COVID-19 — informacja: nasze usługi i dostępność leków nie uległy zmianie.
Telefon Czat na żywo
Zespół obsługi klienta jest w tej chwili dostępny: pon.-pt. 9:00-18:00
 • Pełna poufność
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Ekspresowa dostawa
Strona Główna / REGULAMIN STRONY HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED

REGULAMIN STRONY HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED

Niniejszy regulamin opisuje warunki korzystania ze tej Witryny, https://www.121doc.com/pl/, oraz wszystkich powiązanych z nią domen (Strona). Przed skorzystaniem lub zakupieniem czegokolwiek na Witrynie, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

Prosimy pamiętać, że niniejsze warunki mogą zmienić się w przyszłości. Odwiedzając tą Witrynę i korzystając z niej, akceptujesz te warunki i zgadzasz się przestrzegać regulaminu oraz wszystkich nawiązujących do niego dokumentów. Jeśli nie akceptujesz regulaminu i nie zgadzasz się go przestrzegać powinieneś natychmiast opuścić tą Witrynę.

Szczegóły tej Umowy nie zostaną przez nas przekazane żadnym odpowiednim instytucjom

Niniejszy regulamin opisuje warunki korzystania ze tej Strony https://www.121doc.com/pl/ i wszystkich powiązanych stron internetowych (Strona).

Przeczytaj uważnie poniższy regulamin, zanim skorzystasz lub kupisz coś na naszej Stronie. Sprawdź, czy zawiera on wszystko, czego potrzebujesz i czy nie ma w nim punktów, na które nie masz ochoty wyrażać zgody.

Prosimy pamiętać, niniejszy regulamin może się zmieniać od czasu do czasu, a poprzez odwiedzanie i korzystanie ze Strony (lub wskazywanie na zgodę w jakikolwiek inny sposób) potwierdzasz, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz dokumentów w nich wymienionych. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz któregokolwiek z tych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony.

Szczegóły niniejszej Umowy nie zostaną złożone przez nas żadnemu odpowiedniemu organowi.

1 Definicje

Treść

Oznacza jakikolwiek tekst, zdjęcie, nagranie wideo, plik audio lub inne treści multimedialne, oprogramowanie, informacje bądź materiały zamieszczone na naszej Stronie.

Niepożądane zgłoszenie

Znaczenie opisane w punkcie 6.1.

Polityka Cookie

Oznacza politykę, która reguluje sposób korzystania z plików cookie na tej Witrynie

Polityka prywatności

Oznacza politykę, która reguluje sposób przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych.

Warunki dostawy

Oznacza politykę, która reguluje sposób przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych.

My, nam lub nasze

Oznacza Hexpress Healthcare Limited. Odniesienie do nas obejmuje czasami również firmy znajdujące się w naszej grupie.

Ty, twoje

Oznacza osobę odwiedzającą Stronę lub korzystającą z jej Treści, Produktów lub Usług.

W niniejszej Umowie odniesienie do:

1.1 Przepisu ustawowego oznacza odniesienie do przepisu ustawowego jako zmodyfikowanego lub/i ponownie ustanowionego, niezależnie od tego czy nastąpiło to przed czy po dacie ustanowienia tej Umowy i jakichkolwiek przepisów prawa wtórnego wydanego na podstawie przepisu ustawowego, przed lub po dacie ustanowienia tej Umowy;

1.2 Dokumentu jest odniesieniem do tego dokumentu jako raz na jakiś czas zmodyfikowanego lub zmienionego;

1.3 Liczby pojedynczej obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie (o ile z kontekstu nie wynika inaczej);

1.4 Klauzuli lub harmonogramu, chyba że z kontekstu wynika inaczej, oznacza nawiązanie klauzuli lub harmonogramu tej Umowy; i

1.5 Słów "inne", "uwzględnia", "uwzględniając", "na przykład" i "w szczególności" nie ograniczają ogólności jakichkolwiek poprzedzających je słów, a żadne następujące po nich słowa nie mogą być interpretowane jako ograniczające się do tej samej klasy poprzedzających słów, gdzie możliwe jest szersze ich znaczenie.

