COVID-19 — informacja: nasze usługi i dostępność leków nie uległy zmianie.
Telefon Czat na żywo
Zespół obsługi klienta jest w tej chwili dostępny: pon.-pt. 9:00-18:00
 • Pełna poufność
 • Oryginalne leki
 • Brak ukrytych kosztów
 • Ekspresowa dostawa
Strona Główna / HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED POLITYKA PRYWATNOŚCI

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy mieć na uwadze, że ten dokument jest jedynie przetłumaczoną wersją. Oryginał napisano w języku angielskim i przetłumaczono na inne języki.

Przetłumaczone wersje mają jedynie cel poglądowy, nie można na ich podstawie domagać się żadnych praw.

Departament Zdrowia zaleca minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej. Organizacja zawsze będzie tego przestrzegała.

W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego treści (czy interpretacji wspomnianych powyżej sekcji) lub jakiejkolwiek niespójności lub rozbieżności między wersjami przetłumaczonymi a angielskim oryginałem, wersja w języku angielskim, w zakresie dozwolonym przez prawo, zostanie uznana za wiążącą i ostateczną.

Wersja angielska jest dostępna tutaj, może także zostać przesłana na życzenie.

Traktujemy twoją prywatność bardzo poważnie. Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ zawiera ważne informacje na temat tego kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Niniejszy dokument opisuje także twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych oraz wyjaśnia w jaki sposób (w przypadku chęci złożenia skargi) można skontaktować się z nami lub z komisjami nadzoru.

Zbieramy, wykorzystujemy i ponosimy odpowiedzialność za określone dane osobowe użytkownika. Kiedy to zrobimy, podlegamy Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii). Ponosimy odpowiedzialność jako "kontrolerzy" tych danych osobowych w zakresie tych przepisów.

Ta Strona jest posiadaniu i zażądaniu firmy Hexpress Healthcare Limited ('my, 'nam, 'nasz), prowadzącej działalność handlową jako https://www.121doc.com/pl/ dla użytkowników i odwiedzających (Ty, Twój). Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić i szanować oraz korzystać z technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Internecie. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności ('Politykę') ponieważ zawiera ważne informacje na temat tego kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Niniejszy dokument opisuje także twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych oraz wyjaśnia w jaki sposób (w przypadku chęci złożenia skargi) można skontaktować się z nami lub z komisjami nadzoru.

Kiedy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, podlegamy Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO) (EU) 2016/679 ('Rozporządzenie'). W celach określonych przez Rozporządzenie, Hexpress Healthcare Limited jest "kontrolerem danych", czyli firmą kontrolującą i ponoszącą odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych. I

Kluczowe terminy

Warto zacząć od wyjaśnienia niektórych kluczowych terminów używanych w tej polityce:

My, nasz, nasze

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED, prowadzący działalność jako https://www.121doc.com/pl/

Nasz inspektor ochrony danych

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

Dane osobowe kategorii specjalnej

Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, poglądy religijne, przekonania filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych

Dane genetyczne i biometryczne

Dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej

Dane, które możemy gromadzić na Twój temat

Możemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym twój adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dane firmy;
 • Informacje umożliwiające nam weryfikację Twojej tożsamości, np. twoja data urodzenia;
 • Twoje opinie i dane medyczne;
 • Informacje dotyczące twojej płci;
 • Informacje dotyczące twojej lokalizacji;
 • informacje rozliczeniowe, transakcje i informacje o karcie płatniczej;
 • twoja historia kontaktów, historia zakupów i zapisane produkty;
 • Informacje, które umożliwiają nam przeprowadzenie kontroli kredytowej lub innych kontroli finansowych;
 • Informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, IT, komunikacji i innych systemów; i
 • Twoje odpowiedzi na ankiety, konkursy i promocje.

