram tą Umowę zgodnie z prawem obowiązującym zamieszkiwanym przeze mnie kraju.
 • Ja, pacjent, zostałem niedawno poddany badaniu w gabinecie lekarskim. Lekarz, mając wgląd do mojej historii medycznej, uznał mój obecny stan zdrowia za zadowalający.
 • Lekarz, który mnie badał posiada uprawnienia lekarskie i w razie potrzeby mogę się z nim skonsultować. W przypadku doświadczenia jakichkolwiek skutków ubocznych lub komplikacji zgadzam się natychmiastowo udać się do gabinetu lekarskiego w celu konsultacji z lekarzem oraz wykonania odpowiednich badań. Zgadzam się również skonsultować ze swoim lekarzem w przypadku posiadania jakichkolwiek pytań dotyczących leku/leków. Mogę także skontaktować się z lekarzem wystawiającym receptę oraz apteką wydającą lek. W razie potrzeby mogę skontaktować się z nimi drogą mailową. Rozumiem, że doktor wystawiający receptę lub konsultant kliniki może skontaktować się ze mną z jakiegokolwiek powodu, nawet jeśli nie prosiłem o kontakt.
 • Recepta oraz lek, który zamawiam są wyłącznie na mój użytek. Lek jest niezbędny do wyleczenia dolegliwości, na którą cierpię. Oświadczam, że nie zamierzam sprzedawać leku osobom trzecim, ani gromadzić zapasów leku przekraczających moje obecne potrzeby.
 • Rozumiem i akceptuję, że celem tego serwisu jest wspieranie, nie zastąpienie, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i służbę zdrowia w moim kraju.
 • Odpowiednio przeszkolony personel medyczny poinformował mnie o zaletach i ryzyku stosowania leków na receptę. Jestem w pełni świadomy ewentualnego ryzyka związanego ze stosowaniem zamawianych leków. Dokładnie przeczytałem ulotkę leku oraz materiały drukowane oraz publikowane online dotyczące tego leku.
 • Stosowałem w przeszłości ten lek pod opieką lekarską i nie doświadczyłem żadnych komplikacji ani skutków ubocznych. Potwierdzam, że mój lekarz zalecił mi stosowanie tego leku i uznał, że nie ma przeciwwskazań do jego stosowania.
 • Poprzez wypełnienie konsultacji medycznej oraz korzystanie z Waszych usług, zaświadczam, że zarejestrowany w UE lekarz wystawiający receptę nie zastępuje mojego lekarza i nie chcę aby go zastąpił. Proszę, aby lekarz rozpatrujący moją konsultację wydał receptę do zrealizowania współpracującej z Wami licencjonowanej aptece.
 • Zaświadczam, że natychmiastowo skontaktuję się z moim lekarzem jeśli doświadczę jakichkolwiek komplikacji lub skutków ubocznych podczas kuracji z zastosowaniem zamówionego leku lub po jej zakończeniu. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek nowego leku zgadzam się najpierw uzyskać zgodę zarejestrowanego lekarza lub farmaceuty. Zobowiązuje się zapoznać ich z pełną listą przyjmowanych przeze mnie leków, uwzględniając te, które zamierzam zamówić w tej Witrynie. Biorę pełną odpowiedzialność w tym względzie.
 • Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w formularzu medycznym informacje są zgodne z prawdą. Zobowiązuje się zawsze odpowiadać na pytania medyczne szczerze, nie zatajać przed lekarzem żadnych informacji oraz nie wprowadzać go celowo w błąd.
 • Rozumiem, że pełne ujawnienie danych jest niezbędne w celu zachowania mojego osobistego bezpieczeństwa i nie zamierzam niczego zatajać.
 • Jako dalsze potwierdzenie powyższych punktów, zaświadczam, że ujawniłem wszystkie informacje dotyczące mojego obecnego stanu zdrowia i historii medycznej, które mogą być istotne przy zamawianiu leku. Nie ominąłem ani nie zakłamałem żadnych informacji podczas konsultacji medycznej przeprowadzanej przez wasz serwis.
 • W pełni rozumiem, że ze stosowaniem każdego leku związane są zarówno korzyści, jak i ryzyko. Zaświadczam, że niedawno zostałem poddany odpowiednim badaniom.
 • Zgadzam się przynajmniej raz w tygodniu mierzyć swoje ciśnienie krwi. Zgadzam się natychmiastowo zaprzestać stosowania leku i udać się do gabinetu lekarskiego, jeśli moje ciśnienie krwi przekroczy 140/90 (jeśli górny wynik będzie wyższy niż 140 lub dolny wynik będzie wyższy niż 90).
 • Posiadam prawo korzystania z karty kredytowej oraz innych kart płatniczych wykorzystywanych w celu opłacania zamówionych leków. Potwierdzam, że jestem uprawnionym posiadaczem karty lub osobą upoważnioną do dokonywania płatności przy pomocy karty płatniczej.
 • Nie zostałem nakłoniony ani zmuszony do skorzystania z tej Witryny, przejścia przez konsultację medyczną online lub zakupienia leków. Robię to z mojej własnej, nieprzymuszonej woli.
 • Dobrowolnie zgadzam się przestrzegać wszystkich wymienionych wyżej punktów. Rozumiem, że poprzez korzystanie z tej Witryny i świadczonych przez nią usług jestem nieodwołalnie związany z opisanymi tutaj postanowieniami.

Wybierz lek, dawkę i ilość
Wypełnij formularz medyczny
Lekarz wystawi receptę
Apteka wyśle zamówienie