2 Korzystanie ze Strony

2.1 Serwis jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2.2 W przypadku zakupu towaru na naszej stronie zgadzasz się być prawnie zobowiązanym do:

2.2.1 Przestrzegania naszego Regulaminu oraz wszystkich powiązanych z nim dokumentów;

2.2.2 Przestrzegać dodatkowych warunków, które mogą być dodane lub wymienione w tym kontrakcie (może się to zdarzyć ze względów prawnych, regulacyjnych lub w celach bezpieczeństwa); i

2.2.3 Przestrzegać określonych warunków odnoszących się do niektórych produktów.

2.3 Zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za:

2.3.1 Wszystkie koszty i wydatki, które możesz ponosić w związku z korzystaniem z tej Strony; i

2.3.2 Utrzymywanie w tajemnicy swojego hasła oraz innych szczegółów konta.

2.4 Jeśli odwiedzasz naszą stronę, znajdując się poza terytorium Wielkiej Brytanii, zobowiązujesz się przestrzegać lokalnego prawa obowiązującego w danym miejscu.

2.5 Staramy się, aby nasza Strona była jak najbardziej przystępna. Jeśli doświadczyłeś jakichkolwiek problemów z użytkowaniem tej Strony, prosimy o kontakt [email protected]

2.6 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu tej Strony lub jakichkolwiek powiązanych dokumentów, polityk lub warunków, możemy zawiesić twój dostęp do tej Strony.

3 Prawa i obowiązki

3.1 Strony

Niniejsza umowa określa twoje prawa i obowiązki, nasze prawa i obowiązki, oraz kluczowe informacje, które muszą być podane zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 2015 r, regulacjami dotyczącym umowy konsumenckiej z 2013 r.(informacje, anulacje i dodatkowe opłaty) oraz regulacjom o handlu elektronicznym z 2002 r. W tej Umowie:

 • My, nas lub nasi oznacza Hexpress Healthcare Limited (Dostawca / Agent); i
 • Ty, tobie, twoje etc. oznacza osobę korzystającą z naszej Witryny w celu zakupienia od nas produktu lub produktów.

Dane naszej firmy

 • Firma zarejestrowana jest w Anglii i Wali, numer firmy: 07600912.
 • Nasze zarejestrowane biuro znajduje się pod tym adresem:: 144 Mitcham Road, London, SW17 9NH, United Kingdom.
 • Nasz brytyjski numer VAT to: GB 121 3176 59.

3.2 Organizacje regulacyjne

Jesteśmy zarejestrowani w i regulowani przez następujące organizacje:

 • GPhC, czyli General Pharmaceutical Council (tłum. Generalna Rada Farmaceutyczna): pod numerem rejestracyjnym 9010082. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • MHRA, czyli Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (tłum. Agencja ds. Produktów Leczniczych i Opieki Zdrowotnej): w ramach wspólnego unijnego systemu zezwoleń dla sprzedawców leków przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • CQC, czyli Care Quality Commission (Komisja ds. Jakości Opieki): pod numerem 1-4262949666. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • ICO, czyli Information Commissioner's Office (tłum. Biuro Komisarza ds. Informacji): pod numerem Z2900979. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

3.3 Recepty i dostarczanie leków

3.3.1 Zobowiązujemy się do zapewnienia tobie dostępu do konsultacji medycznej online przeprowadzanej przez wykwalifikowanego, zarejestrowanego w Unii Europejskiej lekarza ('Lekarz'), w celu diagnozy i leczenia twojej dolegliwości.

3.3.2 Taka konsultacja oraz leczenie podlega warunkom zawartym w tej Umowie

3.3.3 Uważamy, że najlepszą opcją jest przekazanie informacji zgromadzonych podczas konsultacji twojemu lekarzowi. Bez twojej zgody nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W takim przypadku współpracujący z nami lekarz bierze pełną odpowiedzialność za twoją opiekę i opiekę pochorobową osób będących klientami naszych prywatnych usług

3.3.4 Wszystkie przepisane leki zostaną wydane przez zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii farmaceutę, na podstawie recepty wydanej przez lekarza. Więcej informacji na temat lekarza i farmaceuty dostępne jest na naszej stronie internetowej https://www.121doc.com/pl/.