Przed skorzystaniem z niektórych obszarów tej Witryny poprosimy Cię o zarejestrowanie się w niej, wymagając od Ciebie podania swoich danych osobowych, w tym "wrażliwych danych osobowych" zgodnie z definicją w Rozporządzeniu. Na przykład, uzyskamy twoje dane osobowe jeśli zarejestrujesz się, aby skorzystać z tej Strony, wypełnisz formularz online, wyślesz nam informację zwrotne, opublikujesz materiał, skontaktujesz się z nami z jakiegokolwiek powodu, zapiszesz się na usługę lub zakupisz produkty lub usługi. Możemy również uzyskać twoje wrażliwe dane osobowe, jeśli dostarczysz je, wypełniając internetowy kwestionariusz medyczny. Jeśli dobrowolnie przekażesz nam takie informacje, wyrazisz zgodę na przetwarzanie ich w celu uzyskania opinii lekarskiej i zakupu leczenia. Te dane osobowe są wymagane w celu dostarczenia tobie produktów i usług. Jeśli nie podasz danych osobowych, o które prosimy, może to uniemożliwić nam dostarczanie produktów i usług.

Możemy monitorować korzystanie z tej witryny za pomocą plików cookie i podobnych urządzeń śledzących. Możemy na przykład monitorować, ile razy odwiedzasz stronę, które strony odwiedzasz, dane o ruchu, dane o lokalizacji i nazwa domeny źródłowej dostawcy usług internetowych użytkownika. Te informacje pomagają nam budować profil naszych użytkowników. Niektóre z tych danych będą zbiorcze lub statystyczne, co oznacza, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię indywidualnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Czasami możemy także otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł (takich jak agencje informacji kredytowej) - dodamy je do informacji, które już na twój temat posiadamy, co pozwoli nam spersonalizować naszą usługę.

W jaki sposób zbierane są twoje dane osobowe

Większość tych danych osobowych pobieramy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem naszej Strony i aplikacji, ale także przez telefon, sms, e-mail, czy wideo konsultację. Możemy pobrać informacje również bezpośrednio od strony trzeciej, np. kontrolerów sankcji, agencji informacji kredytowych, firm wykonujących tzw. "Due diligence"; oraz od stron trzecich za twoim zezwoleniem, na przykład od twojego lekarza rodzinnego z lokalnej przychodni, lekarza prywatnego, plików cookies na naszej Stronie, oraz poprzez nasze systemy IT, na przykład automatyczne monitorowanie naszych stron internetowych i innych systemów technicznych, takich jak nasze sieci komputerowe i połączenia, systemy komunikacyjne, systemy poczty elektronicznej i komunikatory.

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowec

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać dane osobowe tylko, jeśli mamy ku temu odpowiedni powód, np.:

 • przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • wykonanie naszej umowy z tobą lub podjęcie na twoją prośbę pewnych kroków przed zawarciem umowy
 • dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich; lub
 • gdy wyraziłeś swoją zgodę

Uzasadnionym interesem jest sytuacja, gdy mamy biznesowy lub komercyjny powód do wykorzystywania twoich danych, o ile nie jest to sprzeczne z Twoimi prawami i interesami.

Poniższa tabela wyjaśnia do czego wykorzystujemy (przetwarzamy) twoje dane osobowe i jakie są nasze powody:

Do czego używamy twoich danych osobowych? Nasze powody

Aby zapewnić leczenie naszym klientom oraz do rozliczeń i realizacji zamówień

Abyśmy mogli zidentyfikować naszych klientów i wszelkie konta, które posiadają u nas.

Aby powiadomić naszych klientów o wszelkich (mogących mieć na nich wpływ) zmianach dotyczących naszej Strony lub usług

Konieczne do celów diagnostyki medycznej oraz świadczenia opieki zdrowotnej i leczenia

W celu wykonania naszej umowy z naszymi klientami lub podjęcia kroków na ich wniosek przed zawarciem umowy

Aby zapobiegać lub wykrywać oszustwa przeciwko naszej firmie lub klientom

Dla uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich, tj. w celu zminimalizowania ryzyka oszustwa, które może być szkodliwe dla nas lub naszych klientów

Przeprowadzanie kontroli w celu identyfikacji naszych klientów i weryfikacji ich tożsamości

Sprawdzanie bezpieczeństwa i kontrola kar finansowych i innych sankcji lub embarg

Zapobieganie i wykrywanie nadużyć

Inne przetwarzanie niezbędne do przestrzegania zobowiązań zawodowych, prawnych i regulacyjnych, które mają zastosowanie do naszej działalności, np. przepisy BHP lub przepisy wydawane przez organy regulacyjne naszej profesji.