3.4 Gwarancje

3.4.1 Twoje gwarancje

 1. Zobowiązujesz się do wypełnienia internetowego formularza medycznego w sposób szczery i uczciwy, ujawniając wszystkie istotne informacje;

 2. Niniejsza Umowa automatycznie traci ważność, jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz niezgodnie z prawdą.

3.4.2 Nasze gwarancje

 1. Gwarantujemy, że informacje zawarte w formularzu medycznym zostaną zweryfikowane przez Lekarza oraz jego personel medyczny w celu wyleczenie twojej dolegliwości.

 2. Gwarantujemy i zobowiązujemy się, że wszelkie recepty wystawione przez lekarza lub leki, które może on przepisać, są wypełniane i wydawane wyłącznie przez zarejestrowanych farmaceutów w Wielkiej Brytanii..

3.5 Opisy leków

Opis leku zależny jest od recepty.

3.6 Cena

Cena leku zależna jest od recepty.

Zamawianie od nas towarów

3.6.1 Ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. (Consumer Rights Act 2015) daje pewne prawa (zwane również "prawami ustawowymi"). Na przykład towary:

 1. są zadowalającej jakości;

 2. są odpowiednie do określonego celu; i

 3. Pasują do opisu, próbki czy modelu.

3.6.2 Musimy zapewnić Ci towary zgodne z Twoimi prawami.

3.6.3 Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą nabywać na naszej stronie żadnych produktów. Jeśli otrzymamy informację o tym, że osoba jest niepełnoletnia lub była niepełnoletnia w momencie dokonania lub próby dokonania jakiejkolwiek transakcji na naszej stronie ("Nieletni") podejmiemy natychmiastowe działania w celu zablokowania dostępu do konta, uniemożliwienia jakiekolwiek transakcji oraz wstrzymania dostawy leków. W przypadku zgłoszenia niepełnoletności, sprawa zostanie przez nas dokładnie zweryfikowana (sprawdzimy m.in. czy osoba korzystała z naszych usług dla lub w imieniu kogoś innego). Powiadomimy również stosowane instytucje (rodziców, opiekunów, organy regulacyjne) o tym, że chciałeś skorzystać lub skorzystałeś z naszych usług będąc niepełnoletnim.

3.6.4 Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu internetowego formularza medycznego, który zostanie przekazany współpracującemu z nami lekarzowi do weryfikacji. Doktor może wystawić receptę, która zostanie zrealizowana we współpracującej z nami aptece. Prosimy przeczytać i dokładnie sprawdzić informacje zawarte w formularzu przed ukończeniem zamówienia.

3.6.5 Po ukończeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Ta wiadomość, nie oznacza jednak, że zamówienie zostało zatwierdzone.

3.6.6 Możemy skontaktować się z tobą w celu poinformowania, że zamówienie nie zostało zatwierdzone. Może to nastąpić m.in. z następujących powodów:

 1. Nie możemy autoryzować twojej płatności;

 2. Nie masz prawa zakupić u nas produktu

 3. Współpracujący z nami lekarz odsyła cię do twojego lekarza

 4. Zamówiłeś zbyt wiele produktów w ciągu danego przedziału czasowego; i

 5. Wystąpił błąd w cenach lub opisie produktu.

3.6.7 Twoje zamówienie zostanie przyjęte, gdy wyślemy ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki. W tym momencie:

 1. Prawnie wiążąca umowa będzie obowiązywać między Tobą a nami; i

 2. Wyślemy tobie towar.

3.6.8 Jeśli nie możemy dostarczyć danych produktów, możemy zastąpić je alternatywnymi produktami o równych lub lepszych standardach i wartości. W takim przypadku postaramy powiadomić cię o zaistniałej sytuacji, jednak czasami może to być niemożliwe. Możesz odmówić otrzymania substytutu. W takiej sytuacji zaoferujemy ci zwrot pieniędzy lub wymianę towaru oraz poinformujemy cię jak długo ta oferta jest ważna..

3.6.9 Opakowanie produktu może być inne niż to wyświetlające się na Stronie

3.6.10 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na twoje prawa wynikające z różnych odpowiednich Ustaw.

3.7 Płatność

3.7.1 Akceptujemy następujące metody płatności: karta kredytowa (Visa, Visa Electron, MasterCard), przelew bankowy, polecenie zapłaty (direct debit).

3.7.2 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje udzielone nam podczas dokonywania płatności były zabezpieczone za pomocą mechanizmu bezpiecznego szyfrowania płatności (encrypted secure payment mechanism). Jednakże, w przypadku braku uchybień z naszej strony, nie będziemy prawnie odpowiedzialni za jakiekolwiek straty poniesione przez ciebie w wyniku uzyskania przez osobę trzecią nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek podanych przez ciebie informacji.

3.7.3 Płatność z twojej karty kredytowej lub debetowej będzie pobierana jedynie wtedy, gdy zamówione produkty zostaną przez nas wysłane

3.7.4 Wszystkie płatności kartą płatniczą wymagają autoryzacji ze strony wydawcy karty.

3.7.5 Cena produktów podana jest w:

 1. Funtach szterlingach (£) (GBP);

 2. Euro (€) (EUR);

 3. Innej europejskiej walucie; lub

 4. Innej nieeuropejskiej walucie.

3.7.6 Jeśli nie otrzymamy od ciebie płatności a ty otrzymasz od nas zamówiony produkt, jesteś zobowiązany do zapłacenia za niego w ciągu 30 dni.

3.7.7 Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ma wpływu na twoje prawa do anulowania umowy w okresie "odstąpienia od umowy" zgodnie z punktem 3.10.13.

3.8 Dostawa i zwroty

Dostawa

3.8.1 Towary dostarczane są przez firmę kurierską UPS, DHL lub usługę Royal Mail oraz Royal Mail Special Delivery. Leki wysyłane są w opakowaniach, na których widnieją informacje w języku urzędowym kraju, do którego dostarczane jest zamówienie.

3.8.2 Nie pobieramy dodatkowych opłat za dostawę specjalną. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej opcji dostawy, kliknij tutaj.

3.8.3 Przewidywana data dostawy jest określona w e-mailu potwierdzającym nadanie przesyłki.

3.8.4 Powiadomimy cię o zmianie daty dostawy jeśli wydarzy się coś, co jest poza naszą kontrolą i wpływa na planowaną datę dostawy.

3.8.5 Dostawa zostanie zrealizowane w momencie dostarczenia zamówienia pod wskazany przez ciebie adres.

3.8.6 Nie możemy dostarczyć zamówienia, jeśli nie jesteśmy w stanie cię zidentyfikować. Prosimy o wylegitymowanie się osobie dostarczającej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

3.8.7 Jeśli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, zostawi dla ciebie awizo zawierające informacje dotyczące ponownej dostawy lub odbioru przesyłki. Możesz poprosić także o dostawę zamówienia do pracy lub na inny adres.

3.8.8 Powiadomimy cię, anulujemy zamówienie oraz zwrócimy pieniądze, jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w ciągu 30 dni, chyba że zostanie ustalone między nami coś innego..

3.8.9 Jeśli w dniu dostawy nikt nie jest dostępny pod wskazanym adresem, skontaktuj się z nami.

3.8.10 W momencie nadania przesyłki, zobowiązany jesteś do przestrzegania regulaminu firmy przewozowej.

3.8.11 Po zrealizowaniu dostawy ponosisz wyłączną odpowiedzialność za produkt. W momencie odebrania przez ciebie przesyłki jakiekolwiek ryzyko związane z produktem przechodzi na ciebie.