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Gromadzenie i dostarczanie informacji wymaganych przez lub odnoszących się do audytów, zapytań lub dochodzeń ze strony organów regulacyjnych

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Zapewnienie przestrzegania zasad biznesowych, np. zasady dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z Internetu

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. upewnienia się, że postępujemy zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami (w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług).

Powody operacyjne, takie jak administracja, poprawa wydajności, szkolenia i kontrola jakości

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. żeby być tak wydajnym, jak to tylko możliwe, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi za najlepszą cenę

Zapewnienie poufności wrażliwych danych handlowych.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. w celu ochrony tajemnic handlowych i innych cennych informacji handlowych

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Analiza statystyczna i behawioralna oraz badania pomagające nam zarządzać naszą firmą, np. w odniesieniu do naszych wyników finansowych, bazy klientów, asortymentu produktów lub innych środków efektywności

Profilowanie klienta i analiza preferencji zakupowych naszych klientów.

Dostosowanie tej Strony i jej zawartości do szczególnych preferencji naszych klientów.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. żeby być tak wydajnym, jak to tylko możliwe, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi za najlepszą cenę

Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i modyfikacjom systemów.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. zapobiegać i wykrywać działalność przestępczą, która może być szkodliwa dla nas i dla naszych klientów.

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Aktualizowanie i ulepszanie rejestrów klientów

W celu wykonania naszej umowy z tobą lub podjęcia kroków na twoją prośbę przed zawarciem umowy.

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), na przykład upewnienie się, że możemy kontaktować się naszymi klientami odnośnie istniejących zamówień i nowych produktów

Ustawowe zwroty

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Zapewnienie bezpiecznych praktyk roboczych, administracji personelu i ocen pracowników

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. upewnienia się, że postępujemy zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami i pracujemy wydajnie (w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług).

Marketing naszych usług skierowany do:

 • obecnych i byłych klientów;
 • stron trzecich, które wcześniej wyraziły zainteresowanie naszymi usługami;
 • stron trzecich, z którymi nie mieliśmy wcześniejszych kontaktów.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. żeby promować swój biznes wśród obecnych i byłych klientów

Sprawdzanie referencji kredytowych za pośrednictwem zewnętrznych agencji informacji kredytowej

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. aby upewnić się, że nasi klientom będą w stanie zapłacić za nasze produkty i usługi.

Audyty zewnętrzne i kontrole jakości, np. w przypadku akredytacji ISO lub "Investors in People' i kontroli naszych kont.

Dla uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich), tj. utrzymać nasze akredytacje, abyśmy mogli wykazać, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami.

Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnych

Promotional communications

Możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania aktualizacji (przez e-mail, SMS, telefon lub pocztę) o naszych usługach, w tym ekskluzywnych ofertach, promocjach lub nowych usługach.

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach promocyjnych (patrz powyżej "Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe"). Oznacza to, że zwykle nie potrzebujemy Twojej zgody na wysyłanie informacji promocyjnych. Jednak w przypadku, gdy zgoda jest wymagana, będziemy o nią prosić oddzielnie i wyraźnie.

Zawsze będziemy traktować Twoje dane osobowe z najwyższym szacunkiem i nigdy nie udostępniamy ich innym organizacjom w celach marketingowych lub innych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możemy udostępnić Twoje dane osobowe powiązanym firmom i organizacjom, które są naszymi partnerami biznesowymi. My lub oni mogą skontaktować się z Tobą (chyba że poprosiłeś nas lub ich, aby tego nie robili) przez pocztę, e-mail, telefon, SMS, wiadomość tekstową / graficzną / wideo lub faks w celu poinformowania o naszych usługach, produktach, promocjach, ofertach, akcjach charytatywnych, które mogą być dla ciebie interesujące.