Prawo do anulowania i zwrotu pieniędzy

3.8.12 The Consumer Contracts Regulations 2013 (Informacje, anulacje, dodatkowe opłaty) - Część 3 - Prawo do anulacji - Regulacja 28 określa wyjątki od prawa do anulacji:

28. —(1) Niniejsza część nie ma zastosowania w następujących przypadkach —

 1. Dostawa towarów, które są wykonane zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub są wyraźnie spersonalizowane;

 2. Dostawa towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

(3) Prawa przyznane przez tę część przestają być obowiązujące w następujących okolicznościach —

 1. W przypadku umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia…

3.8.13 W związku z powyższym oraz z uwagi na rodzaj produktów i usług oferowanych przez naszą Witrynę, wyjątek ten ma zastosowanie i nie masz prawa do odwołania. Dajemy jednak pacjentom prawo anulowania zamówienia do momentu nadania przesyłki. W ciągu 60 dni farmaceuta ma obowiązek zniszczenia leku, który powrócił do apteki, nawet jeśli opakowanie jest nieotwarte i nienaruszone. Nie jesteśmy zatem w stanie zwrócić pieniędzy w momencie, gdy zamówienie zostało już wysłane..

3.8.14 Jeśli anulujesz umowę przed wysyłką, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności.

3.8.15 Zwrot dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o decyzji o anulowaniu niniejszej umowy.

3.8.16 Pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta przy opłacaniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Nie poniesiesz żadnych kosztów w wyniku zwrotu.

3.8.17 Jeżeli ta umowa zostanie zakończona, to nie wpłynie to na nasze prawo otrzymania jakichkolwiek pieniędzy, które jesteś nam winien w ramach niniejszej umowy.

4 Własność oraz Prawo Własności intelektualnej

4.1 Ta Strona jest naszą własnością i posiadamy wszelkie Prawa Własności Intelektualne do niej, między innymi do treści. Prawo Własności Intelektualnej oznacza: prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do designu, prawa do baz danych, patenty i wszystkie inne Prawa Własności Intelektualnej niezależnie od tego czy są zarejestrowane (gdziekolwiek na świecie). Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek praw intelektualnych związanych z tymi zasadami i warunkami. To oznacza, na przykład, że pozostajemy ich właścicielami oraz posiadamy prawo do ich dowolnego wykorzystywania.

4.2 Wszystkie materiały zawarte i przedstawione na tej Stronie, wliczając w to, ale nie ograniczając się, do tekstu oraz grafik są objęte prawem autorskim lub podobnymi prawami, chyba, że na stronie zostało napisane coś innego. Zastrzegamy sobie prawo i zabraniamy nieuprawnionego wykorzystywania lub kopiowania. Wszelkie ustawowo dozwolone prawa do drukowania lub pobierania są ściśle ograniczone do wyłącznego użytku osobistego. Żaden materiał nie może jednak zostać wykorzystany w celach komercyjnych.

4.3 Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków towarowych z tej Strony jest surowo zabronione, chyba że posiadasz pisemne zezwolenie. Jakiekolwiek skopiowane elementy tej Strony mogą być wykorzystane jedynie w celu późniejszego przeglądania lub wydrukowania na własny użytek. O ile nie posiadasz pisemnego zezwolenia, nie możesz gromadzić materiałów tej Strony i tworzyć własnej bazy danych.

4.4 Zgadzasz się nie dostosowywać, próbować obchodzić lub usuwać jakichkolwiek zawiadomień na Stronie (w tym jakichkolwiek informacji o własności intelektualnej), w szczególności jakichkolwiek praw cyfrowych lub innych technologii zabezpieczeń wdrożonych lub zawartych na Stronie.

4.5 Ten regulamin nie udziela tobie żadnych innych praw, poza tymi, które są niezbędne do tego, abyś mógł korzystać ze Strony.

5 Oprogramowanie

5.1 Oprogramowanie może być dostępne do ściągnięcia w celu usprawnienia pracy Strony. Możesz skorzystać z tego oprogramowania tylko wtedy jeśli zgodzisz się przestrzegać regulaminu określającego warunki korzystania z tego oprogramowania. Jest to często określane jako Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (End User Licence Agreement, EULA). Przy próbie pobrania oprogramowania, zostaniesz poinformowany o jakichkolwiek warunkach i zasadach dotyczących oprogramowania. Jeśli nie zaakceptujesz tych warunków, nie będziesz mógł pobrać oprogramowania. W celu ochrony swojego interesu, przed zaakceptowaniem warunków, powinieneś je uważnie przeczytać (mogą one zawierać określone postanowienia dotyczące twoich obowiązków prawnych podczas użytkowania oprogramowania, obowiązków prawnych dostawcy oprogramowania, oraz postanowienia ograniczające obowiązki prawne dostawcy oprogramowania względem ciebie).

5.2 Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku, nie można wykorzystywać go w celach komercyjnych.

5.3 Bezprawne wykorzystywanie oprogramowania (takie jak powielanie lub redystrybucja w sposób naruszający warunki regulaminu) jest zabronione i może skutkować and sankcjami karnymi lub cywilnymi.

6 Przekazywanie informacji stronie

6.1 Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była bezpieczna, nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz. Z tego powodu nie możemy zagwarantować pełnej poufności. Nie powinieneś przekazywać nam zatem opatentowanych pomysłów lub opatentowanych aplikacji, sugestii reklamowych i marketingowych, prototypów, lub jakichkolwiek innych informacji, które uznajesz za poufne, wartościowe lub które objęte są tajemnicą handlową. (Niepożądane Nadesłane Materiały). Zgadzasz się, nie przekazywać nam żadnych Niepożądanych nadesłanych materiałów (Unwanted Submissions).

6.2 Możemy bezpłatnie wykorzystać jakiekolwiek Niepożądane Nadesłane Materiały (prosimy pamiętać, że nie mamy możliwości sprawdzenia, czy nadesłane informacje są poufne, objęte tajemnicą handlową lub cenne ponieważ nie monitorujemy Strony pod tym kontem). Nie będziemy zatem prawnie odpowiedzialni za utrzymywanie jakichkolwiek Niepożądanych Nadesłanych Materiałów w tajemnicy. Nie będziemy także prawnie odpowiedzialni za wykorzystanie tych Niepożądanych Materiałów wobec ciebie, ani kogokolwiek innego.

6.3 Możemy ujawnić informacje stronom trzecim jako część sprzedaży lub pierwszej publicznej oferty aktywów spółki Hexpress Healthcare Limited lub jakichkolwiek spółek zależnych, oddziałów lub podmiotów powiązanych z Hexpress Healthcare Limited, lub jako rezultat zmian w kontroli Hexpress Healthcare Limited lub któregokolwiek powiązanych podmiotów, spółek zależnych lub oddziałów, lub w ramach przygotowań do któregokolwiek z tych wydarzeń. Jakakolwiek strona trzecia, której Hexpress Healthcare Limited przekazuje lub sprzedaje majątek, będzie miała prawo do dalszego wykorzystywania osobistych oraz innych informacji, które nam dostarczasz w sposób określony w niniejszej Umowie.

6.4 Poprzez korzystanie z tej Witryny oraz przekazanie nam informacji o sobie, dajesz zgodę nam, naszej grupie oraz stronom trzecim zbierającym i wykorzystującym twoje osobiste informacje zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie..

6.5 Będziemy wykorzystywać zebrane o tobie informacje w sposób zgodny z prawem i odpowiednimi ustawami.

7 Dokładność informacji i dostępność Strony

7.1 Nie reprezentujemy i nie dajemy żadnych gwarancji w zakresie dokładności lub rzetelności jakichkolwiek informacji na tej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była dokładna, aktualna oraz wolna od błędów, jednak nie możemy tego zagwarantować. Ponadto, nie możemy zagwarantować, że witryna będzie dostosowana do jakichkolwiek celów. Zaufanie do informacji znajdujących się na Witrynie powierzane jest na własne ryzyko.

7.2 Możemy zawiesić lub zakończyć działanie serwisu w dowolnym czasie według naszego uznania.

7.3 Wszystkie Treści są tworzone wyłącznie w celach informacyjnych, aby dostarczyć tobie informacji o naszych produktach, aktualnościach, funkcjach, usługach oraz innych stronach, które mogą być interesujące. Zamieszczone informacje nie są radami technicznymi, finansowymi lub prawnymi, ani jakimikolwiek innymi radami, na których powinieneś polegać.

7.4 Dokładamy wszelkich starań, aby Strona była zawsze dostępna do użytku, nie obiecujemy jednak, że będzie ona dostępna w każdej chwili. Nie możemy także zagwarantować, że będziesz mógł nieprzerwanie korzystać z tej Witryny.