W każdej chwili masz prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych poprzez:

 • Kontakt z nami
 • Skorzystanie z linku "wypisz się" w wiadomościach e-mail lub numeru "STOP" w wiadomościach tekstowych
 • Aktualizację preferencji marketingowych w bezpiecznym obszarze pacjenta

Możemy poprosić Cię o potwierdzenie lub aktualizację swoich preferencji marketingowych, jeśli potwierdzisz, że w przyszłości mamy nadal dostarczać ci produkty i/lub usługi, lub jeśli nastąpią zmiany w prawie, regulacjach lub strukturze naszej firmy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Rutynowo udostępniamy dane osobowe:

 • Firmom stowarzyszonym i partnerom biznesowym
 • Stronom trzecim, których używamy, aby móc dostarczyć Ci nasze produkty i / lub usługi, np. dostawcy usług płatniczych, magazyny i firmy kurierskie
 • Innym stronom trzecim, które wykorzystujemy w celu wspomagania prowadzonej przez nas działalności, np. agencjom marketingowym lub firmom zajmującym się hostingiem stron internetowych;
 • Zatwierdzonym przez Ciebie stronom trzecim, np. portalom społecznościowym, z którymi dobrowolnie łączysz konto lub dostawcom usług płatniczych;
 • Organom ścigania w związku z jakimkolwiek dochodzeniem mającym na celu zapobieganie bezprawnym działaniom;
 • Agencjom informacji kredytowej;
 • Naszym ubezpieczycielom i brokerom;
 • Naszemu bankowi (bankom); i
 • Naszym regulatorom.

Zezwalamy naszym dostawcom usług na przetwarzanie twoich danych osobowych, tylko wtedy jeśli jesteśmy przekonani, że podejmują oni odpowiednie kroki w celu ochrony twoich danych osobowych. Nakładamy również zobowiązania kontraktowe na dostawców usług, aby upewnić się, że będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług Tobie i nam. Możemy również udostępniać dane osobowe zewnętrznym audytorom, na przykład w przypadku akredytacji ISO czy "Investors in People" lub kontroli naszych kont.

Możemy ujawniać i wymieniać informacje z organami ścigania i organami regulacyjnymi w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Możemy również potrzebować udostępniać niektóre dane osobowe innym stronom, na przykład potencjalnym nabywcom części lub całości naszej działalności lub podczas restrukturyzacji. Zwykle informacje będą anonimizowane, ale nie zawsze będzie to możliwe. Odbiorca informacji będzie zobowiązany do zachowania poufności.

Gdzie przechowywane są twoje dane osobowe

Informacje mogą być przechowywane w naszych biurach oraz w biurach: firm z naszej grupy, agencji zewnętrznych, usługodawców, przedstawicieli i agentów, jak opisano powyżej (patrz powyżej: "Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika").

Niektóre z tych stron trzecich mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, m.in. odnośnie sposobu chronienia twoich danych osobowych w takiej sytuacji, czytaj poniżej: "Przesyłanie danych osobowych poza EOG": "Przesyłanie danych osobowych poza EOG".

Jak długo będą przechowywane twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli masz u nas konto lub dostarczamy Ci produkty i / lub usługi. Następnie będziemy przechowywać twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne:

 • aby odpowiadać na wszelkie pytania, skargi lub roszczenia zgłaszane przez Ciebie lub w Twoim imieniu;
 • aby pokazać, że traktowaliśmy cię sprawiedliwie;
 • aby zachować wymagane przez prawo rejestry

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce. W przypadku różnych rodzajów danych osobowych obowiązują różne okresy przechowywania. Kiedy przechowywanie Twoich danych osobowych nie będzie już konieczne, usuniemy je lub zanonimizujemy.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, ich bezprawnemu użyciu bądź bezprawnemu uzyskaniu dostępu. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych - udostępniamy je jedynie tym osobom, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby z nich skorzystać. Osoby przetwarzające twoje dane będą robić to tylko w autoryzowany sposób i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Testujemy nasze systemy w trybie ciągłym.

Mamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię i wszelkie odpowiednie organy nadzoru o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Będziemy wykorzystywać środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, na przykład:

 • Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach
 • Szczegóły płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL
 • Dostęp do konta jest kontrolowany przez hasło i nazwę użytkownika, które są unikalne dla Ciebie.

Podczas gdy my dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć twoje dane osobowe, ty potwierdzasz, że korzystanie z internetu nie jest całkowicie bezpieczne i z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa oraz integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane przez ciebie i do ciebie przez internet

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online odnośnie tego, jak chronić swoje dane i komputery i inne urządzenia przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami internetowymi, odwiedź stronę www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest obsługiwany przez HM Government i wiodące firmy.

Monitorowanie

Możemy monitorować i rejestrować komunikację z Tobą, na przykład rozmowy telefoniczne i wiadomości e-mail w celach szkoleniowych, zapewnienia jakości, zapobieganie nadużyciom i zapewnienia zgodności z przepisami.

Kontrola kredytowa

Możemy przeszukać akta informacji kredytowej oraz agencji zapobiegania oszustwom (które zarejestrują to wyszukiwanie), aby umożliwić nam, innym firmom w naszej grupie lub firmom partnerskim podjęcie decyzji kredytowych dotyczących Ciebie, a także w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy). Możemy ujawnić takim agencjom informacje o tym jak prowadzisz swoje konto, a twoje dane mogą być powiązane z dokumentacją dotyczącą innych osób mieszkających pod tym samym adresem, z którym jesteś powiązany finansowo. Inni kredytodawcy mogą wykorzystywać te informacje do podejmowania decyzji kredytowych dotyczących Ciebie i osób, z którymi jesteś finansowo związany, jak również w celu zapobiegania oszustwom, śledzenia długów i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Jeśli podasz fałszywe lub niedokładne informacje i będziemy podejrzewać oszustwo, umieścimy do w naszej dokumentacji.

Informacje o innych osobach

Jeśli przekazujesz nam informacje w imieniu kogoś innego, potwierdzasz, że druga osoba wyznaczyła Cię do działania w jego imieniu i zgodziła się, że możesz:

 • otrzymywać w jego/jej imieniu wszelkie uwagi dotyczące ochrony danych;
 • udzielić zgody na przekazanie swoich danych osobowych za granicą;
 • udzielić zgody w jego/jej imieniu na przetwarzanie jego/jej danych osobowych;
 • udzielić zgody na przetwarzanie jego/jej wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje na temat zdrowia.

Przesyłanie twoich danych osobowych poza EOG

Możemy przesłać Twoje dane osobowe do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celu świadczenia naszych usług lub wywiązania się ze zobowiązań. Możemy udostępniać twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na przykład:

 • naszym partnerom biznesowym poza EOG;
 • z twoimi lub naszymi usługodawcami zlokalizowanymi poza EOG;
 • jeśli mieszkasz poza EOG; i
 • w przypadku, gdy usługi, które świadczymy, mają wymiar międzynarodowy.

Rejestrując się na tej Stronie wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy, że każde przekazanie danych podlega odpowiednim środkom bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Transfery te podlegają specjalnym zasadom na mocy europejskich i brytyjskich przepisów o ochronie danych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe krajom ocenionym przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Możemy również przenieść Twoje dane osobowe do krajów spoza EOG, które nie mają takich samych przepisów o ochronie danych jak Wielka Brytania i EOG. W takich okolicznościach zapewniamy, że przekazanie danych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych, a my użyjemy standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską – zabezpieczy to twoje prawo do prywatności i zapewni środki zaradcze w mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (patrz "Jak się z nami skontaktować" poniżej).