8 Hiperlinki i witryny stron trzecich

Witryna może zawierać hiperlinki lub odnośniki do stron internetowych należących do osób trzecich. Tego typu linki umieszczane są jedynie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi należącymi do osób trzecich oraz nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek zamieszczane na nich treści, materiały lub informacje. Zamieszczanie hiperlinkow lub odnośników do jakiejkolwiek strony należącej do osoby trzeciej to nie oznacza, że popieramy tą stronę lub dostępne na niej produkty lub usługi. Korzystając ze strony nalężącej do osoby trzeciej, podlegasz regulaminowi danej strony..

9 Ograniczenie naszej odpowiedzialności

9.1 Z wyjątkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, której nie możemy wykluczyć w prawie (na przykład śmierć lub obrażenia ciała), nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek:

9.1.1 Straty, które:

 1. Nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; i

 2. Nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenia z naszej strony;

9.1.2 Straty biznesowe; i

9.1.3 Straty nie-konsumentów.

9.2 Polegając na jakichkolwiek materiałach zamieszczonych na tej Witrynie, robisz to na własny użytek. Zastrzegamy sobie prawo, ale bez żadnych zobowiązań, do dowolnego zmieniania lub ulepszania treści, lub wycofywania bądź poprawiania jakichkolwiek błędów lub przeoczeń w dowolnej części materiału bez powiadomienia.

9.3 Nasze usługi oraz informacje nie są poradami ani zaleceniami, nie powinieneś sugerować się nim przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym medycznych. Przed podjęciem takiej decyzji, należy uzyskać najpierw niezależną poradę lekarską.

9.4 Nasze usługi oraz materiały zamieszczone na tej Witrynie są dostarczane przez nas bez gwarancji. Zrzekamy się jakichkolwiek gwarancji (z zastrzeżeniem pkt 3.5.2 powyżej), wyrażonych lub zasugerowanych, w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9.5 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody w odniesieniu do naszych usług lub dostarczanych przez nas informacji i materiałów, wliczając w to m.in. bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne straty lub szkody. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy takie roszczenia, straty lub szkody są wynikiem czynu niedozwolonego, kontraktu lub zaniedbania.

9.6 Odwiedzenie i korzystanie z Witryny oraz wszelkie spory dotyczące odpowiedzialności podlegają wyłączeniu odpowiedzialności w na mocy niniejszej klauzuli 9 i prawa obowiązującego w Anglii i Walii.

10 Oświadczenie o prywatności

10.1 Twoja prywatność i dane osobowe są dla nas ważne. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, będą rozpatrywane zgodnie z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od ciebie, oraz w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, używamy i udostępniamy takie informacje. Dokument opisuje również twoje prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych oraz określa sposób kontaktowania się z nami i organami nadzoru w przypadku zapytań lub skarg dotyczących wykorzystania twoich danych osobowych.

10.2 Dokładamy wszelkich starań, aby chronić oraz szanować twoją prywatność poprzez wykorzystanie technologii zwiększającej bezpieczeństwo użytkowników. Przed skorzystaniem z pewnych obszarów Strony, prosimy o zarejestrowanie się na niej poprzez podanie danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych' zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (GDPR) (EU) 2016/679 (Rozporządzenie). Podane dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez twojego zezwolenia. Będziemy wykorzystywać zgromadzone o tobie informacje w sposób zgodny z prawem oraz z Rozporządzeniem.

10.3 W odniesieniu do wspomnianych 'poufnych danych osobowych' poprzez zaakceptowanie tej Umowy, dajesz nam wyraźną zgodę na gromadzenie i udostępnianie tego typu informacji wybranym stronom, w tym stronom trzecim. Ograniczymy gromadzenie i wykorzystywanie tego typu informacji do minimum pozwalającego na dostawę, rozwój i ulepszenie naszych usług oraz w celach sprawniejszego zarządzania konsultacją lekarską

10.4 Dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu będą bezpiecznie przechowywane w sposób zgodny z prawem oraz naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa. W celu zapewnienia poufności informacji, wszyscy nasi pracownicy zostali zaznajomieni w postanowieniami Polityki Prywatności.

10.5 Ta Witryna może zawierać linki do innych stron. Nie przekazujemy im jednak twoich danych osobowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych spółek. W związku z tym, to Oświadczenie o Prywatności oraz nasza z Polityka Prywatności odnosi się tylko do tej Witryny, a nie do stron z nią powiązanych.

10.6 Przy płatnościach kartą, używamy bezpiecznego, 256 - bitowego szyfrowania SSL.

10.7 Pliki Cookies są używane na https://www.121doc.com/pl/ w celu poprawy jakości.

10.8 Zgodnie z Ustawą o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej (the Privacy & Electronic Communications Act) z 11 grudnia 2003 roku, nie wysyłamy losowo (strona trzecia) e-mali marketingowych na osobiste adresy e-mail (spam).

10.9 To Oświadczenie Prywatności odnosi się tylko do informacji zebranych podczas twojej wizyty na Stronie. Będziemy wyświetlać widoczne zawiadomienia na stronie głównej Strony, jeśli warunki Prywatności zostaną zaktualizowane lub zmienione. Powinieneś regularnie weryfikować Politykę Prywatności. Poprzez kontynuowanie użytkowania tej Witryny, zgadzasz się na warunki zawarte w tym Oświadczeniu Prywatności oraz naszej Polityce Prywatności.

10.10 Upoważniasz nas do wykorzystania w dowolnym czasie jakichkolwiek środków, które uznamy za niezbędne do zweryfikowania twojej tożsamości i wiarygodności kredytowej we współpracy z zewnętrznymi stronami udostępniającymi informacje. Wyrażasz zgodę na zweryfikowanie swojej tożsamości przy użyciu informacji dotyczących danych kredytowych pozyskanych w naszym imieniu przez dostawców zewnętrznych, z którymi możemy czasami współpracować.

10.11 Odwiedzanie i użytkowanie tej Witryny oraz jakiekolwiek spory dotyczące prywatności podlega niniejszemu Oświadczeniu Prywatności oraz przepisom prawa obowiązującego w Anglii i Walii.

11 Wydarzenia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków w wyniku wydarzenia lub okoliczności nie będących pod naszą kontrolą, nie ograniczając się do ale, wliczając w to strajki, lokauty lub inne spory pracownicze, awarie systemu lub dostępu do sieci lub powódź, pożar, wybuch lub wypadek.

12 Zmiany

Żadna zmiana w tych warunkach nie jest ważna i nie ma żadnego wpływu, o ile nie zostanie zatwierdzona przez nas w formie pisemnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w przyszłości. Nasz nowy regulamin zostanie wyświetlony na naszej stronie. Kontynuując korzystanie z naszej strony, wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany naniesione w regulaminie. Do ciebie należy obowiązek sprawdzania tego regulaminu w przyszłości, w celu zweryfikowania tych zmian..

13 Spory

13.1 Postaramy się jak najszybciej rozwiązać wszelkie spory za pomocą naszej wewnętrznej procedury rozpatrywania reklamacji.

13.2 Prosimy skontaktować się z nami najszybciej jak to możliwe, jeżeli nie jesteś zadowolony z:

13.2.1 Towaru

13.2.2 Wykonanej przez nas usługi; i

13.2.3 Jakiejkolwiek innej kwestii.

13.3 Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku reklamacji, możesz odwiedzić stronę internetową Citizens Advice (www.citizensadvice.uk) lub zadzwonić pod numer 03454 04 05 06. Możesz także skontaktować się z MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) - https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency lub GPC (General Pharmaceutical Council) - https://www.pharmacyregulation.org/raising-concerns

14 Prawa stron trzecich

Nikt oprócz Stron tej umowy nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

15 Jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu Anglii i Walii i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Niniejsza Umowa oraz wszelkie akty, transakcje, spory i kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do niej, a także wszelkie prawa i obowiązki stron będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa (a nie normami kolizyjnymi) angielskiego.

Ostatnia aktualizacja Sierpień 2019.

Wybierz lek, dawkę i ilość
Wypełnij formularz medyczny
Lekarz wystawi receptę
Apteka wyśle zamówienie