Twoja prawa

Masz następujące prawa, które przysługują Ci bezpłatnie:

Dostęp

Prawo do otrzymania kopii danych osobowych (prawo dostępu)

Sprostowanie

Prawo do żądania od nas poprawienia wszelkich błędów w danych osobowych

Bycie zapomnianym

Prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych w określonych sytuacjach. Należy pamiętać, że zgodnie z Records Management Code of Practice for Health and Social Care 2016, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji medycznej przez osiem lat od chwili świadczenia usługi. Nie możemy usunąć danych osobowych przed upływem tego czasu.

Ograniczenie przetwarzania

Prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w pewnych okolicznościach, np. jeśli kwestionujesz dokładność danych.

Przenoszenie danych

Prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie używanym i przystosowanym do odczytu maszynowego formacie i / lub do przekazywania danych osobom trzecim (w określonych sytuacjach).

Sprzeciw

Prawo sprzeciwienia się:

 • w dowolnym momencie przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie);
 • w innych sytuacjach do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. przetwarzanie danych w celu naszych uzasadnionych interesów.

Nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec jednostki

Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

W celu uzyskania dalszych informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, prosimy o skontaktowanie się z nami lub skorzystanie z G Poradnika Brytyjskiego Biura ds. Informacji (ICO), który opisuje prawa osób fizycznych w kontekście Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw:

 • skontaktuj się telefoniczne, mailowo lub listowo z nami lub z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych (zobacz poniżej: Jak się z nami skontaktować);
 • Podaj nam wystarczającą ilość informacji, abyśmy mogli Cię zidentyfikować (np. Twoje imię i nazwisko, adres, nazwa użytkownika, dane rejestracyjne lub numer zamówienia, klienta czy referencyjny);
 • podaj nam dowód swojej tożsamości i adresu (kopię twojego prawa jazdy lub paszportu oraz ostatniego rachunku za media lub rachunku z karty kredytowej); i
 • Sprecyzuj, które informacje są nieprawidłowe i w jaki sposób mamy je poprawić (jeśli prosisz nas o poprawienie nieścisłości w swoich danych);
 • Określ kanał, którego dotyczy sprzeciw (jeśli prosisz nas o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego a twoim zarzutem nie jest ogólnie marketing, ale marketing bezpośredni przez konkretny kanał, np. e-mail lub telefon);
 • Powiadom nas, z którego prawa chcesz skorzystać oraz podaj szczegółowe informacje odnośnie tego, czego dotyczy Twój wniosek

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana 25 maja 2018, a ostatnia aktualizacja treści miała miejsce dnia: 25.05.18

Od czasu do czasu możemy zmieniać tą Politykę Prywatności, w związku z czym powinieneś sprawdzać ją od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zaznajomiony z jej aktualną wersją.

Jak się z nami skontaktować

Czekamy na Wasze opinie i pytania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności lub informacji, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami i / lub naszym inspektorem ds. ochrony danych za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Adres siedziby: 144 Mitcham Road, Tooting, London, SW17 9NH
Adres e-mail: [email protected]
Numer telefonu: (0)22 307 37 66

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych przedstawiono poniżej:

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Jak złożyć skargę?

Mamy nadzieję, że my lub nasz Inspektor ds. Ochrony danych będziemy w stanie rozwiązać wszelkie zapytania lub wątpliwości, które może wzbudzać wykorzystywanie przez nas Twoich danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwach Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym pracujesz, zwykle mieszkasz lub gdzie miało miejsce jakiekolwiek domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych. Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest Information Commissioner (Komisarz ds. Informacji), z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns lub pod numerem telefonu: 0303 123 1113.

Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli chcesz otrzymać te informacje w innym formacie (na przykład audio, duży druk, alfabet Braille'a), skontaktuj się z nami (zobacz "Jak się z nami skontaktować" powyżej).

Wybierz lek, dawkę i ilość
Wypełnij formularz medyczny
Lekarz wystawi receptę
Apteka wyśle zamówienie